1

(10 replies, posted in Algemeen)

Ik denk dat ik depressief word.

2

(10 replies, posted in Algemeen)

De teller van het aantal aanhoudingen en voorlopige hechtenissen in de Bendezaak staat op een respectabele nul (0). Meerdere aanhoudingen zullen weldra volgen.

3

(10 replies, posted in Algemeen)

Waarom is een bij wet doorgevoerde verlenging van de verjaringstermijn in strijd met diezelfde wet? Ik zie dat niet. Zeker niet als er sprake is van nieuwe verdachten, aangezien nieuwe verdachten niet kunnen roepen: 'ik ben al 35 of meer jaar geleden aangemerkt als verdachte in de Bendezaak, heb daar al 35 jaar of meer onder geleden en mee moeten dealen en mij pas na maar liefst 35 jaar of meer nog voor het gerecht dagen - in een gerechtelijk proces brengen -, federaal parket, is in strijd met de redelijke termijn, genoemd in artikel 6 EVRM!'

In strafzaken vangt de redelijke termijn aan op het moment dat vanwege het federaal parket - voorheen procureur des Konings - jegens de betrokkene  een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het federaal parket strafvervolging zal worden ingesteld.

Overigens is het voeren van een proces tegen waarschijnlijk een of meer ontkennende Bendeverdachten een kansloze aangelegenheid voor het federale parket, al was het alleen maar omdat geen hond het dossier dat miljoenen pagina’s beslaat binnen een 'redelijke termijn' (LOL) kan lezen, laat staan voldoende tot zich kan nemen.

De droom is dood!

4

(4 replies, posted in Organisaties)

Scaramouche wrote:
Ben wrote:

Het Hoog Comité van Toezicht deed begin 1984 een huiszoeking bij slager Joseph Ghysels. Paul Vanden Boeynants was een belangrijk aandeelhouder van de nv Boucheries Ghysels. Dit feit zette de moord op Angelou misschien in een ander perspectief, want de slager beweerde dat "als onderzoeksrechter Pierre Lambeau zijn speurtocht naar de geheime inkomsten van VDB voortzette, hij dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Belangrijk is deze zin: "(...) dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Buitenlandse doders ...

Uiteindelijk stuitte ook ik op de, naar ik vooralsnog aanneem, een daadwerkelijk door Joseph Ghysels, van vleesfirma Boucheries Ghysels, ten overstaan van gerechtelijk commissaris Alain Wellemans, van het Hoog Comité van Toezicht, gedane uitlating ‘dat Paul Vanden Boeynants de opdrachtgever was van een door buitenlanders uitgevoerde executie van een persoon, wiens lijk in de koffer van zijn eigen auto werd teruggevonden’; bron: De Bende & Co - Hugo Gijsels (2e herziene druk, 1990).

De kans dat het hier gaat over de op 12-01-1983, in Bergen (Mons), in de achterbak van zijn taxi, een zwarte Mercedes-Benz 220 (type W114), aangetroffen lijk van Constantin Angelou, die sedert 09-01-1983 vermist was, is - inderdaad - niet ondenkbaar, aangezien een situatie als deze, in België, als uiterst zeldzaam moet worden beschouwd. Verder zie ik geen reden waarom Joseph Ghysels hierover zou hebben gelogen, althans als Joseph Ghysels loog, loog hij in commissie. Immers, door het doen van voormelde uitlating, incrimineerde Ghysels zichzelf (op indirecte wijze), wat zijn verklaring er alleen maar geloofwaardiger op maakt. Bovendien is zijn verklaring opgetekend in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal, dus wat wil je als politie en justitie nog meer!

Ghysels sprak over buitenlanders, wat mij het ergste doet vrezen, in het licht van het mogelijk op stapel staande strafproces tegen de Bende van Nijvel.

Wellicht kan Ghysels hierover nog worden ondervraagd.

5

(29 replies, posted in Hypotheses)

bartyoga wrote:

Slimans zijn van Marokkaanse vader en ene is geopereerd aan been en hinkt.

Wie van de gebroeders Sliman hinkte. Van wanneer tot wanneer of op welk moment hinkte hij en wat was zijn lengte? Van wanneer tot wanneer zat Thierry Sliman achter slot en grendel? Van wanneer tot wanneer zat zijn broer Xavier Sliman achter slot en grendel?

6

(421 replies, posted in Onderzoeksdaden)

In dat artikel staat:

"Vorige week verspreidde het parket deze foto van een man met een machinegeweer. Hij is genomen tijdens een schietoefening in Leopoldsburg, vermoedelijk in 1981. Wie de man is, is nog niet duidelijk."

Het federaal parket of de Federale Politie heb ik niet op die uitlating kunnen betrappen.

7

(421 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De Morgen claimt Leopoldsburg (België) als locatie van de foto. Is dat zeker?

» Nieuws

8

(421 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Oké, dan ga ik uit van 13-3-1982 als afdrukdatum (achterop de foto). Staat van de bladeren aan de bomen en de nogal luchtige kleding lijken niet bij 13-3 in België te passen, voor zover die foto überhaupt in België is genomen en niet in - bijvoorbeeld - Zuid-Europa of Amerika.

9

(421 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Op de achterkant van het fotopapier staat, zo neem ik vooralsnog aan, '02 10 1982', terwijl de foto geruime tijd daarvoor kan zijn geschoten.

Top, Boemerang.

10

(421 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ook de Federale Politie zal daar reikhalzend naar uitkijken. Ben heel benieuwd.