Het was inderdaad François Achten die met zijn collega's Van de Watteyne en Van Gansbergt in de wagen zaten waarin een bom moest ontploffen.
Achten heeft NIEMAND vervangen, Goffinon moest niet in die wagen zitten.
Dat is een LEUGEN, zoals er zovele in het dossier verklaard zijn.

Leugens, leugens, leugens!

Deze François Achten heeft net voor de verdwijning van de koerier Francis Zwarts de terreinen van Sabena op de luchthaven van Zaventem geïnspecteerd.
Ook de installaties waar de kluizen zich bevonden!

Toeval? Yeah right!

jameir972 wrote:

Het was inderdaad François Achten die met zijn collega's Van de Watteyne en Van Gansbergt in de wagen zaten waarin een bom moest ontploffen.
Achten heeft NIEMAND vervangen, Goffinon moest niet in die wagen zitten.
Dat is een LEUGEN, zoals er zovele in het dossier verklaard zijn.

Leugens, leugens, leugens!

Deze François Achten heeft net voor de verdwijning van de koerier Francis Zwarts de terreinen van Sabena op de luchthaven van Zaventem geïnspecteerd.
Ook de installaties waar de kluizen zich bevonden!

Toeval? Yeah right!

Dit impliceert dat Goffinon dus helemaal niet een doelwit was maar eerder Achten als dusdanig kan beschouwd worden .
En vanwaar de info over de inspectieronde van Achten op de luchthaven en de bijbehortende kluizen ?

Je snapt het nog niet stiletto.
Nogmaals herlezen hierover en de goede vragen stellen.
Nee Achten was GEEN doelwit.
Bronnen doen er niet toe, zullen nooit prijs gegeven worden. Nooit.
Aan het gerecht om deze te verifiëren, voor jullie -net zoals bij al hetgeen hier op het forum staat- een gok ja of nee.

Ook Robert Beijer schrijft in in zijn memoires dat Goffinon niet het doelwit was; Achten al  evenmin.

Het ging om een dienstwagen die door heel wat rijkswachters kon gebruikt worden. Niemand kon voorzien wie dat zou zijn.

Wat Beijer niet vermeldt is dat er 16 kilo stukken metaal (schroeven en bouten) verwerkt waren in de bom.

De bedoeling was duidelijk om zoveel mogelijk collateral damage aan te richten, want de bom zou lmet een afstandsbediening tot ontploffing gebracht worden buiten de kazerne, in de straten van Brussel.

Het ging om blind terrorisme, dat bedoeld was om druk uit te oefenen op de Belgische overheid om de Palestijnse terrorist Saïd Al Nasser vrij te krijgen. Die moest enkele weken later voor het Hof  van Assisen verschijnen voor moord.

Er werden in die periode nog twee aanslagen gepleegd  in ons land : op majoor Vernaillen en in de Joodse wijk van Antwerpen.

Wie het boek helemaal leest begrijpt het scenario : Beijer en Bouhouche waren er al jaren eerder in geslaagd om zich te laten aanwerven door recruteerders van de Soviet-inlichtingendiensten (KGB/GRU). In werkelijkheid waren zij evenwel dubbelagenten, die werkten voor de meest geheime van onze inlichtingendiensten : de C.I. (Counter Intelligence, gepatroneerd door Frankrijk).

De Russen hadden besloten hun Palestijnse bondgenoten een handje helpen om Saïd Al Nasser vrij te krijgen. Zij deden daarbij een beroep op hun Belgische medewerkers Bouhouche en Beijer.  Die konden niet anders dan de opdracht uitvoeren, zoniet betekende dat het einde van hun infiltratie. Dus verving de C.I. het ontstekingsmechanisme 's nachts door een veel minder krachtige lading.

Er volgde dan ook slechts een lichte explosie. De indruk werd gegeven dat de aanslag mislukte door een toeval. Want de officiële versie was dat een rijkswachter een electriciteitsdraad uit de koffer van de auto had zien hangen en die had losgetrokken. Op die manier moest vermeden worden dat de Russen en Abu Nidal argwaan zouden krijgen over de betrouwbaarheid van Bouhouche en Beijer.

75

Hier worden zoveel leugens verteld.
Hier worden zoveel zaken gepost, duidelijk met de bedoeling van het slechte verhaal nog slechter te maken.

Die troken wees ook al op je leugens en steeds onophoudelijk weer dingen uit de context te halen imazibraine.

Militair deskundige Van Cleuvenbergh, Libout en Waterlot van PRB Nobel Explosifs hebben in hun expertise duidelijk omschreven dat er teveel fouten in de constructie van de bom zaten, door ondermeer het gebruik van een ontvlammer in plaats van een ontsteker.

Bovendien was het een normaal gepland wachtdienst, het dienstrooster is gek genoeg nadien gewijzigd zodat opeens Guy Goffinon op de lijst stond, de naam eronder was met een borsteltje met Tip-ex weg gewist.

Dat staat allemaal uitvoerig in het rapport van deze bomaanslag, dat uiteraard niet openbaar gemaakt is.

"Want de officiële versie was dat een rijkswachter een electriciteitsdraad uit de koffer van de auto had zien hangen en die had losgetrokken."
... dat staat er NIET in!

Je vertelt lulkoek en leugens, laat dat duidelijk zijn.

Merkwaardige reactie van een forumlid dat nog maar 10 dagen geregistreerd staat.

Paniek in bepaalde kringen die hier vermeld werden?

En manipulator als Beijer moet je dan wel op zijn woord geloven? smile

Wat mij vooral opvalt is de grote moeite die sommigen zich getroosten om dit allemaal af te blokken.

Niet normaal, als het zou gaan om brave burgers die dit forum te goeder trouw gebruiken.

Uitspraken als 'lulkoek' lijken zowat het laatste argument van iemand die wanhopig naar adem snakt.

79

Ok, ik was niet duidelijk genoeg.

Je LIEGT en veinst imazibraine.

Voor mij duidelijk genoeg : eender wat schrijven, in de hoop dat mijn posts zo weinig mogelijk zullen gelezen worden.


'Je liegt, je veinst ...' Wat zou ik veinzen? En waarom?


Geen betere argumenten te vinden?