61

Ik vermoed dat de invalshoek van Vermeulen er in de eerste plaats niet om te doen is om nieuwe feiten in de picture te stellen , dan wel om niet uitgevoerde onderzoeksdaden onder de aandacht te brengen . Ik volg uiteraard met aandacht de woordenwisseling tussen Vermeulen en FreCR , beiden goed geinformeerd . Je leert toch steeds wat bij .

62

Klopt LEO, ik geloof niet dat er nog nieuwe feiten zullen bovenkomen. Cold cases >30 jaar worden naar mijn mening zelden opgelost door nieuwe spectaculaire feiten die boven komen (of het zou een geloofwaardige vrijwillige bekentenis moeten zijn, gestaafd met bewijsstukken), maar door kleine dingetjes, slordigheden of menselijke fout(jes) uit het onderzoek te halen of te herbekijken.

Neem nu de macho Lekeu die pronkerig voor de camera zegt dat hij duizenden dollars voorschot heeft gehad voor zijn filmidee en zijn advocaat met naam en toenaam noemt die de contractonderhandelingen doet.. Hij loog in ieder geval niet over de naam van de advocate, dus misschien ook niet over de contractonderhandelingen. Ik zou dat scenario of ontwerp van Lekeu wel eens willen lezen dat zeker deel uitmaakte van deze contractonderhandelingen dat misschien gewoon ergens in een stoffige dossierdoos zit bij deze advocate. Maar de onderzoekers moesten er wel moeite voor doen. Is dat onderzocht, prima, schouderklopje. Is er nooit naar gevraagd, misschien toch de moeite. Dit zijn dingen die jaren later misschien nog vrij neutraal kunnen gebeuren en de feiten misschien duiden. Bestaat het niet, geen probleem, dan kan dat ook afgevinkt worden. Zou Lekeu namen noemen, ik denk het niet, maar de verhaallijn, het scenario zelf zou interessant kunnen zijn en er zouden wel eens stoemelings details kunnen in staan waar hij niet aan gedacht heeft om over te zwijgen.

63

Weliswaar uitzonderlijk, maar de arrondissementscommissaris kan ook voor bijkomend onderzoek gelast worden door de Procureur des Konings of zijn substituten.

64

Iedereen in Overijse kende 2 balletten clubs: les jardins d’Agrippines vandaag begrafenissen Coorevits en een club op de Hengstenberg waar een leeg binnenzwembad stond. We zijn daar is moeten weggaan omdat VDB op komst was. De lokale bevolking staat achter de comptoire en zo, niet vergeten dat die mensen veel zien. Van de parenclub op enkele 100den meters van de villa waarin ze zaten werd ook vanalles gezegd.

In het oorspronkelijke dossier Pinon zouden listings gezeten hebben van de boxen gehuurd door of voor de Bende (met namen van de huurders etc.). Was dit de info waarnaar Vernaillen verwees? Was dit ook één van de redenen waarom het in de beruchte kluis van Deprêtre terecht kwam en Lyna het niet kreeg omdat er "niets" in stond. Heeft iemand dit ooit gezien? Gelezen? Werd er ergens naar verwezen?

Voeg hier eveneens de belastende dossier die Latinus in handen had (nota Willy Acke) toe.