1

Topic: Contracttheorie

De 'contracttheorie' is een theorie waarbij er één of meerdere opdrachtgevers zijn die bepaalde misdadigers inhuren om bepaalde opdrachten uit te voeren. De opdrachtgevers leveren de wapens die nadien ingeleverd worden en betalen na de opdracht de daders. In het verslag van de Tweede Bendecommissie kan je over de 'contracttheorie' het volgende lezen:

De contacttheorie van sommigen is dat de misdaden van de Bende van Nijvel door De Staerke en de zijnen nooit op eigen initiatief en voor eigen rekening (kunnen)zijn gepleegd, maar alleen op aansporing en tegen betaling door anderen, met name rechts-extremisten. In de woorden van Ponsaers en Dupont:

"Het is haast ondenkbaar - niet onmogelijk - dat iemand als Philippe De Staerke op eigen initiatief zou handelen als de 'Bende' deed in Aalst. Deze figuren behoren hoe dan ook tot het traditioneel georganiseerd crimineel milieu, waar de risicokosten wetmatig nauwgezet worden afgewogen tegen de baten van de buit. In speurderskringen heeft men die overtuiging geregeld van zich afgezet, door de 'contracttheorie' naar voren te schuiven, waarbij de 'uitvoerder' of 'contractanten' tegen royale betaling vanwege de 'opdrachtgever' de massamoorden pleegden."

"Deze figuur liet de onderzoekers toe interne contradicties in het dossier op te lossen door te redeneren in termen van één centraal 'brein', met diverse, opeenvolgende 'contractanten'. In deze 'contracttheorie' is het wél denkbaar dat de 'uitvoerders' inderdaad de feiten louter uit financiële motieven pleegden en wordt het mogelijk bepaalde figuren in te passen in de schema's. Dat lost het probleem niet op, maarhet wordt er enkel door verschoven. De vraag dringt zich, onder deze hypothese, nog klemmender op, wie een fortuin over had om 28 moorden te laten plegen. Het motief van de 'opdrachtgever' kan onmogelijk geldelijke winst zijn,aangezien ze zelfs bereid zouden zijn om grote sommen te betalen."

Of onderzoeksrechter Troch al dan niet geloofde in dezetheorie, is niet bekend. Blijkens hun verklaringen voor de eerste parlementaire onderzoekscommissie sloten ledenvan het parket te Dendermonde niet uit dat er sprake was geweest van samenwerking tussen rechtsextremisten en de bende De Staerke, maar ze hadden duidelijk hun twijfels omtrent de juistheid van een dergelijke these. Tengevolge van de overheveling van het dossier van Dendermonde naar Charleroi in het najaar 1990 kreeg onderzoeksrechter Troch niet meer de kans om verder te onderzoekenof de 'contracttheorie' al dan niet klopte. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in october 1990 in Le Soir is beweerd dat het spoor De Staerke "n'offre guère plus d'intérêt aujourd'hui que n'en offrait la filière boraine àl'heure des acquittements de Mons".

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Contracttheorie

Een mooi voorbeeld van de contracttheorie is het verhaal van François Enteryckx, alias Asterix. Volgens hem was Madani Bouhouche de draaischijf van de Bende van Nijvel. Hij zou wapens uitdelen, 500.000 frank per operatie uitbetalen aan iedere deelnemer en de operaties zouden besteld zijn door Amerikanen met als doel de Delhaizeketen te destabiliseren. Lees hier het hele verhaal » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Contracttheorie

Ben wrote:

De contacttheorie van sommigen is dat de misdaden van de Bende van Nijvel door De Staerke en de zijnen nooit op eigen initiatief en voor eigen rekening (kunnen)zijn gepleegd, maar alleen op aansporing en tegen betaling door anderen, met name rechts-extremisten. In de woorden van Ponsaers en Dupont:

In het verslag van de Bendecommissie staat volgende voetnoot:

PD, 292-293. Zie ook WS, 92-94. Hier weze bij opgemerkt dat in Knack in november 1987 werd geopperd dat niet alleen Bultot, maar ook Bouhouche in opdracht van (onbekende) derden onder meer de bende De Staerke zouden hebben betaald voor het plegen van de betrokken overvallen (KN, 25 november 1987). In De Morgen werd enkele maanden voordien overigens al gesteld dat niet mocht worden vergeten "dat het Bultot was die de bende De Staerke inzette om belangrijke fondsen bijeen te brengen ten voordele van extreem-rechts" (DM, 20 juni 1987).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Contracttheorie

Hetzelfde moordcommando dat in 1982-83 een keer, of een paar keer, door onze staatsveiligheid is ingezet in het belang van het land, voert in 1985 in opdracht van andere meesters terreuraanslagen uit. Simpel en duizelingwekkend tegelijk. Zou veel verklaren.

Maar wie is het brein hierachter? Wie beschikt over een dergelijke genialiteit? Hoeveel miljard kan je verdienen wanneer je een chantagemiddel hebt tegenover een volledig land? Met hoeveel miljard van de vijf à zeven extra miljarden die na 1985 aan de rijkswacht werden toegekend, heeft men de chantage afgekocht? En, follow the money, wie werd plots duizelingwekkend rijk in die jaren?

Re: Contracttheorie

Genialiteit? Lompe overvallen, veel geweld, geniaal? Eerder marginaal. We moeten af van de complotten, geen terreur. Dat heeft geen zin. Als je als dader geen duidelijke kenmerken achterlaat dat je iets wil. Geen afpersing Delhaize. Want dan kom je niet bij Colruyt, Maubeuge, enz. Simpel, zwaar banditisme! Ik moord niet voor een paar flessen drank maar er zijn er zat die het wel doen. Pakken wat je kunt. Gebeurt nog steeds, relatief kleine buit, veel geweld. Geweld staat niet in verhouding tot buit? Wie bepaalt dat, alleen de daders. Zelf voor hun was het misschien helemaal niet zoveel geweld. Hou het simpel, de oplossing is niet zo ingewikkeld.