1

(7 replies, posted in Politiek & Business)

Nelly Hostelaert a retrouvé un carnet ayant appartenu à son parrain Robert Leclercq, de possibles indices sur les tueurs du Brabant » actu.orange.fr

2

(19 replies, posted in Speurders)

Gisteren, 4 september 2022, vroeg Joël Lhost (Ginlo op het franstalige forum / Lauwin47 hier op het nederlandtalige forum) me via mail dat ik een tekst die hij op 2 september op het Franstalige forum plaatste, dat ik die ook hier op het forum wou plaatsen. Dit is de tekst.

"Bonjour, je suis donc obligé de prendre la plume, parce-que vous insinuez dans vos réflexions des idées et des postes qui ne sont pas fondés à 100%?

Je vais donc commencer par la filière Boraine, 1ère très grande MANIPULATION en début 1983: j'ai été chargé par la SE (Commissiare Janssens "VIANDOX" et son bras droit un certain SMETS) pour mettre en route une sorte de Bande un peu MARGINALE dans le borinage et c'est: le cas dans les noms que je connaissais Jean-Claude ESTIEVENART, NARDELA (garagiste, carroserie)n BOUHAROUCH(cafetier et indic.BSR Mons) et un certain BECKER de ma connaissance régionale, cette mise en scène à fait perdre + de 2ans pour en arriver à rien.
De plus, il ne faut pas oublier dans ce contexte l'affaire du RÜGGER de COCU, qui elle aussi à été manipulée par la BSR de Mons, qui a " OUBLIE " dans ces tiroirs (CHOQUET Daniel, inic. Bouarouch,mis au placard, dégradé et à la FIN SUICIDE à Liège, bizarre???).

MAINTENANT, passons au problème de la presciption, les choses pourrait bouger avant 2025, ET BIEN OUI, je peux faire bouger, cela, retour en arrière:

Qui a mis au placard HUBERT DELMOTTE, pour un déplacement à Charleroi pour une réunion avec LACROIX, MARNETTE et DE VROOM , réunion ignorée au nivaux justice (donc disons secrête???)

Un des ces plus grands FLIC du Royaume "(voir postes Hubert Delmotte) en 1er Mme BOURGUIGNONT qui soit disant le classe en haut de l'affiche, invraisamblabe de sa part depuis + de 12 , elle à refusé tout contact direct, dont Philippe ENGELS pour un RDV???? même la CBW, il y a donc anguille sous-roche....

Mais, pas de chance Mme Bourguignont, HUBERT possède un dossier fulgureux, qui peut changer l'enquête avant 2025, et voilà la chance qui tombe à pique.

Hélas, il devait m'envoyer ces documents au mois de mars, c'est là que je me pose des questions, il est décédé à ELCHE en Espagne le 31 mars, coÏncidencce ???

Mais, le ou les documents sont toujours quelques parts en Espagne où à Liège dans la famille, je lance donc un appel à toutes les personnes qui l'ont cotoyé, dans des conditions qui ne me conviennent pas trop biens, mais notre pays à besoin d'HUBERT et il le mérite 100 fois.

SALUT MON POTE, JOEL

PS: une personne à pu voir ces documents, elle ce reconnaîtra DD....."

3

(5 replies, posted in Documentatie)

Federaal Parket Jaarverslag 2018 » www.om-mp.be

Uit het jaarverslag  2018 van het federaal parket.

Kort citaat;

"het uiteindelijke doel van het dossier moet zijn om tot vervolging en berechting van de daders te komen, het onderzoek klaarheid dient scheppen tegen 2022"

Groot citaat;

6.9 De Bende van Nijvel

Eind 2017 werd aan het federaal Parket gevraagd om zich te engageren in het dossier van de Bende van Nijvel. Er werd gevraagd om onderdelen van het dossier nader te bekijken en om na te gaan welke elementen konden worden aangebracht om progressie te maken in het onderzoek, gezien het feit dat de verjaring van het onderzoek is voorzien in 2025.

In 2017 werd de bestaande onderzoeksmethode bekeken en van daaruit werd een nieuwe methode uitgetekend, waarbij de verschillende informatie enerzijds en de verschillende reeds bestaande pistes anderzijds op een structurele wijze werden benaderd. Deze onderzoeksmethode zal, zoals gekend, in 2018 leiden tot het federaliseren van het dossier op vraag van de procureur-generaal van Bergen.

Dit dossier heeft een enorme impact op de capaciteit van de sectie, die op 2 voltijdsequivalenten kan worden geschat. In februari 2018 werd het dossier “de bende van Nijvel” gefederaliseerd.

Vooraf waren er reeds uitgebreide contacten met de procureurs-generaal van Bergen en van Luik, die tot op dat ogenblik het dossier beheerden. Bij de federalisering van het dossier was dan ook reeds een plan opgemaakt van de toekomstige structuur waarbinnen de onderzoekers zouden functioneren, alsook van de grote lijnen van het onderzoeksopdrachten zelf. Dit plan, dat tot op de dag van vandaag de basis van de werkmethodes vormt, kan als volgt worden omschreven.

Er is 1 onderzoeksleider die alle opdrachten ontvangt, doorstuurt, coördineert. Hij staat in permanent contact met de onderzoeksrechter en de federale magistraat.

Er worden verschillende onderzoeksteams gevormd die de opgedragen onderzoeksopdrachten vervullen. Hierbij zal zeker een team worden ingeschakeld om de binnengekomen informatie te verwerken en te analyseren. Een tweede belangrijk team is het team dat zich bezighoudt met alle materiële bewijzen: vingerafdrukken, DNA, ballistiek, andere in beslag genomen voorwerpen. De teamchefs dienen de teamleider permanent op de hoogte te houden van de vooruitgang in hun team.

Dossiers die niet tot de saisine van de onderzoeksrechter behoren, maar die belangrijke elementen voor het onderzoek vertonen, worden ook onder de loep genomen.

Er wordt een analyse van het dossier gemaakt; uit deze analyse zullen de uit te voeren onderzoeksopdrachten worden gedestilleerd.

Bij de bespreking van de onderzoeksopdrachten zal de BTS-officier een heel voorname rol spelen, waarbij deze ideeën aanbrengt van de wijze waarop de opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij werd ook duidelijk gesteld dat aangezien het dossier in 2025 definitief verjaart, en het uiteindelijke doel van het dossier moet zijn om tot vervolging en berechting van de daders te komen, het onderzoek klaarheid dient scheppen tegen 2022, gezien zeker 3 jaar nodig zijn om tot een vonnis te komen. Een tweede conditio sine qua non was de beschikking over voldoende speurders, analisten en materieel. Een jaar na datum kan worden meegedeeld dat het nodige materieel kon worden bekomen en dat de onderzoekploeg inderdaad werd uitgebreid. Kwalitatief en kwantitatief gezien werden de beoogde verwachtingen niet geheel ingelost.

Ondanks deze problemen, werd van de kant van het Federaal Parket een immense inspanning geleverd om op een 8-tal maanden tijd het volledige dossier door te nemen, en in samenspraak met de onderzoeksrechter, de analisten, de BTS-officieren en de speurders
verschillende onderzoekspistes uit te tekenen en voor te stellen.

De binnengekomen informatie (ook de oude informatie) werd getrieerd en sommige informatie werd reeds gecontroleerd. Er werd een “expert” aangeduid, zijnde de vroegere onderzoeksleider van het dossier MENDEZ om de informatie van dat dossier te verbinden met de elementen van het dossier Bende van Nijvel. Er werd een zelfde oefening gedaan met betrekking tot het dossier “de bende Haemers”. Daarnaast werden en worden ook de onderzoeken naar de materiële bewijzen volledig gesystematiseerd. Er werd gestart met een controle van alle vingersporen en de vergelijking ervan met de verdachten. Hieruit bleek enerzijds dat verschillende aangetroffen vingersporen niet waren opgenomen en anderzijds niet systematisch met alle verdachten werden vergeleken. Dit werk is volop gaande. Wat betreft de DNA-sporen is moeten worden vastgesteld dat deze NIET in de databank sporen waren opgenomen (behalve 1 spoor); bovendien werd geopteerd om bepaalde sporen te heranalyseren, rekening houdende met de nieuwste technieken. Ook dit werk is nog niet beëindigd.

Recent zijn ook de vroegere ballistische onderzoeken weer onder de loep genomen en wordt ook hier een schema opgemaakt teneinde na te gaan of alle mogelijke vergelijkingen wel zijn uitgevoerd; ook hier werden reeds verschillende onvolkomenheden opgemerkt.

Voor de toekomstige periode is het absoluut noodzakelijk dat de speurdersgroep verder kan werken en dit met voldoende aantal mensen. Om voldoende vooruit te kunnen, zou er een uitbreiding moeten komen, gezien het vele werk dat nog ligt te wachten".

4

(549 replies, posted in Bende Haemers)

HUMO 01 04 1997

5

(11 replies, posted in Plaatsen)

Waaruit haalt u die tekst? In het Nederlandstalige boek van Jean-Pierre Adam (De Bendes achter de bende) vind ik in Hoofdstuk "15" (pag 133) een 'gelijkaardige' tekst, maar niet identiek met de tekst die u hier weergeeft op het forum. Hoe komt u aan uw versie van de tekst?

6

(12 replies, posted in Gladio)

https://i26.servimg.com/u/f26/11/83/89/74/overli10.jpg

Funerailles-gilson » www.funerailles-gilson.be

7

(4 replies, posted in Vragen)

C.P. wrote:

Bedank Ruf. Dich bij de gevangenis van Gent?


290 m is de afstand tusssen de Nieuwe Wandeling en Spiegelhofstraat 1

8

(4 replies, posted in Vragen)

C.P. wrote:

Best forumleden, weet iemand iets waar de Rio Bar (of Saloon) lag in Gent?


in een gouden gids (1985/1986)  vind ik onder de rubriek 1125 (CAFES)  vermeld:  RIO, Spiegelhofstraat, 1 Gent . Misschien is dit wat je zoekt.

9

(760 replies, posted in 1985)

kenza wrote:

Juist nu weet ik het , was daar geen dansschool ook ?   Als ik mij niet vergis stonden er nog wat gebouwen achter de schietclub

in 1997 was er alleszins de dansschool LUCRIA. op het nr 12 C  (bron promediagegevens 97-98) ; sinds wanneer ? weet ik niet.

volgens mijn interpretatie van gegevens op  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm  werd .Lucria opgericht in 1994, toen met maatschappelijke zetel te  Lokeren.

10

(760 replies, posted in 1985)

geronimo wrote:

In datzelfde gebouw, maar aan de voorzijde was er ook een geldtransport firma (GMIC).

ik weet niet vanaf wanneer GMIC er zat , maar alleszins in 1997 was  op nr 24 in de Termurenlaan 'G.M.I.C.-Security' gevestigd (bron promedia-gegevens 97-98)