Re: Robert De Staerke

dhrlanden wrote:

https://i.imgur.com/BEhQZcc.jpg

Is de man rechts ook Robert De Staerke? Zijn er recente fotos van die man?

12

Re: Robert De Staerke

Verzoek tot verbreking van Robert De Staerke verworpen

Het hof van Cassatie voorgezeten door kamervoorzitter Boon, verwierp dinsdag het verzoek tot verbreking, ingediend door Robert De Staerke, de jongste van de drie De Staerkes die in Dendermonde zijn aangehouden wegens hun aandeel in de zogeheten “Bende van Baasrode”.

De advocaat van De Staerke, Mr. Jozerf Van Wayenberg, betoogde dat artikel 26 van de wet op de voorhechtenis, volgens hem wordt overtreden indien zijn cliënt nog langer blijft aangehouden. Bedoeld artikel zegt dat in geval van een voorhechtenis die langer dan 6 maanden duurt, de procureur des konings een verslag moet uitbrengen bij de procureur-generaal en dat de verdediging, voor elke verschijning voor de KIB, gedurende ten minste vier dagen moet kunnen beschikken over het dossier.

Volgens de advocaat werd aan deze voorwaarden niet voldaan. Mr. Van Wayenbergh liet opmerken dat zijn cliënt alle de hem ten laste gelegde feiten volledig bekent. Er bestaat dus geen enkele reden meer om hem nog langer gevangen te houden. Het onderzoek is volledig rond en niets bewijst dat Robert De Staerke enig uitstaans zou kunnen hebben met de zogenoemde “Bende van Nijvel”.

Advocaat-generaal Jean du Jardin stelde vast dat de verdere aanhouding van Robert De Staerke werd bevestigd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. In ons land worden arresten van de KIB altijd op een dergelijke manier gemotiveerd.

Indien Robert De Staerke nog steeds is aangehouden is het omdat daartoe voldoende redenen bestaan. Het voorlopige in vrijheid stellen, in dergelijke omstandigheden, zou wel eens in het nadeel van de beschuldigde kunnen uitvallen.

Het openbaar ministerie verzette zich dan ook met klem tegen de verbreking van een arrest van de KIB te Gent dat de verdere aanhouding van De Staerke bevestigt.

Bron: Gazet van Antwerpen | 26 November 1986

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube