11

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Ben wrote:

In 1979 werd het dossier plots geraadpleegd door inspecteur Steenput van de Staatsveiligheid.

Guy Bouten maakt hier een fout: Steenput was geen ambtenaar van de Staatsveiligheid maar wel van de rechtbank, namelijk de verantwoordelijke voor het archief van de strafdossiers.

Bron: Het gerechtelijk onderzoek naar de dubbele moord

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Tijdens zijn verhoor van 5 oktober 1982 heeft Eric Lammers elke deelname aan de feiten van 18 februari 1982 ontkent en verklaarde hij dat Marcel Barbier, die zijn 'peter' is geweest bij het WNP, iemand anders wou beschermen die Michel Libert zou kunnen zijn.

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Ten tijde van de moorden in de Herdersliedstraat woonde Christian Smets slechts op 800 meter van het appartement van de slachtoffers. Tegen de bendecommissie vertelde Smets dat, ondanks het feit dat hij vlakbij woonde, hij slechts laattijdig kennis had genomen van het gebeuren.

Bron: Verslag Eerste Bendecommissie.

Ter info: nadien moet Smets verhuisd zijn naar Etterbeek. Het valt op dat ook de latere schaduwoperatie 'Esperanza' in Etterbeek op zeer korte afstand van de woning van Smets plaatsvond. Zie deze topic.

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Heler van NATO-documenten bekent slachtpartij te Anderlecht - Tweevoudig moord was rituele terechtstelling

Alfons Vandermeulen (31) en Francesca Arcoulin (44), die op gruwelijke wijze werden afgemaakt in hun appartement aan de Herdersliedstraat te Anderlecht, werden terechtgesteld in opdracht van een uiterst rechtse, strak anticommunistische, Keltische organisatie, om de eer te wreken van één van de leden van deze groepering, die zich Irminsul (boom des levens, in het Keltisch) noemt.

De moord dateert van 18 februari 1982. Twee maanden lang bleef een zekere Christian P. aangehouden als hoofdverdachte in deze dubbele, weerzinwekkende moord. Want het koppel werd op bijna rituele wijze vermoord: drie kogels in het hoofd van de vrouw, twee kogels in de nek voor de man. Daarna werden beiden nog de keel overgesneden.

Fons Vandermeulen was vroeger gehuwd met een zekere Marcella, die later op "Keltische wijze" in het huwelijk zou treden met Marcel Barbier, 25 jaar, gewezen paracommando, bewaker van beroep. Dat Keltisch huwelijk werd ingezegend door Karel Delombaerde, bevelhebber van Irminsul, die van Marcella vernam hoezeer zij haar gewezen man haatte. Deze Delombaerde zou dan, tijdens een geheimzinnige eredienst, Barbier opdracht gegeven hebben om Vandermeulen te vermoorden. Dat bevel zou doorgegeven zijn door één der andere bevelhebbers van Irminsul, Michel Libert, 24 jaar, gewezen kwartiermeester bij de Zeemacht.

Bron: Het Laatste Nieuws | 7 oktober 1983

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Dhr. Vandermeulen zou een levensverzekering gehad hebben. Indien na de moord zijn ex-vrouw de opeising deed van deze polis is de vraag of zij dit nog kon opeisen. Was de scheiding uitgesproken en indien ja, kon zij dan nog als begunstigde optreden ingeval van overlijden? Als zij nog als begunstigde kon optreden en ook de opeising deed na het overlijden (moord) is er een mogelijke verklaring voor de moord. Maar waarom wordt dan ook de bijzit vermoord? Vandermeulen was blijkbaar gekend bij het gerecht (o.a. geweldpleging) en zou ook een KGB-agent geweest zijn (wie of welke dienst uitte die beschuldigingen?). M.a.w. was Vandermeulen een gevaar voor iemand, ik denk dan bijvoorbeeld aan chantage, en werd de hele moordscène opgezet, om een lastige getuige uit de weg ruimen als was het dan toch een passioneel drama? Mijn mening gaat het hier over de liquidatie van een op dat moment hinderlijk persoon, volgens een stramien dat twijfels kan zaaien over de ware toedracht.

16

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Drie weken later, op donderdag 18 februari, kwam Alfons Vandermeulen (31), de gewezen echtgenoot van Marelle Gobert, zoals elke week rond tien uur 's avonds thuis van de voetbaltraining. Hij ging naar zijn appartement, waar hij samenwoonde met zijn Spaanse vriendin Francesca Arcoulin, 44 jaar. Even later hoorden de bejaarde mensen die het gelijkvloers huurden hun deurbel rinkelen. Er was op de verkeerde bel gedrukt maar juist hierdoor konden deze ouderlingen vaststellen dat wee mannen onmiddellijk naar de eerste verdieping gingen. Daar bleven ze slechts enkele minuten. De ouderlingen hoorden enkele harde maar doffe geluiden. Vervolgens sloegen de bezoekers de deur van de flat achter zich dicht, daalden de trap af en verdwenen met hun auto in de nacht. Het had niet meer dan vier minuten geduurd.

Het was slechts 's anderdaags dat bekenden van Alfons Vandermeulen en Francesca Arcoulin zich zorgen begonnen te maken, omdat het tweetal niet op het werk verscheen. Men poogde hen tevergeefs telefonisch te bereiken. Uiteindelijk besloot de vader van Francesca de politie te waarschuwen. De agenten zagen zich verplicht de deur te forceren. In living lag het tweetal met afgesneden keel en verbrijzeld gelaat als gevolg van verscheidene vuurschoten.

Gerechtsdokter Rillaert, ter plekke gestuurd door het parket van Brussel, verklaarde achteraf dat hij nog nooit zoiets gruwelijks had gezien. Tijdens zijn onderzoek van de afgesneden kelen, zei hij spontaan: "Dit is gebeurd met een messteek, toegebracht door een commando. De slachtoffers werden langs achter vastgegrepen, ze werden met één arm gekneld, terwijl de vrije hand de messteek toebracht."

In de flat werden geen voetsporen of vingerafdrukken gevonden. Er was geen wanorde aangericht en blijkbaar was er niets gestolen. Bij het eerste onderzoek van de lijken veronderstelde men dat de kogels door de ogen van de vrouw waren geschoten. Maar tijdens de autopsie werd vastgesteld dat de kogels in de nek waren afgevuurd en dan de ogen hadden geraakt. Geen enkele krant kon toen dit detail vermelden, want het parket gaf alleen maar de eerste versie door aan de pers. Kogels in de ogen geschoten en geen hulzen in de zitkamer, dus.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Merovinger wrote:

Alfons Vandermeulen (31) en Francesca Arcoulin (44), die op gruwelijke wijze werden afgemaakt in hun appartement aan de Herdersliedstraat te Anderlecht, werden terechtgesteld in opdracht van een uiterst rechtse, strak anticommunistische, Keltische organisatie, om de eer te wreken van één van de leden van deze groepering, die zich Irminsul (boom des levens, in het Keltisch) noemt.

Om de eer te wreken van een van de leden? Wat wordt hiermee door de journalist bedoeld? Ik had voorheen altijd gelezen dat de daders wijsgemaakt werd dat het hier om de 'communistische vijand' - KGB ging?

18

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Sebastiaan wrote:

Om de eer te wreken van een van de leden? Wat wordt hiermee door de journalist bedoeld?

Ik laat Karl de Lombaerde hierop antwoorden:

"Ik kende Marcel Barbier trouwens niet voor de moord in de Herderliedstraat", zegt Karl de Lombaerde. "Hij is ooit eens bij mij gekomen, hij was dronken en heeft mij toen onder vier ogen verteld van de dubbele moord. Hij zei me dat hij de echtgenoot van Marcelle Gobert had omgebracht omdat die zijn ex-vrouw en haar kinderen naar het leven stond. Dat was kort na de Keltische huwelijksplechtigheid in Londerzeel. Ik hem hem geantwoord dat hij in dat geval geen enkel berouw moest hebben over wat hij gedaan had."

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

Sebastiaan wrote:

Ik had voorheen altijd gelezen dat de daders wijsgemaakt werd dat het hier om de 'communistische vijand' - KGB ging?

Dat werd inderdaad verteld aan de WNP-leden die meededen aan de schaduwoefeningen in de Herderliedstraat.

Uit het boek 'Operatie Staatsveiligheid' van René Haquin haal ik nog volgende info over het motief:

Overigens tasten ze nog altijd in het duister in verband met de beweegredenen. Waarom werden Fons en Francine vermoord? Om hun geld? Barbier die Vandermeulen alleen vaag kende, voornamelijk via zijn gezellin Marcelle, was niet op de hoogte van de levensverzekering. Er is trouwens niks gestolen. En als ze het niet op hun geld gemunt hadden, wat was het dan wel? Wraak? Een soort passionele moord? Dat lijkt weinig waarschijnlijk. Marcelle Gobert die in dat geval de grote aanstookster zou moeten zijn, is niet het type van de jaloerse vrouw; ze had geen wrok tegen haar ex-man; ze zag hem nog regelmatig, zonder dat er moeilijkheden optraden.

De onderzoeksrechter overweegt nog een derde mogelijkheid, hoe verbijsterend en onmenselijk die ook mag lijken. Twee moorden op bevel, twee oefeningen van beroepsmisdadigers? (*) Twee 'vergissingen'?

Degene die deelnamen aan de oefeningen konden moeilijk voorzien hoe het allemaal zou aflopen. Het is begrijpelijk dat iedereen achteraf probeert te bewijzen dat hij niets te maken heeft met wat zich in januari en februari 1982 heeft afgespeeld in de Herderliedstraat.

Ze hebben er een gevaarlijk spel gespeeld. Zoals ze ook een gevaarlijk spel speelden in Etterbeek [Operatie Esperanza], drie maanden later. Dit alles in overtuiging dat ze werkten voor de Staatsveiligheid, dat ze beschermd werden door het systeem ...

(*) Onderzoeksrechter Lyna omschreef WNP ooit als een privé-militie en als een groepering van misdadigers.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Over de kern van het probleem - de oefening van eind januari 1982 in de Herderliedstraat, waarbij de leerlingen van de commissaris een man en een vrouw schaduwden die zogezegd werkten voor de KGB - komen we weinig meer te weten. Christian Smets houdt vol dat hij nooit van deze 'oefening' gehoord heeft. Voor, tijdens, noch na de oefening. Pas meer dan een jaar later vernam hij dat er zoiets plaatsgevonden had.

Hij zegt ook dat hij toen geen enkel verband zag tussen de groep Latinus en de dubbele moord in februari 1982 op hetzelfde paar dat voordien geschaduwd was geworden.

De commissaris verklaart dat hij op dat ogenblik niet wist dat Marcel Barbier voor die zaak ondervraagd werd door de gemeentelijke en gerechtelijke politie. We weten ondertussen dat deze ondervragingen niets opleverden omdat enkele WNP-militanten een ijzersterk alibi in mekaar gevlochten hadden.

Dat is de versie van de commissaris. Maar verschillende leden van WNP zeggen precies het tegenovergestelde: de hele oefening was opgezet en werd verbeterd door de instructeur, door kolonel Canard. Ze wijzen erop dat de commissaris in de buurt van de Herderliedstraat woont, aan de andere kant van de grens tussen Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Uit het interview van Michel Leurquin met Eric Lammers:

Vraag: Monsieur Lammers, vous avez été acquitté du meurtre de la Pastorale, vous ne risquez donc plus rien sur le plan juridique. Etiez-vous présent avec Barbier dans la préparation de cette opération et quelles étaient les véritables motivations de Barbier ? Pourquoi Elnikoff s'est-il accusé? Avez-vous une idée du nom des véritables coupables? Et pourquoi un tel crime?

Antwoord: Ce crime devait servir d’entraînement et pour permettre de mouiller certaines personnes. Elnikoff a voulu faire son possible pour nous sortir de là.