Edward Schooling, een gepensioneerde LAPD geheimagent heeft jarenlang undercover gewerkt bij speciale internationale operaties van fraude bij corrupte politie en federale agenten, en beschikt over documentatie die een band aanduid tussen het Gladio-netwerk en onze bende van nijvel. In deze documentatie word beschreven hoe supermarkten dienen overvallen te worden en welke slachtoffers er gemaakt moeten worden (vrouwen & kinderen). Dit met als doel om de huidige populatie rechts te krijgen en de hulp in te roepen van een strict regime (kernbommen, controle, etc).

We weten intussen ook dat de CIA een grote sponsor was van het gladio netwerk, maar bijvoorbeeld ook van een paul latinus, joel lhost, barbier indien we hun woorden mogen geloven (meestal een grote US instantie). Dit wijst er op dat mogelijk FJDL, WNP, ... fracties waren naast het gladio network, maar met hetzelfde doel. Ook weten we wanneer we naar nederland kijken dat wapenhandelaars instonden om wapens van de boven naar de onder wereld te brengen om het depot van gladio aan te spijzen. De Gladio cellen die zich ook in het opperorgaan van leger (overval Vielsalm?) en het gerecht (vrijspreken van sancties) bevonden, gaven informatie door of dekten operaties dicht.

Het is niet moeilijk in te beelden dat er zéker gebruikt gemaakt werd van ‘roze balletten materiaal’ om hooggeplaatste personen (politiek, bouw, wapens, ...) te chanteren en druk uit te laten oefenen waar nodig was. Maar tegelijk werden mogelijk mensen met een te grote mond, of mensen die zelf dachten over te gaan tot chantage als gevaarlijk aangeduid. Is het daarom zo moeilijk om in te beelden dat tijdens een raid zowel strategie van de spanning als uit de weg ruimen van bepaalde personen toegepast werd?

Jean Bougerol was een persoon die binnen het gladio netwerk zeker gelinkt kan worden, misschien iemand die wel opdrachten doorgaf tot acties van de bende. Waren er een aantal personen die net iets te fanatiek aan de slag gingen? Is het zoals EricF aangeeft een opdracht om deze fanatieke boys de mond te snoeren? Of was Gladio in het algemeen deze nébuleuse en moest alles opgedoekt worden?

Voor de non-believers, uit welk wapendepot kwam de springstof tijdens de aanslag op de olympische spelen in Munchen?