Re: Christian Elnikoff

minimouse wrote:

Hoe is hij dood? December 90 of 91? Hartaanval? Doodgeschoten? Zelfmoord? K&: weet jij dat?

Christian Arsène Aimé Elnikoff

  • Geboren Lille 27-04-1932.

  • Overleden Parijs 21-12-1990 op 58-jarige leeftijd.

» deces.politologue.com

Over de doodsoorzaak niets kunnen vinden. Als ik zoek op bijvoorbeeld Meurtre Paris 21-12-1990 kom ik enkel de moord op een Corsicaanse anti-onafhankelijkheids-politicus tegen.

142

Re: Christian Elnikoff

Boemerang wrote:

Over de doodsoorzaak niets kunnen vinden.

Voor zover ik weet: hartaanval op straat.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

143

Re: Christian Elnikoff

Mnemic wrote:

https://i.imgur.com/Rdbnb71.png

https://i.postimg.cc/kG6tRBCK/Vergelijk-23-Elnikoff.jpg

144

Re: Christian Elnikoff

Toch wel bizar, al die 'zelfmoorden', 'ongelukken', 'verkeersongevallen', 'hartaanvallen', etcetera, in dit dossier ...

Re: Christian Elnikoff

Nu de piste huurlingen onderzocht wordt kan men enkel hopen dat men ook dit heerschap eens gaat opgraven.

146

Re: Christian Elnikoff

Ben wrote:

Elnikoff was een oudere WNP'er die door Libert wordt omschreven als een zot die enkel dacht aan "taktakboemboem".

Aansluitend op bovenstaande uitspraak van Libert over Elnikoff:

Elnikoff poussait les gens du WNP à la violence.

Bron: Verhoor Libert | BOB Waver | 9 april 1984

Welke mensen? Welk geweld?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Christian Elnikoff

Elnikoff was een Cro-Magon-man. Vroeger zouden sommige van zijn vrienden een Untermensch hebben gezegd.

Frédéric Saucez vermoedde dat WNPers hadden deelgenomen aan de moorden.

148

Re: Christian Elnikoff

Ben wrote:

Het gerecht heeft een psychiater aangesteld om Christian Elnikoff te onderzoeken.

Benieuwd of die psychiater ooit dat eigenaardig gedrag van Elnikoff heeft kunnen verklaren:

(...) Voorts is er gewag gemaakt dat een psychiater zou worden aangesteld om eigenaardigheden in het gedrag van Elnikoff te onderzoek. Het valt bijvoorbeeld op dat het gaat om een dubbele moord en een dubbele zelfmoordpoging en ook beweert Elnikoff in zijn geschreven bekentenis dat hij Alphonse Vandermeulen en Francesca Arcoulin elk tweemaal gedood heeft.

Het volledig artikel waaruit bovenstaand citaat komt, vind je hieronder.

Ook commissievoorzitter Bourgois kreeg brief van Elnikoff

André Bourgeois, de voorzitter van de onderzoekscommissie van de kamer in verband met banditisme en terrorisme, liet maandag weten dat ook hij een “omstandige” brief heeft ontvangen van gewezen WNP-lip Christian Elnikoff in verband met de dubbele moord van 18 februari 1982 in de Herderliedstraat te Brussel.

Elnikoff heeft zichzelf van de dubbele moord beschuldigd, terwijl voor die zaak een ander gewezen WNP-lid, Marcel Barbier, vorig jaar tot levenslang werd veroordeeld.

Het CVP-kamerlid zegt de brief onmiddellijk te hebben overgemaakt aan procureur-generaal Van Oudenove van Brussel en aan minister van Justitie Wathelet. De leden van de onderzoekscommissie kregen een kopie van de brief. Elnikoff werd zaterdag aangehouden en onderzoeksrechter De Ruyver kreeg de opdracht een nieuw onderzoek in de dubbele moord in te stellen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 18 Juli 1989

Bekentenis dubbele moord ingetrokken na zelfmoordpoging

Tegen Christian Elnikoff, een 57-jarige gewezen militant van het uiterst rechtse Westland New Post is zondag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De man heeft tijdens het weekeinde zichzelf schriftelijk beschuldigd van de dubbele moord die in 1982 gepleegd werd op een echtpaar in de Herderliedstraat in Anderlecht. Voor die moord op het echtpaar Vandermeulen-Arcoulin werd Marcel Barbier in 1987 tot levenslang veroordeeld.

Volgens Elnikoff zou de misdaad dus niet door Barbier maar door hemzelf gepleegd zijn, in opdracht van de inmiddels gestorven (of vermoorde?) WNP-leider Paul Latinus. Elnikoff schrijft dat in brieven die hij naar verscheidene personen en ook naar de Franstalige krant Le Soir verstuurde.

Nadat hij zijn brieven donderdag gepost en de 101 verwittigd had, ondernam de 57-jarige gewezen WNP’er in zijn woning te Etterbeek een dubbele zelfmoordpoging. Hij verwondde eerst zichzelf, wat aanzienlijk bloedverlies tot gevolg had, en probeerde zich vervolgens te elektrocuteren in bad, maar de elektriciteit viel uit.

Vermits hij vooraf de 101 en een bekende verwittigd had, kon de man tijdig naar het ziekenhuis van Etterbeek gebracht worden, waar hij vrijdagochtend reeds behoorlijk hersteld leek te zijn. Toen het parket hem wou ondervragen, zorgde hij echter voor een nieuwe verrassing. Hij weigerde zijn bekentenis te bevestigen.

Het parket van Brussel liet niettemin zondag weten dat het dossier Christian Elnikoff in handen van een onderzoeksrechter is gegeven en dat tegen de man een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd. Over de aanklacht tegen Elnikoff werd geen precisering gegeven.

Psychiater

Voorts is er gewag gemaakt dat een psychiater zou worden aangesteld om eigenaardigheden in het gedrag van Elnikoff te onderzoek. Het valt bijvoorbeeld op dat het gaat om een dubbele moord en een dubbele zelfmoordpoging en ook beweert Elnikoff in zijn geschreven bekentenis dat hij Alphonse Vandermeulen en Francesca Arcoulin elk twe maal gedood heeft.

Nog volgens zijn bekentenis was Elnikoff bij de moorden op 18 februari 1982 vergezeld van een tweede persoon. Een derde zou buiten de wacht opgetrokken hebben. Namen worden echter niet genoemd in de brieven en na zijn mislukte zelfmoordpoging, weigerde Elnikoff zijn verklaring te bevestigen.

De man beroemt er zich op een oud-gediende van de OAS te zijn en als dusdanig destijds in Algerije een aantal “vuile” karwijen te hebben opgeknapt. Nadien vestigde hij zich in België waar hij in contact kwam met Westland New Post en Paul Latinus.

Het dossier WNP en Paul Latinus is recent opnieuw aan de orde geweest in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie en terrorisme.

Bron: Gazet van Antwerpen | 17 Juli 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Christian Elnikoff

Ongeloofwaardige verklaringen van Elnikoff. Geen enkele andere bron heeft ooit gemeld, voor zover me bekend, dat Latinus zou gemoord hebben of anderen hebben aangezet tot moorden. Integendeel, er was vaak wrevel binnen het WNP omwille van de pacifistische houding van Latinus. Hier toch geneigd om Libert te geloven; Elnikoff was een gevaarlijke gek.