1

(257 replies, posted in Speurders)

Het verhaal over de verbranding van oude archieven is eigenlijk goed en slecht nieuws. Slecht nieuws voor degene die de hoop hebben gehad dat de waarheid ooit eens boven water zou komen, het enige wat ooit boven water is gekomen zijn een x aantal zakken waar wij zelfs de inhoud niet juist van kennen en daar zal het wel bij blijven. Goed nieuws voor dit forum want we gaan eeuwig kunnen blijven doorgaan. Tegen dat er nog een paar duizend mogelijke binnenlandse en buitenlandse verdachten worden aangestipt zijn we rap weer twintig jaar verder ...

2

(120 replies, posted in 1983)

Wissels doorgevoerd in de troepenmacht? Ik blijf erbij dat er eigenlijk nooit een echte "bende van Nijvel" is geweest maar wel een samenvloeiing van criminaliteit, gangsters, mensen met onfrisse gedachten en criminele bendes. Vele criminele dingen die in elkaar verweven zijn geraakt en doordat dit samengevoegd is tot 1 geheel is het een onoplosbaar kluwen geworden.

Ik denk persoonlijk dat er al enorm veel waarheid is geschreven op dit forum en dat voor bepaalde misdrijven hier zelfs de oplossing is gegeven maar een volledige oplossing zal er nooit komen omdat veel te veel zaken zijn samen gevoegd die eigenlijk afgezien van enkele raakvlakken uitgevoerd zijn door andere daders met andere motieven.

3

(139 replies, posted in 1983)

dim wrote:

Stel nu eens: doe-het-zelvers én professionals, in wisselende formaties? Probeer dit als onderzoekscel maar eens te traceren.

Ik denk dat je hiermee wel eens zeer dicht bij de waarheid zou kunnen zitten!

4

(1,122 replies, posted in 1983)

Of hebben we hier te maken met amateurs die men aan het opleiden was maar door omstandigheden te vroeg aan het echte werk begonnen?

Ik kan mij niet van de gedachte ontdoen dat heel de operatie geheel anders gepland was en men uitgekomen is op een grote mislukking.

5

(1,122 replies, posted in 1983)

Deze overval houd eigenlijk totaal geen steek als je eventjes dieper gaat nadenken. Zowel bij een piste waarbij een moordcommando aan het werk is als de piste van de marginalen kan men genoeg vraagtekens plaatsen.

Een inbraak plegen bij nacht door een deur open te branden is vragen om problemen. Iedereen weet immers dat zulke gebouwen onder alarm staan en men hoogstens tussen de vijf en tien minuten ongestoord zijn gang kan gaan. Iemand met gezond verstand weet dan ook dat die deur veel sneller open moet. Marginalen dus die niet weten waar ze mee bezig zijn.

De aanval op de toegekomen rijkswacht lijkt mij dan eerder het werk van iemand die weet hoe hij koelbloedig mensen moet uitschakelen. Marginalen gaan ronduit in het wilde schieten, slaan in paniek en nemen de benen. Niets van dit alles, de heren schakelen de rijkswacht uit gaan nog eens goed kijken wat ze hebben aangericht en gaan dan verder met hun inbraak. Hier zou ik opteren voor getrainde beroepsdoders.

Na het uitschakelen van het koppel Fourez-Dewit wordt de wagen van het koppel gebruikt om verder te werken. Waarom???? Was er dan oorspronkelijk alleen de saab voorhanden waar alles moet mee gebeuren? In deze wagen kan je geen grote hoeveelheid gestolen waren kwijt of je moet uw handlangers achterlaten om plaats te hebben in de wagen. Is hier dan niet op voorhand over nagedacht en werken ze impulsief, dan komen we terug bij marginalen terecht.

Tijdens hun vlucht stoppen de twee wagens elk aan een andere zijde van de weg. De aankomende politie wordt onmiddellijk bedolven onder een spervuur. Dit moet met bijna zekerheid gezien worden als een ingestudeerd nummer, het risico was bijzonder groot om elkaar te raken en dank zij zeer veel geluk hebben de politiemensen deze schietpartij overleefd maar effectief was ze wel, de tegenstand was uitgeschakeld. Hier denk ik dus weer aan getrainde mensen.

De saab wordt naar de vaantjes gereden en dan krijgen we terug zeer veel absurde feiten. Het lukt hen niet om het kapotte wiel te vervangen, zijn ze in paniek? Ze parkeerden de wagen pal naast een woning, en schieten er op in de hoop dat hij gaat branden, kan je in godsnaam nog meer risico nemen! Er waren heel waarschijnlijk rokers bij de daders, met een sigaret kan je veel in de fik steken, hebben ze daar dan niet aan gedacht? De buit moet blijkbaar achtergelaten worden, zoveel risico nemen en dan met lege handen moeten vluchten, zeer merkwaardig. Ze nemen de uzi van de rijkswachters mee maar laten die ook in de saab terug achter, vergeten? Deze konden ze toch gemakkelijk meenemen want mss hadden ze hem wel nog nodig mocht er nog een confrontatie volgen met de ordediensten.

Langs de ene kant zie je bij deze overval feiten die wijzen op beroepsmensen maar aan de andere kant zit het verhaal vol met absurde zaken die men toch nooit zou verwachten bij beroeps. Is het mss mogelijk dat we hier met een gemengde groep te maken hadden, enkele beroepsdoders om de rijkswacht te grazen te nemen en een bende halve gare marginalen die de diefstal moeten plegen maar door hun onkunde volledig in de mist gaan?

6

(22 replies, posted in Wagens)

DeadLetterBox wrote:

Plaats morgen eens op het fourm een totaal uit de lucht gegrepen gegeven als zijnde bende-gerelateerd en voor je het weet ontstaan er de zotste discussies.

Je mag geen enkele piste volledig uitsluiten, zeker niet in het geval van de bende maar je mag het uiteraard ook niet te ver gaan zoeken. Na enig zoeken kan je alles wel gaan verbinden met de bende van Nijvel maar dit is ook de bedoeling niet, een beetje gezond verstand gebruiken is hier soms zeker van toepassing.

7

(145 replies, posted in Getuigen)

Volgens mij is er tijdens de terugtocht in de wagen niet veel verteld geweest. Wanneer ze ergens veilig binnen waren zullen de tongen wel losgekomen zijn maar in de wagen waren ze alles behalve veilig, er kon toen nog steeds veel misgaan en er zal dus daar nog voldoende stress aanwezig geweest zijn om het stilzwijgen te bewaren. Ik denk dat het vooral de ogen goed openhouden was om nakend gevaar tijdig te kunnen waarnemen en voldoende tijd te hebben om te reageren.

8

(22 replies, posted in Wagens)

Vind het trouwens merkwaardig dat er zeer snel namen worden vernoemd bij zaken die eigenlijk zeker niet vanzelfsprekend zijn dat ze ooit met de bende kunnen gelinkt worden.

9

(544 replies, posted in Bende Haemers)

Men moet toch zeer voorzichtig zijn met de bewering dat er steeds een reus aanwezig was. Door allerhande getuigenverklaringen is men tot die conclusie gekomen maar zijn die getuigenverklaringen wel zo betrouwbaar om daar zekerheid in te scheppen? Beroepshalve heb ik ooit een cursus moeten volgen wat men moet doen bij een overval en hoe men een goeie getuigenis achteraf kan afleggen en dit laatste bleek echt niet gemakkelijk te zijn. Er waren tijdens die cursus verschillende testen waar we achteraf onze waarnemingen mochten neerschrijven, die werden dan vergeleken met deze van anderen en daarna kregen we de voertuigen, personen, gebruiksvoorwerpen te zien die gebruikt waren. Je kan u niet inbeelden hoe ver je er soms naast zit, zeker wanneer er een kunstmatige stress situatie werd gecreëerd.

Een groene wagen werd aldus door de overgrote meerderheid gezien als een blauwe of zwarte, een zware hamer werd een hakbijl en wat we van de personen maakten dat hou je niet voor mogelijk. De lengte werd bijna nooit juist omschreven omdat je gaat vergelijken met dingen uit de omgeving, wanneer je drie personen naast elkaar laat bewegen, twee personen die een meter zestig zijn en eentje van een meter tachtig zal je achteraf zeer snel getuigen over een zeer groot persoon (reus) terwijl het maar een persoon is van normale lengte. Wat je ook niet mag onderschatten is wat de lesgevers omschreven als breinvervuiling, uw brein of geheugen gaat automatisch ontbrekende stukjes zelf invullen en dit gaat niet objectief want je waarnemingen achteraf spelen hier een belangrijke rol en ook datgene wat je al van vroeger weet.

Wanneer je getuigen eerst met elkaar laat communiceren krijg je getuigenissen die veel meer gelijklopend zijn maar daarom zijn deze zeker niet betrouwbaarder. Na enkele overvallen door de Bende van Nijvel sprak men al van een reus en daarmee zijn de latere getuigenissen eigenlijk al deels onbewust gemanipuleerd, het kan best zijn dat iemand die amper tien of vijftien centimeter groter was dan de rest al werd gezien als een reus terwijl hij enkel maar wat groter was dan de omringende personen. Men moet zich ook bewust zijn dat bijna iedereen een overlevingsdrang heeft, tijdens een overval zijn al onze zintuigen meestal gefocust op het zoeken naar dekking of het zoeken naar een vluchtweg en niet naar het observeren van overvallers.

Getuigenverklaringen kunnen nuttig zijn maar ze moeten ook met de nodige voorzichtigheid worden behandeld, men moet ze niet onmiddellijk als de naakte waarheid zien. Met de verklaringen die na jaren werden afgenomen door mogelijke getuigen van de bende van Nijvel moeten we zeker dubbel voorzichtig zijn want hier heb je zeker een zeer grote breinvervuiling. De bende van Nijvel is trouwens meermaals ter sprake gekomen tijdens de cursus!

10

(22 replies, posted in Wagens)

Het Golfje op de foto is er eentje van het Duitse leger, ik denk dat deze gebruikt werd door de militaire politie aldaar maar zeker ben ik niet. Wat deze foto eigenlijk op het forum van de Bende van Nijvel komt doen ontgaat mij volledig, het is een gewoon Golfje benzine en zeker geen gti, heb trouwens nooit vernomen dat de Bende van Nijvel ooit met zwaailichten hebben rondgereden. Deze foto doet hier dus volgens mij niets terzake.