11

Groep G betrof een clubje met enkele tientallen leden. De vergaderingen vonden plaats in het appartement van onderofficier Didier Mievis, dat was versierd met nazivlaggen en SS-attributen. Maar de leden waren in de eerste plaats overtuigde anticommunisten die elkaar in de kazerne begroetten door met hun hakken te slaan.

Lekeu biechtte reeds in 1976 het bestaan van G op aan adjudant Tratsaert, die een rapport overmaakte aan de generale staf. De reactie was lauw en baarde geen opzien. G vervelde en kreeg een andere naam.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Martial Lekeu maakte eind jaren zeventig deel uit van de Groep G, een geheim genootschap van extreem-rechts tuig binnen de rijkswacht. Volgens Lekeu, die in 1975 tot de groep toetrad op voorspraak van rijkswachter Didier Miévis, werd op vergaderingen gepraat over plannen om via blinde terreur in België een angstpsychose te creëren. Dat zou dan leiden tot een behoefte aan een sterk centraal gezag - een sterke rijkswacht ook, die alle andere politiediensten zou opslorpen. 

Uit een nota van april 1989 valt op te maken dat Willy Acke veel waarde hechtte aan dat spoor:

"Binnen de Groep G werd duidelijk ingecalculeerd dat bij de uitvoering van de acties onschuldige slachtoffers zouden vallen, bepaalde personen doelbewust zouden omgebracht worden, personen zouden 'gezelfmoord' worden, personen zouden omkomen in getrukeerde 'verkeers'-ongevallen."

Bron: Humo | Douglas De Coninck | Juni 2006

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Voor wat de jaren zeventig betreft zijn met name de verhalen van belang dat halverwege deze jaren (1975-1976) vanuit het FJ met meer en minder sucees werd geprobeerd om in de rijkswacht - met name de generale staf, het mobiel legioen/groep-Dyane, en de Brusselse BOB - cellen te vormen die op het gepaste moment zouden kunnen worden geactiveerd om een staatsgreep in het land mogelijk te maken - een staatsgreep die de voortrekkers van het CEPIC aan de macht zou moeten brengen. Deze cellen werden beschouwd als vertakkingen van de Groep G (Groupe de la Gendarmerie) van het FJ (1).

Sommige van hun leden waren, naar verluidt, effectief betrokken bij de organisatie van paramilitaire oefeningen van deze beweging en zelfs bij de opleiding van een groep FJ'ers die was bestemd voor het plegen van aanslagen. Het totale aantal rijkswachters dat langs deze weg betrokken zou zijn geweest bij het FJ, ligt volgens sommige bronnen rond de 60 man. Namen die in dit verband steeds weer worden genoemd, zijn Martial Lekeu, Didier Mievis, Robert Beijer, Christian Amory en Madani Bouhouche.

Waarschijnlijk werd reeds in 1976 een rapport over deze ontwikkeling opgemaakt, maar - in relatie tot de bende van Nijvel - moet met name worden verwezen naar de rapporten die in 1984 (en/of 1985?) over de evolutie van de Groep G in de rijkswacht werden geschreven door de BOB van Waver, en dit op aangeven van genoemde Lekeu die kort daarop vertrok naar de Verenigde Staten omdat hij, naar hij zelf zei, vanwege zijn verklaringen over de Groep G moest vrezen voor zijn leven.

In deze rapporten moet onder meer de these zijn ontwikkeld dat op het einde van de jaren zeventig de Groep G weliswaar uit elkaar viel, maar dat (voormalige) leden ervan in de jaren daarna langs duistere wegen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geraakten bij de bende van Nijvel. Hun auteurs achtten het - met Lekeu - zelfs niet uitgesloten dat de aanslagen van de CCC slechts op het eerste gezicht het werk van een linkse terreurgroep zouden zijn geweest: in werkelijkheid zou het zijn gegaan om een door extreem-rechts geënsceneerde actie. Volgens de pers sloot het Delta-team, dat in 1989 een tiental ex-leden van de Groep G opspoorde, inderdaad ook niet uit dat leden van de Groep G deel hebben uitgemaakt van WNP en van de bende van Nijvel (2).

Noten:

(1) Dit verhaal over een mogelijke staatsgreep moet niet worden verward met de berichten die zijn verschenen over mogelijke plannen van leger- en rijkswachtofficieren in 1973 om een staatsgreep te plegen.

(2) Deze stelling wordt in het geheel niet onder ogen gezien door Jos Vander Velpen in zijn boek over de CCC. Hij beschouwthet optreden van de bende van Nijvel als een onvervalste vormvan fascistische terreur. De CCC zelf heeft volgens hem de misdaden van deze bende, opmerkelijk genoeg, wèl enigermate gebagatelliseerd, althans in sommige van haar pamfletten. Zie VdV, 52- 53, 59, 65, 91. Verder ook LDR, 11-12 juni 1988; LDH, 11 mei 1989. In maart 1990 stelde senator S. Moureaux echter eveneens: "Op basis van de vele dossiers die ik heb gelezen en de vele gesprekken die ik heb gehad, ben ik ervan overtuigd dat één enkele generale staf de bende van Nijvel, de Westland New Post, ik ga daar zeer ver in, ook de CCC gebruikt en gemanipuleerd heeft om die kolonisering van het staatsapparaat tot stand te brengen". Zie HUMO, 29 maart 1990. In de BRTN-Terzake-uitzending van 5 oktober 1994 heeft Lekeu zijn opvattingen omtrentde band tussen de CCC en de WNP nog eens herhaald. Hierbij wees hij er onder meer op dat de broer van de CCC-er Carette een "para en extreemrechts sympathisant" is. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

In deze rapporten moet onder meer de these zijn ontwikkeld dat op het einde van de jaren zeventig de Groep G weliswaar uit elkaar viel, maar dat (voormalige) leden ervan in de jaren daarna langs duistere wegen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geraakten bij de bende van Nijvel. Hun auteurs achtten het - met Lekeu - zelfs niet uitgesloten dat de aanslagen van de CCC slechts op het eerste gezicht het werk van een linkse terreurgroep zouden zijn geweest: in werkelijkheid zou het zijn gegaan om een door extreem-rechts geënsceneerde actie. Volgens de pers sloot het Delta-team, dat in 1989 een tiental ex-leden van de Groep G opspoorde, inderdaad ook niet uit dat leden van de Groep G deel hebben uitgemaakt van WNP en van de bende van Nijvel (2).
 
Noten:
(2) Deze stelling wordt in het geheel niet onder ogen gezien door Jos Vander Velpen in zijn boek over de CCC. Hij beschouwt het optreden van de bende van Nijvel als een onvervalste vorm van fascistische terreur. De CCC zelf heeft volgens hem de misdaden van deze bende, opmerkelijk genoeg, wèl enigermate gebagatelliseerd, althans in sommige van haar pamfletten. Zie VdV, 52- 53, 59, 65, 91. Verder ook LDR, 11-12 juni 1988; LDH, 11 mei 1989.
In maart 1990 stelde senator S. Moureaux echter eveneens: "Op basis van de vele dossiers die ik heb gelezen en de vele gesprekken die ik heb gehad, ben ik ervan overtuigd dat één enkele generale staf de bende van Nijvel, de Westland New Post, ik ga daar zeer ver in, ook de CCC gebruikt en gemanipuleerd heeft om die kolonisering van het staatsapparaat tot stand te brengen". Zie HUMO, 29 maart 1990.
In de BRTN-Terzake-uitzending van 5 oktober 1994 heeft Lekeu zijn opvattingen omtrent de band tussen de CCC en de WNP nog eens herhaald. Hierbij wees hij er onder meer op dat de broer van de CCC-er Carette een"para en extreemrechts sympathisant" is.
 
Bron: Verslag Tweede Bendecommissie(bijlage 1 en 2)

Naast Serge Moureaux en Martial Lekeu geeft ook Gérald Damseaux, gepensioneerd agent van de staatsveiligheid, zowel in zijn boek als op de diverse fora over de Bende van Nijvel, aan dat er een band bestaat tussen de WNP en de CCC.

Deze band zou niemand minder dan Christian Smets zijn die in beide organisaties een goedbetaalde informant/medewerker aanstuurde. In de WNP was dat Paul Latinus (IRC 2075) en in de CCC was dat Maurice Appelmans (IRC 857). Volgens Damseaux gebeurde de financiering van zowel de WNP als de CCC (waarmee o.a. de huur van enkele appartementen of safe houses gebeurden) met de 'zwarte kas' van Albert Raes.

Raes ontving nl. 50.000 Belgische franken per week (dus 200.000 BEF per maand of 2.600.000 BEF per jaar). Deze uitgaven werden weliswaar geacteerd in de boekhouding doch zonder enige verantwoording of uitleg over de ware toedracht van deze uitgaven. Buiten de vier CCC-leden die 'per ongeluk' door een paar overijverige agenten (die hiervoor de hiërarchie op hun donder hebben gekregen) opgepakt werden in de Quick in Namen, werd door justitie nooit de moeite gedaan om het hele netwerk van de CCC in kaart te brengen, noch de financiering en logistieke steun aan deze organisatie.

Daarnaast is er ook de uitspraak van Christian Elnikoff waarvan de ware toedracht nooit duidelijk is geweest.

http://i84.servimg.com/u/f84/15/00/61/71/g13110.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/15/00/61/71/g13210.jpg

Ben wrote:

Substituut Acke had op 28 februari 1989 een gesprek met de journalist Gilbert Dupont van La Dernière Heure. Dupont had kort voordien uitvoerig gepraat met Martial Lekeu in Orlando. Lekeu zou onder andere dit hebben verteld:

De G-leden kregen bepaalde opdrachten of oefeningen. Zo moesten ze:

  • militaire documenten fotokopiëren;

  • politieke fiches kopiëren, meer bepaald de fiches van Adj. Tratsaert van de info-sectie van BOB-Brussel, die buiten zijn weten werden "ontleend". Deze stukken werden doorgespeeld naar de organisatie en naar Dossogne. Het aantal politieke fiches, dat op die manier werd ontvreemd, was zeer aanzienlijk.

Lekeu citeert nog andere "test" die daadwerkelijk ten uitvoer werden gebracht:

  • het stelen van 3 voertuigen van het SIE, er een plezierritje mee maken naar Charleroi en de wagen terugbrengen, zonder dat dit opgemerkt wordt en er sporen worden achtergelaten;

  • het ontvoeren van 3 schildwachten van het Mobiel Legioen, om deze nadien in hun blootje en na hun dienstwapen te hebben gestolen bij de Kazerne terug af te zetten.

In diezelfde context situeert hij:

Deze laatste 2 feiten zouden echter geïmproviseerde acties geweest zijn van individuele G-leden, die hiervoor door de organisatie werden op de vingers getikt.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 4)

Heeft Lekeu het dan over wat er zich afgespeeld heeft op 15 januari 1982 in Etterbeek?

Ben wrote:

(2) Deze stelling wordt in het geheel niet onder ogen gezien door Jos Vander Velpen in zijn boek over de CCC. Hij beschouwt het optreden van de bende van Nijvel als een onvervalste vorm van fascistische terreur. De CCC zelf heeft volgens hem de misdaden van deze bende, opmerkelijk genoeg, wèl enigermate gebagatelliseerd, althans in sommige van haar pamfletten. Zie VdV, 52- 53, 59, 65, 91. Verder ook LDR, 11-12 juni 1988; LDH, 11 mei 1989. In maart 1990 stelde senator S. Moureaux echter eveneens: "Op basis van de vele dossiers die ik heb gelezen en de vele gesprekken die ik heb gehad, ben ik ervan overtuigd dat één enkele generale staf de bende van Nijvel, de Westland New Post, ik ga daar zeer ver in, ook de CCC gebruikt en gemanipuleerd heeft om die kolonisering van het staatsapparaat tot stand te brengen". Zie HUMO, 29 maart 1990. In de BRTN-Terzake-uitzending van 5 oktober 1994 heeft Lekeu zijn opvattingen omtrent de band tussen de CCC en de WNP nog eens herhaald. Hierbij wees hij er onder meer op dat de broer van de CCC-er Carette een "para en extreemrechts sympathisant" is. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

Heet zijn broer 'Daniel Carette'?

De Groep G bestond uit een plusminus 60delige groep. Men is zeker van verschillende leden en men zou de Groep G kunnen aanzien als een voorbode voor wat later kwam.
Ik zou graag meer info bekomen over deze groep. Ze beter in kaart proberen te brengen… Bepaalde denkvragen stellen ivm ledenlijst?
=> Zouden RWers in opleiding ook lid kunnen worden??? Vb.:’Michel van hove’, de man die Rocky aan de galg praatte, was een prille RWer die omwille van Pour feiten uit de RW werd gezet (leeftijd 23j ).
=> Zouden mannen als den Bono en Demol ook lid geweest zijn?
=> Men zou mij kunnen doen geloven dat Aalst ook minimum 1 lid had (naam is gekend, niet Bono (ev. 2de)). Werd er ook geselecteerd naar omgeving/regio toe?

Weet er trouwens iemand of Friswa (vriendje van Asterix, “oud-leerling” Calmette) eigenlijk ook bokste te Aalst?

Ik kan jammer genoeg niet antwoorden op concrete vragen. Ik kan hier wel een zin citeren die uit een document komt dat aan de oorsprong van deze groep ligt

" Nous nous endormons dans notre système démocratique libéral, mais le révieil sera terrible......"

Met dat vreselijke ontwaken bedoelen ze natuurlijk ontwaken in een linkse (communistische) maatschappij.

De Belgische variant dus van  L’Europe sera de droite ou ne sera pas’

Tegelijkertijd werd bij het leger de groep M opgericht. Ik laat een oud kolonel aan het woord die zijn naam niet wil vermeld zien.

" We moesten iets doen aan de macht van de (linkse) syndicaten en aan de corruptie bij de politici"

Tot grote spijt van de rijkswacht en het leger was de geplande  staatsgreep  een paar jaren eerder afgeblazen.

Besloten rijkswacht en leger op dat moment om er een "staatsgreep light " van de maken ? Men had in ieder gev

Men had in ieder geval  de nodige burgerslachtoffers ingecalculeerd."

( Mijn post steeds opnieuw in twee stukken plaatsen is natuurlijk pure strategie om op te vallen, noem het dus mijn handelsmerk.....Neen sorry, mijn vingers werken blijkbaar vlugger dan mijn verstand )