jameir972 wrote:

Je snapt het nog niet stiletto.
Nogmaals herlezen hierover en de goede vragen stellen.
Nee Achten was GEEN doelwit.
Bronnen doen er niet toe, zullen nooit prijs gegeven worden. Nooit.
Aan het gerecht om deze te verifiëren, voor jullie -net zoals bij al hetgeen hier op het forum staat- een gok ja of nee.

jameir1972, u stelt: ‘bronnen doen er niet toe’, terwijl u poneert de stelling: “Nee Achten was GEEN doelwit.”. Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen.

Bent u dan geen bron die ertoe doet, ondanks uw uitdrukkelijke stellingnames - u noemt man en paard - en uw, naar het zich vooralsnog laat aanzien, meer dan algemene kennis van zaken? Hoe moet ik dit zien als lezer?

Eindeloze ruzies en verwijten zullen zeker niet tot een oplossing leiden.

83

club_le-happy-few wrote:

Eindeloze ruzies en verwijten zullen zeker niet tot een oplossing leiden.

Dat klopt, maar stellingen poneren zonder bronvermelding, ook niet.

Voor het goed begrip van onze Noorderbuur : "Bronnen doen er niet toe" betekent in deze context eerder : '"Ik ben niet van plan ze bekend te maken" (naar Vlaams taalgevoel).

Hij zal wel goede redenen hebben om zijn bronnen te verzwijgen.

Zoals ik het nu zie lijkt het wel alsof  François Achten een hulpstukje was in dienst van het duo B en B. Hadden ze info over hem die Achten liever niet naar boven zag komen en waardoor hij dus chanteerbaar werd en zodoende inzetbaar voor manipulatie van pv's / dossiers ? Ook de verkenningsrondes op Zaventem zouden op die manier in dit verhaal passen.

Stel je maar eens voor , Bouhouche "beveelt" Achten een verkenning te doen op Zaventem , waarna de overval op Zwarts volgt. Achten kan snel de link leggen maar moet zwijgen want zijn "verkenning" maakt hem gelijk medeplichtig .

imazibraine wrote:

Voor het goed begrip van onze Noorderbuur : "Bronnen doen er niet toe" betekent in deze context eerder : '"Ik ben niet van plan ze bekend te maken" (naar Vlaams taalgevoel).

Hij zal wel goede redenen hebben om zijn bronnen te verzwijgen.

Ben er wel een beetje klaar mee, om telkens te moeten lezen wat ik zelf ook wel begreep. Ik doe zelf mee aan een soort hengstenbal,  ja, maar weet dan wel dat ik de waarheid wil ontdoen van zijn schil.

Waar ik ook wel klaar mee ben is het quasi achteloos poneren van vermeend onwrikbare stellingen, zonder daarbij dat een (mega) voorbehoud te maken of zonder een fatsoenlijke bron te noemen en dat ook nog eens onder een schuilnaam als onneembare vesting. Dat geeft weinig pas, , althans commissaris Eddy Vos, voor wiens gedrag ik veel respect kan opbrengen,, zal wel zich heel dom voelen bij veel wat hij op deze website leest.

Nog even dit, mijn ervaring is dat iemands toonzetting zowel in algemene als specifieke zin beduidend anders wordt als daarbij zijn of haar naam direct of indirect bij de ander bekend is.

Immers, bepaalde lieden die hier (op dit forum) werken onder een schuilnaam, voelen zich vrij of zouden zich vrij kunnen voelen om op de man of vrouw in plaats van zijn of haar gedachtegoed te spelen. Dit staat ook synoniem voor het creëren en in stand houden van een ongelijk en ongewenst speelveld, dat ook afbreuk doet aan het doel dat wordt nagestreefd of zou moeten worden nagestreefd, zoals mede verwoord door HIPA en andere slachtoffers.

88

Dus u heet echt Asjemenou?

Een keer erop klikken en je weet het.

90

Back to topic. Achten zat ook op de zaak VdY .Zie de getuigenis onderzoeksrechter Kesteloot  voor de Bendecommissie. Kesteloot die op verzoek van Depretere een jaar lang niet in het dossier mocht verder werken. Pv´s weg, vingerafdrukken weg...ik durf hier geen zware uitspraken doen over Achten. Ik kan alleen vaststellen dat het zwaar fout liep als hij in de buurt was. The End schreef ooit dat hij het logisch vond dat namen van speurders uit het zicht gehouden werden. In het geval Achten was het Achten zelf die na een paar whysky´s uitpakte met details op cafe. Achten vond de advocaat van Beijer zo goed dat hij dezelde nam. Etc.....etc.......