11

club_le-happy-few wrote:

Tja, volgens mij is dat gewoon een show die ze opvoeren.

Een show die wel een bepaald doel heeft. Ze zullen bij de Cel Waals Brabant ook wel goed genoeg weten dat ze de daders nooit zullen vinden of kunnen veroordelen. Daarom moet je ervoor zorgen dat je op 9 november 2015 de mensen een bepaalde theorie kunt aanbieden waarvan je kan zeggen: 'we weten het niet zeker, maar we denken (voor 99%) dat dit de waarheid is. Sorry dat we de daders niet hebben kunnen vinden, maar we weten toch vrij zeker wat de waarheid is'.

Profilers en andere dure specialisten kunnen hierbij van grote waarde zijn. Ze helpen niet om de daders te vinden maar wel om naar de waarheid achter de Bende te zoeken. Waarom zoveel moorden? Waarom zo'n geweld? Waar leefde de Bende? Dat zijn natuurlijk ook belangrijke vragen, maar het zijn niet de belangrijkste vragen. En specialisten kunnen het natuurlijk ook mis hebben. Zeker omdat ze nooit alle pagina's kunnen lezen en steeds maar een beperkt onderdeel van het dossier kunnen uitpluizen.

Renne wrote:

Die ging toch rond nieuwjaar rond zijn met het dossier.

Het eerste deel van haar onderzoek was al klaar, maar moest nog worden voorgelegd aan specialisten van het FBI. Waarschijnlijk zal haar tweede deel ook rond deze periode klaar moeten zijn, maar zal het nog moeten worden voorgelegd aan het FBI. Een volledig rapport zal waarschijnlijk worden bekendgemaakt in september of oktober. Nieuws daarover lees je natuurlijk hier.

Nieuws » Overzicht profiler Bende van Nijvel laat nieuw onderzoek toe

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Een psychopaat

Hij is "een psychopaat" is min of meer een begrip geworden voor iemand van wie men vindt dat hij eigenlijk niet meer in de maatschappij thuis hoort, omdat zijn gedragingen zo aanstootgevend zijn dat hij langdurig - zo niet levenslang “opgeborgen” zou moeten worden. Daarbij mag echter niet vergeten worden dat, als het werkelijk om psychische aandoening gaat, er sprake is van een zeer ernstige psychische afwijking waar de betrokkene weinig of niets aan kan doen.

Het is een misverstand dat iemand met psychopathie daar zelf geen last van zou hebben. Dit is wel begrijpelijk omdat hij of zij er vaak weinig blijk van geeft onder deze afwijking te lijden. Toch is dat niet het geval. Een van de kenmerken is dat men, meer onbewust dan bewust, er veel aan zal doen om uit te stralen dat men meer in zijn mars heeft dan feitelijk het geval is (zie ook NPS).

Gedrag dat voor de omgeving als regel moeilijk geaccepteerd wordt en daardoor vaak tot afwijzing leidt, waardoor een grote eenzaamheid ontstaat. Daar komt nog bij dat men wel in de gaten heeft dat men anders is en dat dit tot tal van conflicten kan leiden. Dit ligt echter naar het gevoel zelden of nooit aan de patiënt zelf, maar aan anderen. Dat komt omdat het ziekte-inzicht uiterst beperkt is. Nog los van de complexiteit van deze ziekte maakt juist het ontbreken van ziekte-inzicht het met succes behandelen zo moeilijk.

De oorzaken van psychopathie zijn in drie groepen te verdelen:

  • Ontwikkelingsstoornissen (emotionele verwaarlozing): door een opvoeding waarin geborgenheid en genegenheid, met name in de eerste levensjaren, onvoldoende aanwezig is kan er een persoonlijkheidsstructuur ontstaan waarin het WIJ-gevoel (socialisatie) onvoldoende is en het IK-gevoel (egocentriciteit) op de voorgrond komt te staan. Deze verstoring en onevenwichtigheid kan later in psychopathisch gedrag zichtbaar worden. Vrijwel altijd is op weg naar de volwassenheid een gedragsstoornis opgetreden (met name CD). In de vroege jeugd kan als gevolg van pathologische zorg reactieve hechtingsstoornis zijn voorgekomen.

  • Organische oorzaken: hersenontsteking, hersenvliesontsteking en andere ernstige hersenbeschadigingen door ongelukken of vergiftigingen door een verslavingsziekte, kunnen tot een zodanige karakterverandering leiden dat een verpsychopathiseerde persoonlijkheid ontstaat.

  • Erfelijkheid: in bepaalde situaties kan gedacht worden dat psychopathie mede een erfelijke oorzaak heeft.Welke beschadiging of afwijking in de structuur van hersencellen hierbij een rol speelt is onvoldoende bekend. Doorgaans is een combinatie van deze factoren aanwezig bij psychopathische personen, het combineren van zulke factoren doet men volgens het biopsychosociaal model.

Kenmerkend gedrag

Door een emotionele verwaarlozing of in die gevallen waar sprake is van een organische oorzaak is er een zo grote gevoelsarmoede en lage gewetensfunctie opgetreden dat men het vermogen mist om zich aan te passen aan de normen en de eisen die een samenleving stelt. Dit wordt vooral zichtbaar in sterk egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang altijd boven dat van anderen gaat. Dit kan op een duidelijk zichtbare wijze gebeuren, maar het kan ook zo zijn dat men zich schijnbaar aardig en sociaalvoelend voordoet om daarmee te bereiken dat er later rechten of gunsten kunnen worden geëist. Een ander kenmerkend verschijnsel is dat zij zo manipuleren dat de ander dat niet direct in de gaten heeft en zich ongewild voor “het karretje” laat spannen.

Een heel specifiek verschijnsel bij psychopathie is het ziekelijk liegen. Een psychopaat kan een uitgebreid web van leugens vertellen om daar later zijn voordeel mee te kunnen doen. Hij kan bijvoorbeeld iemand financieel voordeel of romantiek in het vooruitzicht stellen, maar het verantwoordelijkheidsgevoel om aan de geschapen verwachtingen te voldoen, ontbreekt volledig. Het komt voor dat het liegen zodanig een tweede natuur geworden is, dat het ook gebeurt zonder dat de psychopaat er een concreet plan mee heeft. Opvallend is voorts dat zij zich enerzijds gedragen als mensen die in de hoek zitten waar “de klappen” vallen en anderzijds zich voordoen als iemand die “het gemaakt” heeft.

Uit de voorgaande beschrijving laat het zich begrijpen dat het leggen en onderhouden van relaties voor iemand met psychopathie erg moeilijk is. Niet alleen omdat hij of zij dat zelf niet kan, maar ook omdat de omgeving dit gedrag begrijpelijkerwijze afwijst. Door deze communicatiestoornis zal het toch al grote isolement nog groter worden wat de egocentriciteit versterkt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Ben wrote:

Gedrag dat voor de omgeving als regel moeilijk geaccepteerd wordt en daardoor vaak tot afwijzing leidt, waardoor een grote eenzaamheid ontstaat. (...) Uit de voorgaande beschrijving laat het zich begrijpen dat het leggen en onderhouden van relaties voor iemand met psychopathie erg moeilijk is. Niet alleen omdat hij of zij dat zelf niet kan, maar ook omdat de omgeving dit gedrag begrijpelijkerwijze afwijst. Door deze communicatiestoornis zal het toch al grote isolement nog groter worden wat de egocentriciteit versterkt.

Vooral 'grote eenzaamheid' en 'groot isolement' is in deze zin zeer belangrijk. De grote psychopathische moordenaars uit de geschiedenis werkte allemaal alleen. Omdat, als ze handlangers hebben, deze sowieso hun ondergang zullen betekenen, of ze zouden collega-psychopaten moeten vinden die hetzelfde wereldbeeld hebben en daardoor gewillig meedoen met hun criminele activiteiten. Dat maakt het ook twijfelachtig dat er bij de bende een psychopaat was, net omdat een psychopaten meestal alleen werken. En bij de Bende zie je een komen en gaan van verschillende daders.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Ben, uw beschrijving van psychopaten en vooral kenmerkend gedrag is perfect juist! Ik heb 10 jaar met zo iemand geleefd, dus ik kan het weten. Het "goede " dat een ander gedaan heeft hebben zij gedaan, het slechte dat zij doen heeft "altijd" een ander gedaan! En dan nog voortdurend alles doen om bezittingen en personen "per ongeluk" te vernietigen. Kun je je voorstellen, als zo enkele personen elkaar ontmoeten? Zowel mannen als vrouwen, op die manier een "organisatie" vormen en gezamenlijk plannen maken en uitvoeren!

Nog korte beschrijving aan de hand van mijn ervaring:

Als die personen zelf zeggen: ik draai "iedereen" rond mijn vinger! Heel simpel: iemand dat ik kan zien "dood" liggen! Daar ben ik "super" lief en vriendelijk tegen! Wie kunnen ze dan zien dood liggen? Iedereen, zonder onderschijd, ouders, kinderen, famillie, hebben geen respect, noch voor collega's, vrienden, dieren, noch voor bezittingen. Ze "genieten" van het vernietigen van zaken waarvan ze weten dat die andere personen dierbaar zijn, dat gaat van materiele zaken tot personen en dieren en het duurt jaren alvorens je dat door hebt. Want je denkt  dat kan toch niet. Maar op het ogenblik dat je het toch moet aanvaarden, is de schade opgelopen tot in de miljoenen, dan spreken we nog noet over de morele schade en de jaren verspilling (moest dit nog even kwijt).

15 (edited by Columbo 13-03-2008 05:25)

Die zigeunerpiste is erg interessant. Dat zijn zeer gesloten gemeenschappen. Niemand daarvan praat met de politie. Omerta. Sommige van die robotfoto's lijken wel zulke types. Zigeuners weten vaak amper wat er in het nieuws komt. In zo'n geval zou men ongestoord voor de neus van vrienden en familie een Golf kunnen herspuiten of een Saab opdrijven. Terwijl het land op zijn kop staat. Ze kennen ook wat van auto's. Ze kennen veel wegen want ze trekken rond. Als de mogelijk in Aalst gedode 'killer' een 'mens zonder papieren' was, was het normaal dat er niemand vermist werd.

Ze zouden op verscheidene plekken 'onverdacht' terecht gekund hebben. Zigeunerkampen of huizen van andere zigeuners. Mobiele 'safe-houses'. Het kan ook de 22 maanden afwezigheid verklaren. Misschien waren ze wijselijk een tijdje naar een ander land getrokken? Of naar hun thuisland? Vaak komen ze oorspronkelijk uit Roemenië. In die tijd was dat daar nog allemaal communistisch en had men geen contact met die landen. Als men nu eens zou nagaan of men in Roemenië ook zo niks aan de hand gehad heeft in die dagen? Of dat de Roemeense politie mensen kent die voor zoiets bekwaam waren/zijn?

In Roemenië viel minder te pikken! Wat wij 'een magere buit' vinden, was voor hun in die tijd een fortuin. Het kan ook verklaren waarom ze 25l maïsolie en 25l arachideolie pikten. Ze waren in het kampement mogelijk zonder olie komen te zitten. Die gasten leven vaak van pikken. Flessen van 5l olie, of pakken koffie, waren moeilijker door hun vrouwen en kinderen uit een winkel te pakken dan bv. zeep of sigaretten. De mannen moesten waarschijnlijk de grotere of zwaardere spullen zien binnen te halen. Het verklaart ook de inbraak in de kruidenierswinkel in Maubeuge.

Als iemand uit zo'n wereldje praat, kan ie nooit nog in zijn normale wereldje terecht. Wat kan zo iemand met 10 miljoen aanvangen als hij door zijn omgeving verstoten of vermoord zal worden? In Temse hebben ze de hele boel onderste boven gedraaid voor ze die vesten vonden. Zo moeilijk kon het toch niet zijn om te weten te komen dat ze daar aan kogelvrije vesten konden komen? Of dat Dekaise goede wapens verkocht?

Het briefje dat in het bos van La Houssière gevonden werd en waarop zogezegd het handschrift van Bultot z'n vrouw stond is controversieel. Het gerecht was superincompetent maar moest toch aan 'daders' geraken om de publieke opinie te sussen. Een aantal gasten hebben daar voor kunnen opdraaien.

En de pers profiteerde van de duistere zaak. Men blies de boel flink op om meer gazetten te kunnen verkopen. En men had ook weer iets om extreem-rechts van te beschuldigen. Soms haalt men er blijkbaar zelfs collaborateurs bij!

16 (edited by Columbo 13-03-2008 06:48)

Ik krijg steeds meer het vermoeden dat het een bende 'amateurs' waren die enorm veel geluk gehad hebben. Die door zware terreur en een onbegrijpelijke handelswijze door de mazen van het net glipten. Flink geholpen door een ongelooflijk falend onderzoek. Dat onderzoek werd zo verschrikkelijk slecht gevoerd, dat de mensen vanzelf gingen geloven dat het gerecht die kerels beschermde of dat ze zelf in de zaak betrokken waren. Ben slaagde er onbezoldigd in om deze functionele website ineen te steken met de hulp van een paar mensen. Waarvoor proficiat! De CWB slaagt er al 10 jaar niet in om een werkzame website te maken. Dat is beschamend gewoon.

Als men niet eens de kroongetuigen fatsoenlijk verhoorde, kan ik me moeilijk inbeelden dat ze zigeunerkampen in kaart gebracht zouden hebben of onderzocht. Het was zeker niet zonder risico (!) om dergelijke kampen binnen te vallen en ze zouden er toch tegen een muur van stilte botsen. In de zigeunerpiste is het ook mogelijk dat er soms andere daders waren. Op het gerecht denkt men om een- of andere reden dat de autodief niet in de raids betrokken was. Dat kan enkel als ze in een zeer gesloten wereldje zaten.

Het vliegensvlug pikken van dat eendenroer. Het was niet de eerste keer dat die kerels een winkeldiefstal deden. Dat kan ook familie van de 'killers' geweest zijn. Het herhaald inbreken in dat kasteeltje in Beersel en daar zitten schransen en wijn drinken. Het stelen van wijn. Zigeuners houden wel van een feestje. Het doden van taxichauffeur Angelou kan gewoon geweest zijn om het geld en omdat ze naar Bergen moesten. Op dat moment hadden ze geen gestolen wagen en dus zat er misschien iemand van hun kliekje zonder kar.

Ruzie maken op straat en nadien gezien worden aan de automobielinspectie. Als ze niet op boevenpad zijn prutsen zigeunerbendes liefst aan auto's. Het feit dat iemand met zijn auto naar een bepaald autokeuringsstation trekt hoeft niet te betekenen dat hij daar ook woont! Je kunt kiezen waar je naar de controle gaat. Het stelen van een aantal TV-afstandsbedieningen en die dan weggooien. Oeps, per ongeluk gepikt. TV vergeten ofzo. Er wijst toch veel in de richting van zigeuners. Veel van die lui zijn niet bang om te doden. Voor wat olie... of een walkman. Die moordenaar van Joe van Holsbeeck werd ook door zijn omgeving beschermd.

  • Men zou kunnen kijken welke zigeuners er in die tijd in ons land tegen de lamp liepen om andere feiten en die gegevens toetsen aan wat men nu heeft. Foto's, prints, DNA.

  • Men zou via Interpol foto's en gegevens van ooit opgepakte zigeuners kunnen vergelijken met die van de daders. Liep er in die tijd ergens een hele lange zigeuner tegen de lamp?

  • Men zou kunnen opzoeken waar er in die tijd zigeunerkampen waren. Waar die lagen ten opzichte van de plaatsen van de feiten?

  • Men zou de 'verkliksom' kunnen optrekken naar 1 miljoen € en dat in zigeunerkringen duidelijk maken.

  • Men zou heel veel kunnen doen in die richting.

Als het niet te veel gevraagd is... Het zou kunnen dat men tegenwoordig niet ernstig verder werkt aan de zigeunerpiste omdat het bepaalde politieke kringen niet goed zou uitkomen als het weer 'vreemden' zouden blijken geweest te zijn.

De PS en de SP hadden in die tijd de touwtjes stevig in handen. Als de daders niet gevonden zouden worden had links een goede kans om extreem-rechts, waartoe ze ook hun directe centrum politieke tegenstanders zoals VDB rekenden, verdacht te maken. Ze hadden er baat bij als de daders niet gevat werden. Al 20 jaar lang.

Het zou daarentegen hun plannen om een multiculturele samenleving te forceren niet ten goede zijn gekomen als de zigeunerdaders gevat werden. In die zin denk ik dat er wel met het onderzoek geknoeid is. Men zocht gewoon niet echt waar men eigenlijk wist te moeten gaan zoeken. Maar ik geloof niet meer in een complottheorie aangaande de feiten zelf. Misschien kan Jo Vandeurzen de CWB eindelijk aan het werk krijgen?

Columbo wrote:

Die zigeunerpiste is erg interessant.

Dan moeten er toch ook criminelen van buiten de zigeunergemeenschap bij de overvallen betrokken geweest zijn, aangezien getuigen spreken van een perfect tweetalig bendelid.

19

Biggus Dickus wrote:

Dan moeten er toch ook criminelen van buiten de zigeunergemeenschap bij de overvallen betrokken geweest zijn, aangezien getuigen spreken van een perfect tweetalig bendelid.

Er zijn zeker perfect tweetalige zigeuners, er is zelfs een bepaalde zigeunersgroep die rond het Brusselse hun kampen hadden maar die een vast adres hadden in de Palieterstraat in Antwerpen.

20 (edited by Renne 13-03-2008 13:40)

Eigenlijk die "zatte" man tegen wie jaren geleden praatte was daar met 2 vrienden, en ene leek mij ook een zigeuner, pot zwart haar en donkere ogen en zo'n zwart snorretje. Maar ik denk dat er hier ook veel halve zigeuners zaten,met vrouwelijke zigeunerkant en getrouwd met een Belg bijvoorbeeld. Is de De Staerke daar geen voorbeeld van, want hij wordt toch met zigeuners gelinkt. Maar eigenlijk is hij geen echte zigeuner.

Ik kan best geloven dat er zigeuners bij betrokken waren maar in opdracht. En vergeet ook niet dat tussen de Bende een blondharige zat! En dat hoedje dat ze gevonden hadden daar zaten blonde haren in, was dat hoedje van de reus of killer?

Columbo wrote:

Ben slaagde er onbezoldigd in om deze functionele website ineen te steken met de hulp van een paar mensen. Waarvoor proficiat! De CWB slaagt er al 10 jaar niet in om een werkzame website te maken. Dat is beschamend gewoon.

Inderdaad en er word zoveel informatie verzwegen (Bultot en waarschijnlijk nog veel meer). Ze geven op die site ook een verkeerd beeld weer van de bende, de oude, de reus en de killer. Maar die combinatie is juist in Overijse en Eigenbrakel gezien. De Bende was groter dan dat.