81

http://jeanpierrevanrossem.com/de-drie- … an-nijvel/

Van Rossem wou zogezegd niets meer vertellen over de bende van nijvel, maar toen de hele Bonkoffsky hetze bezig was, publiceerde hij gretig blogposts waarvoor hij in ruil bergen aandacht kreeg.
Volgens bovenstaande blogpost zou verder niemand op de hoogte zijn, maar vertelde Przedborski hem eventjes hoe het zit. Als ik een geheim had, dan was de onvoorspelbare en onberekenbare JPVR letterlijk de laatste persoon om het aan te vertellen.
De naam Bonkoffsky had hij nooit eerder vermeld, maar voegt hij plots nadat de naam algemeen geweten is in een courante hypothese met de gebruikelijke bendeverdachten, alsof hij die naam wel wist maar gewoon was 'vergeten'.

Zijn bewering te weten wie achter de bende van nijvel zit, is even geloofwaardig als de bewering dat hij de beurskoers kan voorspellen.

82

bkv wrote:

Zijn bewering te weten wie achter de bende van nijvel zit, is even geloofwaardig als de bewering dat hij de beurskoers kan voorspellen.

Inderdaad; zo'n parasiet had het minste detail onmiddellijk trachten te verzilveren.

De laatste "mededelingen" van Van Rossem

Het koninklijke testament van JPVR

(...) Boudewijn en Albert

De verrassing was wel dat Van Rossem bevestigde dat de koninklijke familie bij hem belegde via Fernand ‘Freddy’ Estenne. Estenne was een natuurlijke zoon van Leopold III en dus een halfbroer van Boudewijn en Albert. Het ging om miljoenen dollars. ‘De helft van die intresten ging naar de Zwitserse rekening van Estenne, de andere helft was voor de koninklijke familie’, bevestigde Van Rossem. Op dat ogenblik was Boudewijn koning der Belgen. Het verhaal van de gevallen beursgoeroe houdt steek. Eind 1991 had Estenne een vergadering met Van Rossem. Deze laatste kreeg toen vooral de raad om te te zwijgen.

Panama

De koninklijke vennootschap die gebruikt werd om te beleggen bij Van Rossem was Galatsi Royal Business Inc. De schermvennootschap werd in 1987 opgericht in Panama. Dat het koningshuis eind de jaren tachtig bij Van Rossem kwam is geen toeval. De koninklijke familie zat op dat ogenblik immers op een pak liquiditeiten via de verkoop van het pakket aandelen in de Generale Maatschappij. De verkoop van zowat 4 percent van die aandelen verliep via een Zwitserse vennootschap. Dat schreven we al eens eerder in ‘Vorstelijk vermogen’. De koninklijke bekentenis van Jean-Pierre Van Rossem zou groot nieuws moeten zijn. In een land zoals België valt zoiets tussen de plooien van het fake news en andere onzin.

» tueriesdubrabant.1fr1.net

Of heeft hij nog meer mededelingen gedaan? Ik moet zeggen dat ik eventjes heel stil geworden ben tijdens zijn laatste tv optreden. Het zal iedereen ontgaan zijn maar op zijn kast stond een flesje met het etiket "Pentothal". Pentothal werd gebruikt als waarheidsserum of als anestheticum. Al weken vraag ik mij af wat de boodschap hierachter was. Dat dit flesje er niet zomaar stond was klaar en duidelijk.

Uit de X-dossiers, bladzijde 237:

Verontrustend is ook de wijze waarop de GP met dit onderzoek omsprong. Een destijds in de buurt van het misdrijf teruggevonden sjaal - mogelijk van Christine Van Hees - is zoek geraakt. Van een tijdens een huiszoeking in haar slaapkamer teruggevonden telefoonboekje blijken de nummers nooit te zijn nagetrokken. Het telefoonboekje zit trouwens niet meer in het dossier. De GP'ers hebben het gewoon teruggegeven aan de ouders, waar de BOB'ers het vele jaren later kunnen recupereren.... En wat blijkt dan? De GP'ers hebben er zelf met potlood notities in zitten maken. Bij een van de vriendinnen schrijven ze: 'Geen contact meer mee gehad.' Wanneer de BOB de vriendin toch maar gaat opzoeken, zegt die dat ze Christine Van Hees een week voor haar dood nog heeft gezien.

Christine Van Hees is begraven op 21 februari 1984. Bij die gelegenheid filmde en fotografeerde de GP een groot aantal aanwezigen. Van die beelden is in het dossier geen spoor terug te vinden. De 'brief aan Party, het laatste signaal dat het slachtoffer voor haar dood uitzond, wordt pas in 1989 aan het dossier toegevoegd. Dokter Hallard, de man die Christine Van Hees eind januari 1984 aan een vals ziektebriefje hielp, wordt niet eerder verhoord dan in december 1988, bijna vijf jaar na de feiten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de dokter zich niets meer kan herinneren.

In 1984 melden enkele getuigen dat ze Christine Van Hees meermaals hebben zien aanbellen voor een herenhuis aan de Adolphe Buyllaan 144 in Elsene. De GP beperkt haar speurtocht tot het even ter plaatse gaan en noteren welke namen er naast de huisbel staan vermeld. De antenne-Neufcháteau zoekt verder, omdat ze geïntrigeerd is door een welbepaalde naam: Cl. Leroy.

Vrij snel blijkt dat het niet ging om de vroegere Brusselse substituut, maar om een studente. Het onderzoek wijst tevens uit dat Christine Van Hees nooit in dat appartement is geweest. De getuigen verwarden haar met een van haar nichtjes - wat meteen weer vragen doet rijzen over de manier waarop de GP getuigenissen registreerde.

In de weken na de moord gaat de GP stiekem de nummerplaten noteren van de bezoekers van de Poseidon. Van de opgeschreven nummers wordt een lijst toegevoegd aan het dossier, maar nooit zal de GP zich de logische moeite getroosten om na te trekken aan wie die nummerplaten toebehoren. Dat zal pas dertien jaar later gebeuren, wanneer de antenne-Neufcháteau de zaak naar zich toetrekt.

Op 28 februari 1984 wordt Albert D.B. verhoord. Hij is een jonge fotograaf voor wie Christine Van Hees kort voor haar dood heeft geposeerd. Het zijn onder meer deze foto's die tot vandaag in de woonkamer van vader en moeder Van Hees hangen. Wanneer hij eind februari 1984 verhoord wordt door de GP - die op dat moment rog niets in handen heeft om achter de punks aan te zitten - wordt D.B. er naar eigen zeggen op onzachte wijze toe aangemaand meteen maar bekentenissen af te leggen. 'Ze hebben er toen mee gedreigd dat ze me een injectie zouden geven, een soort waarheidsserum.' (*)

(*) Staat in pv bladzijde 606 bovenaan 3e regel in het online-Dutroux-dossier » file.wikileaks.org (PDF)

Was België nu werkelijk een pedocratie? Jean-Pierre Van Rossem was buitengewoon intelligent. Hij lustte het koningshuis rauw. Dit flesje Pentothal stond daar niet zomaar. Verdoken boodschappen meegeven is een geheime-diensten-techniek. Welke boodschap was het? Aan wie gericht? Waarom? Waar werd dat waarheidsserum nog gebruikt? Betekende dit: 'Ik ga de waarheid aan het licht brengen'?

Dat hij uit het leven zou stappen kan niet de boodschap zijn geweest, dat heeft hij gewoon onverbloemd gezegd. Hij was perfect bij zijn verstand tijdens dat interview.

Het blijft uiterst verdacht dat hij binnen de 24 uren na die uitzending dood is aangetroffen. Wat is er de laatste 24 uren van zijn leven gebeurd? Heeft men willen beletten dat journalisten hem de dag nadien zouden bellen voor extra informatie?

Terzijde: Vergeten we ook niet dat Van Rossem ooit een boek heeft geschreven waarin hij stelt dat Union Minière tijdens WOII uranium verkocht aan de nazi-Duitsland en aan de Sovjet-Unie. Wie eerst een atoombom had, won de oorlog. Union Minière won dus altijd! Dat was bijna de strategie van de spanning avant la lettre. En laat het nu Union Minière zijn die de huurlingen in Katanga betaalde. Contacten genoeg dus.

» www.bol.com

Bakerstreet 221B wrote:

En laat het nu Union Minière zijn die de huurlingen in Katanga betaalde.

En laat het nu de heilige Boudewijn zijn of zijn mannetjes die overval aanwezig waren. Zij het via Estenne bij JPVR. Zij het via de hofdame in de loods. Zij het via de broer van zijn veredelde klusjesman, Strikmans, in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Etc. ... etc. ...

Mss was de boodschap via het flesje Pentothal "ik zal het zelf doen voor jullie het komen doen". Alhoewel hij al gezelfmoord was terwijl hij nog in leven was. Op het laatste van zijn leven zat hij niet achter tralies maar wel in de gevangenis. Of is het iedereen ontgaan hoe hij op handen en voeten die nauwe trap moest op kruipen van dat piepkleine flatje boven de bakker. (Natuurlijk was hij zelf niet "onschuldig".)

Natriumpentothal (Pentothal) wordt oa gebruikt als coma-inducerend middel bij euthanasie (gevolgd door een curarirans).