1

(60 replies, posted in Andere feiten)

zeno wrote:

Dat de laatste tijd al die sterfbed-verklaringen opkomen roept vragen op.

Antoine G. deed bekentenis niet op zijn sterfbed.

2

(137 replies, posted in Getuigen)

Uit bovenstaand interview:

In de getuigenis vertelde een man dat hij destijds een loods verhuurde, die zou gediend hebben als safehouse voor de Bende van Nijvel. De huurder van die loods werd verdacht van een moord in het Brusselse. In 1987, tijdens het onderzoek naar die moord, kwamen speurders uit bij de loods en ontdekten ze dat het de schuilplaats van de Bende was. Bij de reconstructie van de moord, werd het hele dossier echter naar Charleroi verplaatst. Volgens Van De Steen is er dus met het dossier geknoeid.

3

(1,012 replies, posted in Andere)

Tru Dat wrote:

Als het waar is wat ik net vernam dan was Bonkoffsky de reus niet. Dan klopt wat Claude Dubois mij vertelde destijds.

En wat vertelde Claude Dubois je dan juist?

4

(369 replies, posted in Getuigen)

Inderdaad. Vermassen weet goed genoeg waarmee hij bezig is, die gaat zijn zijn reputatie niet te grabbel gooien met larie en apekool.

5

(1,012 replies, posted in Andere)

Vergeet ook niet dat Bonkoffsky contact had met Bouhouche, Beijer (die volgens zijn broer bij hem over de vloer kwamen) en Amory.

6

(1,012 replies, posted in Andere)

Zijn Marc Van Damme en de broer van Bonkoffsky dan ook alcoholici?

7

(1,012 replies, posted in Andere)

Misschien heeft de getuigenis over het hinken te maken met zijn nogal verwijfde tred.

8

(60 replies, posted in Andere feiten)

Was De Vleeschauwer op de hoogte gekomen van één en ander, en wou hij het aan de grote klok hangen?

9

(1,012 replies, posted in Andere)

Is Bonkoffsky ooit vernoemd geweest in het 3 miljoenen pagina's dossier?

10

(1,012 replies, posted in Andere)

De vraag is waarom je jezelf verdacht zou willen maken? Dat verhaal van die aanvraag op Radio Amigo is mijns insziens klinkklare nonsens. Zelfs in 1985 waren er andere kanalen om een aanslag van die omvang te monitoren, en niet te laten afhangen van een afroepnummer dat misschien ging afgespeeld worden op een lokale radio en bovendien niet op welk moment exact. En dat valt zeker niet te rijmen met de theorie dat er afrekeningen zouden geweest zijn in Aalst.