Topic: Jean-Pierre Callens

De verbinding van de Zeyens, via hun zus, met Jean-Pierre Callens, vind ik erg interessant. Want Callens hoort thuis in de set mensen die chantage van plan waren op grond van gegevens of dingen uit het netwerk van Montaricourt.

Dat past, vaag, in een andere theorie van mij: dat het motief voor een aantal Bende van Nijvel-misdaden, verwerven van chantagemiddelen is. Meer bepaald de moorden op Vanden Eynde, Van Camp, en Fourez - Dewit.

Re: Jean-Pierre Callens

Ik refereer aan deze post van dim :

In een interne nota van 21 december 1988 stelt de GP dat bepaalde leden van de Brusselse BOB een dossier zouden hebben samengesteld na de inbeslagname van het adressenbestand van het Brusilia-netwerk, waarmee prominenten konden worden gechanteerd. De BOB'ers in kwestie zouden Bouhouche, Lekeu, Marbaix, Millet, Stienon, Pattijn en Callens geweest zijn. Er zou hierbij sprake geweest zijn van videotapes.

Dus omgeving broers Zeyen, WNP en rijkswachters of BOB'ers met bijzondere interesse voor chantagezaken komen hier samen. En via Lekeu de link naar AJA en te reïntegreren junkies en delinkwenten. Met uit te zoeken link naar de gevangenis van Sint-Gilles. En via Brusilia het thema Eurosystem Hospitalier, waar Faez Al Ajjaz de details van kent. Dit is eigenlijk een volledige onderzoekspiste...

3

Re: Jean-Pierre Callens

Robert Beijer is nog informant geweest van Callens. Callens was een BOB'er die nadien is overgestapt naar de Gerechtelijke Politie. Hij was als BOB'er betrokken bij het onderzoek naar het netwerk van Montaricourt en naar Eurosystem Hospitalier. De sm-prostitue Dagmar Zeyen - de zus van Axel Zeyen en Jürgen Zeyen - had een relatie met Callens. Daarnaast wordt gezegd dat Denise Tyack ook een relatie had met Callens.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Jean-Pierre Callens

Tijdens het Eurosystem-onderzoek werd Callens op een bepaald moment uitgenodigd op het kabinet van de toenmalige minister van Landsverdediging Paul Vanden Boeynants. Hierover vertelt Callens tegenover de Tweede Bendecommissie:

De gebeurtenissen omtrent het dossier Eurosystem Hospitalier tenslotte werden toegelicht door toenmalig rijkswachter Callens. Deze stelde, op grond van gegevens die afkomstig waren uit de dossiers Montaricourt en Israël, een proces-verbaal op ten laste van de zaakvoerders van Eurosystem Hospitalier. Na dit initieel proces-verbaal kwam een kantschrift om het onderzoek voort te zetten, en werden Israël en een beheerder van het consortium verhoord.

Na een tip betreffende de aanwezigheid van vliegtuigbiljetten, bestemd voor het uitzenden van de dames, in de door het Hoog Comité van Toezicht in beslag genomen boekhouding van het consortium, welke zich bevond bij een aangestelde expert, vroeg Callens aan de behandelende magistraat om toegang te kunnen krijgen tot de bewuste boekhouding. Hij bevestigde voor de Commissie dat hij daarna tot zijn grote verbazing van heel diezaak nooit meer iets had gehoord:

"Wij hebben terzake nooit verdere opdrachten of kantschriften gekregen. (...) Mijns inziens is het niet normaaldat wij geen respons meer hebben gekregen op deze zaak."

Callens verklaarde tenslotte dat hij kennis nam van de werkmap van Lainé en Jacques betreffende de dossiers Montaricourt en Israël, ondermeer in de optiek van de mogelijke opstelling van een proces-verbaal rond de persoon en de activiteiten van Van den Boeynants, in het licht van een eventuele belangenvermenging. Callens stelde dat de informatie echter nooit hard kon worden gemaakt. Hij voegde eraan toe dat op hem - in verband metonderhavig dossier - nooit enige druk werd uitgeoefend.

Op interpellatie van de voorzitter moest hij deze betrokkene echter wel erkennen dat hij op een bepaald ogenblikwerd uitgenodigd op het Ministerie van Landsverdediging bij een adviseur van de toenmalige minister. Callens werd door deze betrokkene - zijn ex-chefbij de BOB te Brussel, de heer Louis - eigenlijk opgeroepen onder een voorwendsel:

"Hij moet dus vernomen hebben dat ik met een informatieonderzoek bezig was en hij heeft mij daar dus een aantal vragen over gesteld. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hem praktisch alles heb verteld wat ik wist, en, vooral, waar ik naar op zoek was."

Callens gaf wel toe dat het weinig gebruikelijk is datiemand van een politiedienst die met een informatie-onderzoek bezig was, wordt geconvoceerd ofuitgenodigd voor een gesprek met iemand van het kabinet van de minister waarop dit informatie-onderzoek betrekking had. Hij beklemtoonde echter dat de adviseur op geen enkel moment enige druk op hem heeft uitgeoefend, bijvoorbeeld om met het onderzoek te stoppen:

"Hij heeft helemaal niet gereageerd, maar vooral geluisterd, uitgehoord."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie, bijlage 5

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Jean-Pierre Callens

Callens werd op een bepaald moment uitgenodigd op het kabinet van Vanden Boeynants... Kan achterhaald worden wanneer precies?

Re: Jean-Pierre Callens

Callens was voor 1982 lid van Rijkswacht, onderdeel van Defensie en nadien lid van GP, onderdeel van Justitie.

Re: Jean-Pierre Callens

Jean-Pierre Callens voor de tweede Bendecommissie:

http://1.t.cdn.belga.be/belgaimage:166111:preview:watermark?v=54d4c2ec&m=ccilchmb

8

Re: Jean-Pierre Callens

Callens werd door commissaris Jean-Paul Peelos op de rooster gelegd over zijn vriend Beijer.

Callens: "Ikzelf ben geen informatiekanaal van Beijer. U weet ook wel dat hij relaties heeft in alle politie- en veiligheidsdiensten." Daarop herhaalde de commissaris zijn vraag en noteerde dat Callens bevestigde dat Beijer zijn informatie kreeg van de Staatsveiligheid. Het pv concludeerde: "Volgens Callens kregen Bouhouche en Beijer bij het tot stand komen van hun detectiveagentschap ARI in april 1983 het bezoek van leden van de Staatsveiligheid en zouden ze diverse opdrachten voor deze dienst hebben verricht, onder meer bewakingsopdrachten. Als compensatie kregen ze alle nuttige steun."

Peelos noteerde ten slotte dat Callens dat in zijn officiële verklaring niet opgetekend wenste te zien.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube