201

Merovinger wrote:

Het kunnen gestolen goederen zijn maar het hoeft niet. Snap je de nuance?

Een betere uitleg zou ik zelf niet kunnen geven. smile

Jeans wrote:

Geef me één naam van een winkel, restaurant whatever, die dit niet deed in die tijd?

Hamburger"restaurant" McDonnalds. smile

Voor de rest, geef me 1 naam van een restaurant die vandaag niet in't zwart dingen doet. smile moeilijk te vinden, dus in die tijd zeker moeilijk te vinden. smile

godver wrote:

Het is wel bekend dat Van Camp dranken en eetmiddelen kocht van iemand die in de luchthaven van Zaventem werkte en dus denk ik, ten rechte, dat die gestolen waren.

Wat heeft Zaventem met gestolen goederen te maken... Dat kan eender op welke plaats gestolen worden uit een of ander magazijn. Het lijkt me veel aannemelijker dat je het eerder in de taxfree moet zoeken. Sommige "mensen op Zaventem" kunnen taxfree kopen, vooral sigaretten en alcohol zijn populair. Je zal er niet rijk van worden want je kan geen grote hoeveelheden aankopen om te verkopen,  maar het kan wel een kleine bijverdienste zijn.

Non semper ea sunt quae videntur

202

FreCR, de man bij wie Van Camp zijn gestolen goederen kocht werkte bij de Sabena en de goederen waren gestolen. Eerste parlementair verslag:

Une expertise comptable, précédée de perquisitions en Mars 84, semble révéler que certains approvissionnements de l'auberge en denréées n'étaient pas mentionnés dans la comptabilité officielle. En outre, une enquête laisse penser que Mme Van Camp aurait achetée a prix réduits des denrées alimentaire de luxe. Elles provenaient de vols à la Sabena.

In het Nederlands:

Uit een boekhoudkundige expertise, voorafgegaan door huiszoekingen in Maart 1984, blijkt dat bepaalde leveringen van levensmiddelen aan het restaurant niet in de officiele boekhouding waren opgenomen. Voorts mag uit het onderzoek worden afgeleid dat mevrouw Van Camp luxe-voedingswaren zou hebben aangekocht tegen verlaagde prijs. Die waren afkomstig van diefstallen bij Sabena.

Soms moet je ook eens de parlementaire verslagen lezen en niet alleen de forums of gazetten. Daar staan inlichtingen die soms heel interessant kunnen zijn.

Wat heeft van Camp met Maubeuge te maken?

204

vleermuisje1971 wrote:

Wat heeft van Camp met Maubeuge te maken?

Ik antwoordde op de post van Trojan.

205

godver wrote:

FreCR, de man bij wie Van Camp zijn gestolen goederen kocht werkte bij de Sabena en de goederen waren gestolen. Eerste parlementair verslag:

Une expertise comptable, précédée de perquisitions en Mars 84, semble révéler que certains approvissionnements de l'auberge en denréées n'étaient pas mentionnés dans la comptabilité officielle. En outre, une enquête laisse penser que Mme Van Camp aurait achetée a prix réduits des denrées alimentaire de luxe. Elles provenaient de vols à la Sabena.

Soms moet je ook eens de parlementaire verslagen lezen en niet alleen de forums of gazetten. Daar staan inlichtingen die soms heel interessant kunnen zijn.

Ik heb dit forum volledig gelezen, ik heb alle boeken in verband met de Bende van Nijvel gelezen die in het Nederlands geschreven zijn. De raad die je geeft ivm de parlementaire verslagen lezen, welnu, ik heb alle parlementaire documenten welke open-source zijn gelezen. Ik heb documenten gelezen welke "minder open source" zijn, enzoverder. Ruwweg geschat, heb ik vermoedelijk meer dan 10.000 pagina's gelezen. Dat is een kleine fractie van wat er eigenlijk over de Bende van Nijvel-van documentatie bestaat. Je kan dat alles niet tot in detail lezen en al zeker niet onthouden. Ik kan er wel bij vertellen dat in vele documenten onjuistheden en slordigheden staan. Ik kan geen tientallen maar honderdtallen fouten aantonen. Dit niet enkel in boeken of op dit forum maar ook in de parlementaire verslagen.

Het klopt wat je zegt in verband met Sabena-medewerker. Ik heb het daarnet even bekeken waar dat precies staat. Met de zoekfunctie in de pdf-file gebruikend kwam ik op onderstaand uit, rechtstreeks uit het parlementair bendeverslag:

Pagina 58 van de 300 uit het document: Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de "Bende van Nijvel" - Bijlage 5.

"We zijn er ook achter gekomen dat iemand, wiens naam ik vergeten ben, zich schuldig gemaakt zou hebben aan een of verschillende diefstallen bij Sabena. Het ging om een beambte die in de keukens was aangesteld. Hij zou gezegd hebben dat die mijnheer een deel van de voeding (zoals kaas, enz) doorverkocht aan de heer Van Camp. We zijn opnieuw bij mevrouw Van Camp gegaan en ik vroeg haar de boekhouding van het restaurant. Ze zei dat ze die niet meer had. Dit detail dat onbeduidend lijkt heeft mij doen denken dat het in de toekomst misschien nuttig kan zijn om, met enige omzichtigheid, onmiddellijk een huiszoeking te verrichten bij het slachtoffer. Dit werk is moeilijk en ik herinner me dat toen ik in het kader van de zaak Mendez ter plaatse gegaan ben, de speurders onmiddellijk een huiszoeking bij de weduwe hebben verricht en in het kantoor van Mendez bij de FN."

Non semper ea sunt quae videntur

206

In het boek BrabanCIA wordt wat betreft Maubeuge een interessante suggestie gedaan: de Franse (of Zwitserse?) geheime dienst zocht een manier om een volledige Gladio-cel, die bestond uit SAC zware jongens, uit de weg te ruimen. Er werd hen wijsgemaakt dat ze in het belang van de staat bij Piot moesten inbreken. Nadien zijn ze op hun vlucht doodgeschoten (in Hénin Beaumont?).

Geen splinter confirmatie kunnen vinden. Waarom vermeld ik het dan toch?

  1. Auteur van vermeld boek is mogelijk Gérald Damseaux, en die kan wel weet hebben van 1 en ander.

  2. Het deed me denken aan de befaamde passage in het boek van Ostrovsky, daar wordt ook gesproken van een aantal misdadigers die tijdens hun vlucht worden gedood.

Dat boek is een fictieroman. De auteur is niet Gérald Damseaux.

208

Dossierkennis is essentieel. Het is heel eenvoudig; lees eens pv 38.66.1371/78, het antwoord staat daarin, niet moeilijk. Tevens is het voor de echte kenners ook duidelijk welke dader er zeker aanwezig was. Link naar een doc waar er over die pv geschreven staat » Forum

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

209

N° 38.66.1371/78 betreft geen proces verbaal nummer. Dit is een notitienummer van het parket. Om het correct te stellen ontbreekt er voor het notitienummer nog een gebruikelijke lettergroep. Bijvoorbeeld BR wat staat voor parket Brussel, HU voor Huy, LE voor Leuven enz...

210

Ok, dit is zelf geen pv, wist ik niet. Zou er dan geen pv van gemaakt zijn? Ik hoop dat jullie het belang van die notitie zien.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.