1

(549 replies, posted in Bende Haemers)

Let wel: Het is natuurlijk niet bewezen, maar volgens getuigen in het restaurant is het koppel Haemers-Tyack de dag voor de aanslag komen eten en niet op de dag zelf. Speuders stellen zich dan ook grote vragen bij de echtheid van de datum op de rekening, ze vermoeden dat Tyack de datum heeft veranderd.

2

(73 replies, posted in Magistraten)

Even ter info, kwatongen beweren » Forum

3

(346 replies, posted in Andere Personen)

Grapje!   Sorry.


roll

4

(346 replies, posted in Andere Personen)

Grapje!   Sorry.


:

5

(346 replies, posted in Andere Personen)

JML wrote:

Ik wilde mijn militaire dienst ook niet vervullen, om ethische redenen ... En ik heb het niet gedaan. smile Fijne zondag.

Bedoelt u niet 'Geweigerd om esthetische redenen?" Cf.

"Personen van groep B, wier dienstverband niet tot doorlopende werkelijke dienst verplicht, worden ongeschikt geacht voor de dienst bij het korps, het wapen, de dienstgroep, het dienstvak - of onderdeel daarvan - of dergelijke, waarvoor zij zich hebben verbonden of waarbij zij zijn benoemd, indien zij zijn komen te verkeren in een der gevallen, bedoeld in het eerste lid van artikel 5, tenzij herstel van de tekortkoming, welke die ongeschiktheid zou veroorzaken, binnen korte tijd mogelijk moet worden geacht."

Dit is toch duidelijk?!

6

(40 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

"De speurders verhoorden ook verschillende personen die Lekeu in Orlando gekend hebben en leerden uit officiële documenten dat Lekeu als undercoveragent was opgetreden voor de Amerikaanse douanediensten. Eén getuige vertelde de speurders dat Martial Lekeu al zijn informatie in zijn computer had opgeslagen. Het FBI werd ingeschakeld om de computer in beslag te laten nemen, wat ook gebeurde. Maar sindsdien heeft het Belgische gerecht niets meer over de computer of de informatie die in de computer was opgeslagen, vernomen.

Het Belgische gerecht wil ook een lid van de Amerikaanse ambassade in Parijs verhoren, omdat die naar verluidt onthullingen over de Bende van Nijvel zou gekregen hebben. Het gerecht wil een rogatoire commissie naar Parijs sturen, maar de Amerikaanse ambassade in Parijs staat weigerachtig tegenover het verhoor. Daardoor kan de man niet verhoord worden.

Het derde dossier waar het Belgische gerecht tegenkanting van de Amerikaanse autoriteiten voelt, betreft Jean-François Buslik. Buslik, een vriend van gewezen rijkswachter Madani Bouhouche, is een Amerikaan die in de jaren 80 in België woonde en werkte. In het dossier Bouhouche-Beijer werd hij bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. De Bende-speurders hebben de voorbije maanden tot vijfmaal toe aan Interpol Washington gevraagd het adres van Buslik in de Verenigde Staten te zoeken, omdat zij denken dat hij interessante informatie over de Bende van Nijvel kan hebben. Vijf vragen waarop nog geen antwoord kwam.

Bron: De Tijd

Dit is allemaal toch héél vreemd. Je zou nog durven denken dat die Amerikanen een en ander te verbergen hebben in het Bende van Nijvel-dossier

7

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Verrassend en verhelderend!

Over eventuele betrokkenheid v 'hogere instanties' en het verdrag Belgische staat-Navo


uit Apache: https://apache.be/gastbijdragen/2017/12 … t-bekennen

Na de oorlog vroeg de chef van de Britse geheime diensten, Stewart Menzies, aan eerste minister Spaak om samen te werken. Spaak wou dat enkel indien ook de Amerikaanse diensten er in betrokken werden. Daaruit ontstond het verdrag van Brussel en later wat wij nu de NAVO noemen.

Deze verdragsorganisatie bestaat niet enkel uit een militair luik dat wij allen kennen omdat wij er als dienstplichtige deel van uitgemaakt hebben. Het andere facet, de aan elkaar verbonden Nationale Veiligheidsoverheden en Inlichtingendiensten zijn minder bekend maar even belangrijk.

Hierin zit de voornaamste reden dat de Belgische overheid de geheimhouding over het bestaan en de werking van aan de officiële diensten verbonden parallelle diensten niet kan bekennen. Het verdrag houdt immers een overdracht van soevereiniteit in. En er zijn ook werkingsregels die de geheimhouding opleggen.

Het zijn de inlichtingendiensten zelf die bepalen wat al of niet geheim is en als het over een bevriende dienst gaat speelt 'de derde regel' waardoor enkel de dienst van oorsprong het geheim kan declassificeren, de graad van geheimhouding kan opheffen.

Bovendien is het verbreken van die geheimhouding strafbaar.

8

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Ik veronderstel dat het hierover gaat:

https://p-magazine.com/nl/articles/de-b … ar-dutroux

De cover van zijn boek “De Hydra met vijf koppen” is intrigerend: wat hebben Leopold II (Congo) met Dutroux en de Bende van Nijvel te maken? 

Marlair hekelt en betreurt in zijn boek de afwijkingen van het Belgische democratische functioneren, aan de hand van vijf concrete voorbeelden: de algemene geschiedenis van het land, de kolonisatie van Congo, de moordenaars van de Bende, de genocide in Rwanda en de affaire-Dutroux. De Bende van Nijvel was overigens al in 1985 ontmaskerd. Bedoeling was niet om het raadsel op te lossen, maar het geheim zo lang als mogelijk te bewaren."

Dit boek is nergens te vinden,  maar ‘La grande peur des Belges : le roman des tueurs du Brabant De Jean-Claude MARLAIR is nog wel in de handel.

Waarschijnlijk hezelfde?

Hartelijk dank vr de tip Fenix!

9

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

fenix wrote:

Ik begreep ze pas na een gesprek met een kolonel die mij sprak over alle mogelijk voorbereidingen die er overal plaats vonden.

Kan je daarover iets posten, Fenix? Of heb je dat al gedaan?

10

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Kenniz05 wrote:

Volgende vraag is dan: wie (personen) en waarom ...

Dit zou toch De Cruciale Vraag in het bendeverhaal en op het forum moeten zijn? Maar we blijven in het sprokkelhout rondstruikelen... de hoge bomen vrdwijnen in de mist ...