coconut wrote:

Kan er mij iemand vertellen wat er ivm Claude De Valkeneer staat in het boek van Bouten pagina 222? Ik heb het boek niet.

Een PV verloren en een PV terug gevonden

Joost Van Stichel vertelt zijn avontuur van 9 november 1985 aan de Rijkswacht Van Aalst. Omdat hij later hierover geen nieuws meer verneemt, getuigt hij opnieuw in 2003, na een nieuwe oproep aan getuigen. Maar er wordt opnieuw geen gevolg gegeven. Om te weten wat er precies aan de hand is, vergezel ik hem op 30 augustus 2010 naar Charleroi waar we door onderzoeksrechter Martine Michel en procureur Claude De Valkeneer worden ontvangen. Op een bepaald moment verlaat de onderzoeksrechter het kantoor en keert terug met het pv van Aalst maar géén spoor van de verklaring in 2003, voor de Cel van Jumet geleid door Vos en Ruth.

Er staat dus wel degelijk Claude, niet Christian.

Deze? » www.lesoir.be

Wel, nu moeten we uitzoeken:

  1. Is die Claude De Valkeneer die procureur was dezelfde als diegene die bij Boudewijn zat als ...

  2. Is Claude fam. van Christian.

Bakersteet, wat bedoelde je met "dan was De Valkeneer de rechter van Bougerol? (Hij was vervangend krijsauditeur)." De krijgsauditeur ten tijde van de diefstal van de telexen was Van Winsen. Deze » www.nieuwsblad.be

Deze Van Winsen (krijgsauditeur) werd samen in de loods gezien met de hofdame van koningin Fabiola. Indien Claude fam. is van Christian dan was de entourage van Boudewijn overal aanwezig.

83

Rustig, die "Claude De Valkeneer" in het boek van Guy Bouten is niet meer dan een fout van de auteur. Zoals iedereen wel weet is er nooit een procureur met de naam Claude De Valkeneer verantwoordelijk geweest voor het Bende-onderzoek.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

84

Bakerstreet 221B wrote:

Ik begin me meer en meer af te vragen of De Valkeneer niet zélf voor de staatsveiligheid werkt. Vergeet niet dat Albert Raes ooit ook substituut was van de procureur in Brugge. Het zal wel een reden hebben waarom de grens tussen justitie en inlichtingendiensten diffuus is, denk ik dan.

Die grens tussen "justitie" en Staatsveiligheid is zelfs gewoon onbestaande en de reden daarvoor is vrij eenvoudig: de Staatsveiligheid is gewoon een afdeling van de FOD Justitie. Verder zijn de administrateurs-generaal traditioneel altijd uit de magistratuur gekomen. Ik denk dat de huidige administrateur-generaal de eerste is die niet uit de magistratuur komt.

Of ik daarmee u bezorgdheid dat De Valkeneer werkt voor staatsveiligheid wegneem weet ik niet.

85

De huidig administrateur Generaal is afkomstig uit Aalst en begon zijn loopbaan bij de Gerechtelijke Politie. In 1992 werd hij directeur van de School voor de Criminologie en Criminalistiek. In 199 werd hij aangewezen tot adjunct Commissaris Generaal van de Gerechtelijke Politie bij de parketten. Voor zijn aanstelling nam hij de functie waar van voorzitter ad interim van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.

Poseur wrote:

Die grens tussen "justitie" en Staatsveiligheid is zelfs gewoon onbestaande en de reden daarvoor is vrij eenvoudig: de Staatsveiligheid is gewoon een afdeling van de FOD Justitie. Verder zijn de administrateurs-generaal traditioneel altijd uit de magistratuur gekomen. Ik denk dat de huidige administrateur-generaal de eerste is die niet uit de magistratuur komt.

Als dat waar is en Guy Bouten heeft gelijk voor wat betreft de rol van de Staatsveiligheid is het helder nietwaar. De Staatsveiligheid is in dat geval rechter en partij. Zoiets kan onmogelijk eerlijk verlopen.

87

De Staatsveiligheid behoort tot de FOD Justitie maar heeft geen rechtsprekende bevoegdheid. Verder kan de Staat (noch enige publiekrechtelijke rechtspersoon) voor een strafrechtbank worden gesleurd voor feiten uit de tijd van de Bende van Nijvel. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn slechts sinds kort (2018) strafrechtelijk verantwoordelijk (onder bepaalde voorwaarden). Gezien de niet-retroactiviteit van de strafwet geldt dat dan ook maar voor feiten vanaf die datum.

De Staatsveiligheid kan dus noch rechter, noch partij zijn.

Poseur wrote:

De Staatsveiligheid behoort tot de FOD Justitie maar heeft geen rechtsprekende bevoegdheid. Verder kan de Staat (noch enige publiekrechtelijke rechtspersoon) voor een strafrechtbank worden gesleurd voor feiten uit de tijd van de Bende van Nijvel. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn slechts sinds kort (2018) strafrechtelijk verantwoordelijk (onder bepaalde voorwaarden). Gezien de niet-retroactiviteit van de strafwet geldt dat dan ook maar voor feiten vanaf die datum.

De Staatsveiligheid kan dus noch rechter, noch partij zijn.

* Ik ken de materie amper en wil u graag geloven. Wel vraag ik me af hoe het dan kan dat ons land al meermaals is veroordeeld wegens mensonwaardige behandeling van onze gevangenen. Dat is toch al veel langer geleden dan 2018? Als het veroordelend hof daarvoor Europees moet zijn, dan moet men ivm met deze zaak misschien ook maar eens aan een Europees hof denken.

* Als de strafwet niet-retroactief is, hoe kan de verlenging van de verjaringstermijn dan van toepassing zijn op de Bende van Nijvel?

* In België kan ongeveer alles hoor Poseur, zelfs uitzonderingsrechtbanken. Lees in deze tekst de paragraaf 'Wat is een jury?'

https://bendevannijvel.com/2003/01/04/h … en-lahaut/

89

Vooreerst, dat u de materie amper kent is zeker geen probleem hoor. Ikzelf ben ook absoluut geen expert op het gebied van strafrecht  en moet zelf vaak zaken opzoeken.

1) Ons land is dan wel (meermaals) veroordeeld, dat was niet strafrechtelijk. Zelfs in het Belgisch burgerlijk recht wordt reeds lang aanvaard dat de Belgische staat (en allerhande organen) gerechtelijk kunnen worden gedwongen om iets te doen, iets niet te doen of een schadevergoeding te betalen. Dat laatste werd aanvaard in 1920 voor wat betreft de fouten van de uitvoerende macht (Flandria-arrest), 1991 voor de rechterlijke macht (ANCA-arrest) en tenslotte in 2006 voor de wetgevende macht (Sektenarrest). Ons land kan verder ook worden veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het niet respecteren van verschillende grondrechten. Het Europees Hof van Justitie kan ons land veroordelen voor het niet naleven van EU-recht. Verschillende andere internationale rechtbanken en arbitragetribunalen kunnen ons land ook veroordelen voor het niet naleven van tal van andere regels. Indien een niet-Belgisch college zich buigt over de betrokkenheid van Staatsveiligheid dan speelt uw initële opmerking echter niet dat Staatsveiligheid rechter en partij zou zijn. Derhalve ging ik daar niet op in.

2) Omdat de Bende van Nijvel geen rechtspersoon is en omdat de misdrijven die aan de individuen die de Bende uitmaakten worden toegeschreven reeds in de tijd dat ze gepleegd werden, werden bestraft. De verlenging van een verjaringstermijn t.a.v. individuen is voorzover ik kan uitmaken geen schending van dat principe van niet-retroactiviteit van de strafwet. Forumlid Bossi is een andere mening toegedaan en vermeld dat er arresten zouden zijn van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vooralsnog heeft hij echter nooit duidelijk aangewezen welke arresten dat zouden zijn. Ikzelf vond alleen een arrest waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het tegenovergestelde oordeelde en een "tussentijdse" verlenging niet zag als een schending (EHRM 22 juni 2000, Coëme ea / België, nrs. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96). Ik ben echter geen expert dus sta open voor verbeteringen.

3) "In België" ? Volgens de geïnterviewde is dat precies eerder iets universeels voor geheime diensten. Verder hecht ik geen geloofwaardigheid aan dergelijke verhalen. Maar als we wederrechtelijke "kangaroo courts" als rechter gaan beschouwen, ja dan kan de staatsveiligheid rechter zijn, ik betwijfel echter dat de dienst dan zichzelf zou gaan vervolgen.

Er zijn dus ontzettend veel parallellen tss de moord op Lahaut en de Bende.

Wat de wapens betreft in deze moord:

"Naar die wapens is jarenlang intensief gezocht.

“Wel, ze lagen in de paterskerk van de minderbroeders-conventuelen, hier in Halle "

Wat sommige wapens van de Bende betreft. Misschien hadden ze deze ook in een klooster moeten gaan zoeken , maar deze keer in Dendermonde. Een zekere pater Gaston Mornie, toen directeur van dat klooster , was vaste klant van de Jonathan. Misschien vinden ze dan ook het lijk van een non die blijkbaar te veel wist van Mornie. En de dader van de moord op de tuinier van datzelfde klooster Als wij het verhaal van dit artikel hier zouden doen zou men ons voor fantast verslijten. De werkelijkheid overtreft meestal de fictie.

Wat God bewaart is wel bewaard..............jongens toch.