Ben wrote:

En wat is nu je punt? Dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat dat er agenten of materiaal van Diane werd gebruikt in Aalst?

Materiaal is vrijwel zeker (Heckler & Koch MP5 SD). Agenten? Maar diegenen die het deden wisten wel dat ze superieur waren aan de toenmalige agenten.

Tja, enkel Pint weet precies wat hij toen bedoelde met zijn uitspraak "Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?". Anderen, zoals wij, kunnen hier enkel maar over gissen. De beide opties zijn mogelijk: "Het zullen toch niet onze wapens zijn?" of "Het zullen toch niet onze gasten zijn?" In beide gevallen blijft zijn (impulsieve) reactie opmerkelijk.

Maar als we zijn verklaring voor de Bendecommissie erbij nemen, kunnen we afleiden dat Pint toch (of ook) denkt aan een mogelijke betrokkenheid van een aantal rijkswachters: "Wetende dat er bij ons Beijers, Bouhouchen, Amorys en Lekeus waren, blijf ik deze hypothese in mijn hoofd houden."

Wie heeft feitelijk dat onderzoek in het weekend uitgevoerd en de alibi's van het personeel gecheckt? Dezelfde die de diefstal van de wapens van het SIE onderzocht heeft? Kolonel Lhost? Of diens assistent Vermeersch?

13

Hilde Geens neemt een verklaring op in haar boek door een Delta speurder over kolonel Pint:

Maar Pint was Pint, we hebben hem geregeld met zijn voeten op de grond moeten houden. Hohoho kolonel, zover zijn we niet. Hij begon ook overal verbanden te leggen in urenlange gesprekken aan de telefoon.

14

Kolonel Arsène Pint was de gebiedscommandant van de rijkswacht in Aalst. Zijn collega's noemden hem de cowboy. Hij peperde de leden van de Delta-cel elke keer in dat ze moesten doorgaan, want er waren kinderen afgeschoten. Pint was een levende legende. De dinsdagavond na Aalst heeft Pint om 21u00 alle districtscommandanten samengeroepen en met de tranen in zijn ogen zei hij: "The smell of blood, de stank van bloed, zit nog altijd in mijn keel. Ik heb gezworen dat ik die mannen zal pakken." Pint heeft er een erezaak van gemaakt, het was zijn levensdoel geworden en hij heeft de Delta-cel op alle mogelijke manieren gesteund.

Een Delta-lid: "Maar Pint was Pint, we hebben hem geregeld met zijn voeten op de grond moeten houden. Hohoho kolonel, zover zijn we niet. Hij begon ook overal verbanden te leggen in urenlange gesprekken aan de telefoon. Punt heeft geïnsisteerd om die maquette van de Delhaize van Aalst te maken. Zo konden de getuigen tonen waar ze wat gezien hadden. Dat was een geniaal idee."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Arsène Pint was van Halle. In 1960 nam hij deel aan de Olympische Spelen » wikipedia.org Op 20 januari 2014 was hij te zien in het programma Wauters versus Waes op VTM en Eén.

Arsène Pint tijdens de hoorzittingen van de tweede Bendecommissie:

http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/28/14042809223714738712186766.jpg

17

Artikel over de getuigenis van Arsène Pint voor de Tweede Bendecommissie:

”t Zijn toch de onze niet’, was de eerste reactie van rijkswachtkolonel Arsène Pint toen hij op vrijdagavond 9 november ’85 werd geconfronteerd met het bloedbad in de Delhaize in Aalst. (...) ‘Ik had het onbehaaglijke gevoel dat de Bende-moordenaars zich hadden geïnspireerd op de gevechtstechnieken van de antiterreureenheid Dyane’, zo getuigde de gewezen gebiedscommandant van de beide Vlaanderen maandag voor de tweede parlementaire onderzoekscommissie-Bende van Nijvel.

(...)

‘Wat me vooral trof, zo verklaarde de getuige maandag, was de opvallende gelijkenis tussen de tactiek en gevechtsmethodes die bij Dyane werden aangeleerd en het optreden van de Bende-moordenaars’. ‘Het gebruik van riotguns die enkel op korte afstand vernieling zaaien, de snelheid van optreden, de precisie, dat zijn geen klassieke gevechtstechnieken, maar methodes uit de terreurbestrijding.’ En zo’n opleiding kreeg men eind de jaren 70 enkel bij Dyane.

Het onderzoek naar een mogelijke link leverde echter niets op, net zomin als een tweede en ruimer opgevat intern onderzoek dat de rijkswachttop enkele weken na de aanslag in Aalst beval naar de activiteiten van als extreem-rechts geboekstaafde, al dan niet gewezen rijkswachters.

Als gebiedscommandant werd Pint amper bij dit tweede onderzoek betrokken en op de vraag van commissievoorzitter Van Parys of dat grondig werd gevoerd, kon de getuige enkel met een indruk antwoorden. ‘De mogelijkheid van een extreem-rechtse infiltratie was bij de toenmalige rijkswachttop amper bespreekbaar. Dat was politiek, en een dergelijke smet op het korps achtte men gewoon ondenkbaar.’

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Merovinger wrote:

Medeoprichter van de anti-terroristenbrigade van de rijkswacht, de Groep Diane. Later zou Pint als gebiedscommandant van Gent ook nog betrokken zijn bij het onderzoek dat substituut Willy Acke en onderzoeksrechter Freddy Troch in Dendermonde begonnen na de Bende-aanslag in november 1985 op de Delhaize in Aalst. Opmerkelijk was de opmerking die Pint gemaakt heeft toen hij de ravage zag op de parking van de Delhaize van Aalst: "Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?"

In een interview in Humo zei Pint het volgende hierover:

U hebt meegewerkt in het onderzoek naar de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. Is het mogelijk dat de Bende in Aalst wapens van de groep Diane heeft gebruikt? Onderzoeksrechter Leo Tas van Dendermonde zei in de tweede Bendecommissie dat u met dat bange vermoeden zat onmiddellijk nadat u was gearriveerd op de parking van de Delhaize in Aalst.

"Ik heb toen gezegd: 'Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?' Ik baseerde me op wat ik daar die vrijdag zag liggen: 12 mm-munitie, 9 mm en .357. Die gebruikten wij bij de groep Diane ook. Toen ik terug thuis kwam heb ik onmiddellijk generaal Bernaert gebeld: 'Generaal, ik zit met een gevoel dat ik niet kwijt geraak. Ik wil een onderzoek naar al wat met de Groep Diane te maken heeft.'"

Bernaert schrok. Hij zei: 'We beginnen er meteen aan. Maandag heb je nieuws.' In het weekend is dat onderzoek naar de Groep Diane gebeurd. Men heeft al het personeel doorgelicht, alle alibi's onderzocht. Ze hebben dat allemaal manueel gedaan, omdat het personeel het anders 's maandags gemerkt zou hebben aan het computerbestand. Men wilde vermijden dat het personeel zou denken: 'Nu verdenken onze generaals ons er al van dat wij Aalst hebben gedaan.' Op maandag riep Bernaert me en hij zei: 'Het onderzoek is negatief.'"

Bovenstaande vertelde Pint ook op de Tweede Bendecommissie. Op de vraag van commissielid Olivier Deleuze wat zijn indruk nu na al die jaren achteraf is antwoordde Pint: "Wetende dat er bij ons Beijers, Bouhouchen, Amorys en Lekeus waren, blijf ik deze hypothese in mijn hoofd houden."

Dus men controleert manueel alle alibi's tijdens een verlengd weekend, zonder dat de leden zelf iets doorhebben. Straf dat dit mogelijk is.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

19

Ja, de alibi's zijn onderzocht en het resultaat was negatief. Zo straf is dat nu ook weer niet.

En ook hier moet niet meer van gemaakt worden dan het eigenlijk eenvoudig kan zijn nl, de heer Pint zei dit allicht enkel omdat de munitie inderdaad leek (of was zoals) op diegene die de Rijkswacht-groep Dyane gebruikte! Het zal hem meteen opgevallen zijn en ja dan is zo een uitspraak verklaarbaar wetende dat er wapens en munitie bij de Rijkswacht is gestolen! De uitspraak sloeg geenszins op het feit dat hij dacht dat Rijkswachters betrokken zijn maar dus louter op de munitie.

En ja, dat er dus een onderzoek werd gedaan en wel meteen wijst op het feit dat de leiding echt wel niets wenste uit te sluiten! De alibi's werden zelfs nagecheckt en dus dan kan men stellen dat het ernstig werd genomen. Het resultaat was negatief!