Ben wrote:

"De procedures via dewelke de overheveling van de Dendermondse onderzoeken tot stand kwam, zijn op zich gebruikelijk bij procedurale samenhang en verliepen - juridisch gesproken - normaal."

Juridisch gesproken zijn we 30 jaar verder sinds dat het onderzoek ontnomen is van Dendermonde, is het normaal dat er 30 jaar later geen antwoorden zijn? Wat is het juridisch normaal? Het gaat in deze over de pv's van de Delta cel die ze zoeken! Is het normaal dat nevendossiers niet bij het bende-dossier gevoegd mogen worden? Welke juridisch normaal is dit?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

22

kabouterpiet wrote:

De speurders zijn toch niet meer aan het onderzoeken met het idee dat er ooit een proces komt. Ze zijn louter nog opzoek naar de daders en het ware motief. Na 35 jaar kan je de verdachten geen eerlijk proces meer garanderen. Alibi's zijn haast niet meer te controleren en je moet al zeker zijn dat je de juiste personen voor de rechtbank brengt. Voor het zelfde geld verdenk je onschuldige personen en deze kunnen zich amper verdedigen. Er is een reden waarom misdaden verjaren.

Ik vrees dat deze actie inderdaad een zoveelste bevestiging is van het feit dat enig proces alleen kan uitdraaien op een vrijspraak omwille van de onmogelijkheid om nog een eerlijk proces te houden. Als het parket zijn eigen strafdossier al moet gaan wedersamenstellen door de kopies die ooit aan de slachtoffers werden gegeven opnieuw op te vragen, dan zal het niet moeilijk zijn voor de raadsmannen van de beschuldigden om het gebrek aan geloofwaardigheid van het strafdossier aan te tonen.

Ikzelf vrees dat al sinds lang, en dit nieuws sterkt die overtuiging alleen.

De magistraten zelf vrezen dit volgens mij ook, hetgeen mij eigenlijk benieuwd maakt naar hun beweegredenen voor deze demarche. Hoewel zijzelf en de speurders hoogstwaarschijnlijk niet persoonlijk de oorzaak zijn van het kwijtraken van de ontbrekende documenten moeten ze zelf toch ook beseffen dat hun eigen geloofwaardigheid mee ondergraven wordt. Waarom dan toch overgaan tot deze werkwijze ? Ik leidt daaruit af dat ze toch denken dat er wel eens iets belangrijk in dat dossier kan steken.

Hoewel de inbeslagname van het dossier op zijn minst te zeggen onorthodox is, is het volgens mij niet illegaal. Een inbeslagname is volgens artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering mogelijk voor "alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen". Welnu, de stukken die het slachtoffer onder zich had kunnen worden beschouwd als zaken die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. Uiteraard zou het wel begrijpelijk zijn als de advocaat van mevrouw Callebaut zich tegen de inbeslagname verzet. Dan zal waarschijnlijk ook duidelijker worden wat de speurders precies dachten te vinden in het dossier.

Wat de overheveling van het dossier van Dendermonde betreft, twee professoren hebben zich daar indertijd over gebogen en kwamen toen tot de conclusie die Ben aanhaalt. Het dossier zou niet onwettelijk zijn ontnomen. Het verhaal van de overheveling en de juridische aspecten ervan zijn uiteengezet in de documenten van de Tweede Bendecommissie. Ik verwijs verder naar post 273 in het onderwerp "snelle vragen" (van 14 januari 2020).

Dus de straffeloosheid voor de plegers van de feiten is volledig volgens de wet verlopen! Bevestigd door twee professoren!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

24

Voor zover ik het kan overzien, heeft Troch (van de Rechtbank Dendermonde) nooit beweerd dat hem zijn dossier op onwettige wijze is ontnomen. Bovendien wilde hij er zelf vanaf, in ruil voor promotie. Verder hoefde hij alleen maar de vermoorde onschuld te spelen. Dat zijn dossier (Temse en Aalst) zeker niet in Charleroi thuishoorde, maakt het voorgaande niet anders.

Artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering had eerst moeten worden uitgebreid met een lid dat stelt dat inbeslagname door het parket ook kan in gevallen waarin er sprake is van collusie In en obstructie van het strafrechtelijke onderzoek door datzelfde parket.

Ik zou willen dat ik de advocaat van mevrouw Callebaut was, dan zou ik mijn kans schoon zien om er met haar permissie met gestrekt been in gaan. Dit onder haar gelegde beslag gaat ver over de grenzen van een zichzelf respecterende rechtsstaat.

25

Eind vorige eeuw bracht ik enkele uren door bij een snuggere mevr. Callebaut en haar eigen verbazend groot dossier. Zij bezat veel stukken en info, die ze gekregen o.a. van vele journalisten, schrijvers enz. ... die haar opzochten. Vele mogelijke pistes zaten gedocumenteerd in fardes, die een volledige muur vulden. Het ging niet alleen over de diamantpiste. Zij kreeg van mij iets over de "auto met volle banden in Tongeren", iets over een verkrachter uit de groep Diane, een Brussels echtpaar dat wapens verkocht aan Bultot en iets over ex-procureur Leroy wiens naam in de groep DARE voorkwam. De actie lijkt op het geknoei, opgezet met Danneels in de Kathedraal en de pedofiliedossiers, die door de kuisvrouw waren meegenomen. Hoe dommer, hoe sluwer, ...

26

"Maak deze pv's publiek en je weet waarom Bende-dossier in doofpot moest" » Nieuws

Vernaillen wil niet zeggen welke informatie hij in de pv's gelezen heeft. "Ik zeg alleen dat er belangrijke informatie in staat. Bovendien vrees ik dat de bewijsstukken uit het dossier verdwenen zijn. Misschien weten de huidige speurders niet eens dat ze bestaan?"

Is het federaal parket misschien naar deze pv's op zoek?

27

Guy Bouten: "Parket op zoek naar pv's die Bouhouche linken aan Bende-aanslag in Aalst"

Gisteren zag u in het TV Oost Nieuws nog dat speurders vorige week een huiszoeking hebben uitgevoerd bij Marie-Jeanne Callebaut. Dat is de weduwe van Jan Palsterman, een slachtoffer van de Delhaize-overval in Aalst in 1985. Volgens Guy Bouten waren de speurders op zoek naar drie specifieke pv's.

Bron » www.tvoost.be

28

Ging ik net ook posten... Interessant! Maar anderzijds toch vreemd dat dit plots zo'n belangrijk element zou vormen. Ik heb die getuigenis over Bouhouche en Cammerman zelfs al op dit forum gelezen. Bizar.

Ik heb dit destijds ook gepost op dit forum, maar achteraf werd de aanwezigheid van Cammerman afgedaan als 'niet bewezen' en 'onwaar' als ik me goed herinner. En nu heeft Bouten opnieuw het warm water uitgevonden...

Ik wil het graag geloven als er hier bewijzen of getuigenissen van bestaan...

30

De vraag is natuurlijk of die informatie van Bouten klopt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube