Dank voor de interessante discussie LEO & DeadLetterBox. Toch zou ik op een paar punten willen ingaan. Zo zie ik de tweeledigheid van de Bende niet zomaar voor me. Of je doet aan de 'strategie van de spanning, of je doet aan 'afrekeningen', maar allebei tegelijk, dat vind ik zo moeilijk voor te stellen. De kans dat je dan bv gepakt wordt neemt dan aanzienlijk toe en riskeer je dat je politieke plannen in het honderd lopen. 

En het benaderen van huurlingen. Er zal toch ook wel eens een keer iemand nee hebben gezegd. Maar ook door te gaan werven en verschillende groepen in te zetten wordt de cirkel erg groot. Te veel mensen weten dan van het complot, de kans om ooit gepakt te worden neemt met ieder extra persoon aanzienlijk toe.

Als ik net als LEO de bende op gedurfde manier analyseer, dan zie ik eerder lieden die dit geheel vrijwillig doen, die kicken op macht en geweld. Waarschijnlijk betreft het gestoorde mensen maar zeker niet dom. Ze vertrouwen op hun eigen systeem van altijd weg kunnen komen. Meedogenloos voor wie in de weg staat. Dit gedrag kan je natuurlijk op 2 manieren verklaren: Of het is de mens in zijn meest primitieve vorm (les predateurs), of het gaat om een brein met een plan. Dus mensen voeren dingen uit tegen hun natuur, voor een hoger doel (afpersing, chaos, enz). Je zou nog kunnen denken aan een tussenvorm van een brein dat een groep predateurs op pad stuurt, maar dat acht ik minder waarschijnlijk om dat echte predateurs zich niet laten leiden.

Wat betreft Strategie van de Spanning: als men een netwerk opzetten om dit uit te voeren, dan konden bepaalde sleutelpersonen hiervan gebruik maken om enkele persoonlijke zaakjes te regelen. Het zou enkel wat extra coördinatie vergen en de nodige inlichtingen die door iemand als Bouhouche kon worden geregeld. Wat pakkans betreft, dat was sowieso al nihil omdat men erg goed wist hoe men alles kon bedekken.

Wat huurlingen betreft, je kijkt te zwart-wit. Ook vandaag is dat een bizar wereldje. Veel mensen kennen elkaar erg goed en weten heel goed wie ze voor bepaalde taken kunnen vragen. Er is ook een soort zwijgcode. Daarbij zal men ook niet zomaar een paar huurlingen aanspreken op café en op de man af vragen of ze een paar supermarkten willen overhoop schieten...

Het zal een proces geweest zijn van ons kent ons. Eerst zal de betrokkenen zijn voorgehouden dat het een riskante, potentieel vuile klus was. Men zal ze wel klaargestoomd hebben om hen op de juiste manier in het gareel te krijgen. Let ook wel, volgens mij waren er ook lokale gangster bij betrokken. Het is niet uitgesloten dat zij de trekker op de onschuldigen overhaalden.

Waar ik wel van overtuigd ben, is dat men een paar of meer professionals heeft ingehuurd om ervoor te zorgen dat niemand kon worden gearresteerd. Het was volgens mij hun taak om toe te zien dat Infiltratie, executie, exfiltratie vlotjes verliep zodat er zeker geen enkele Bende van Nijvel-gangster levend in handen van de politie kon vallen. Anders zou heel het plan wankel komen te staan.

Servo per Amikeco

Ik ben het volledig eens met wat DeadLetterBox schrijft. 

Enkele opmerkingen over het inleveren van wapens. Persoonlijk denk ik niet dat de leider van de eerste periode robotfoto nummer 10/14 zijn wapens zal inleveren, waarom zou hij dat doen? Hij komt als een beheerste (zot) over een autoritair iemand die controle wil houden. Trouwens wapens afgeven is tegen alle logica, als het iemand met gevechtservaring is wat waarschijnlijk zo is dan weet hij het belang en de waarde van wapens. Ik acht de kans heel groot dat dader robotfoto 10/14 de wapens bijhield.

Er zijn 14 wapens gebruikt door de Bende van Nijvel, van 11 ervan is totaal geen spoor en zijn de bende wapens. Ik vermoed dat sommige daders 2 of 3 wapens hadden. Dus 3 daders gebruiken laat ons zeggen 8 wapens gebruiken, dan zijn er nog 3 over plus 3 buit gemaakte wapens over. De meeste wapens zijn gebruikt in het najaar 83 toen er meer dan 3 daders waren, in 85 zijn er maar 3 of 4 wapens gebruikt. Dus ik ben niet zo zeker dat men wapens inleverde en uitdeelde en dat er vele verschillende daders waren, met een paar wapens zal dat zo zijn maar de meeste zullen persoonlijke wapens geweest zijn.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

34

the end, als het verliep zoals ik durf denken dat er buitenlandse huurlingen bij betrokken zijn dan kwamen deze onder een deknaam het land binnen via luchthaven of treinstation. Ook in de jaren '80 kon je niet rondzeulen met een valies persoonlijke wapens. Deze werden overhandigd in een safe house samen met de aanduiding van het doel.

Een huurlingenleider had zijn eigen groepje trawanten waar hij beroep kon op doen, ze worden niet één voor één geronseld maar in groep. Een op elkaar ingespeelde groep. Vermoedelijk hielden zowel de Staatsveiligheid als de Rijkswacht dossiers bij over zulke personen (ze deden het wél voor vakbondmensen).

Uiteraard zullen er hulpjes ter beschikking gestaan hebben qua vervoer en streekkennis. En hier komen dan Bouhouche (logistiek), de Borains en de De Staerke's (verkenningen en rondzeulen met wapens, Ronquières).
Bouhouche hield via ARI contact met NATO- en Shapemensen, enz....

De VSE heeft altijd al een dienst gehad die zich bezighield met het opvolgen van huurlingen in het kader van de wet op de private milities. Dus ze zullen zeker een lijst gehad hebben. Ze zullen er zelfs met sommige goede contacten mee onderhouden hebben want die branche zit ook vol informanten die sappige informatie hebben over buitenlandse regeringen.

the end, over het algemeen gaan huurlingen de wapens gebruiken die hen worden uitgeleend door de opdrachtgever. Ze brengen zelden hun eigen wapens mee en als het een job onder de radar is, zeker niet! Dan worden wapens gebruikt voor één enkel doel en daarna teruggegeven. Het wapen mag geen link vormen naar de uitvoerder of opdrachtgever. Dat is één van de redenen waarom het zo moeilijk bleek om de Bende van Nijvel te vatten.

Sommige wapens konden aan personen gelinkt worden die dan weer een ijzersterk alibi hadden of die overduidelijk erbij gelapt werden. Mensen die goed genoeg weten dat ze een moordwapen niet zomaar te grabbel moeten gooien. Waarom gaan zoveel linken naar Bouhouche en Beijer en tegelijk naar de VSE en tegelijk naar de Borains? Als het enkel om criminelen ging, dan zouden die andere linken er niet zijn.

Servo per Amikeco

Van de huurlingen in de jaren '60 en '70 heeft het Rode Kruis een bijna volledige lijst. Ik volg een iets andere redenering aan de hand van de elementen in het dossier. En ik weet goed hoe het er aan toe ging in de jaren '80 en welke trainingen er werden gegeven.

Een eerste element is dat er daders zijn die Nederlands spreken. Ook een element dat opvalt is dat ze alles lokaal (in België) stelen wat ze gebruiken. Ze hebben ook een specifieke smaak en maken aanpassingen aan wagens en hun wapens. Als er een wapen wordt gegeven voor een opdracht, zal de uitvoerder altijd er zelf voor zorgen dat het wapen verdwijnt. Enkel een lichtzinnig iemand zal het aan zijn opdrachtgever terug geven toch? Dit is in feite wat de Bende van Nijvel zo apart maakt, de wapens worden bij gehouden en hergebruikt.

Ik acht de kans groot dat de moordende wapens RG1 en 2 plus de 9mm en andere wapens ook gestolen zijn, en dat die bij de daders gebleven zijn als drukkingsmiddel naar eventuele opdrachtgevers. Wie de wapens heeft, bezit de sleutel en kan veel mensen in verlegenheid brengen. De vraag is nog steeds: van waar komen de wapens?

Ik ga ervan uit dat de moordende wapens niet zomaar van ergens komen maar bewust gestolen zijn, want in psychologische oorlogsvoering word immers geleerd om wapens van je tegenstanders te stelen en hun daar mee aan te vallen. De Bende van Nijvel past heel veel elementen toe die in deze opleiding zitten, ik acht bv. de kans heel groot dat Mendez met 1 van zijn eigen wapens is doodgeschoten. Dit maakt het mysterie voor de onderzoekers alleen maar groter. Zie Ohain met de rijkswachtwapens, die ondertussen bewerkt waren. Wie doet nu zoiets en waarom? Puur voor het psychologisch effect, en dit na Nijvel met al die wapens. Nadien zijn er weinig wapens gebruikt, maar is er met munitie en bewijsmateriaal en spel gespeeld.

Dus ik heb een paar bedenkingen, bij het inwisselen van wapens.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Het is mogelijk dat het inleveren van de wapens na elke klus een onderdeel van het contract vormde met de interim-gangsters. Een voorwaarde van betaling. Door de controle over de wapens te behouden, kon de logistieke stel ook controle over het onderzoek houden. Mijn andere reden voor deze denkpiste is dat een logistieke cel, niet het risico zal nemen om de uitvoerders van de taak in hun eigen wapens te laten voorzien waardoor er alleen maar meer risico's ontstaan.

the end wrote:

Van de huurlingen in de jaren '60 en '70 heeft het Rode Kruis een bijna volledige lijst. Ik volg een iets andere redenering aan de hand van de elementen in het dossier. En ik weet goed hoe het er aan toe ging in de jaren '80 en welke trainingen er werden gegeven.

Een eerste element is dat er daders zijn die Nederlands spreken. Ook een element dat opvalt is dat ze alles lokaal (in België) stelen wat ze gebruiken. Ze hebben ook een specifieke smaak en maken aanpassingen aan wagens en hun wapens. Als er een wapen wordt gegeven voor een opdracht, zal de uitvoerder altijd er zelf voor zorgen dat het wapen verdwijnt. Enkel een lichtzinnig iemand zal het aan zijn opdrachtgever terug geven toch? Dit is in feite wat de Bende van Nijvel zo apart maakt, de wapens worden bij gehouden en hergebruikt.

Dit kan je even goed herleiden naar de opdrachtgevers of tenminste de logestieke cel die de Bende van Nijvel voorzag van middelen en instructies. Indien de middelen hen werden voorzien, kon het zijn dat deze aanpassingen afkomstig waren van de logestieke cel. In mijn gezichtspunt gaat het hier om een Valse Vlag operatie. In die context zorg je ervoor dat de actie niet tot de originele opdrachtgever kan herleid worden. Als het op lokaal banditisme moet lijken, dan gebruik je lokaal gekende gangsters en positioneer je er enkele betrouwbare pionnen tussen. Ook de middelen moeten lokaal zijn.

Servo per Amikeco

Betreffende de lijst van het Rode Kruis:

Sommige organisaties zullen zeker hun best gedaan hebben om de namen van huurlingen bij te houden, zij het met of zonder hun medeweten. Maar die zal nooit volledig zijn en misschien zelfs maar een topje van de ijsberg weergeven. Er bestaat niet zoiets als een "geregistreerde lijst" van huurlingen. Toen en ook nu nog steeds, werken heel veel mensen in die branche onder de radar. Tegenwoordig is er wel meer controle en wetgeving.

Het is een branche die liever in het duister blijft en heel wat mensen hadden goede redenen om zich niet kenbaar te maken als huurling. Veel opdrachten werden in het grootste geheim uitgevoerd en zijn ook vandaag nog een goed verborgen geheim gebleven.

Servo per Amikeco

Over de lijst van het Rode Kruis: in deze thesis staat een verklaring » lib.ugent.be

Over het inwisselen van wapens aan een logistieke cel vind ik weinig elementen terug in het dossier. Als er een logistieke cel was die wapens uitdeelde, waarom dan steeds dezelfde wapens? Juist het hergebruiken van de wapens duid op een kleine gesloten kring, en dat de wapens vermoedelijk bij de daders (leider) bleven. Ik ga er ook vanuit dat de daders langere tijd in België verbleven en niet na elke aanslag naar het buitenland vertrokken, maar steeds maanden hier verbleven.

Ze hadden blijkbaar een schuiloord dat boven alle verdenking stond, zie de Golf van Van Camp die ze maanden bijhouden na Beersel en de achterbank. Een auto stop je zomaar niet weg. En er is ook het Nederlands dat de daders spreken. Vanaf Nijvel merk je wel dat het een behoorlijke organisatie en planning moet zijn, de vraag is in deze over hoeveel personen gaat het die op de hoogte konden zijn wie de uitvoerders waren.

Ik sluit niets uit, maar heb bepaalde vragen over die theorie, wel er ook bij melden dat ik in de jaren 80 behoorlijk wat huurlingen kende, en hun doen en laten goed ken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

40

En aldus, the end, zou je moeten weten dat een nederlandstalige huurling geen uitzondering is. Het is een allegaartje dat afkomstig is uit vele landen en nationaliteiten. Voor mij is het taalgebruik geen link naar een nationaliteit.