Na het schandaal bij de bank Copine is Léon Finné naar Zwitserland uitgeweken. Na zijn terugkeer uit dit land, is Léon Finné voor de bank ANHYP (IPPA + ANHYP = AXA VANDAAG) gaan werken waar hij steeds een geheimzinnige houding aannam over de feiten die zich daar afspeelden.
Léon Finné ging vaak naar het Midden-Oosten en Israel, waarvan het laatst vernoemde in bijzonder.

192

Weet iemand het juiste adres van Finne? Ik lees villawijk tegenover  Delhaize Overijse? Maar ik denk Esmoreitlaan achter het klooster.

193

Het goud dat geroofd is op de luchthaven in 82 (20 goudstaven en 1  milj. aan Krugerrands) blijft voor mij een interessant gegeven. Waar is het gebleven.  Beijer noemde het maar wat klein geld in zijn boek en was er eveneens volgens zijn boek niet in geïnteresseerd. Wat is inderdaad maar 2 miljoen Euro :-). Hij gaat er uiteraard niet op in waar het gebleven is. Hij zou het als zelfverklaarde organisator toch moeten weten.

Zou het kunnen dat dit goud via Finné werd wit gewassen en omgezet in 82. Finné had de juiste connecties in de juiste landen met het juiste bankgeheim en hielp graag rijkswachters in nood als ze geld nodig hadden voor een goede zaak. Al van in de jaren 70 - periode en diensten Commandant François, als hij maar het idee had dat het voor de goede zaak was waarschijnlijk.

Ik heb zo een gevoel dat Finné voor de hand lag als "dienstverlener". Misschien zelf compleet ter goeder trouw.

En dat in 85 het gewoon te link was om deze man te laten leven als hij de details van het doen verdwijnen van het goud gedetailleerd zou kennen. De persoon zelf liquideren zou genoeg kunnen zijn want dergelijke dingen staan natuurlijk niet allemaal mooi contractueel op papier. De werkwijze hoe te liquideren lag misschien te gemakkelijk voor de hand.  Enkel erna nog een laatste keer Aalst (Beijer verklaarde toch ergens dat Aalst de laatste zou zijn), zinloos, maar enkel om een zwart schaap als usual suspect naar voren te schuiven en verwarring/manipulatie in het onderzoeksdossier nog verder te maximaliseren.

Kees BK wrote:

Het goud dat geroofd is op de luchthaven in 82 (20 goudstaven en 1  milj. aan Krugerrands) blijft voor mij een interessant gegeven. Waar is het gebleven.  Beijer noemde het maar wat klein geld in zijn boek en was er eveneens volgens zijn boek niet in geïnteresseerd. Wat is inderdaad maar 2 miljoen Euro :-). Hij gaat er uiteraard niet op in waar het gebleven is. Hij zou het als zelfverklaarde organisator toch moeten weten.

Zou het kunnen dat dit goud via Finné werd wit gewassen en omgezet in 82. Finné had de juiste connecties in de juiste landen met het juiste bankgeheim en hielp graag rijkswachters in nood als ze geld nodig hadden voor een goede zaak. Al van in de jaren 70 - periode en diensten Commandant François, als hij maar het idee had dat het voor de goede zaak was waarschijnlijk.

Ik heb zo een gevoel dat Finné voor de hand lag als "dienstverlener". Misschien zelf compleet ter goeder trouw.

En dat in 85 het gewoon te link was om deze man te laten leven als hij de details van het doen verdwijnen van het goud gedetailleerd zou kennen. De persoon zelf liquideren zou genoeg kunnen zijn want dergelijke dingen staan natuurlijk niet allemaal mooi contractueel op papier. De werkwijze hoe te liquideren lag misschien te gemakkelijk voor de hand.  Enkel erna nog een laatste keer Aalst (Beijer verklaarde toch ergens dat Aalst de laatste zou zijn), zinloos, maar enkel om een zwart schaap als usual suspect naar voren te schuiven en verwarring/manipulatie in het onderzoeksdossier nog verder te maximaliseren.

Léon Finné - Van Camp - Mendez, de personen waar we het minst van weten .. deze liggen volgens mij aan de basis van een groter geheel.
Léon Finné omdat deze de geldstroom volkomen onderhield (organisatie boven de bende), Van Camp met zijn dubieuze leningen (stroman van Finné?) maar die gesprekken is beginnen op te nemen, Mendez de man achter de wapensmokkel (maar eens moorden werd het hem te warm)

195

Goud via valse papieren witwassen via Finné

Mgr wrote:

Goud via valse papieren witwassen via Finné

De rol van Léon Finné gaat veel verder dan witwas operaties die met Bouhouche & Beijer te maken hebben. Mogelijk was hij een financieel pion van de organisatie die achter de bende schuilt, en dus al veel langer actief was.

197

Ik denk dat u op het juiste spoor zit.

198

Insp. Witse wrote:

Na het schandaal bij de bank Copine is Léon Finné naar Zwitserland uitgeweken. Na zijn terugkeer uit dit land, is Léon Finné voor de bank ANHYP (IPPA + ANHYP = AXA VANDAAG) gaan werken waar hij steeds een geheimzinnige houding aannam over de feiten die zich daar afspeelden.
Léon Finné ging vaak naar het Midden-Oosten en Israel, waarvan het laatst vernoemde in bijzonder.

De bank waarvoor hij werkte was deze:

the end wrote:

Waarschijnlijk zal Finné voor Société Européenne de Banque gewerkt hebben. Kort na de dood van Finné is zijn werkgever zijn agenda komen ophalen. De agenda was in handen van Société Européenne de Banque, wat zijn werkgever dus zal geweest zijn. Die bank is in feite een Italiaanse creatie, in 1975 opgericht door een Italiaanse bank.

Over de redenen waarom Finne vermoord is moet je heel goed nadenken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

@The End, meermaals heb ik alle posts op dit forum met de zoekterm 'Leon Finné' herlezen, omdat ik van idee ben dat Léon Finné een belangrijke schakelfiguur is in deze historie.
Elke maal geraak ik er eveneens van overtuigd dat jij de nodige informatie bezit om het doen en laten van Léon Finné te kaderen, informatie die voor ons niet bereikbaar is.
Om deze reden vraag ik vriendelijk om deze informatie in mondjesmaat te delen, en dus niet steeds met een vraag op elke post te reply'en. Tenzij er dossiers vanuit justitie vrijgegeven worden, zal er geen bijkomende info in dit dossier gevonden worden.
Of U heeft meer informatie dan elke forum gebruiker bezit, of U stelt vragen omdat U zelf in de knoop zit & er geen oplossing voor hebt.
Misschien kunnen net wij een doorbraak verzorgen aan de hand van Uw info...

200

Insp. Witse wrote:

U heeft meer informatie dan elke forum gebruiker bezit.

Ja ik heb meer info dan velen. Een van de redenen dat ik vragen stel en je goed zelf laat nadenken is omdat het forum meegelezen wordt. Erbij welke methode gebruik je om duidelijkheid te verkrijgen? Denk je echt dat dit dossier een groot mysterie is? Dat niemand in België weet of wist, wie en waarom? Toch wel heel raar dat Mendez vragen stelde en opmerkingen maakte over een staatsgreep, en dat juist dit dossier erbuiten gehouden wordt! Dat de staatsveiligheid begin 1985 een cel opdoekt en de agenten overplaatst is een belangrijk gebeuren. De werkelijkheid is zotter dan de verhalen die er zijn.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.