1

EROE staat voor Etudes, Recherches et Orientations Européennes.

De wildgroei van rechtse en extreem-rechtse organisaties in onze samenleving heeft o.a. te maken met de ontwikkeling van bepaalde 'ideologische stromingen'. In Frankrijk heeft men bijvoorbeeld de stroming Alain de Benoist.

In België bestaat een vergelijkbare extreem-rechtse ideologische strekking onder de naam EROE (Etudes, Recherches et Orientations Européennes). Deze club, gesticht in 1981, fungeert als spil op twee terreinen, enerzijds is ze uitgeefster van de tijdschriften 'Orientation' en 'Voilour'. Anderzijds bestaat haar activiteit uit het organiseren van voordrachten rond thema’s zoals 'De nieuwe Europese gedachte', 'De toekomst van Europa', 'Het terrorisme', … Door zich uitdrukkelijk als nieuw rechts te profileren wil EROE de kloof tussen rechts en links overbruggen en daarmee de Derde Weg vormen.

Maar het publiek dat bij de voordrachten van deze 'intellectuele club' aanwezig was, maakt komaf met deze dubbelzinnigheid. Onder de deelnemers bevonden zich Paul Latinus en Michel Libert van WNP, de anciens van het Oostfront zoals Karel Delombaerde, Luc Michel van de PCN (Parti Communautaire National Européen) en leden van UDRT.

De hoofdfiguur van EROE, die volgens het weekblad Pourquoi Pas van april ’83 tot doel heeft 'met discretie te infiltreren in de verschillende lagen van de samenleving door zich naargelang de omstandigheden aan te passen' heet Robert Steuckers.

Deze laatste, een dertigjarige vertaler, is sinds een tiental jaar actief in extreem-rechtse kringen. Hij maakte deel uit van 'Renaissance Européenne', de Belgische antenne van GRECE (Groupement de Recherche et d’Etudes pour la Civilisation Européenne). In 1981 verbleef hij in Parijs waar hij redactiesecretaris was van het tijdschrift Nouvelle Ecole, uitgegeven door GRECE. De voorzitter van EROE, Jean-Eugène van der Taelen was, naar eigen zeggen, lid van de directie van UDRT.

Het bejaardentehuis dat hij beheerde aan de Generaal Jacqueslaan diende als dekmantel voor de bijeenkomsten van de EROE. In dit tehuis vergaderde eveneens de Bond van de Belastingsplichtigen, waarvan de spilfiguur niemand minder is dan Van der Taelen zelf, onder bescherming van de liberale senator (ex-UDRT) Jean-Pierre de Clippele. In de herfst van 1987 werd de EROE omgedoopt tot GRESPE (Groupe de Recherches et d’Etudes Sociales, Politique et Economique).

Bron: De barbaren: migranten en racisme in de Belgische politiek | Hugo Gijsels, Hoessein Boukhriss, Veerle Hobin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Ben wrote:

De hoofdfiguur van EROE, die volgens het weekblad Pourquoi Pas van april ’83 tot doel heeft 'met discretie te infiltreren in de verschillende lagen van de samenleving door zich naargelang de omstandigheden aan te passen' heet Robert Steuckers.

Deze Robert Steuckers heeft banden met Johan Demol die teruggaan tot het Front de la Jeunesse:

(...) Verdacht is niet schuldig, maar het CBO-rapport bevat wel een passage die de wenkbrauwen doet fronsen, zeker wanneer je Demol vandaag hoort verkondigen dat hij zich bij het FJ enkel bezighield met het lonken naar Marie-Christine Falla: "Betrokkene was geen onbekende voor onze diensten. Hij had nog oosterse gevechtssportles gegeven aan de leden van het FJ." Natuurlijk is het allemaal lang geleden. "Een jeugdzonde", vergoelijkte VB-kamerlid Filip De Man onlangs op een meeting in Londerzeel. Het klonk als: met die lui van het FJ hebben wij nooit wat te maken gehad. Werpen we nog even een blik op de aanwezigheidslijsten.

31 december 1979. Ook op oudejaarsavond is Demol in de bunker. Wie nog? Robert Steuckers. Ook hij is dan lid van het FJ. Steuckers wordt later onder meer actief bij de Parti des Forces Nouvelles, de politieke vleugel van het FJ, duikt op bij extreem-rechtse partijen als Front National en Agir, en geldt vandaag als een van de roergangers van de heidense beweging binnen Nieuw Rechts. Daardoor onderhoudt hij goede contacten met sommige Vlaams Blokkers (DM 24/5/99). Dat maakt hem natuurlijk nog geen lid van de partij. Of toch?

In april 1994 is Steuckers een van de oprichters van Bruxelles Identité Sécurité (BIS). Dat is het Franstalige propagandabureau van het VB. Het BIS bereikte in februari 1998 zijn doel: er werd een electoraal kanon binnengehaald waarmee in Brussel de Franstalige kiezer kon worden aangesproken: Johan Demol. Steuckers en Demol, samen in de bunker in 1979: het lijkt wel een complot. Robert Steuckers is een belezen man. Hij is inmiddels al wat ouder en heeft het niet zo begrepen op verbaal en ander geweld. Dat is de reden waarom men hem bij het BIS de laatste maanden niet vaak meer zag. De banden tussen hem en het VB zijn wel aanwijsbaar. In 1995 bood de Brusselse sectie van het Blok hem een functie als vertegenwoordiger in een Vlaamse culturele adviesraad aan. Het geval-Steuckers is niet alleenstaand.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Uit het interview met Michel Libert:

Avez-vous entendu parler de Robert Steurckers et du Mouvement socialiste populaire (MSP), mis sur pied par les anciens de l'Association politique pour un Ordre nouveau (APON), proche d'une organisation italienne lié à la stratégie de la tension?

Robert Steuckers était un ami intime de Karl de Lombaerde, conférencier de référence, ennemi du mondialisme et de la trilatérale, historien de haut vol et, si je ne m'abuse, relation à Bernard Mercier. D'après moi, il n'a pas rejoins nos rangs mais y était déjà introduit à un autre niveau ou en une autre sphère.

Nous devions participer (par notre présence) à un grand nombre de ses conférences à Bruxelles mais ne pas l'approcher ni conséquemment lui parler. Les entretiens se déroulaient devant nous, à distance, entre lui et Karl de Lombaerde, ainsi que Paul Latinus lorsqu'il était présent.

Bron » tueriesdubrabant.winnerbb.com

Meer over Robert Steuckers » Wikipedia