51

(446 replies, posted in Onderzoeksdaden)

In de loop der jaren werden er betrouwbare speurders , met een juiste blik op de tragedie , gedwarsboomd , ge-intimideert en zelfs van de zaak gehaald .

Wie denkt dat het huidige speurdersteam niet aan manipulatie onderhevig zal zijn houdt er een naïeve opvatting op na .

Ik hoop van harte dat de huidige onderzoekers voet bij stuk kunnen houden en bereidt zijn om tegen schenen te stampen . En indien de druk van hogerop te groot wordt er tenminste een ' klokkenluider ' zou opstaan zodat de bevolking er weet van krijgt . De tijd wordt kort !

52

(11 replies, posted in Speurders)

Zouden " the end " en " trobken " opnieuw in de pen gekropen zijn ? Ik bemerk redelijk wat dossierkennis de laatste dagen .

53

(1,050 replies, posted in 1983)

Dat er niets meer zal gebeuren door de Bende van Nijvel , daar zijn we stilaan van overtuigd . De huidige cel zoekt naar verklaringen over het ' hoe en waarom ' . Daders zullen er niet meer gevonden worden , daar ben ik van overtuigd .

Het onderzoek naar de organisatie en manipulatie van dit drama is een heikel onderwerp voor de onderzoekers . Ik vermoed dat ook hier niets meer zal gebeuren . Wie is ' schuldig ' en wie is ' schuldig door medeweten ' ? We hebben er het raden naar !

54

(1,056 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De kachel word nog maar eens opgerakeld , meer niet .

55

(139 replies, posted in Organisaties)

De Rijkswacht was een militair onderdeel met militaire regels en reglementen . Mijn vader was er lid van sinds 1928 tot 1948 . In context met de Bende van Nijvel heb ik de Rijkswacht ingedeeld in twee groepen     
  Groep 1 gaat over de opperofficieren , zij die bevelen uitdelen .
  Groep 2 gaat over de lagere rangen . zij die de bevelen uitvoeren .

Beide groepen hebben minimaal contact met elkaar en dit volgens de geijkte regel : Bevel is Bevel .
De ganse rijkswacht in beschuldiging stellen is waanzin . Het was de corrupte en chanteerbare top die de touwen in de handen had . Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen . Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen .

Wie info wil over mijn vader . Google : Rijkswachter in de moeilijke jaren

56

(46 replies, posted in Foto's)

TTI Bovenste planafdruk : Als ik ter plaatse was voor bewaking plaatste ik mijn auto (Toyota Celica) naast het raam van de sluis , waar later de fiets van Noté lag . In de doorgang naar de kleine parking in feite . Zo had ik zicht op de kleine parking , de doorgang ernaar , de inkom en binnenkant van de sluis en de inrit van de grote parking . Normaal stond ik buiten aan de ingang met de hond , ongewapend .
Als ik met de mobilhome was plaatste ik die met zicht op de ingang van het warenhuis op de parkeerplaats juist onder de 'G' van 'grote Parking' . De mobilhome was voorzien van een CB toestel , wat handig was daar we geen officiele communicatiemiddelen hadden (GSM was nog niet beschikbaar voor ons) .

57

(778 replies, posted in 1985)

Ik bedoel uiteraard " een Buitenlandse legale militaire groep " .

58

(778 replies, posted in 1985)

Mijn idee erover en kort samengevat .

Een afpersbare Rijkswachttop is een godsgeschenk voor een buitenlandse inlichtingendienst . Commandant François ging zijn drugkennis verbeteren in de USA (DEA) en was gelijk in staat om zelf gaan te dealen . Toen het te warm werd trok Lekeu naar de US en leefde er in peis en vree . Bouhouche ging er op vakantie en bracht gelijk een wapen mee . Er zijn linken genoeg die naar de US wijzen .

De Rijkswachttop ging zich niet zomaar in gevaar brengen , dus zetten ze Bouhouche & Beijer op non-actief en werd ARI in het leven geroepen , bewapend en van alle snufjes voorzien . ARI werkte zelfs voor de BOB Brussel .

Bouhouche was niet de top , zelfs de Rijkswacht generaals niet . De toporganisator zat/zit overzee !
Bouhouche was wel een prima organisator , voor niets bevreesd en dat wisten zijn Rijkswachtoversten !
Ik blijf het houden op een wisselbare paramilitaire groep , misschien zelfs een legale militaire groep .

59

(778 replies, posted in 1985)

P-51 wrote:

Als je met mede-weten(handelen) van bepaalde instanties dergelijke acties kunt ondernemen, is het niet moeilijk om voorafbepaalde en afgesproken (vlucht)routes te nemen.

Inderdaad P- 51 . Ik hou nog steeds het relaas van Joël Lhost in gedachten . Er is zeker een link naar hogerop en buitenlandse betrokkenheid ! Maar ook hier werd in het onderzoek niet verder doorgeduwd . Had men angst om op bevriende buitenlandse teentjes te trappen ? Maakte de Belgische regering zich schuldig aan 'stilzwijgend medeweten ' ?

60

(778 replies, posted in 1985)

Van de overige (vorige) overvallen op warenhuizen is bitter weinig geweten over de vluchtroutes en welke richting ze ook zouden kunnen uitgaan .

Heeft iemand meer info/details hierover ?