301

Als er hier iemand belangrijke info heeft die heel dicht  of helemaal bij de waarheid aanleunt zal het Hipa wel zijn zeker.   De loods ligt ligt blijkbaar heel gevoelig en zoveel toevalligheden kan niet anders of hipa heeft gelijk

302

Had Lucien het bij het rechte eind ? Misschien wel, misschien niet. Maar eigenlijk is dat niet de juiste vraag. Lucien vond alles wat er in zijn loods gebeurde "verdacht". Lucien heeft nooit gedacht "De Bende van Nijvel zit in mijn loods"
Tot op het moment dat daar de GP Görtz binnen komt ( zal daar niet alleen geweest zijn) En Lucien ondervraagd wordt als zijnde een mogelijke medeplichtige
bij de Bende , het was immers zijn loods. De juiste vraag is dus, waarom dacht Görts dat daar de Bende in die loods zat?
Dit is het begin van verhaallijn A.

Verhaallijn B.

Ver weg van Overijse werd iemand, X,  geconfronteerd met een gewapende man. Deze laatste, Y, ( die niet over een PC beschikt ) praat af en toe over feiten van de Bende. Alsof hij een insider is. X gaat zoeken op het internet naar de Bende en valt van zijn stoel bij het zien van een robotfoto die als twee druppels water gelijkt op de gewapende man. X begint het verleden van  Y uit te zoeken en komt terecht in Overijse. Y woonde op het moment van de overval in Overijse samen met een vrouw maar verhuisde uit Overijse vlak na de overval.
X  gaat zoveel mogelijk getuigen van de overval ondervragen. X verneemt natuurlijk via de TV en Vermassen verhaallijn A. Voor hem een zeer belangrijk puzzelstukje.
X benadert een paar mensen van het forum waarvan hij denkt dat die hem verder kunnen helpen. ( X heeft alle inlichtingen die hij had over Y aan de cel bezorgd en kwam te weten dat Y op de lijst van de mogelijke verdachten stond)
Voor het forum eindigt hier verhaallijn B.

Dank zei het grondige opzoekingswerk van X hebben wij het verhaal van Lucien min of meer kunnen reconstrueren. Min of meer. Wij hebben dus geen enkele andere bron dan de verhalen van de getuigen én oude vrienden van Lucien.
Alle documenten van Lucien zijn in het bezit van Vermassen........of de cel ?
Al de getuigen die later zouden bezocht zijn door leden van de Delta cel verklaren dat hun getuigenissen opgeschreven werden maar dat er geen PV opgemaakt werd. Dat was mss een bewuste strategie van de cel .

Het staat iedereen vrij deze verhalen absurd te vinden. Ze onderuit te halen met feiten. Maar met respect naar getuigen en slachtoffers.

En zoals Bely hier verklaarde , ook Poilvache bleek destijds een Bende verdachte. Wij hebben heel erg geprobeerd mensen uit zijn vroegere omgeving te benaderen maar het is ons niet gelukt.

Minstens twee bezoekers van de loods waren ook bezoekers van de Pomp.
Dat feit op zich wil niets zeggen, ik vermeld het gewoon. Ikzelf ben ook weleens in de Pomp geweest. En in de frituur van Bely. En in de Top Ten. Gelukkig ben ik nooit in de loods geweest. Anders was ik mss ook een verdachte.

Om vraagtekens of het in vraag stellen van openbaringen naar het forum toe, is bovenstaande manier belangrijk om een idee / feit / theorie uit de doeken te doen.
Wanneer ik bovenstaande van coconut lees, is de reden van de loods plots veel duidelijker.
Een leerpunt voor ons allen!

zeno wrote:
HIPA wrote:

Ik citeer Lucien:

Toen er een moord onderzocht werd naar een Jood of zo kwamen ze in de loods terecht. Het onderzoek zweefde tussen Rijkswacht en gerechtelijke politie. De loods werd gehuurd door een zekere Moezelaert (niet zeker van de schrijfwijze). Deze deed aan onderverhuur aan de gebroeders. Er stonden daar stukken van een Golf en Renault turbo. Er waren vergaderingen in deze loods soms met wel 30 man. Mijn vrouw was bang van deze bende. Ze hadden zelfs gezegd dat ze de Bende Van Nijvel waren. Toen in '87 er een onderzoek kwam met reconstructie werd alles stop gezet. Ik moest later bij Moureaux gaan uitleggen wat daar allemaal gebeurt is. Hiermee werd hij een machtig man binnen de politiek.

Ha, ze hadden zich kenbaar gemaakt als de Bende van Nijvel. Ja, dan is er geen twijfel mogelijk. Met 30 man? Dat zijn bijna drie voetbalploegen? Lucien Desmet had blijkbaar een serieuze slag van de molen gekregen. En jij gelooft die man? Absurd.


Inderdaad is dit absurd te noemen! Ach ja voor de " gelovers "...misschien werden de 30 mannen en hun gevolg wel aangevoerd met een bus vanuit de Kester-basis!...Moureaux zal dat wel hebben kunnen regelen zeker!
Maar dit allemaal in vraag stellen wordt hier wel meteen aanzien als....oooops dààr gaan de wilde verhalen weeral...verdacht.
Tja dat het hier allemaal geen stap verder opschiet verwondert mij geenszins en zo zal het mysterie vd moordende bende een stille dood sterven en de verhalen de ronde blijven doen nog voor vele nageslachten allicht! Maar deze zaak opgelost? Dat is met een kwasie algehele zekerheid niet mogelijk.

305

coconut wrote:

Al de getuigen die later zouden bezocht zijn door leden van de Delta cel verklaren dat hun getuigenissen opgeschreven werden maar dat er geen PV opgemaakt werd. Dat was mss een bewuste strategie van de cel.

Het was vroeger, vooral bij de Rijkswacht, gebruikelijk dat men verklaringen acteerde in een inlichtingenboek. Een klager of een getuige legde zijn verklaring af en ondertekende hierna zijn verklaring in het inlichtingenboek. Daarna werden die verklaringen overgenomen en in het proces verbaal gezet. In het proces verbaal werd dan de gebruikelijke melding gemaakt : "Klager/Getuige ondertekende samen met ons in ons inlichtingenboek."

Het onderzoeken onder andere i.v.m. Overijse en Eigenbrakel waren allemaal zorgvuldig geacteerd in aparte werkdossier van de Cel Delta. De groene en rode kaften. In wiens opdracht, door wie en om welke redenen zijn die verdwenen?

De koffiekamer van de bendecommissie oordeelde dat er verder onderzoek diende te gebeuren binnen en rondom de Rijkswacht. Maar ook deze koffiekamer heeft zaken al dan niet opzettelijk verwaarloosd dat verder onderzoek vergde. Verder moet ik mij momenteel de vraag stellen waarom belangrijke ooggetuigen van sommige feiten en nooit aan een verhoor onderworpen, niet meer dienen verhoord te worden omdat hun getuigenis na zovele jaren vaag zou kunnen zijn.

306

Coconut, wie is Y? Vermits hij geen PC heeft, zal hij waarschijnlijk niet meelezen.

307

Neen dat klopt Reneke, maar had ik zijn naam willen geven dan had ik dat in de vorige post gedaan. Het heeft ook weinig zin dat ik zijn naam geef want via het internet is er niets van die man te vinden. Dat is na Bonkoffski en Beuckels de derde naam uit het dossier die naar buiten komt. Vermassen zal wel gelijk gehad hebben zeker toen hij zei dat alle namen in het dossier staan.

308

OK, bedankt. Andere vraag: over welke robotfoto gaat het?

309

Ze schreven niet altijd alles op omdat het vertrouwen ging als iemand iets anoniem kwijt wou. Maar door de jaren heen praten die personen tegen bv. familie of met een pintje teveel tegen vrienden. Iets vertellen of wroeging en ze gaan o.a. met Vermassen praten. Wat de robotfoto betreft, gaat het om iemand die zogezegd overleden is?

310

Neen Kenza, hij leeft nog. En is nog in zeer goede fysieke conditie. Sportief type. 3 jaar leger maar buiten gesmeten. Wij twijfelen of hij al dan niet huurling geweest is. Zijn naam komt voor op huurlingenlijsten maar kan een naamgenoot zijn. Bevriend met een WNP'er. Geen "normale" levensstijl. Aangezien hij als mogelijke verdachte in het dossier staat zal hij waarschijnlijk opgeroepen worden voor een DNA staal maar de vraag is, werd er veel DNA gevonden? Er is in het verleden wel een huiszoeking bij hem geweest.

Reneke wrote:

OK, bedankt. Andere vraag: over welke robotfoto gaat het?

Robotfoto nr 7 en Nr 20.