OCASC - of CDSCA in het Nederlands - is de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. Brengt de Rossignols i.v.m. met de financiering van CEPIC.

"De plus Rossignol père sera nommé par VDB à la tête de l'organisme qui fait les achats pour l'armée à destination des familles de militaires (OCASC). Et cet organisme va se rendre célèbre en 'rackettant' les fournisseurs au profit des campagnes électorales de VDB. Je serais donc pas étonné que le fils Rossignol ait pu aussi tremper dans le financement du PSC aile CEPIC."

Ik denk dat de OCACS 'racketeering' aan het begin ligt van het fortuin van zowel Vanden Boeynants als Rossignol. De band Vanden Boeynants - Rossignol dateert dus al van ver voor de bendefeiten.

2

Vandoren had zich eerder al eens vreemd opgesteld in een schandaal waarin VDB de hoofdrol speelde. In 1979 liet hij een onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht verzuipen naar het onder druk zetten van leveranciers aan het leger om geld in de verkiezingskas van de toenmalige minister van Defensie Paul Vanden Boeynants te storten. Die druk werd uitgeoefend door mensen uit de entourage van VDB en liep via het CDSCA, de sociale en culturele dienst van het leger, waar VDB een van zijn mannetjes had gezet.

Bron: Humo | Raf Sauviller en Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

(...) Bovendien heeft André Vandoren ook in een ander dossier waarbij Vanden Boeynants betrokken was, een onduidelijke rol gespeeld. Het betreft het dossier-Cedisca waarin de illegale partijfinanciering van Vanden Boeynants en de CEPIC onderzocht werd: "Maar er werd geen vervolging ingesteld. Daarom ook wordt de inhoud van dit sedert jaren bestaande gerechtelijke dossier ten laste van VDB en de CEPIC hier ook voor de eerste maal publiek gemaakt.

Dossier nr. 25.97.660-78 van de procureur des konings te Brussel werd immers tot vandaag op een mysterieuze wijze verduisterd. Er waren in de loop van 1979 nochtans verschillende magistraten van het parket in Brussel belast met dit dossier. Eerst kreeg de substituut van de procureur te Brussel, Marchal, de zaak in handen. Later kwam de substituut van de procureur Van Dooren aan de beurt. En nadien gebeurde er niets meer."

De geldinzamelaar voor de illegale partijfinanciering van Vanden Boeynants binnen Cedisca was niemand minder dan baron Benoît de Bonvoisin, die sinds 1976 penningmeester was van de rechtse CEPIC-vleugel. Baron de Bonvoisin werd net zoals CEPIC'er Nicolas de Kerchove d'Ousselghem, de kabinetschef van Vanden Boeynants, trouwens ook vernoemd in het Cedisca-dossier.

Nicolas de Kerchove, die na de ontmanteling van de CEPIC naar de PRL was overgelopen en later deel uitmaakte van het Gol-kabinet, was op 30 oktober 1987 reeds in opspraak gekomen in de parlementaire onderzoekscommissie over de illegale wapenhandel, wegens zijn cumul met een beheerdersmandaat bij de wapenfirma Transmarcom.

Vu-parlementslid Willy Kuypers diende op 1 augustus 1980 een paar markante schriftelijke parlementaire vragen in over lopende onderzoeken van het Hoog Comité van Toezicht. Zo vroeg hij: "Welk is het resultaat van het onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht inzake de betwiste transacties op de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (nvda Cedisca)?" Maar premier Martens gaf geen antwoord.

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

Ter info: ondanks de iets andere schrijfwijze van de naam, gaat het hier wel degelijk om dezelfde organisatie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Neem bijvoorbeeld de fraude bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het leger, afgekort CDSCA. Een onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht, de toenmalige anticorruptiedienst, had aan het licht gebracht dat de door Defensieminister VdB opgerichte sociale dienst van het leger gebruikt werd voor illegale partijfinanciering: talrijke leveranciers van CDSCA werden door kabinetsmedewerkers van VdB onder druk gezet om 'in het zwart' een milde bijdrage te storten voor de verkiezingscampagnes van de politicus, zoniet kregen ze geen bestellingen meer. Tot een rechtszaak is het nooit gekomen. Wijlen onderzoeksjournalist Walter De Bock ontdekte dat het CDSCA-dossier "op mysterieuze wijze was verduisterd" door substituut Vandoren. De zaak werd verticaal geklasseerd en Vandoren werd hiervoor nooit ter verantwoording geroepen.

Bron: Apache | Georges Timmerman | Januari 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bovenstaand post van Ben, met het uittreksel van het artikel van Apache van januari 2016, is onvolledig. Op het einde van dat artikel staat nl. ook de reactie van Vandoren op de vragen van de journalist. Het lijkt mij gepast en correct om zijn reactie hier dan ook over te nemen, los of deze reactie al dan niet de waarheid is.

In een telefonisch gesprek met de redactie ontkent Vandoren categoriek alle aantijgingen. “Ik ben altijd een voorzichtig en rechtlijnig man geweest”, stelt hij. "Het CDSCA-onderzoek heb ik nooit behandeld, ik deed geen financiële dossiers. Voor het Eurosystem-onderzoek was ik niet verantwoordelijk. De betaling van het losgeld van Vanden Boeynants is gebeurd zoals het moest, punt. Ik heb inderdaad mijn toestemming gegeven voor Operatie Rebel, maar dat was met het akkoord van het college van procureurs-generaal. Operatie Othello zegt me niets, het is ook al zovele jaren geleden. Voor al mijn reizen naar het buitenland, zowel privé als in dienstverband, had ik het akkoord van mijn twee bevoegde ministers. Ik heb nooit parallelle contacten gehad met buitenlandse inlichtingendiensten. Als ik hoor welke vragen u stelt, lijkt het wel alsof ik de slechtste magistraat ben die er ooit is geweest.”

6

De baron en de minister organiseerden de corruptie

In de tijd dat de leider van de Waalse christendemocraten Vanden Boeynants nog minister van defensie was, organiseerde hij ter wille van zijn verkiezingsfonds samen met zijn extreem rechtse vrienden een grootschalig corruptienetwerk binnen het defensieapparaat. Sleutelfiguur in deze affaire is opnieuw baron De Bonvoisin, boezemvriend van Vanden Boeynants en suikeroom voor extreem rechts en neo-fascistische organisaties.

De Belgische journalist De Bock (van het Vlaamse socialistische dagblad De Morgen) heeft het schandaal over de rechtervleugel binnen de Belgische christendemocratie uit de doeken gedaan in zijn donderdag verschenen boek "Extreem rechts en de staat"

"Verdwenen dossier" terecht

"Een gunstige wind" - aldus De Morgen - speelde hem het dossier 25.97.660/78 van het parket van de procureur des konings in Brussel in handen. Dit dossier verdween enige tijd geleden spoorloos toen De Morgen en het Franstalige weekblad Pour begonnen aan hun onthullingen over de vriendenkring van VDB, zoals Vanden Boeynants kortheidshalve wel genoemd wordt.

Het dossier blijkt het verslag te zijn van een uitgebreid onderzoek van het Hoog Comité van Toezicht dat in 1978 lucht kreeg van de corruptie bij het OCASC, de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Leger. Officieel werd de OCASC in 1973 opgericht om voor de militairen een groot aantal winkelcentra, sociale woningen en vakantiedorpen te beheren.

Maar behalve de zorg voor de militairen in West-Duitsland, de contacten met een keten van Duitse winkels, de hypotheekbank Mars en diverse toeristische diensten trok zich de OCASC vooral het politiek lot van de eigen minister Vanden Boeynants aan. De voorzitter van de OCASC, Rossignol, zette samen met medewerkers van Vanden Boeynants leveranciers van defensie onder druk om in overeenstemming met de grote van hun orders van defensie bedragen te storten in de verkiezingskas van VDB. Dat gebeurde zwart en met cheques aan toonder zo blijkt uit de getuigenverklaringen van ondermeer de secretaresse van Rossignol, mevrouw Kips.

Eurorechts

De contacten met de leveranciers liepen via andere partijvrienden van Vanden Boeynants, Kerchove d'Ousselghem en baron De Bonvoisin. Er blijkt een nauwe samenwerking geweest te zijn tsussen de OCASC en de CEPIC van de baron. De CEPIC die zeer goede betrekkingen met de NAVO heeft, financierde de afgelopen jaren onder meer het Front de la Jeunesse, een néo-fascistische organisatie die in België veroordeeld is wegens geweldpleging en militievorming en waarvan leden nu in staat van beschuldiging zijn gesteld wegens brandstichting bij het blad Pour. Deze brand hield verband met de onthullingen van het blad over CEPIC en Vanden Boeynants. Baron De Bonvoisin, telg uit een van de meest vooraanstaande bankiersfamilies (Société Général), ontving op zijn kasteel in Maizeret bij Namen ook "Eurorechts", de Italiaanse MSI het Britse Nationale Front, de Spaanse Fuerza Nueva en de Franse Parti des Forces Nouvelles.

De Bonvoisin liet trouwens voor het contact leggen tussen bedrijven en het ministerie van defensie van zijn vriend Vanden Boeynants de ondernemers betalen. Zij moesten er geld voor overmaken aan de CEPIC waarvan de baron penningmeester is.

Koud buffet

Brouwerijen, wafelbakkerijen, reisbureaus en andere firma's die honderdduizenden francs bijeenbrachten voor de verkiezing van Vanden Boeynants in 1974, werden na de verkiezingen door de minister uitgenodigd voor een koud buffet in een lokaal van het ministerie, aldus een getuigenverslag in dossier nr. 25.97.660/78.

Uit het dossier blijkt dat al in 1979 een niet onbelangrijk deel van de CEPIC, van de leiding van de Waals christendemocratische PSC, met minister Vanden Boeynants voorop vervolgd hadden kunnen worden wegens het aannemen en organiseren van steekpenningen. De voorzitter van het Hoge Comité van Toezicht liet het dossier echter verstoffen. Deze Raymond Charles, in functie sinds 1977, is dan ook een goede vriend van niemand anders dan Vanden Boeynants. "Rechts en extreem-rechts beschikken in Brussel over doeltreffende invloeden", aldus de journalist De Bock.

Bron: De waarheid | 28-09-198

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Freddy Rossignol (*) werd in 1973 tot voorzitter aangesteld van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSC), of het Office Central d'Action Sociale et Culturelle de l'Armée (OCASC), aan de Leuvensesteenweg 394 te Brussel, opgericht door Paul Vanden Boeynants, toenmalig minister van Landsverdediging. Van juni 1978 tot in de lente van 1979 voerde het Hoog Comité van Toezicht een onderzoek bij CDSC-OCASC naar corruptiepraktijken. Uit het onderzoek bleek dat Freddy Rossignol, samen met een reeks kabinetsmedewerkers van VDB, druk uitoefenden op leveranciers van Landsverdediging om geld te storten in het kiesfonds van de minister in 1974.

Bron: Loden jaren | Paul Ponsaers

(*) Freddy Rossignol is de vader van Ronald Rossignol.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube