1

Topic: Etienne Fastrez

Kolonel Etienne Fastrez was de oprichter van de fototeek bij de rijkswacht. Hij was de adjunct van Mayerus. Zijn vader eindigde zijn carrière als inspecteur-generaal bij de rijkswacht. Na zijn pensioen kluste hij voor Securitas.

Hij werd op een bepaald moment - door het gerecht van Nijvel - verdacht van betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Etienne Fastrez

Fastrez werd ooit - samen met drie andere rijkswachters - door Frans Reyniers op de Zoller&Malicieux (een apparaat om binnenkomende en uitgaande telefoonnummers te controleren) gezet. Reyniers: "'s Anderendaags op een receptie wist één van hen mij de maatregel al te melden. Hoe kon hij dat weten?"

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Etienne Fastrez

Fastrez heeft een aantal interessante connecties:

In het stuk 56 van het strafrechtelijk dossier dat geopend werd ten laste van de heer Dussart, omwille van de verduistering van niet uitgevoerde apostilles (zie hoofdstuk 5), wordt melding gemaakt van het verhoor van de heer Antiges, lid van de rijkswacht van Brussel, verricht op 16 december 1988: hij geeft uitleg omtrent de verhoudingen tussen de heren Dekaise, Beijer, Bouhouche en kolonel Fastrez, die samen een complot hebben opgezet om van rijkswachters Bihay en Balfroid af te geraken via een zaak over uitgewisselde lopen; in hetzelfde dossier herneemt stuk 87bis het dossier met betrekking tot de uitgewisselde lopen, stuk 126 + submap 7 wat een kopie is van het dossier van het militaire auditoraat betreffende die zogenaamde uitgewisselde lopen, welk dossier door procureur des Konings Deprêtre zonder gevolg werd geseponeerd.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie

Maar - zo vervolgde hij [Bihay] - onze moeilijkheden begonnen toen wij inlichtingen inwonnen over extreem-rechts: "Zowel ik als Balfroid werden zonder enige reden gemuteerd. Ik denk te mogen stellen dat de procureur Deprêtre en de kolonel Fastrez aan die moeilijkheden niet vreemd zijn dat wil zeggen de mutatie. Men wou mij per tuchtmaatregel verplaatsen, maar toen ik kon bewijzen dat ik beroepshalve geen enkele fout had gemaakt, werd ik toch verplaatst om administratieve noodwendigheden, met die beperking dat ik mijn hoedanigheid als BOB'er verloor, en ik niet meer mocht werken in de rijkswachtdistricten Nijvel/Waver dit wil zeggen niet binnen het gerechtelijk arrondissement Nijvel. Derhalve had ik geen verhaal meer."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 4)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Etienne Fastrez

Na het Heizeldrama kregen verschillende Rijkswacht-officieren die verantwoordelijk waren tijdens het Heizeldrama, een andere post of een promotie. Volgens de Rijkswacht waren het echter normale, driemaandelijkse benoemingen.

Zo moest kolonel Aelbrecht zijn taak als algemeen gebiedscommandant voor Brabant ruilen voor een post als commandant bij de Rijkswachtschool. Zijn taak als gebiedscommandant voor Brabant werd overgenomen door kolonel Fastrez, die eerder verbindingsofficier was bij SHAPE.

In 1987 maakte Fastrez kans om generaal te worden bij de Generale Staf van de rijkswacht in Brussel. Die bevordering kreeg hij echter niet. (Ik weet niet waarom hij niet bevorderd werd.) Hij ging midden 1989 op pensioen, nog steeds als kolonel en gebiedscommandant van Brabant.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube