Wanneer Bouten hem confronteert met de uitspraak die hij gedaan heeft, namelijk dat hij zou praten als hij veroordeeld zou worden, zwijgt hij even. Dan zegt hij dat Bouhouche hem bepaalde zaken verteld heeft. Bouhouche die volgens Cocu ook maar een tussenpersoon zou zijn. En wat te denken van de uitlating van De Valkeneer: de enige kans op een doorbraak is een spijtoptant.

12

Op 27 juni 1985 wordt Michel Cocu in Halle ondervraagd door François Achten:

Wij (...) brengen ter kennis van de heer onderzoeksrechter, als gevolg aan het kantschrift nader in de rand omschreven (*), dat wij ten burele overgaan tot het verhoor van Cocu Michel, nader geïdentificeerd in onderhavig proces-verbaal:

Inlichtingen

  • Cocu verklaart dat hij niet deelgenomen heeft aan de roofmoord op Verstappen Walter.

  • Hij beweert dat de verklaringen en bekentenissen welke hij vroeger aan het parket van Nijvel heeft gedaan niet juist zijn. Hij zegt dat hij in depressieve toestand verkeerde en dat hij verklaard heeft wat hem gesuggereerd werd door de onderzoekers.

  • Hij verklaart dat hij op het ogenblik van de feiten in het bezit was van een pistool Rüger P.38, doch hij betwist de conclusies van het college van wapendeskundigen.

"Je parle français et je fais formellement choix de cette langue en justice. En ce qui concerne mes précédentes déclarations faites au parquet de Nivelles je m'explique: j'ai fait toutes ces déclarations sous pression du parquet et des enquêteurs. J'ai bien signé ces déclarations, malgré le fait qu'elles contiennent que des mesonges. J'ai inventé tous ce que j'ai déclaré. Quant au précisions sur les faits qui se sont passés à Hal, notamment au Colruyt, je peux vous dire que tot ce qui j'ai déclaré m'a été inspiré par les enquêteurs. Je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais été au Colruyt à Hal. Je n'ai pas participé à ce hold-up."

"A l'époque qu'on m'a intérogé sur les faits du Brabant Wallon j'étais dans un état dépressif et je déclarais n'importe quoi. Je maintiens que mon arme Rüger P 38 est toujours resté en ma possession et qu'elle n'a jamais servie aux agressions. Je suis au courant des conclusions des experts en ballistique. Vous me faites remarquer que le collège des experts ont formulé leurs conclusions avec la phrase suivante: (...) dès lors nous pouvons compléter nos conclusions en disant que les balles tirées à Hal et Genval ont été tirées par le Rüger 153-26696, avec la probabilité indiquée à l'exclusion de tout autre revolver."

"Je conteste ces conclusions et je suis toujours d'accord de faire venir un expert de la maison mère  américaine de la firme Rüger pour vérifier les dires du collège. Je désire encore ajouter à ma déclaration que pour les futurs intérogatoires éventuels je voudrais être auditionné dans ma région."

Bron: PV 747 | 27  juni 1985

(*) Gevolg aan het dossier nummer 126/83 van de heer onderzoeksrechter Mahieu te Brussel. Kantschrift dd 14.06.1985.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bende van Nijvel – Gewezen politieman bekent één overval

Michel Cocu, 32 jaar, gewezen politieagent uit Boussu, heeft aan de onderzoeksrechter van Nijvel bekend, dat hij en zijn drie vrienden de overval hebben gepleegd op de Delhaize van Genval, op 4 maart van dit jaar. Bij die overval werd wel geschoten maar werd niemand geraakt. Toch zijn er heel wat punten van overeenkomst tussen deze overval en andere feiten van gewelddadigheid in dezelfde streek, zowel voor als na de zomer: het wapen, nummerplaten, handelswijze. De drie mededaders, die door Cocu werden verklikt, ontkennen echter nog steeds.

De overval op de Delhaize van Genval vond plaats op 4 maart 's avonds. Drie gangsters drongen de kofferzaal binnen en vuurden een paar schoten af ter intimidatie. Zij gingen aan de haal met 600.000 frank buit in een Peugeot 505, bestuurd door een vrouw, meent men. De vier overvallers waren immers gemaskerd met carnavalmaskers. Achteraf werd hun vluchtauto teruggevonden nabij het slagveld van Waterloo, met een met kogels doorzeefd benzinereservoir. Wellicht hadden de vluchtenden gehoopt, dat de auto zo in brand zou vliegen.

In mei 1983 werd bij de politie van Bergen een wapen bezorgd, een P.38 Lüger, die blijkbaar geen eigenaars had. Men is die pas onlangs echt gaan zoeken en zo kwam men op het spoor van vier vrienden: Cocu wonende Clemenceaustraat te Colfontaine, Michel Baudet (32) uit Hornu, en een echtpaar: Jean-Claude Estiévenart (38) en Josiane Debruyn (35) uit de rue de l'Appât te Colfontaine.

Volgens Cocu zat zij aan het stuur van de Peugeot, terwijl Estiévenart geschoten zou hebben. Baudet en het echtpaar echter ontkennen enig uitstaans met de overval te Genval.

Bron: Het Laatste Nieuws | 22 november 1983

14

Overicht van het gesprek tussen Cocu Michel en Lemmens Marc en [naam onleesbaar] Marc met behulp van de tolk [naam onleesbaar], dit op 13 en 14.05.86.

Michel Cocu werd gearresteerd voor de feiten te Genval en Halle. Hij werd voor deze zaken tweemaal onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de laatste maal 20 of 21 maart 1986.

De tweede maal volgens zijn zeggen op basis van nieuwe elementen doch naar zijn eigen oordeel werd hij opgepakt door het parket te Nijvel omdat Dendermonde met hun aanhoudingen goed zaten en het parket te Nijvel toch ook iets moest doen om het gezicht niet te schenden.

Zoals hij in '83 ook bekentenissen aflegde en deze dan ook terug introk, paste hij in 1986 een gelijkwaardig systeem toe, ook bekennen en intrekken. Bij de tweede aanhouding werd hij uitsluitend verhoord door de gerechtelijke politie Brussels, GRB - commissaris Tilmant.

De nieuwe elementen zouden er zijn volgens het parket te Nijvel, dit altijd naar zeggen van Michel Cocu, op basis van het feit dat een oude makker van het legioen zou gesproken hebben.

Op 14.5.86 verduidelijkte Cocu deze stelling en beweerde dat deze oude vriend een zekere Delepesse was waarover hij verder nog meedeelde dat hij met deze persoon nooit werd geconfronteerd en waarvan hij zelf zegt dat de genoemde hem zelf niet herkende op foto. Cocu zelf zou de figuur zijn waar rond alles draaide doch zelf niet zou betrokken zijn bij de feiten.

Sprekende over het geval Aalst, waar hij zelf toekwam in het gesprek deelde hij onmiddellijk mede dat bij de slachtpartij te Aalst een meisje werd neergeschoten. Cocu zei onmiddellijk dat zijn dochtertje dezelfde leeftijd heeft van het neergeschoten meisje en dat dergelijke zaken niet goed te keuren zijn, niet door hem maar ook niet door het criminele milieu.

Toen hij hoorde dat hij naar Dendermonde werd overgebracht maakte hij onmiddellijk de opmerking bij zichzelf dat hij diende gehoord te worden naar aanleiding van de aanhoudingen verricht door het parket te Dendermonde, bij zijn weten vier in totaal en naar hij uit de kranten had vernomen, de aanhouding te Dendermonde van "Le Grec" [Apostolos Papadopoulos] die in aanmerking zou komen als reus in de bende "Waals Brabant" [Bende van Nijvel].

Hij stelde onmiddellijk dat hij met de zaken van Eigenbrakel-Overijse en Aalst niets te maken had daar men op dat punt zijn alibi onmiddellijk had gecontroleerd. Hij vertelde daarbij dat de feiten in Aalst hadden plaatsgevonden omstreeks 19.45 uur doch dat hij om 20.00 uur thuis was.

Daarbij stelde hij ook dat indien hij er zou bij geweest zijn hij met zijn ervaring van vier jaar politieman bij de gemeentelijke politie te Bossu het wapen zeker zou weggeworpen hebben. Stipte daarbij aan dat hij woonachtig is op een zestal km van de grens.

Op onze vraag hij inlichtingen kon geven, zei hij dat hij er één kon geven. Omtrent zijn afgelegde bekentenis vertelde hij dat hij in bepaalde handen zat ... onder druk, mentaal en psychologisch enz.

Hij stelde dat sinds '83 alle politiediensten in het rond aan het draaien waren en zij zich toespitsten op bepaalde personen waarvan zij zelf en zij alleen geloofden dat zij het waren.

Op de vraag of er dan politiek achter zat bepaalde Cocu dat het niet om het geld te doen was, dat het niet aan het [onleesbaar] bedrag aan geld was dat de slachtpartijen werden uitgevoerd en stelde ook dat de gestelde vraag hem niet de eerste maal werd gesteld, waarop hij zei: 

"Wat moet ik daar op antwoorden, u moet het zeker zoeken in het extreem-rechtse milieu, ga bij de vrienden van Bouhouche, waarom heeft Mendez zich laten afschieten."

Zoals "Waals Brabant" siteerde hij met "Les Trois Canards" te Ohain, waar hij stelde dat hij vernomen had dat voornoemd restaurant een ontmoetingsplaats was van extreem-rechts en dat de uitbater er werd afgeschoten. Als ik dat zeg moet u toch verdere vragen stellen. Vervolgens ging hij verder door op zijn redenering en haalde de zaak Temse aan, en sprak hij over de kogelvrije vesten. U moet al goed op de hoogte zijn van de situatie gezien de gestolen kogelvrije vesten niet op de markt te verkrijgen waren en het niet de eerste de beste waren die het hebben uitgevoerd. 

Hij stelde duidelijk dat Temse zeker verband heeft met extreem-rechts. Men moet zich goed informeren zei hij en liet uitschijnen dat in dit verband zeker moet gezocht worden niet alleen in het kader van "deelneming" van de directie uit of iemand die dicht staat bij "Gouvernement" - doelend hiermee op eventuele geplante bestellingen - leger of andere overheid.

Met kennis van het dossier vertelde hij dat te Temse direct werd opgetreden en dat men in feite niet had moeten zoeken, vertelde er tevens bij dat men de firma al goed moet kennen ofwel goed geïnformeerd zijn zoals voor het optreden als voor hetgene wat men moest bereiken.

Hoe het komt dat hij van dit alles zo goed op de hoogte is zegt hij zelf dat dit moet gezocht worden uit zijn dossierkennis - het lezen van dagbladen - zijn contacten in de gevangenis en eigen gedacht.

Hierop vertelde hij dat hij reeds in '83 aan de GPP te Charleroi aan het eind van een verklaring, in verband met de overval te Anderlues, in een laatste paragraaf van zijn verhoor gesteld had dat de algemene factor extreem-rechts was met de bedoeling een destabilisering van de regio of van het land te bereiken. Deze paragraaf diende na voorlegging aan de behandelende officier te worden gewijzigd in die zin dat de paragraaf met de vermelding van extreem-rechts diende geschrapt te worden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

'Had je contacten met extreem rechts?'
'Ik heb samen met Bouhouche in Nijvel gezeten; Die heeft me bepaalde dingen verteld. Meer wil ik niet kwijt. Ik kan alleen maar zeggen dat hij voor zijn leven vreesde.'
'Bouhouche is dood. Je kan gerust praten.'
'Neen, hij was maar een tussenpersoon. Maar ik heb reeds te veel gezegd...'

Bron: De bende van Nijvel: het dossier, het complot, de leden | Guy Bouten

Michel Cocu est décédé ce 4 décembre 2016. Il avait 65 ans » www.enaos.net

Met het overlijden van Michel Cocu is de kans dat een effectief resultaat zal geboekt worden met, de door procureur-generaal De Valkeneer zo gewenste spijtoptantenwetgeving, nog een heel pak kleiner geworden dan ze initieel al was.

Cocu, dernier membre de la "filière boraine", est mort

Michel Cocu est mort dimanche à Boussu, à l’âge de 65 ans. Avec lui, c’est le dernier membre de la « filière boraine » qui disparaît. Les quatre autres membres de cette bande, jugée en 1988 - et acquittée - pour les tueries du Brabant wallon, étaient déjà tous morts.

Meer » www.lacapitale.be

Het blijft een mysterie waarom hij tot het einde toe geweigerd heeft om te praten. Hij was een van de weinigen wiens betrokkenheid zo goed als vaststaat.

Hij was waarschijnlijk bij de eerste die een link naar extreem rechts legde:

Hierop vertelde hij dat hij reeds in '83 aan de GPP te Charleroi aan het eind van een verklaring, in verband met de overval te Anderlues, in een laatste paragraaf van zijn verhoor gesteld had dat de algemene factor extreem-rechts was met de bedoeling een destabilisering van de regio of van het land te bereiken. Deze paragraaf diende na voorlegging aan de behandelende officier te worden gewijzigd in die zin dat de paragraaf met de vermelding van extreem-rechts diende geschrapt te worden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

20

In 1988 werden Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano Vittorio, Jean-Claude Estiévenart en Kaçi Bouaroudj vrijgesproken. Zij waren niet de Bende van Nijvel. Op zondag 4 december stierf Michel Cocu - de laatste Borain - op 65-jarige leeftijd. Was hij betrokken bij de feiten in Nijvel? Was hij lid van GAP? Wist hij meer over de Bende van Nijvel? Zijn geheimen neemt hij mee in zijn graf.

Michel Cocu était le dernier membre vivant de la filière boraine

Michel Cocu est mort dimanche à Boussu à l'âge de 65 ans, selon le le journal La Province. Michel Cocu était un ancien policier, passé "de l'autre côté de la barrière". Il a longtemps été considéré comme le chef de la "filière boraine" des tueurs du Brabant (les malfaiteurs ont fait 28 morts dans des attaques à main armée de supermarchés au milieu des années '80)

Michel Cocu avait avoué des dizaines de fois sa participation à ces tueries... avant de se rétracter à chaque fois. Il a finalement été acquitté faute de preuves par la cour d'assises.

Il est mort à Hornu. Il avait 65 ans.

Bron: RTBF

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube