21

Re: Geloofwaardigheid informatie

Reneke wrote:

Geloofwaardigheid: Vos zei dat de killer waarschijnlijk 23 doden op zijn geweten heeft. Dus moet hij wel in Aalst geweest zijn. Indien niet, heeft hij 23 van de 22 slachtoffers omgelegd.

Dit moet je toch ff verduidelijken.

22

Re: Geloofwaardigheid informatie

Er zijn 8 doden gevallen in Aalst, als hij daar niet bij was kan hij niet aan 23 komen, toch?

23

Re: Geloofwaardigheid informatie

Ik vroeg mij af hoe hij aan 22 kwam. 28 doden in totaal, 8 in Aalst. Als Vos zei dat de killer er 23 heeft vermoord en de killer was er niet bij in Aalst (zoals Reneke naar ik vermoed sarcastisch bedoelde) dan heeft hij 23 van de 20 overige doden op zijn geweten. Die 22 is mij nog steeds onduidelijk.

24

Re: Geloofwaardigheid informatie

Ik heb me vergist, sorry daarvoor. 22 moet idd 20 zijn.

Re: Geloofwaardigheid informatie

Of de heer Vos weet meer over doden die nu nog niet op conto van de Bende van Nijvel geteld worden.

26

Re: Geloofwaardigheid informatie

Te bekijken op Netflix: "D.B. Cooper: Where Are You?!"
Aflevering 3 deed mij wat denken aan (de mindere kant van) dit forum en het heen-en-weer getwist.
PS: Nog steeds het meeste respect voor Ben en de meeste forumleden.

27

Re: Geloofwaardigheid informatie

(on) geloofwaardige info van Libert Himself:


Plus tard, au fil du développement des activités du WNP à part entière, et lors des entrainements asurés par JF Calmette,destinés à former les volontaires qui devaient être moblisés en Libye afin d'assurer l'élimination du Colonel Khadafi, j'ai reçu une nouvelle demande, identique, à la précédente, pour la même fonction au sein d'un service de renseignement voire ... d'action, près une autorité basée en centre Afrique, chose que j'ai également éludée pour des raisons d'ordre de convictions personnelles, cette fois.
Translate:
Later, tijdens de ontwikkeling van de activiteiten van de WNP op zich, en tijdens de training van JF Calmette, bedoeld om de vrijwilligers op te leiden die in Libië zouden worden gemobiliseerd om de eliminatie van kolonel Gaddafi te verzekeren, ontving ik een nieuw verzoek, identiek aan het vorige, voor dezelfde functie binnen een inlichtingendienst of zelfs... van actie, in de buurt van een autoriteit in Centraal-Afrika, iets dat ik deze keer ook ontweek om redenen van orde van persoonlijke overtuigingen


Via een ander forumlid mochten we destijds vernemen dat een aantal WNP ers ook in Suriname zouden meedoen aan een coup.

"Een Nederlandse oud-militair diste voor de Surinaamse krijgsraad, dat onderzoek doet naar een staatsgreep in Suriname in 1982, de Bende van Nijvel op. Peter Van Haperen verklaarde voor het eerst dat een Belgisch doodseskader meewerkte aan een tegencoup, een bende waaruit later de Bende van Nijvel zou gevormd worden.


Stel dat dez info van beide heren zou kloppen, waarom zijn wij dan op zoek naar Belgen ? Euh.......zijn we nog wel op zoek?

28

Re: Geloofwaardigheid informatie

De speurders hopelijk wel ... Die zogenaamde "Nederlandse oud-militair" (?) heeft in dat kader ooit wel 3 namen vernoemd. Bouhouche, Farkas en Delperdange. Ik denk in een heeeeeel lange brief naar Martine Michel. Kun je hiermee verder, fenix;-)?

29

Re: Geloofwaardigheid informatie

Zal nog eens wat info posten waarvan ik vermoed dat ze geloofwaardiger is dan een aantal PV's uit het dossier:
Peter De Vries
I n de uitzending van het Nederlandse SBS6-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever van 22 april 2007 werd gesuggereerd dat Gladio in Nederland nog steeds actief zou zijn.[1] Tijdens een eigen onderzoek dat enkele jaren daarvoor al begon, stuitte het misdaadprogramma op het fenomeen dat duizenden vuurwapens uit 'de bovenwereld' verdwenen in 'de onderwereld'. Dat gebeurde volgens een vaste constructie waardoor de wapens onvindbaar bleven. In binnen- en buitenland zijn wapenhandelaren door de politie gearresteerd, maar justitie zorgde er steevast voor dat de verdachten niet werden
berecht. Vermoed wordt dat deze wapens bestemd waren voor Gladio.


Italiaanse rechters over terro in Italie

Italiaanse rechters besloten:
Het is een soort onzichtbare regering, waarin de loge P2, bepaalde afdelingen van de geheime diensten, de georganiseerde misdaad en het terrorisme nauw verbonden zijn. Een duistere groep met extra-institutionele banden heeft jarenlang in ons land geopereerd met als doel de politieke conditionering van de democratie en de persoonlijke macht te verwerven. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, maakte deze groep gebruik van terrorisme.

Belgische bronnen:

Weinige functionarissen beweerden toen iets af te weten van enig top secret netwerk.

Toenmalig eerste minister Wilfried Martens tijdens een persconferentie op 9 oktober 1990:
Ik ben al elf jaar premier, maar ik wist hoegenaamd niets van het bestaan in ons land van zo’n geheim netwerk.

Toenmalig Defensieminister Guy Coëme:
Natuurlijk is het abnormaal dat ik bij mijn ambtsaanvaarding niet ben ingelicht over dit netwerk. De Koude Oorlog is al lang voorbij en de recente gebeurtenissen in de landen van het Oostblok tonen overduidelijk aan dat zo’n geheim netwerk volkomen achterhaald is. Het is een anachronisme dat best kan worden opgedoekt.

Het Agalev-parlementslid Hugo Van Dienderen:
Dat geheime netwerk deed meer dan zich voorbereiden op de strijd tegen een communistische bezetter. (…) Medewerkers ervan probeerden de vredesbeweging te infiltreren. Bepaalde Amerikaanse groepen zochten toen contact met hen. (…) Een voormalige directeur van het CIA (William Colby) laat er geen twijfel over bestaan dat hun inlichtingendiensten aan de basis liggen van de netwerken.

Robert Beijer, een vermoedelijk Bende van Nijvel-lid:
Er moet een soort organisatie bestaan onder leden van de Staatsveiligheid, de Rijkswacht en de parketten. De aanslagen van de CCC maakten naar mijn idee ook deel uit van eenzelfde plan. Een van de schuilplaatsen van de CCC werd gehuurd door een broer van een lid van de Staatsveiligheid.

Richard Brennecke, een ex-CIA-agent:
We hebben de P2-loge gebruikt (...) zodat in de jaren 70 het terrorisme kon uitbarsten in Italië en in andere landen.

Leopold van Esbroeck, voormalig lid Bende Philippe De Staercke[8] stelt dat voormalig gevangenisdirecteur Jean Bultot hem begin 1985 aansprak met de vraag om toe te treden tot een commando dat tegen een royale vergoeding 'schijnovervallen' zou plegen op warenhuizen met als doel een sfeer van terreur te zaaien.

en tenslotte Jean Gol volgens Debels:


In november 1985 verklaart minister van Justitie Jean Gol (oorspronkelijke naam: Golstein) op tv dat de CCC en de Bende ‘twee loten aan dezelfde stam’ zijn. Opvallend is dat de CCC met aanslagen start, als de Bende inactief is. Il savait, dat is klaar en duidelijk.

Gol en Beijer en co.............hebben die echt gezegd hetgeen hierboven vermeld werd. Ik zou het begot niet weten. Hoe meer ik weet, hoe meer ik niet weet. Ik hou het dus bij de versie van 2 kolonels die bovenstaande bevestigden. Groot probleem, niemand kon iets zeggen over 1985.

Re: Geloofwaardigheid informatie

Vos slaagde er niet in om zijn overtuiging in twijfel te trekken.