1

(518 replies, posted in 1983)

Ben wrote:

Het probleem is niet zozeer dat de rijkswacht contacten had met Wittock-Van Landeghem, maar het probleem is dat ze het ontkennen en erover liegen. Wat hebben ze dan te verbergen? En waarom kan je er niets van terugvinden in de boekhouding?

In de tekst wordt op een bepaald moment ook gesuggereerd dat het misschien rijkswachters waren die niet in opdracht van de Centrale Aankoopdienst van de rijkswacht naar de fabriek kwamen, maar enkel om privé-redenen. Dat zou kunnen verklaren waarom de rijkswacht niet op de hoogte was en er niets van terug te vinden is in de boekhouding.

Maar de rijkswacht liegt als ze zegt dat ze voor 1983 geen kogelvrije vesten van Wittock hadden. Er bestaan namelijk foto's van het SIE waarop rijkswachters staan met vesten van Wittock-Van Landeghem, en die foto's zijn genomen tussen 1980 en 1981.

Dit verhaal bevestigt mijn deze week op dit forum geuite gedachte dat er er een (in)directe link zou kunnen bestaan tussen de firma Podevijn (en haar clientèle) en (de roof van de kogelwerende vesten bij) Wittock-Van Landeghem, voor wat het waard is.

2

(111 replies, posted in Andere)

Sorry Mincky, ik verliet mij op deze, van ctrix afkomstige informatie, die vindbaar is op deze website.

<quote>1971–1973: Van 1971 tot 1973 werkt Juan Mendez bij motorhandelaar Podevyn in de Gustaaf Papestraat in Aalst. Hij sleutelt er in het atelier wat aan motoren, en volgens sommigen ook aan wapens. Hij komt er ook in contact met wapenhandelaar B., die vlakbij een schietstand uitbaat. Tot een eindje in de jaren tachtig zal Mendez geregeld over de vloer komen bij zowel Podevyn als B. In de schietstand ontmoet hij Madani Bouhouche

Ik weet niet welke machines er bij Podevijn stonden, maar in die tijd werden er alleszins nog heel veel stukken op maat gemaakt voor de (textiel-) industrie onder andere. Als freak kan het best zijn dat Mendez zoiets gedaan heeft. Ik heb zelf, in een compleet ander domein, ook wel eens iets gedaan wat iedereen onmogelijk achtte.

Stel dat ze zijn werkstuk waarmee hij bij zijn vrienden pronkte daarna gebruikt hebben bij de overval in Aalst, waardoor hij in paniek is geraakt en/of kwaad geworden op zijn vrienden ... Het vervolg is een dode Mendez, die dus niks meer kan vertellen. Allemaal veronderstellingen natuurlijk, maar er is natuurlijk een reden waarom de vraag gesteld werd of zo een ombouw kan.<unquote>

3

(111 replies, posted in Andere)

Mincky wrote:

Heel mooi, and what is next? Met andere woorden: waar wilt u naar toe in dezen?

Waar het met mijn suggestie (verder) naartoe moet, zult u aan de CWB moeten vragen, waarbij ik mij mede op uw informatie heb verlaten. Wellicht kunt u een en ander nog nader expliciteren op dut forum, voor zover u dat al niet hebt gedaan, uiteraard.

Kennelijk bestond er een (in)directe link tussen de firma Podevijn en de textielindustrie (motor(be)kleding(leesten/-matrijzen)?), wat bij mij het lampje Witttock Van Landeghem deed branden. Dat lampje brandde nog feller toen ik vernam dat de winkel van Podevijn gefrequenteerd werd door (een deel van) de mogelijke cast van de De Bende van Nijvel, waaronder Beijer, Bouhouche, Amory, Lekeu, andere (ex-)BOB’ers/rijkswachters en last nut not least Mendez, die toen als technische man in dienst van de firma Podevijn ook zaken (mallen/matrijzen?) heeft gebouwd voor de textielindustrie, welke zaken verband zouden hebben gehouden met de door Podevijn verkochte motoren. Daarbij merk ik wel op dat Mendez in 1983 al jaren weg was als medewerker bij Podevijn.

De (afdeling logistiek van) rijkswacht betrok motoren van de firma Podevijn. Dat in die setting (bijvoorbeeld) (in)direct vanuit de (afdeling logistiek van) de rijkswacht (in 1983) informatie is gelekt over de geheime ontwikkeling en aanwezigheid van door de rijkswacht bij Wittock Van Landeghem af te nemen gesofisticeerde kogelwerende vesten, komt mij niet voor als een wezensvreemde gedachtengang.

Kan mij wel indenken dat dit spoor door dezen en genen al lang en breed is bewandeld, maar goed, ik gooi dit er gewoon in, aangezien 'De Zaak Podevijn', waarin ook wapens en schietclubs een rol spelen, de sleutel zou kunnen zijn van de deur, waarachter zich de oplossing van het Bendemysterie bevindt.

4

(111 replies, posted in Andere)

Van: Darty
Datum: 21 september 2020
Aan: cbw@killersbrabant.be
Onderwerp: Bende van Nijvel: Diefstal gewapenderhand in de fabriek WITTOCK-VAN LANDEGHEM te Temse

Geachte heer/mevrouw,
Kan mij voorstellen dat u al een link heeft gelegd tussen motor(kleding?)handel Podevijn-zijn rijkswachtklanten-motorkleding-Wittock-Van Landeghem-kennis van (geheim) project kogelwerende vesten.
Met vriendelijke groet,
Darty

5

(80 replies, posted in Bewijsstukken)

ctrix wrote:

Uit de tijdlijn op deze site:

1971 – 1973 : Van 1971 tot 1973 werkt Juan Mendez bij motorhandelaar Podevyn in de Gustaaf Papestraat in Aalst. Hij sleutelt er in het atelier wat aan motoren, en volgens sommigen ook aan wapens. Hij komt er ook in contact met wapenhandelaar B., die vlakbij een schietstand uitbaat. Tot een eindje in de jaren tachtig zal Mendez geregeld over de vloer komen bij zowel Podevyn als B. In de schietstand ontmoet hij Madani Bouhouche.

Ik weet niet welke machines er bij Podevijn stonden, maar in die tijd werden er alleszins nog heel veel stukken op maat gemaakt voor de (textiel-) industrie onder andere. Als freak kan het best zijn dat Mendez zoiets gedaan heeft. Ik heb zelf, in een compleet ander domein, ook wel eens iets gedaan wat iedereen onmogelijk achtte.

Stel dat ze zijn werkstuk waarmee hij bij zijn vrienden pronkte daarna gebruikt hebben bij de overval in Aalst, waardoor hij in paniek is geraakt en/of kwaad geworden op zijn vrienden ... Het vervolg is een dode Mendez, die dus niks meer kan vertellen. Allemaal veronderstellingen natuurlijk, maar er is natuurlijk een reden waarom de vraag gesteld werd of zo een ombouw kan.

Heb me niet, althans onvoldoende ingelezen in deze materie, wat kan betekenen dat mijn vragen hierna als achterhaald en ergerlijk kunnen worden beschouwd.

U schreef: "Ik weet niet welke machines er bij Podevijn stonden, maar in die tijd werden er alleszins nog heel veel stukken op maat gemaakt voor de (textiel-) industrie onder andere."

Was er sprake van een bepaalde relatie tussen (personeel van) Podevijn en (personeel van) Wittock van Landeghem, mede indachtig de in nacht van 10 op 11 september 1983 in de textielfabriek van Wittock van Landeghem (te Temse) gestolen kogelvrije vesten? Zo ja, welke relatie en kan (deze of gene bij) Podevijn daarmee aan de haal zijn gegaan of iemand anders daarmee aan de haal hebben laten gaan? Zo ja, wie?

6

(168 replies, posted in Westland New Post)

Ik wist dat hij het in zich had, net als Phillipe De Staerke. De een verwerkt zijn verleden in een boek, terwijl de ander zijn doopceel licht in zijn schilderijen.

7

(104 replies, posted in Andere)

Django68 wrote:

(...) De ex-rijkswachter die enkele dagen geleden contact opnam met Jean-Pierre Adam, was een van de vier speurders uit Hastière die de foto's hadden voorgelegd aan de ooggetuigen. In een telefoongesprek bevestigt hij uitdrukkelijk dat de ooggetuigen in Waver de foto van Xavier Sliman uit de bundel hadden gehaald, en dat slachtoffer Daniel Dekaise ook de foto van broer Thierry herkende.

Hij voegde eraan toe dat hij er altijd van was uitgegaan dat er in het kader van een internationale rogatoire commissie een huiszoeking zou zijn uitgevoerd bij de broers Sliman in Frankrijk, en dat daarbij wellicht een deel van de gestolen wapens zou zijn teruggevonden. In dat geval zouden er wellicht geen verdere feiten gepleegd zijn door de Bende.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Natuurlijk ook heden ten dage kan de politie een getuige of slachtoffer met verschillende foto’s confronteren, waaronder de foto van de verdachte van het misdrijf. Als de getuige of slachtoffer de verdachte formeel herkent als dader van het misdrijf, kan de rechter de persoon in kwestie schuldig verklaren aan dat hem ten laste gelegde misdrijf. Fotoconfrontaties zullen wel moeten voldoen aan bepaalde standaardvereisten, aangezien een slecht uitgevoerde fotoconfrontatie kan leiden tot een onterechte herkenning en een mogelijk onterechte veroordeling. Zo heeft het hof van beroep te Gent in haar arrest (vonnis) van 23-05-2017 bepaald dat de voorlegging van maar een (1) foto niet uitsluitend kan dienen als basis voor een veroordeling. Dan moet er nog ander wettig bewijs bij.

Met andere woorden: als Daniel Dekaise en andere getuigen Xavier Sliman uit de map met daarin ook foto’s van andere personen haalden, met de mededeling dat hij de dader of een van de daders was, had daar op zijn minst verder op moeten worden gerechercheerd. Indien wordt uitgegaan van de premisse dat zulks inderdaad is geschied, rijst de vraag waarom de Belgische of Franse justitie hem destijds heeft laten doorlopen. Aangezien zowel Xavier als Thierry meer dan gemiddeld godvruchtig is overleden, na ongetwijfeld een heel moeilijke jeugd te hebben gehad, zal de waarheid voor de zoveelste keer wel in het midden blijven liggen.

Conclusie: in België heb je geen fantasie nodig, want dat is fantasie.

8

(43 replies, posted in Andere)

Valt dan wel zo goed als samen met dit boek » www.bol.com

9

(380 replies, posted in Vragen)

» YouTube (vanaf 4:43 de Engelse getuige)

10

(43 replies, posted in Andere)

Gesteld dat de onderzoekers die piste niet wilden onderzoeken, zal het bij voorkeur duidelijk moeten zijn waarom zulks niet is geschied. Ik kan mij voorstellen dat er vanwege het tijdsverloop over zowel Xavier Sliman als Thierry Sliman geen relevante processen-verbaal meer aanwezig waren bij de Franse politie.

Komt ex-politieman Adam nog een keer met een nader communiqué hierover of gelooft ook hij het verder wel?