Het alvast veel beter dan niets doen, en het had mijn inziens al veel vlugger mogen opgestart worden. Ik hoop dat het veel steun krijgt, en ik ga er ook van uit dat onder de slachtoffers en nabestaanden wel dossierkenners zijn.

Dus steunen mensen!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Maak je geen illusies, de echte waarheid zal nooit openbaar worden gemaakt.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land!

Ik denk dat als je alle overvallen en gebeurtenissen gaat combineren je nooit het kluwen kan ontwarren en elke gebeurtenis apart en los van de rest moet onderzoeken.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land!

14

the end wrote:

Het alvast veel beter dan niets doen

Daar heb ik mijn twijfels over. Ik geloof in the principe van een onafhankelijk onderzoek, zeker via crowdfunding. Maar het is niet dat je zoveel kansen krijgt om dat te doen, om de mensen te overtuigen om te steunen. Ik heb mijn kritiek eerder neergescheven over een gebrek aan een plan van aanpak (of als dat er al zou zijn een gebrek aan transparantie/communicatie ervan).

Ik denk dat een halfslachtige poging om een onafhankelijk onderzoek via crowdfunding geregeld te krijgen meer kwaad dan goed kan doen voor een eventuele volgende meer professioneel opgezette poging.

Nogmaals, ik hoop dat ik ongelijk krijg.

Als men dan toch wil vanaf nul herbeginnen: schrap het woord "Bende". Grootste misvatting in het ganse dossier. Denk eerder aan een soort maffiastructuur.

16

zenga wrote:

Ik heb veel sympathie voor de initiatiefnemers, maar heb zelf niet bijgedragen aan de gofundme campagne omdat er voor mij te veel open vragen zijn: wie gaat het onderzoek voeren? Als er bv. een professor met ervaring in deze, of iemand als Peter R. De Vries zich op voorhand zouden engageren dan is dit al direct een gans ander verhaal. Welke 'experts' gaat men gebruiken, wat is die hun expertise? Etc ... er lijkt geen plan achter te zitten en het is onduidelijk wie beslist wat er met het geld gaat gebeuren.
Daarom vrees ik dat het gedoemd is om te mislukken. Ik snap hun frustratie maar met een betere aanpak had dit zo veel meer kunnen zijn.

Hopelijk krijg ik ongelijk.

Mee eens. Wanneer er onduidelijkheid is over wie het onderzoek gaat leiden, welke onderzoekers er participeren, hoeveel jaar ervaring hebben ze, wat zijn hun successen, zijn er eventuele mindere successen, welke concrete rollen zijn er, hoeveel onderzoekers nemen er deel, is er wel toegang tot het volledige dossier. Wat is de planning en waar is het bedrag op gebaseerd. Krijgen ze medewerking van interne zaken bij de politie. Welke bevoegdheden hebben ze.

Ik ben bang alleen burger bevoegdheden. Dus een (mobiele) telefoon aftappen, een woning doorzoeken, een garagebox doorzoeken en andere panden doorzoeken en (privé) percelen wordt lastig. Inbeslagname zonder vrijwillig afstand ervan te doen door de eigenaar is zonder bevoegdheid een issue. Bevoegdheid om administraties in beslag te nemen, denk aan personeelsdossiers, medische dossiers, inzage in het gemeentelijke bevolkingsregister, mogelijk om antecedenten te controleren via het justitiesysteem, politie werkroosters en planningen in beslag te nemen, kentekens controleren op naam van eigenaar. Het mag duidelijk zijn dat een burger tot dergelijke gesloten bronnen geen toegang zal krijgen. Nu het wel duidelijk is dat er vanuit de Rijkswacht vreemde krachten actief zijn geweest is in beslagname van alle mogelijke administraties een noodzaak. Van Bonkoffsky waren de gegevens blijkbaar wel beschikbaar voor het onderzoeksteam. Echter een burger is natuurlijk niet gerechtigd voor toegang tot die gesloten informatie.

Het enige wat je kan doen, is net als een onderzoeksjournalist te werk te gaan. En hopen dat er informanten zijn uit de organisatie die een waardevolle tip geven. En deze zorgvuldig onderzoeken. Je zou personen kunnen observeren en een tactiek kunnen opzetten. Alleen je mag helaas geen telefoon aftappen. Dus als de tactiek is om even een verdachte te ondervragen dat mag als deze meewerkt. Maar je hebt geen bevoegdheid om iemand bij voldoende bewijs in hechtenis te laten nemen en vervolgens onder toelaatbare druk te verhoren. De persoon die mag weglopen waar en wanneer die wil. Alleen als je iemand mogelijk op heterdaad hebt betrapt mag je in Holland wel iemand aanhouden. Niet slaan uiteraard. Goed daar zal hier geen sprake van zijn.

Als journalistiek onderzoeker kan je wel mensen ondervragen maar als die niks willen zeggen loopt het onderzoek vanzelf wel vast. Je bent afhankelijk van de medewerking van informanten/getuigen. En als het blijft van horen zeggen en geruchten dan kan je hooguit hypotheses opstellen. Je moet uiteindelijk hard wettelijk toelaatbare bewijs hebben.

Als die broer van Bonkoffsky details kon vertellen dan zou het schelen, maar blijkbaar is het een algemeen verhaal. Met alleen aanwijzingen zoals:

  • 2 a 3 herkenningen van het signalement/compositietekening,

  • toevallige gelegenheid om het delict te plegen > geen alibi elders?

  • een voetblessure > getuigen manke reus > welke voet links of rechts.

  • actief bij Diane dus kennis van wapens en militaire gevechtstactieken in relatie tot de modus operandi een overlap > daderkennis (getuigen militaire tactiek en beschietingswijze)

  • lid van een practical shooting club (relatie met MO) > daderkennis (getuigen militaire tactiek en beschietingswijze)

  • extreem rechts > motief?

  • frustratie > motief?

  • Spreekt ook Vlaams > getuige Vlaams sprekende reus?

We zullen mogelijk moeten accepteren dat het over en uit is. Meer dan dit komen we waarschijnlijk niet te weten. Ik hoop dat ik ongelijk heb.

17

Karel wrote:

Alleen als je iemand mogelijk op heterdaad hebt betrapt mag je in Holland wel iemand aanhouden.

In België ook, zie » www.ejustice.just.fgov.be (hoofdstuk 1, derde puntje)

Volgens mij is het verlengen van de verjaring een zéér strategische zet van diegenen die er achter zitten. Zo wordt het dossier (of wat er nog van overblijft) niet publiek toegankelijk. Misschien zou het niet slecht zijn om te kijken waar het parallelle dossier zit en ooit gezeten heeft.

Eén van de experten die Diederik en Nathalie Palsterman willen aanstellen is Peter Van Koppen, een gerenommeerde Nederlandse expert in cold cases. Hij is ook de expert waarmee Hilde Geens over het onderzoek van de Bende van Nijvel gesproken heeft tijdens de opmaak van haar boek 'Beetgenomen'.

Meer » Forum

20

Ik denk dat het niet de bedoeling is om het ganse onderzoek te herdoen maar om vast te stellen waar het misliep in het officieel onderzoek. Waarom werden speurders die een bepaald spoor volgden van de zaak gehaald? Waarom werden de X-dossiers en de 'Roze Balletten' losgekoppeld van het Bende-onderzoek? Waarom werd het Delta-team in de hoek gedreven? Als je daar bewezen antwoorden op vindt, is de oplossing nabij!