Re: Abdelkader Belliraj

Dus, even recapituleren :

Zoals advocaat Jean-Paul Dumont een jaar voor zijn dood zei : "Het Bendeverhaal is er één van terrorisme en contraterrorisme, van spionage en contraspionage".

De dreiging kwam niet van extreem-rechts of van de rijkswacht, zoals Albert Raes wou doen geloven. Om de publieke opinie in die richting te sturen betaalde hij minstens één journalist.

Er was geen strategie van de spanning.

Het zogezegd extreem-rechtse Westland New Post werd enkel opgericht om soviet-spionnen te ontmaskeren. De leider van WNP, Paul Latinus, pakte openlijk uit met de namen van sommige van die spionnen. Hij overleefde het niet.

De Bendefeiten werden gepleegd in opdracht van de terreurgroep Abu Nidal om de vrijlating van een Palestijnse terrorist af te dwingen.

Een buitenlandse inlichtigendienst infiltreerde in Abu Nidal, maar hield die infiltratie te lang vol. Met doden tot gevolg, niet alleen tot 1985, maar ook eind de jaren '80 : zes moorden, waaronder die op de joodse Dr. Wybran en de Saoedische Imam van de Grote Moskee.

De Palestijnse terrorist Said Al Nasser werd uiteindelijk in 1991 vrijgelaten in ruil voor de Belgische familie Houtekins-Kets, die al zes jaar gegijzeld werd in Libië, na de kaping van hun schip ' de Silco'. De Belgische autoriteiten waren van in het begin (1985) op de hoogte van die gijzeling, hoewel ze pas eind 1987 officieel werd opgeëist door Abu Nidal.

302

Re: Abdelkader Belliraj

Het ergste van al is dat we deze theorie na meer dan 40 jaar noch kunnen bevestigen noch ontkennen. Men blijft lachen met mensen die zich staatswees zouden kunnen noemen en met ´men´ bedoel ik de diverse regeringen die ons blijven voorliegen dat er weldra een proces komt.Een proces tegen wie in dit geval ? Stel dat jouw theorie klopt Imazibraine hoe leg je dan uit dat men bijvoorbeeld het lijk van een zekere Rene N gaat opgraven? Of is dat gewoon een deel van de poppenkast?
.

Re: Abdelkader Belliraj

Die indruk geeft het ja.

Lichamen van autopiloten,  ex-huurlingen en dergelijke gaan opgraven : je moet toch verantwoorden dat je bezig blijft, vooral als je 20 man versterking hebt gekregen.

En dan duiken er ineens, na 35 jaar, 10 nieuwe DNA-stalen op.

Men kan zich afvragen wat de politiemensen in het team daar zelf van denken.

Maar ze kunnen het niet zeggen, want ze zijn gebonden door het geheim van het onderzoek.

En dat geheim bestaat nu nog altijd, na meer dan dertig jaar,  door de verlenging van de verjaring, die er indertijd kwam op initiatief van Procureur-Generaal Christian De Valkeneer.

Het is maar zeer de vraag of die verlengde verjaring ooit wettelijk stand zal houden, zoals terecht werd opgemerkt op dit forum.

Re: Abdelkader Belliraj

benhetbeu wrote:

Het geheim van het onderzoek is me heilig maar aangezien ik ooit een éénmalig interview heb gegeven aan La DH, is het geen geheim welke taal ik gehoord heb. 
Voor alle duidelijkheid zat ik binnen, dus wat er buiten gesproken werd kan ik niet weten.
Binnen werd door de gangsters Frans gesproken. Ik ben wettelijk tweetalig artikel 12, dus ik vermoed dat ik dat goed kan beoordelen. Had ik daar voor 1 percent aan getwijfeld zou ik dat al zeker niet zeggen en zou ik zwijgen  want zou het onderzoek al zeker geen verkeerde richting willen uitsturen. Ik heb alle  belang bij de waarheid.
Had er evenwel Arabisch of Berbers gesproken geweest binnen, zou ik dat behoorlijk goed kunnen inschatten want  was er mee vertrouwd. Mijn gesproken kennis van Midden-Oosten Arabisch was  gesproken meer dan passief en voor wat betreft Berbers, heel passief maar zou het erkend hebben want ik houd persoonlijk niet van die taalklanken.
Het eventuele dialect of accent van de Franse taal, kon ik zeker niet geografisch inschatten.
Dit gezegd zijnde, hangt alles af van de locatie waar je je op dat ogenblik bevond. Tijdens een ander heel bedreigend moment, werd er Nederlands gesproken. Handen omhoog enz.... van in de rug maar dat was onze eigen politie bij het moment van de inval. Omdat juist te kaderen moest je direct in onze nabijheid gezeten hebben, maar kan me wel voorstellen dat dit door personen die niet konden zien want toen gebeurde als Nederlands werd ingeschat, vanuit hun perceptie. Getekend : Staatswees, tot bewijs van het tegendeel.

Voor wat betreft de taal die in Aalst gesproken werd, hierbij de getuigenis van David Van de Steen :

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 870#p56870 viewtopic.php?pid=56870#p56870  

“Hebben ze gesproken [tijdens de overval in Aalst? David Van de Steen: "Ja, ze zagen dat wij hen in het oog aan het houden waren. Ik zie nog die vinger, dat gebaar van: ‘Naar beneden.’ Ze spraken Frans. Ze riepen tegen de directeur van de Delhaize: ‘La caisse! La caisse!’ Maar in de gang, waar ik lag, spraken ze een taal die ik nog nooit gehoord had. Het was geen Frans en ook geen Engels. Dat was juist voor ze Marie-Jeanne Van Mulder vermoordden. Ze lagen anderhalve meter naast me. Ze hebben van alles staan roepen, maar ik verstond er niets van.”

Re: Abdelkader Belliraj

En zie de post van Merovinger van 28/8/2017 over de overval bij Wittock-Van Landeghem in Temse :


https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 4&p=37


“… Sommige getuigen hebben de niets ontziende doders duidelijk horen konverseren in een taal die vreemd was aan de talen van de ons omliggende landen…”

Re: Abdelkader Belliraj

Over de verlenging van de verjaring in het dossier Bende van Nijvel schreef Gérald Damseaux, gewezen agent van de Staatsveiligheid,
indertijd het volgende op het Franstalig forum :

" ...Le problème des "tueries" est qu' il implique le système politique belge. Pour y avoir été mêlé de par ma profession, je puis affirmer que les auteurs et commanditaires sont connus.

La seule raison pour la prolongation du délai de prescription est le maintien du "secret de l'instruction" qui permettrait de sanctionner celui qui oserait le transgresser. "

Volgen hem zijn de daders en de opdrachtgevers van de Bendefeiten dus bekend.

En werd de verjaringstermijn enkel verlengd om speurders te kunnen straffen die uit de biecht zouden praten.

Re: Abdelkader Belliraj

Om een idee te krijgen van de echte manipulaties in dit dossier :

Meerdere Belgische krantenreadacties en TV-zenders krijgen in mei 2018 tegelijk een DVD toegezonden met beeldfragmenten uit vroegere documentaires, waaruit zou moeten blijken dat extreem-rechts en rijkswachters binnen extreem-rechts verantwoordelijk waren voor de acties van de BVN.

De DVD is technisch zeer goed gemaakt.

Later blijkt dat sommige fragmenten in de DVD gemanipuleerd zijn (via knippen en plakken) : Wanneer bv. ex-rijkswachter Martial Lekeu zegt dat in de rijkswachtbrigade van Brussel de Hitlergroet gebracht werd, klakkend met de hielen, zegt hij ook : ‘Het was allicht niet echt au sérieux te nemen’. Dat laatste wordt eruit gelaten op de DVD.

Re: Abdelkader Belliraj

Voor wat betreft de gemoedstoestand van sommige speurders in dit dossier, zie het volgende :

"Er is een nieuwe onderzoeksleider aangesteld binnen de Cel Waals-Brabant. Hij werd gisteren voorgesteld aan de slachtoffers. De vorige onderzoeksleider, een ex Brusselse GP’er die gespecialiseerd is in banditisme en die de periode heeft gekend van de Borains, is momenteel om medische redenen (lees burn-out) afwezig. Gisteren werd gezegd dat hij niet de eerste politieman is die mentaal gekraakt wordt. Er komt een moment waarop de beste kraken omdat ze zich totaal verloren voelen en ze niet begrijpen waarom ze geen resultaten boeken terwijl ze er van overtuigd zijn dat hun hypothese de juiste is. Ze kunnen niet meer. Ze gooien de handdoek in de ring, verpletterd door het gewicht van een dossier dat hen volledig te boven gaat."

Bron: La Dernière Heure |  13 december 2017

De onderzoeker die vervangen werd is Jean-Philippe Görtz. Waarvan sommigen hier willen laten geloven dat hij betrokken was bij een verhaaltje over een loods in Overijse.

309

Re: Abdelkader Belliraj

Imazibraine:"De onderzoeker die vervangen werd is Jean-Philippe Görtz. Waarvan sommigen hier willen laten geloven dat hij betrokken was bij een verhaaltje over een loods in Overijse."

Gaan we nu nog eens herbeginnen? Hoe dikwijls ga je nu nog beweren dat David ne leugenaar is?
"Merovinger wrote:
Van de Steen: “Luister, laten we nu eens niet in raadseltjes spreken. Jean-Philippe Görtz is een van die speurders die sinds de jaren 80 al drie keer uit het onderzoek is gewerkt, en drie keer is teruggekeerd. Hij had in 1987 al de eerste Bende-raid zo goed als opgehelderd, de overval op wapenhandel Dekaise, maar werd van de zaak gehaald. Ik ontmoette hem twee jaar geleden bij de politie in Aalst. Hij zat daar, er lagen allemaal fardes. Hij toonde mij de lijkfoto’s van Bonkoffsky. Een uitgemergelde hond, precies, in zijn zetel. Deze keer, zei hij, deze keer zijn we 99 procent zeker. Het klopte allemaal. En wat gebeurde er enkele maanden later? Görtz viel op geen enkele manier nog te bereiken. Hij zat thuis.”
of de vriend van Finn:

"Finn, ik herhaal een bericht van jou:
"Ik heb hier ergens ooit iets gelezen van de villa aan de overijsesteenweg, op 200 m van schietpartij Hoeilaart, villa in eigendom van discutabel Brusselse advocaat. Dat kan ik bevestigen. Op een dag werd de villa omsingeld door leden van de politie. Men had bouhouche letterlijk in het vizier. Toen kwam er bevel vanuit Brussel : direct afbreken en terug naar Brussel. Mijn beste vriend was daarbij! Hij had altijd de foto’s van gangsters in zijn portefeuille .

Idem bij de loods voor Görts .
En daarna Delta hetzelfde ivm de loods."

En nog een derde getuige en nog een vierde. Allen hebben zij getuigd dat het Jean Philippe Görts was die het spoor van de loods vond en Lucien DS ging ondervragen.

Mordicus blijven beweren dat al deze personen zich vergissen of de waarheid niet spreken. Zullen we de zaken eens omkeren en vragen beginnen stellen over jou? Het gaat hier trouwens niet over geloven het gaat hier over feiten. Geen theoriën.

Idem wat Irena betreft, volgens jou had zij geen frans maar Berbers gehoord. En Tobken en Alsjemenou zijn één en dezelfde persoon. Komaan jongen, hou het bij feiten. Wij zijn geen leugenaars en hebben niet de ambitie om iemand iets te doen geloven. Onze enige ambitie is een stukje van de waarheid te vinden.

310

Re: Abdelkader Belliraj

Eigenlijk is het toch heel simpel: het onderzoek werd van het begin af aan gemanipuleerd. Dat staat onomstotelijk vast. Het is niet meer dan logisch dat de CWB over bewijzen beschikt die wij niet kunnen weten.
Dan is gewoon de vraag: wie was er in staat om het onderzoek te manipuleren?
In bijna alle bendeliteratuur wordt gesuggereerd dat Bouhouche betrokken is bij de bende