The end, het tijdspad Bettien Martens past niet in je verhaal.

Zo belandde ze eind 1984 in Cali, Colombia. Ze leerde daar geleidelijk aan hele stoeten mensen kennen wier 'business' cocaïne was; enkele keren ontmoette ze ook de 'echt grote bazen' van de Cali- en Medellin-kartels. Pas in 1988 liet ze zich voor een eerste opdracht op pad sturen: uitpluizen hoe de markt er in Nederland uitzag voor de handel (Nieuwegein, Venlo, de groep van Klaas Bruinsma in Amsterdam).

Bron: De Volkskrant | Sietse Van Der Hoek | 27 mei 1995

Er bestaat en toch een kans dat zij of een andere blonde vrouw met die Nederlanders (drughandel) te maken heeft. Bettien is in 70 in Marrabella terecht gekomen en via dit milieu is ze later in Cali terecht gekomen.

Onze Nederlandse Bettien M. kwam in Marbella met Colombiaans jongemannen in contact die het expliciete doel hadden om zich als drugshandelaar in Europa "op te bouwen". Hun eerste en voornaamste taak was het vinden van de juiste contacten in Spanje. Wij hebben de indruk dat zij, na zich enigermate te hebben geconsolideerd, niet in de eerste plaats naar Noord-Europa zijn doorgetrokken, maar naar Italië.

Ze zal voor dat ze naar Cali gegaan is ook al in de handel gezeten hebben vermoed ik. Juist die specifieke link met Italië is voor België belangrijk, zie BIC en het NBD met Gillet, vriend van Vanden Boeynants. Ook de link via Waver met cocaïnehandel en Colombia waarvoor de geluiddempers bestemd waren.

Aanvullend is ook dat de voorgangers bij FN van Mendez Davilla (Peru) ook volledig in de cocaïnehandel zat. België was een van de eerste landen waar er ooit een grote vangst van cocaïne is gedaan. Bultot heeft nog andere interessante verklaringen gedaan over wapens die met drugs betaald werden waar Israël, Nederland en België een sleutelrol in zijn.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Wapenhandelaar Adnan Khashoggi en Don Jaime A.

Begin tachtig is er contact tussen onze blonde dame op Marbella en de wapenhandelaar Adnan Khashoggi en Don Jaime A.

Bron: panorama.

Nederlanders en drughandel Aalst en Overijse:

Trojan wrote:

Copy paste van Franstalig forum:

In Aalst hebben we een bijzondere belangstelling voor de Libanese filière omdat Hage Maroun (en anderen, waaronder Nederlanders) er geregeld rondhingen.

Die band tussen Hage Maroun en Aalst interesseert me erg. Weet iemand meer hierover? En wie zijn die Nederlanders?

Met de uitspraak van Bultot in het achterhoofd en Claude Leroy die ook met Nederlanders te maken had, is volgende interessant:

Romy's opkomst in de drugsscene dateert uit de beginjaren tachtig en werd geschraagd door een paar goede contacten in België. Een daarvan was de beroepsgokker Baptist Andries, die wanneer dat zo uitkwam nuttige informatie uitwisselde met een Brusselse substituut-procureur, Claude Leroy.

En ook:

In de loop van het onderzoek tegen Leroy werd ook Romy verhoord. Maar wel op neutraal terrein. In Baarle-Nassau. Volgens de Wong-tapes kreeg Romy daarna "een vrijgeleide naar Marbella om de heer Mansur in de val te lokken. Want de heer Mansur wordt gezien als een van de grootsten in de hasj in de hele wereld. Maar meneer Mansur, die met de PLO te maken heeft

Uit deze post » Forum

De kans dat die schietgrage beroepsgokkers die Montel kende dezelfde zijn als in de zaak Leroy is uitermate groot, plus dat Bultot daar natuurlijk ook wel meer over weet.

En het wordt nog interessanter als wat terug gegaan wordt in de tijd met het Cali-kartel in het achterhoofd en de don Felix-huurlingengroep. De Cogel-zaak met VDB is naar boven gekomen in '78, lang voordat er van Colombiaanse kartels sprake was, het was toen vooral Bolivia en Paraguay die die handel in handen hadden. Waar Barbie een heel belangrijke rol in speelt, Barbie was heel goed thuis in Amsterdam, zijn dochter kwam er veel. Barbie had in die periode 2 huurlingen trainers (specialisten dus) uit Israël. Er zijn verschillende bronnen die melding maken van Belgische huurlingen zelfs van een instructeur in Bolivia.

De kans dat die huurlingen uit Israel en België elkaar kennen is dus heel groot, plus de kans dat die huurlingen uit de omgeving van don Felix dezelfde is van bij Barbie of toch elkaar kennen en dezelfde belangen dienen is heel groot.

Het interessante aan bovenstaande is dat, men op een bepaald moment af wilde van de nazi-cocaïne-huurlingen-drughandel en dat men daarvoor de Colombiaanse drugkartels ingeschakeld heeft om die nazi huurlingen uit te schakelen, die bestelling bij Dekaise voor die geluiddempers was bedoeld voor die drugoorlog.

Het is maar dat verschillende hoge figuren in België betrokken waren met de Paraguay Bolivia connectie en dat is nog van voor de grote opkomst van de cocaïne in de jaren 80. Romy is rijk en groot geworden door zijn Belgische connecties. Dus die drugoorlog kan en zal hier ook wel zijn gevolgen gehad hebben, zeker als men het internationaal niveau waar het BIC en het NBD in bezig waren bekijkt. De aanslag op Franse doelen begin 83 staat in relatie met Waver, volgens mij via de cocaïnehandel.

Men moet ook eens stil staan bij het gegeven dat Dekaise een hele tijd verdachte was in een onderzoek naar cocaïnehandel, en dat na Nijvel men hem opeens niet meer als verdachte zag!

Er is aan de Romy zaak ook nog een element van uranium smokkel, maar die bronnen zijn (muurkrantje) zijn offline gehaald dus hoe het zit of wat er van aan is weet ik niet.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Ik blijf er moeite mee houden, drugs en wapens en het leeg schieten (sorry) van supermarkten. Het past allemaal niet bij deze handel. ETA, IRA en Mossad allemaal zaken waar ruchtbaarheid niet gebaat is. Liquidatie tijdens de raids. Kom op, keertje aanbellen en het is in alle rust gebeurt. Houd het simpel, dat is mij bescheiden mening.

Dat de Mossad geen ruchtbaarheid wilt dat is zeker. Maar de andere die je aanhaalt, schreeuwen wel om aandacht.

De verklaring van Bultot over die Nederlanders, is van voor hij wist dat er een kogel uit de 9mm(2) gevonden was, dus die piste is niet onbelangrijk om het nog maar zacht uit te drukken. Dat Montel er iets mee te maken heeft, is ook iets dat Bultot aanhaalt, en dat het te maken heeft met de zaak-Leroy is ook zo goed als zeker. Hij zal zich toen op dat moment vooral nog baseren op de aanslag in Overijse. Hij zegt ook extreem-rechts weet wie, ze willen het in de schoen van extreem-rechts schuiven. Maar wat als, wat Bultot zegt te maken heeft met het zuid-Amerikaans probleem in het begin (dixit Michel Verdeyen).

En ook aan de 9mm(2) kogel denkend, dan is er bij Dekaise wel genoeg te vinden over Zuid-Amerikaanse problemen. Het zijn immers de daders zelf die via een rebus die linken leggen. Maar zij zijn gerust de daders want de wapens leiden naar anderen. Dus de uitvoerders chanteren ook door hun acties maar op een verborgen wijze op verschillende niveau's.

Dus de uitvoerders in de logica van Bultot weten dat de sporen niet naar hun lopen. Of met andere woorden de wapens leiden niet naar de echte daders, waar wel naar anderen (diefstal SIE?). Het is ook dat zowel in Overijse en Aalst de klemtoon meer op de parking lag. Het wachten ook in Aalst, plus het onlogisch lang duren van de overval in Overijse. Vermoedelijk extra wagens zowel in Aalst als Overijse.

Er is zelfs vertrekkend vanuit de verklaring van Bultot een verklaring en motief te vinden voor Temse!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Nu Overijse, Eigenbrakel, Aalst en alles rond het Bois de la Houssière weer in de aandacht komt, kan men niet voorbij Bultot. Bultot was zeer ongerust zolang Montel leefde, er is een link tussen Montel en Mendez, Mendez was in alle staten na Overijse en Eigenbrakel.

Het is maar de dat de verklaring van Bultot over extreem-rechts weet wie het is, zij willen het in de schoen van extreem-rechts schuiven. Denk dan eens aan Temse en Lekeu, de angst van Latinus, ...

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
Ben wrote:

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

De naam van Jules Montel duikt in het dossier van Nijvel slechts even in het begin - oktober 1983 - en even op het einde maart 1987 - op. In beide gevallen lijkt het alsof hij werd verdacht van enige betrokkenheid bij of bekendheid met de overval op wapenhandel Dekaise. In 1983 werd hij gesitueerd in een kring van personen rond een Brusselse snackbar (*) waar ook illegaal zou worden gegokt. In 1987 werd Montel in een kantschrift van onderzoeksrechter Schlicker aangeduid als degene:

"(...) bij wie men twee wapens heeft gevonden, waarvan er één bij Mendez was gestolen".

Het verzoek aan de BOB van Nijvel was om een synthese-proces-verbaal op te stellen van de processen-verbaal die (in 1983) werden opgesteld over het verhoor van enkele personen die toen waren ondervraagd over onder meer de bezoekers van de bedoelde snackbar. Het gevraagde proces-verbaal werd opgesteld maar leverde uiteraard geen nieuwigheden op.

(*) Het is me niet bekend welke snackbar dit is.

Dit is een niet onbelangrijk gegeven over Montel, dat hij voor Waver in beeld komt! Tevens de snackbar wat als dit dezelfde is als waar Bultot zijn spullen gestolen zijn, die samen met een huls van een wapen gebruikt in Waver zijn teruggevonden? Want waarom was Bultot ongerust?

Nog iets aanvullend, de diefstal van Mendez en de periode erachter heb ik aandachtig bekeken en ik ga ervan uit dat dit een oplichtingszaak was. Volgens mij had Mendez schulden, daarmee dat ook wapens van hem bij een gokker terecht gekomen zijn.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Kan de ongekende snackbar die waar De Staerke drugs verkocht aan Haemers zijn of de snackbar van Dodack?

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

30

Weet er soms iemand waar (gemeente) Jules Montel in 1985 vermoord werd?