1

IRIS staat voor International Reporting Information System. Het was een denktank die in 1981 werd opgericht. Het hoofdkwartier was in Rotterdam, en het was samengesteld uit topfigurenvan de internationale politiek zoals de Amerikaan Kissinger, de Britse ex- premier Heath en generaal Haig. 

Uit het boek Netwerk Gladio van Hugo Gijsels:

Medestanders van Latinus stellen dat WNP gelieerd was aan de in nevelen gehulde inlichtingendienst IRIS. Deze wereldwijd gestructureerde geheime dienst werd in 1981 opgericht nadat de CIA ingevolge een reeks internationale blunders in opspraak was gekomen. Uit de schaarse informatie over IRIS blijkt dat het initiatief tot de oprichting ervan uitging van een gemengd Amerikaans-Europees consortium waarin zowel politieke overheden als grote bedrijven participeerden. De hoofdzetel van deze inlichtingendienst zou tot begin 1983 in Rotterdam gevestigd zijn.

Barbier schrijft in zijn brief nummer 12 dat WNP volgens hem niet voor IRIS werkte:

Paul [Latinus] heeft altijd beweerd dat hij voor een Amerikaanse inlichtingendienst werkte, codenaam IRIS, geleid door een Frans legerofficier. Hoewel IRIS bij mijn weten in Rotterdam gevestigd was en vlug door gebrek aan succes ontbonden werd. Neen, Paul wou me op een dwaalspoor brengen. Hij werkte ongetwijfeld voor een filiaal van de CIA of voor de CIA tout court.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Ben wrote:

een gemengd Amerikaans-Europees consortium waarin zowel politieke overheden als grote bedrijven participeerden.

Very Bilderberg, lijkt me

Ik heb ergens gelezen dat IRIS (in België) werd overgenomen door Bouhouche & Beijer en omgedoopt werd tot ARI. (?)

4

Sommige leden van WNP maken gewag van een spookachtige wereldorganisatie IRIS genaamd. Volgens hen zouden er nauwe banden bestaan tussen WNP en de inlichtingendienst IRIS. IRIS (International Reporting Information System) werd opgericht in 1981 toen het Amerikaanse vertrouwen in de CIA na de blunders in Iran onder het nulpunt gezakt was. De CIA was niet in staat geweest de val van de sjah en de triomfantelijke overwinning van ayatollah Khomeini te voorzien, laat staan te voorkomen.

Een Amerikaans-Europees consortium boog zich over het probleem van een nieuwe internationale inlichtingendienst. Kapitaal werd ingebracht vanuit Spanje, Groot-Brittanië, Lichtenstein; ook een aantal Amerikaanse bedrijven deden hun duit in het zakje. De maatschappelijke zetel werd gevestigd in Rotterdam terwijl het computercentrum in Washington moest komen. De hele onderneming zou starten met een beginkapitaal van 10 miljoen dollar.

Een raad der wijzen moest toezien op de werking van deze privé-organisatie. De volgende namen werden genoemd: Edward Heath, Robert Mc Namara, J-F Denpiau en Paul Boaker, de ex-adjunct van Kissinger. IRIS is nooit echt operationeel geweest ; begin 1983 werd het agentschap failliet verklaard en opgedoekt. De buitenlandse correspondenten van IRIS werden nooit uitbetaald.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

Walter Baeyens wrote:

Ik heb ergens gelezen dat IRIS (in België) werd overgenomen door Bouhouche & Beijer en omgedoopt werd tot ARI. (?)

Het antwoord op deze vraag staat hier » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Ted Heath? Kijk eens aan ... » en.wikipedia.org

Ook oud-generaal Robert Close maakte ooit deel van deze organisatie. Zie » www.namebase.org (International reporting information system = IRIS)