11

dim wrote:

Special agent Zucker. Dat hele profiling-gedoe, ik vind het toch eigenlijk niet veel meer dan wat wichelroedegezwaai.

Dit lijkt me nogal kort door de bocht. Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat profiling juist is. Danièle Zucker legt het uit:

"[Profiling is] speurders op een bepaald spoor zetten met het profiel van de dader. Dat gaat over de leeftijd, de woonplaats of comfortzone en de criminele antecedenten. Met die drie kenmerken kan de politie al beginnen. Maar een profiel is veel meer. Ook de burgerlijke stand, het beroep, welke wagen, hobby's, ..."

"Ik maak dat niet op basis van mijn gevoel, maar van de manier waarop de dader de feiten pleegde. Een voorbeeld: op de crime scene laat de dader veel sporen achter zoals vingerafdrukken en DNA. Dan zijn er verschillende hypotheses: ofwel is de dader jong, ofwel niet zo jong en heeft hij geen ervaring ofwel heeft hij een ernstige psychiatrische stoornis. De rest van zijn gedrag zal mij aanduiden welke hypothese het meest waarschijnlijk is."

De Morgen: Meest waarschijnlijk - er kunnen en worden dus vergissingen gemaakt?

"Natuurlijk. Ik vind dat niet frustrerend. Voor mij is dat een puzzel. Ik doe dat graag: voortdurend alles in vraag stellen."

(...) "Profiling is zo onbekend in België en in Frankrijk. Mensen hebben er daardoor een slecht idee over. Ze kennen niet het rigoureus werk dat achter zo'n profiel zit. Ik heb soms schrik dat mensen me als een madame soleil zien. Dat ben ik niet."

Bron: De Morgen | 6 December 2013

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Ben wrote:

"[Profiling is] speurders op een bepaald spoor zetten met het profiel van de dader. Dat gaat over de leeftijd, de woonplaats of comfortzone en de criminele antecedenten. Met die drie kenmerken kan de politie al beginnen. Maar een profiel is veel meer. Ook de burgerlijke stand, het beroep, welke wagen, hobby's, ..."

Ik veronderstel dat bovengenoemde gegevens die Mevr. Zucker aanhaald de basisvragen van een onderzoek zijn. De Wie, Wat, Waar, Waarom en Waardoor vragen zijn die iedere gedegen speurder zich stelt bij het openen van een onderzoek.

Ben wrote:

"Ik maak dat niet op basis van mijn gevoel, maar van de manier waarop de dader de feiten pleegde. Een voorbeeld: op de crime scene laat de dader veel sporen achter zoals vingerafdrukken en DNA. Dan zijn er verschillende hypotheses: ofwel is de dader jong, ofwel niet zo jong en heeft hij geen ervaring ofwel heeft hij een ernstige psychiatrische stoornis. De rest van zijn gedrag zal mij aanduiden welke hypothese het meest waarschijnlijk is."

Daarvoor wordt er ook een moraliteitsverslag gemaakt door de betreffende speurders.

In feite kan Mevr. Zucker aan de onderzoekersrechter alleen meegeven of hij goed bezig is of niet. En aan de hand van haar bevindingen zal hij deze in de prullemand werpen of zijn onderzoekers te stimuleren om de raadgevingen van 'de profiler' te onderzoeken. De tussenkomst van een profiler brengt sowieso een tweespalt teweeg bij de onderzoekers.

13

Ach ja. Het doet me wat denken aan de nonsenspraktijken van Human Resources-afdelingen. Uw lievelingskleur is rood, dus u moet wel een aggressief persoon zijn? Uw hobby is duivenmelken? Nou... Overschatte huis-tuin-en-keuken-psychologie. De rest (verzamelen van gegevens over strafblad, woonplaats, ...) is gewoon elementair speurderswerk, dat hoeft geen dure naam te krijgen. Geef mij maar een speurder met gezond verstand, beroepsethiek en doorzettingsvermogen, daar kom je veel verder mee. Maar wie ben ik, natuurlijk.

Grappige discussie wordt het op deze manier. Want jullie, LEO, dim en Ben, hebben allemaal gelijk. Normaal gesproken is het de taak van de speurders alles rond te krijgen, inclusief het stellen van een dader-profiel. Maar stel dat het onderzoek vast loopt, ja dan kan je een keer van team wisselen, of speurders van buitenaf er naar laten kijken, technisch specialisten inhuren. Als dat alles nog steeds niets oplevert, dan kom je vanzelf terecht bij een soort allerlaatste redmiddel: tadaa, de profileer.

Vergis je niet, het is niet puur gissen wat deze mensen doen. Ze putten uit een grote research database van daders, bekentenissen, motieven, en interviews met gevangenen. Het gaat daarbij om kansberekening en logica. En dit alles met slechts 1 doel, dat wellicht 1 van de speurders bij het lezen van het profile-rapport iets opmerkt dat hem eerder was voorbijgegaan.

Dan heb je natuurlijk wel een top-profiler nodig. Is er iets bekend over de succesfactor van mevrouw Zucker?

15

Zucker stond ook in de Dag Allemaal van 23/12/2013 (ivm Bende):

"Nee, geen enkele zaak achtervolgt mij, zelfs niet de Bende van Nijvel. Ik ben daarbij betrokken geweest, maar ik mag daar niet over praten (haar dossier werd door de toenmalige procureur des konings in Charleroi, Christian de Valkeneer, afgedaan als 'intellectuele oplichterij', nvdr). Die zaak is nooit opgelost en toch lig ik daar niet wakker van. Het zij zo. Je moet leren om dat los te laten. Ik heb de onderzoekers sporen getoond. Wat zij daar dan mee doen, is hun zaak."

Interessante info. Wat Zucker meemaakt is wat ook Bely meemaakte en waarschijnlijk veel andere getuigen en waarnemers. De speurders nemen hen niet serieus genoeg en dat komt omdat de speurders niet serieus genoeg met de zaak bezig zijn. Ik denk niet dat zij in hun vrije tijd zoveel met de zaak bezig zijn als wij bijvoorbeeld. Ik denk dat de zaak met meer gemotiveerde speurders verder zou staan.

Ik geef een voorbeeld. Als speurder zou ik het Franstalige en Nederlandstalige forum over de zaak van a tot z doornemen. Daar worden soms heel waardevolle dingen geschreven die niet in het dossier staan. Duizend of meer mensen die meedenken, dat mag je niet verwaarlozen. Maar iemand als Eddy Vos haalt zijn neus op voor deze gewone-mensen-informatie.

Idem voor Zucker. Een profiler zorgt eens voor een andere invalshoek. Zij had toegang tot het dossier. Zij kan het ook niet zomaar oplossen. Maar een frisse kijk op de zaak kan mits men er gevolg aan geeft leiden tot een kettingreactie van ontdekkingen. Daarom is het godgeklaagd dat men niets doet met haar werk. Ik kan dat alleen verstaan als de speurderscel werkelijk onderbemand is.

17

Tijdens haar boekvoorstelling in Knokke had Zucker het ook kort over haar onderzoek naar Bende van Nijvel.

Ze vertelde dat ze twee en een half jaar bijna 7 dagen op 7 heeft gewerkt. Haar advies paste echter niet in de pistes van de onderzoeksrechter. Over die fameuze "Eddy", volgens haar één van de daders, wist ze te zeggen dat zijn naam éénmaal voorkwam in het lijvige dossier meer bepaald in een héél kort zinnetje. Ze vergeleek het met vinden van een speld in een hooiberg.

Wel redelijk straf dat je van een persoon die exact één keer voorkomt in dit gigantisch dossier opeens een hoofdverdachte kan maken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Misschien komt zijn naam een keer voor in het dossier, maar zij is zelf grondiger te werk gegaan veronderstel ik. Als ik me niet vergis is ze zelfs naar Zwitserland afgereisd om met hem te spreken. Zij heeft ontdekt dat zijn zus in de Auberge gewerkt had. Ze heeft zijn antecedenten nagegaan. Kortom, van dat ene zinnetje heeft ze een dossier gemaakt.

Als de onderzoeksrechters hetzelfde hadden gedaan, was er misschien meer vooruitgang geboekt. De oplossing hangt van zulke kleine dingen af. Kijk naar de zaak Janssen. Wat had men tegen Ronald Janssen? Alleen het buikgevoel van een wijkagent. Als zij die 'Eddy' zo belangrijk vindt, welke moeite (in relatie tot alle verspilde jaren) kost het dan om die piste volledig na te gaan? Ik begrijp niet waarom een onderzoeksrechter dat niet doet.

fipilip wrote:

Als ik me niet vergis is ze zelfs naar Zwitserland afgereisd om met hem te spreken. Zij heeft ontdekt dat zijn zus in de Auberge gewerkt had. Ze heeft zijn antecedenten nagegaan. Kortom, van dat ene zinnetje heeft ze een dossier gemaakt.

Als één van de daders een familielid had dat in de Auberge werkte, is de kans groot dat ze om die reden naar Beersel getrokken zijn. Omdat ze vertrouwd waren met de omgeving en wisten wat er te rapen viel. Maar dat zou betekenen dat ze eerder per ongeluk op José Vanden Eynde gebotst zijn en er dus niet bewust waren om hem te zoeken. En dat lijkt me eerder raar als je ziet hoe ze Vanden Eynde hebben toegetakeld. Dat lijkt me toch meer een afrekening, dan een toevallige confrontatie.

Als je ervan uitgaat dat de Bende van Nijvel uit telkens wisselende samenstellingen bestond, m.a.w. er was niets dan hen aan elkaar band behalve de gebruikte wapens om hen aan elkaar te linken valt te begrijpen waarom Zucker haar oog op 'Eddy' liet vallen. De manier waarop Vanden Eynde werd toegetakeld past wellicht in zijn psychologisch profiel. De andere feiten zullen door andere dadergroepen uitgevoerd zijn. Het is jammer dat Zucker nooit de kans gekregen heeft om de feiten van 1985 onder de loep te nemen.