In het WNP-dossier is ook sprake van de organisatie of sekte 'Nieuw Akropolis' of 'Nouvelle Acropole' waarvan de kantoren op de Troonlaan in Elsene zouden gelegen zijn.

Dim poste over deze organisatie het volgende:

[...] Spanje was het eerste Europese land waar NA zich vestigde, in 1972 tijdens het Franco-regime. Ook nu nog zijn NA-aanhangers bewonderaars van Franco [...] Ook de Franse parlementaire onderzoekscommissie die een rapport over sekten in Frankrijk opstelde, laat zich uiterst negatief uit over NA: "De vereniging is uitgesproken anti-democratisch en ijvert voor een aristocratisch en totalitair bewind onder leiding van een door God gekozen "caudillo" (Spaans voor "aanvoerder van krijgsvolk")". In 1987 organiseerde NA een conferentie in Lyon, samen met een instituut dat is verbonden aan de nieuw-rechtse denktank-organisatie GRECE. [..] De eerste Belgische afdeling van de sekte werd op 30 mei 1978 in Brussel opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. De leiding van NA-België was zeker tot 1988 in handen van "professor" Maria Angela Gilardi, een Peruaanse 'archeologe' die zich door haar volgelingen "nationaal commandant" laat noemen. In de eerste helft van jaren '80 opende NA afdelingen in Luik, Gent, Antwerpen en Namen.

De Gentse afdeling werd zeker tot 1988 geleid door Didier Vital, de rechterhand van commandant Gilardi. [...] De "nationaal commandant" van NA-Duitsland is Walter Gutdeutsch. Er zijn 3 lokale afdelingen: in München, Stuttgart en Hamburg. [...] De NA-organisatie bestaat uit diverse kringen. [...] Deze nauwelijks te infiltreren binnenste kring bestaat uit 3 geledingen: "het Veiligheidskorps", "de Arbeidsbrigade" en "de Vrouwenbrigade". Wie lid is van een brigade draagt tijdens de activiteiten van de organisatie resp. een zwart, een kaki of een blauw-wit uniform. De leden van de 3 afdelingen worden er tot op het bot van doordrongen dat ze "het zesde, bijna goddelijke mensenras" zijn.

Het Veiligheidskorps is een regelrechte paramilitaire privé-militie. De leden van het Veiligheidskorps zijn beroepsmilitairen en beoefenaars van vechtsporten. Volgens een interne vertrouwelijke nota van de sekte is dat korps "het embryo" van wat ooit "de Romeinse Garde of het leger van Napoleon" zou moeten worden. In een intern bulletin van het Veiligheidskorps bevindt zich een illustratie van een knielende soldaat die de Hitler-groet brengt aan een adelaar die voor een opgaande zon staat. Diverse ex-leden, waaronder de Belgische Ann Schreurs, hebben bevestigd dat het brengen van de Hitler-groet tot de vaste gebruiken behoort. Dat gebeurt op de NA-manier: leden strekken de rechterhand en roepen "Ave J.A.L." (afkorting van Jorge Angel Livraga).

Een soort "Heil Hitler" dus. Ex-NA-leden hebben verklaard dat het Veiligheidskorps trainingskampen hield in de Ardennen. In 1982 gaf Livraga daar zelf les in pistoolschieten. In één van zijn 3 kastelen in Spanje had Livraga een uitgebreid arsenaal aan wapens opgeslagen. NA heeft in België contacten gehad met de gewelddadige neo-nazistische organisatie Westland New Post (WNP), waarvan het bestaan in 1983 werd ontdekt. René Haquin, journalist bij de Brusselse krant Le Soir, heeft vastgesteld dat NA de lokalen van de sekte aan de Brusselse Troonstraat ter beschikking heeft gesteld aan WNP. WNP-leider Paul Latinus was lid van NA, evenals de WNP-leden Marcel Barbier en Michel Libert.

Barbier ging de gevangenis in wegens een schietpartij met zijn broer en wegens een dubbele moord op 2 mensen in Anderlecht die toevallig zijn weg kruisten. Die slachting vond plaats in het kader van de WNP-"trainingsactiviteiten". Libert, die nauwe contacten onderhield met de nationale NA-commandant, was ook één van de oprichters van de neo-nazistische sekte Iggdrasil/Irminsul. Libert bleek een bijzondere voorkeur voor Keltische cultussen te hebben. In het Belgische Staatsblad van 22 augustus 1985 stond hij samen met de Brusselse Rijkswachter Lucien Marbaix vermeld als oprichter van "Les Compagnons du Christ-Graal". Dat is een druïdenclub die zich opwerpt als verdediger van Westerse waarden. Ook gaf Libert bij NA cursussen Keltische filosofie.

Nog een paar zaken die op het forum gepost werden over deze organisatie:

Insider wrote:

Armfelt bewerkstelligde via Al Ajjaz en VDB, dat mensen van onze groep konden meetrainen in België, bij SDRA8, bij Front de la Jeunesse, New Akropolis en andere groepen  en met onderdelen van de Belgische Special Forces.

Ben wrote:

Als nieuw lid moest Saucez op cursus, zowel bij Nieuw Akropolis te Brussel, als binnen WNP. Michel Libert zelf gaf onderricht over de Keltische mythologie.

Bron: De Post | februari 1988

Uit het verhoor van Jean-Louis Nemry:

Après avoir reçu ma carte du WNP, j’ai dû suivre pendant environ trois mois des cours, soit chez Barbier, soit à Nouvelle Acropole, rue du Trône. A la Nouvelle Acropole, il s’agissait d’études philosophique orientale. Un jour, début 1982, pour des raisons qui me sont inconnues, il a été décidé de ne plus fréquenter de la Nouvelle Acropole. Nous allions également chez Barbier suivre des cours deux fois par semaine. Les cours étaient donnés par Barbier au point de vue théorie de l’armement. Libert donnait des cours sur l’organisation du WNP, sa philosophie et sur l’administration.

Uit het verhoor van Nicole Schollaerts:

Q: Ne vous a-t-on pas demandé à un moment donné de fournir à la S.E. des renseignements sur des organisations d'extrème droite? Si oui, qui vous les a demandés?
R: "Non. Par contre je suivais des cours de philosophie à la "Nouvelle Acropole" et je trouvais que cela sentait l'extrème droite à plain nez et je l'avais dit à Latinus. Je dois aussi vous dire que je me suis fait mettre à la porte de la "Nouvelle Acropole" parce que mes idées ne correspondaient pas aux leurs."

3

Merovinger wrote:

In het WNP-dossier is ook sprake van de organisatie of sekte 'Nieuw Akropolis' of 'Nouvelle Acropole' waarvan de kantoren op de Troonlaan in Elsene zouden gelegen zijn.

Op hetzelfde adres in Elsene bevond zich de organisatie CEDIRE, de 'universiteit' van WNP.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De Belgische afdeling van Nieuw Akropolis werd in 1997 ook onder de loepe genomen tijdens de parlementaire onderzoekscommissie over de illegale praktijken van sekten. In die commissie werd de toenmalige voorzitter van de vzw ondervraagd. Zijn volledige verklaring kan je hier nalezen. Ik haal er slechts een paar zaken uit:

c. Le fonctionnement de l’association est respectueux des lois

f) M. Figares affirme que l’association belge adopte un fonctionnement démocratique respectueux des principes de I’Etat fédéral belge, ainsi qu’en attestent ses statuts publiés au Moniteur belge.

g) Ses activités respectent l’ordre public. Les affirmations concernant une quelconque tendance ou activité paramilitaire sont fausses.

h) Cependant, des rumeurs, dont les sources pourraient émaner d’instances officielles, prétendent associer Nouvelle Acropole à certaines affaires de triste mémoire, notamment le cas du Westland New Post (WNP). En effet, la presse a affirmé à plusieurs reprises que des membres du WNP l’ont également été de Nouvelle Acropole. L’intervenant dément formellement ces rumeurs. Il reconnaît néanmoins qu’à la fin des années 1970, deux ou trois jeunes, qui fréquentaient l’association depuis quelques mois, ont présenté avec beaucoup de sérieux un projet de 'défense de l’Occident des hordes communistes', projet complètement aberrant. L’intervenant les a priés de ne plus participer aux activités de Nouvelle Acropole. Plus tard, la presse révélait qu’ils étaient des sympathisants du WNP. (...)

2° Le corps de sécurité de l’association: une organisation paramilitaire?

M. Figares conteste l’existence d’une organisation paramilitaire au sein de la Nouvelle Acropole.

Confronté à la couverture et à l’éditorial du bulletin n° 1 de décembre 1977 du corps de sécurité, M. Figares indique que ce bulletin a été écrit par J.-M. Massé en vue de nuire à son association. Ce dernier l’a d’ailleurs reconnu dans une lettre adres-sée le 23 janvier 1978 à M. Schwarz, directeur européen de Nouvelle Acropole, après que celui-ci lui ait donné congé de l’association pour motif que la publication visée ne répondait aucunement à l’esprit de Nouvelle Acropole (lettre du 17 janvier 1978).

Quant à la photo de Fernand Schwarz diffusée par le VSD d’avril 1992 et par la télévision (Canal Plus, février 1996 et Antenne 2, septembre 1996), avec un commentaire le présentant comme effectuant un exercice militaire, M. Figares rappelle qu’Antenne 2 a été obligée de présenter un droit de réponse et explique que cette photo est extraite d’un manuel de Hatha Yoga dans lequel sont enseignés des exercices respiratoires non-violents. Selon le témoin, des sociologues qui ont vu les documents originaux, réprou-vent cette forme de manipulation.

M. Figares conteste également l’authenticité des chants de marche, soi-disant extraits du "Chansonnier acropolitain" de Nouvelle Acropole. Selon lui, ce genre d’information est diffusé par des mouvements antisectes et des journalistes utilisant des méthodes de travail qui les empêchent de mener à bien une réflexion approfondie sur son association.

Mis en présence d’une déclaration d’un des hauts dirigeants de Nouvelle Acropole figurant dans la revue "Almena" selon laquelle ce dernier affirme que Hitler est l’un de ses personnages historiques préférés, M. Figares déclare ne plus se rappeler de cette affaire. Il ajoute que s’il s’agit d’un dirigeant de Nouvelle Acropole, il est sûrement rayé de la liste des membres depuis longtemps. Selon les statuts de Nouvelle Acropole, lorsqu’un membre adopte une attitude contraire aux principes de l’association, il est radié. D’autre part, le témoin observe que si un membre d’une association quelconque fait des déclarations contraires aux principes de celle-ci, cela ne justifie pas pour autant une mise en cause de l’organisation dans son ensemble.

M. Figares est ensuite confronté à une déclaration du fondateur de Nouvelle Acropole, J.-A. Livraga publiée dans la Revue Nouvelle Acropole France (n° 107, mai/juin 1989, p. 7) selon laquelle" la guerre terminée, les dirigeants des pays vaincus sont déclarés "criminels de guerre". L’être humain n’a guère évolué depuis le Paléolithique. En effet, si les vainqueurs avaient été les vaincus de l’Axe, les "criminels de guerre" auraient été Churchill, Staline, Roosevelt ou Truman". A la question de savoir pourquoi M. Livraga n’a pas été exclu du mouvement à la suite d’une telle déclaration, M. Figares répond qu’il est difficile de porter un jugement sur un texte retiré de son contexte. L’orateur estime qu’il s’agit d’une simple constatation, précisant que si l’issue de la guerre avait été autre, il est probable que l’histoire aurait été écrite différemment.

Documenten over Nieuw Akropolis werden samen met documenten over de CCC door het ADIV vernietigd. Zie forum.

6

De vernietiging van GRT-archiefmateriaal door de ADIV

Aan de vernietiging door de ADIV van bepaalde archiefdocumenten van de Groep voor de Repressie van het Terrorisme (GRT) wordt, tijdens de hoorzitting met bovenvermelde substituut Steppé, aandacht besteed in Deel C van Hoofdstuk I betreffende de aanhouding van de leden van de CCC.

De heer Deleuze tot de heer Van Oudenhove: "Mijnheer de procureur-generaal, u vertelt ons dat de heer Van der Zwalmen het in een brief aan de heer De Vroom heeft over 'niet- gerechtelijke stukken, over persdossiers'. In het dossier dat ik vanmorgen heb ingekeken - het tussentijdse verslag van het Comité P - wordt gesproken over documenten die een stuk indrukwekkender zijn dan de persdossiers en over niet-gerechtelijke dossiers. Het verslag van het Comité P is in het Nederlands opgesteld, maar ik zal het vrij vertalen."

"Uiteraard beperk ik me tot de passages die verwijzen naar de documenten die blijkbaar vernietigd werden als we het voormalige hoofd van de GRT mogen geloven. Volgens die persoon zijn niet alleen alle dossiers 'Samerwerking' en 'Spionage' verdwenen, maar ook de individuele dossiers, de dossiers 'Aanslagen tegen universiteiten', de dossiers 'PTB' [PVDA, Belgische Partij van de Arbeid; Ben] en 'Nouvelle Acropole', honderden afschriften van processen-verbaal - ik veronderstel dat het gaat om officiële kopieën van de processen-verbaal -, bepaalde rapporten van de ontmijningsdienst, radiogrammen van Interpol, bewakkingsrapporten en rapporten met gegevens verkregen door afluisterapparatuur (Zoller en Malicieux)."

De heer Van Oudenhove: "Ja."

Iets verder in hetzelfde verslag komt Nouvelle Acropole terug aan bod:

Het dossier inzake de beweging Nouvelle Acropole, een beweging die de ADIV reeds goed kent, wordt aangevuld met 3 door deze beweging gepubliceerde tijdschriften, uit de archieven van de GRT, evenals met een "synthese" bestaande uit twee ambtshalve verslagen opgesteld doorde ADIV vertrekkende van documenten van de GRT: deze verslagen dateren beide van 1988 en gaan over de structuur en de ontwikkeling van de leden van deze beweging alsook over de siglia en afkortingen die in elk land waar de beweging Nouvelle Acropole is gevestigd, worden gebruikt. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 6 en 7)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Dit zal puur toeval zijn, maar 1 v d grootste kenners van Nieuw Akropolis is Jean-Pierre Bayard.
( zoals wapenhandel Bayard in Dinant, en de shooting club Bayard in Dendermonde )

Los van de toevalligheid, een zeer interessante figuur om een aantal connecties te zien.. de grote kenner van Nieuw Akropolis is ook zeer goed thuis in de wondere wereld van de vrijmetselarij :

Initié à la Grande Loge de France en 1954, il fut reçu 33e (Rite écossais ancien et accepté) en 1980 et devint membre actif du Suprême Conseil de France. Il a entretenu de solides relations avec les principaux dirigeants de divers groupes maçonniques tels Jean Tourniac, Marius Lepage, Jean Corneloup, Jean Baylot, Alec Mellor, Robert Ambelain, Paul Naudon, Philippe Encausse (fils de Papus). Il rencontra également souvent Mircea Eliade, Raymond Abellio ou Louis Pauwels[2]. Martiniste, il fut initié par Robert Ambelain et Philippe Encausse[3].

Volgens het boek van Cyril Le Tallec, Les Sectes Politiques 1965 - 1995 was de hoofdzetel van NA in Peru. Volgens het boek van Fauré, Dealer du Tout-Paris, kwam de allerbeste kwaliteit van cocaïne in de jaren 80 uit ... Peru.