Re: Dossier Eurosystem

Asjemenou wrote:

De zaak van de Roze Balletten blijft tot op de dag van vandaag een zaak waarin de waarheid niet van de leugen valt te onderscheiden. Ik ben van mening dat Herman Vernaillen daar mede de hand in heeft gehad, waarvoor hij ongetwijfeld goede en legitieme redenen heeft gehad. Hij en zijn gezin verkeerden immers in een levensgevaarlijke situatie, zeker toen. Zoiets blijft hangen.

Vernaillen beweert, met regelmaat van de klok overigens, tot op de dag van vandaag dat hij foto's gezien heeft en weet heeft van welke namen er bij de roze balletten betrokken waar (hij zag er enkelen op foto) + hij verwees specifiek naar 4 pv's over de roze balletten die volgens hem cruciaal zijn in het Bende dossier.

Waarom blijft Vernaillen tot vandaag die namen verzwijgen? Wil hij ze echt mee nemen in z'n graf?

72

Re: Dossier Eurosystem

We zijn ondertussen 40 jaar verder. Heeft Vernaillen ondertussen spreekrecht of zwijgplicht? Zou hij nog bang moeten zijn om te spreken? Zou jij namen noemen Kurosawa? Vergeet in je antwoord vooral niet dat Vernaillen een slachtoffer is en was. En nog erger is dat hij weet wie op zijn gezin geschoten heeft en dat één van de daders hem nog altijd in zijn gezicht mag uitlachen.

Los van Vernaillen. Persoonlijk vind ik dit één van de ergste en meest frustrerende dingen aan het hele Bende gedoe. Ik bedoel die wortel die ons voorgehouden wordt door alles en iedereen. Ik weet iets dat jij niet weet en ik zeg het toch lekker niet. Die mengeling van haantjes en kleutergedrag die er toe bijgedragen heeft dat het hele Bende verhaal een mythe geworden is die zichzelf in stand blijft houden.

Los daar van. Hebben Roze Baletten bestaan? Ja. Maar volgens mij hebben zij meer dan wat ook voor valse sporen gezorgd. Zij zijn de nebuleuse waar we door moeten kijken. Concierge vermoord? Hij had waarschijnlijk een casette met foto's of filmpjes in zijn valiesje. Ik wil ze geen eten geven, de mannen die zich in die tijd moesten afvragen "Sta ik op de foto?"

Trouwens Kurosawa, zouden we die vraag niet eerder aan Vandoren moeten stellen dan aan Vernaillen?

» www.apache.be

73

Re: Dossier Eurosystem

Broodje aap.

"Ik bevestig mijn verklaringen voor de parlementaire commissie. Noch mondeling, nog schriftelijk heb ik ooit wie dan ooit beschuldigd. Ik heb alleen maar feiten aangehaald op vraag van deze commissie en gezegd dat ik mij vragen stelde over bepaalde (en vele) toevalligheden. (...)"

In zijn brief onderstreept Vernaillen dat hij zowel gezegd als geschreven heeft niets te geloven van staatsgreep-plannen.

De PV's waarnaar Herman Vernaillen verwijst handelen over de zaak Pinon en de roze balletten en zijn allemaal terug te vinden in het dossier Latinus.

De namen die daarin vermeld worden (P..., V..., B, ... A.., B.....) zijn in het verleden al lang bekend gemaakt geweest in de media Kurosawa, in de bendecommissies, in meerdere boeken en als je wat zoekt ook op dit forum.

De PV's naar waar Herman verwijst zijn PV 15028 dd 10/07/1981 opgesteld door Engels Judo = verhoor Jean-Claude Garot over de brand in de Pour-gebouwen, Pinon en roze balletten; PV 15538 dd 15/07/1981 opgesteld door Versommen Luc = verhoor Danielle Beresovsky over de verklaringen van haar vriendin Christine Doret, Pinon en de roze balletten; Dossiernummer 38.91.1005/79 = dossier zelfmoord Latinus; en PV dd 24/05/1984 opgesteld door Schlicker = verhoor René Haquin over Latinus. In dat PV zegt Haquin onder meer het volgende:

"Madame Latinus disait également que Paul avait été avec le chauffeur de M. Louis Michel à un rendez-vous avec ce dernier dans une villa située dans la région de Louvain et que des choses importantes relatives à un coup d'Etat se seraient dites. Ce rendez-vous avait eu lieu, selon elle, le soir d'un bal P.R.L. à Ottignies, quelques semaines avant le décès de son fils."

Ook deze informatie staat al jaren op het forum van de Bende Van Nijvel.

Het is veel interessanter om te gaan kijken, wie wanneer welke personen trachtte te chanteren/compromitteren en om welke redenen... (Charly De Pauw, Elise Dewit, Jacques Fourez, Marc VandenEynde, Juan Mendez, Herman Vernaillen, Franz Balfroid, Gérard Bihay, Jacques Rousseau, Jean-Paul Peelos, ...)

En nog dit. Herman Vernaillen is niet neergeschoten door gangster Beijer en kompanen omwille van zijn kennis over die zogezegde staatsgreep en omwille van zijn kennis over de zogenaamde roze balletten.

Het was nadien wel zijn levensverzekering voor hem en zijn familie om jaren later, toen het onderzoek naar de "Bende van Nijvel" deels in de openbaarheid kwam, in de eerste Bendecommissie de aandacht weg te leiden naar de oorsprong van de Bende Van Nijvel. Deze informatie over 'die staatsgreep' werd hem ook ingegeven door 1 persoon die al vanaf de brand in het jeugdhuis in Sint-Genesius-Rode het onderzoek naar zijn hand zette!

De zogenaamde "Roze Balletten" en de zogenaamde "Staatgreep" hebben inderdaad wél met de Bende van Nijvel te maken maar enkel en alleen maar aangedragen door die mensen die er belang bij hadden om het onderzoek naar de echte feiten in de mist te laten gaan.

Met succes. Jullie hebben het ook nog steeds over die Roze Balletten en die Staatsgreep. En Vernaillen is niet meer beschoten geweest.

Top!

Ah, misschien moet je je eens verdiepen in de zaak 'Brion" wat je houding ten opzichte van Herman Vernaillen nog verder betreft Kurosawa...

74

Re: Dossier Eurosystem

Post van Ben » Forum

Ondertussen is het niet meer nodig Michel Didisheim - Wie? - te schrijven. De economische adviseur van den Albert was zijn broer. Die Seksen Coburgs toch.