341

Een paar vragen the end: hoe link jij De Staerke als mogelijke dader in Aalst aan jouw stelling dat de daders een happy few opleiding hebben genoten binnen een obscuur clubje van ‘killers’? Legioen? Of is De Staerke volgens jou geen dader? Of gaat dat dan over een andere uitvoerder, ex SIE bv.?

Je stelde ook dat een getuige een dader en een andere getuige zag praten tijdens de overval. Betreft dat de conversatie in manouche waarvan hier sprake? Of was dat in het NL/FR?

Dank voor je gewaardeerde bijdrage(s)

342

Eye wrote:

Een paar vragen the end: hoe link jij De Staerke als mogelijke dader in Aalst aan jouw stelling dat de daders een happy few opleiding hebben genoten binnen een obscuur clubje van ‘killers’? Legioen?

De kans dat De Staerke een dader is in Aalst is klein. Het tweede deel van je vraag zeker 1 (killer) of 2 daders voldoen aan de beschrijving die je heeft. Baugniet is ook een naam om in gedachten te houden, hij linkt ook Waver met de '85 periode en is mogelijks de bron die ervoor gezorgd heeft dat De Staerke de dag ervoor in Aalst was. Het is naar Baugniet dat Bultot gebeld heeft voor 5 machinegeweren de avond voor Aalst. De Staerke zit via Bultot Baugniet Nitelet in interessant gezelschap.

Eye wrote:

Of gaat dat dan over een andere uitvoerder, ex SIE bv.?

Pint (stichter van de Diane) is overtuigd dat er zeker één in Aalst lid was tot op vandaag. Hij heeft meer dan reden om dit te denken.

Eye wrote:

Je stelde ook dat een getuige een dader en een andere getuige zag praten tijdens de overval.  Betreft dat de conversatie in manouche waarvan hier sprake? Of was dat in het NL/FR?

Wel dat weet ik niet uit mijn hoofd, een gesprek was het niet, de daders zei iets tegen een getuige.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

343

Eye, aanvullende nog volgend:

the end wrote:

De Staerke zit via Bultot, Baugniet, Nitelet in interessant gezelschap.

Interessant is dat van bovenstaande 4 namen 2 ervan rechtstreeks gelinkt zijn aan het Mendez-dossier; Bultot en Baugniet, en dat ze beiden goed het Zuid-Amerikaans probleem waar Verdeyen het over heeft kennen, ook Lekeu kent dit probleem maar zweeg erover.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

U hebt die conversatie tussen getuige en dader zelf gezien? Waren het 2 zigeunertypes?

345

Lack of a better name wrote:

Ik blijk hier toch een beetje in de knoei te zitten met mijzelf omdat ik enkele zaken niet 100% goed kan plaatsen.

Vanwaar komt de informatie dat de toenmalige vriendin in Scherpenheuvel werkte en dat haar dochter op internaat of op school in Aalst zat? Uit mijn informatie kloppen een aantal zaken mbt de toenmalige vriendin en haar dochter, maar bovenstaande heb ik tot noch toe niet kunnen verifiëren.

Daarnaast ben ik nog een beetje in de war mbt wanneer Philippe De Staerke gaan winkelen was in Delhaize Aalst. Was dit de dag ervoor of de dag zelf?

Daar zit de hoofdprijs vraag tav Philippe De Staerke. Hoe groot is de kans dat 1 van de top 10 criminelen van dat moment toevallig in een supermarkt is waar de die dag of de dag erop de aanslag van de eeuw plaatsvindt, in een streek waar hij niet woont of vandaan komt? Zijn vriendin zegt die zaterdag, hij zelf zegt de vrijdag ervoor om haar dochtertje af te halen van het internaat. Dat laatste is te checken en zal gecheckt zijn. Als het geen hout snijdt is het toeval te groot en zal hij betrokken zijn. Heeft iemand hier ooit naar gekeken?

Als ik het goed gelezen heb, beweert Philippe De Staerke inderdaad dat ze de dochter van Y, S. M., hebben gaan ophalen in het internaat (in Aalst) en daarna naar de winkel zijn gegaan.

Mijn bron weet mij te vertellen dat S. op dat moment niet op internaat zat. Straffer nog, ze ging naar school in Halle. Dat is natuurlijk wel een stukje verder van Aalst. Maar zou het dan toeval zijn dat mijn bron een andere S. M. (en zelfde leeftijd heeft) bedoelt met een moeder die ook Y. V. waarvan de ouders te Lembeek wonen?

Volgens mij heeft Philippe De Staerke staalhard gelogen over zijn motief om Delhaize Aalst te bezoeken. Daarnaast is het parcours dat hij aflegt van Aalst naar regio Halle en terug naar Aalst zeker haalbaar in die tijdspanne. Maar je moet dan wel over de snelheidslimiet gaan rijden, wat Y. volgens mijn bron ook voortdurend deed.

Mijn bron kan fout zijn. Maar die kans is zeer klein gezien mijn getuige dicht bij de familie staat/stond. Daarnaast heb ik zelf een deel kunnen nachecken en bevestigen.

347

Voor de vroegere Delta speurders komt Philippe De Staerke nog steeds in aanmerking als mededader voor de roofmoorden te Aalst op 9 november 1985. Ik verwijs trouwens naar het ter zake opgesteld Proces Verbaal, dragende het nummer 7511 dd. 2 augustus 1987, als gevolg aan kantschrift nummer 33.028/85/19 dd 30.07.1987 uitgaande onderzoeksrechter Troch met als opdracht de wedersamenstelling bij te wonen en de betrokkenen M.S. en V.Y. hiervoor uit te nodigen. Deze wedersamenstelling ging door aan de Delhaize te Aalst op 2 augustus 1987 om 10.00 uur.

M.S. en V.Y. werden aanvankelijk niet op de hoogte gebracht van de wedersamenstelling. De wedersamenstelling had plaats in aanwezigheid van or. Troch, PdK Willy Acke, de GPP Aalst, Rijkswacht B.O.B. Dendermonde, en de technische dienst van het Parket voor de foto opnamen. De wedersamenstelling had plaats in aanwezigheid van twee verantwoordelijken van de "Delhaize". Kort samengevat:

De wedersamenstelling vond eerst plaats met M.S. alleen. Gebruikelijk om bv tegenstrijdigheden vast te stellen indien meerdere personen of getuigen betrokken zijn. Ik citeer verder uit het desbetreffend proces verbaal:

"Alhoewel zij vroeger terzake verklaringen aflegde bevestigt zij nogmaals slechts één keer te Aalst te zijn geweest samen met haar moeder en Philippe DeDS. Zij herhaalt dat dit was op een namiddag, meerbepaald op de dag dat "Moustafa" (K. Moustafa) 's avonds toen ze met haar moeder en PDS thuis kwam op het appartement in de Malibranstraat aan het behangen was. Zij zegt dat ze toen beelden van de parking van de "Delhaize" te Aalst op de TV zag en dat ze die parking herkende omdat ze daar gelopen hadden in de loop van dezelfde namiddag."

Om de verdere inhoud van het P.V. kort te maken, ik citeer uit het desbetreffend P.V.:

"wordt de wedersamenstelling aangevat met V.Y. en haar dochter S en de rol van Philippe De Staerke wordt uitgebeeld door Deltalid B.R. Ook V.Y. van haar kant bevestigt slechts éénmaal te Aalst te zijn geweest samen met Philippe De Staerke en haar dochter S., verwijst naar haar vroeger afgelegde verklaringen, zegt dat zij reeds met haar "Opel Kadett" Philippe De Staerke naast haar zat en S. achteraan zat. Ze zegt klaar en duidelijk dat dit was in de namiddag voor de roofmoorden te Aalst en dat Philippe De Staerke haar gezegd had, zonder meer, dat hij daar iets moest gaan bekijken waaruit ze toen reeds verstond verkenning met het oog op latere diefstal."

Ik citeer verder uit het P.V.:

" V.Y. wijst er nadrukkelijk op dat bij het betalen en het in zakken steken van de koopwaar Philippe De Staerke nog in het warenhuis stond en de kassa's nog niet was gepasseerd en het haar opviel dat hij zowel rechts als links keek als voor zich uit en alles zeer nauwkeurig gadesloeg. Verder herhaalt V.Y. hoe het warenhuis dan verlaten werd, waar het karretje achtergelaten werd, het verlaten van de parking, het naar rechts afslaan en schuin de straat oversteken om tot bij de "Opel Kadett" te komen, thans is gebruik gemaakt van een RW voertuig "Renault 18" en het draaien van het voertuig om opnieuw naar het rondpunt te komen en de autosnelweg te bereiken."

Ik citeer verder uit het 2de vervolg aan het PV. Nr. 101307 dd 04.08.1987 uitgaande de Rijkswacht - B.O.B Dendermonde. Ik citeer hieruit de verklaring uitgaande V.Y.:

"Ik was verwonderd dat P. mij de namiddag van de moorden is Aalst vroeg om met hem naar "Delhaize" te rijden. Ik was niet allen verwonderd omwille van Aalst waar ik nog nooit was geweest maar ik was ook verwonderd omdat hij mij meevroeg naar een grootwarenhuis. Het viel omzeggens niet voor dat ik samen met hem ging winkelen of een grootwarenhuis betrad. Nooit werd koopwaar aangekocht in een redelijke hoeveelheid. Dat had geen zin want in de Malibranstraat bezat ik wel een frigo maar die was defect. (...) Er is wel iets speciaals waarop ik de aandacht wil vestigen. Een tijdje na mijn gedwongen bezoek aan "Delhaize" te Aalst de namiddag voor de moorden aldaar kwam ik op een morgen thuis van mijn werk in de bar te Scherpenheuvel (...)."

the end wrote:

De kans dat De Staerke een dader is in Aalst is klein.

Ik verwijs naar PV N° 10983 dd 10 november 1985 uitgaande de gerechtelijke politie te Aalst, betreffende het verhoor van D.J. Renè en M. Rosette. Wat betreft D.J. Renè, gekend alszijnde slachtoffer getuige:

Op 09.11.1985 omstreeks 19.30 uur komt samen met M. Rosette (vriendin) de parking opgereden. Ter hoogte van het "Brico center" zagen ze tussen de stapelplaats van het leeggoed en de houten laadplanken een gewapende man staan (wapen in beide handen ter hoogte van de heup met de rechterhand aan de trekker). Man vuurde onmiddellijk op hen.

D.J. rijdt met plankgas tot parking 3. Dader achtervolgt hen tot op parking 3. Dader schiet nog minstens 2 maal en treft D.J. in het hoofd. Signalement: ongeveer 1.80m, zwaar gebouwd, ongeveer 25 jaar, soepelheid van bewegen, bivakmuts, lange winterjas, met één rij knopen, geweer (zwart of donker van kleur) dat blonk. M. Rosette is zeker van een pompgeweer (duidelijk zien herladen na het eerste schot, vijftal keren op hen geschoten, richtte vanuit de heup en hield het wapen vast met beide handen.

PV N° 1727 dd. 12.04.1986 uitgaande de Rijkswachtbrigade Aalst betreffende het verhoor D.J. Renè. Aan betrokkene worden video opnamen getoond en worden foto albums voorgelegd. Wat de video opnamen betreft: Hij herkent de persoon met nummer 8 als deze die op hem schoot aan zijn gestalte en zegt dat deze op de videofilm magerder is dan op het ogenblik der feiten.

Nota: De persoon onder nummer 8 was D.S.P.

Wat foto album 1 betreft:

Hij herkent de persoon op foto n° 29 (dezelfde lichaamsbouw als op de videofilm).
Het betreft opnieuw de persoon van D.S.P.

Foto album nummer 2:
Hij wijst foto nummer 6 aan, namelijk de rechter bivakmuts die identiek is als deze gedragen door de dader. Het betreft de bivakmuts in beslag genomen bij K. Vasilios;

Foto album nummer 3:
Hij wijst foto nummer 2 aan, namelijk de mantel gedragen door de dader. Het betreft de mantel in beslag genomen bij M. Alain.

.../...

348

the end wrote:

De kans dat De Staerke een dader is in Aalst is klein.

Ik verwijs naar P.V. N° 10983 dd 10 november 1985 uitgaande de gerechtelijke politie te Aalst, betreffende het verhoor van D.J. Renè en M. Rosette.

Wat betreft D.J. Renè, gekend alszijnde slachtoffer getuige:

Op 09.11.1985 omstreeks 19.30 uur komt samen met M. Rosette (vriendin) de parking opgereden.
Ter hoogte van het "Brico center" zagen ze tussen de stapelplaats van het leeggoed en de houten laadplanken een gewapende man staan (wapen in beide handen ter hoogte van de heup met de rechterhand aan de trekker);
Man vuurde onmiddellijk op hen;

D.J. rijdt met plankgas tot parking 3
Dader achtervolgt hen tot op parking 3
Dader schiet nog minstens 2 maal en treft D.J. in het hoofd
Signalement, ongeveer 1.80m, zwaar gebouwd, ongeveer 25 jaar, soepelheid van bewegen, bivakmuts, lange winterjas, met één rij knopen, geweer (zwart of donker van kleur) dat blonk.
M. Rosette is zeker van een pompgeweer (duidelijk zien herladen na het eerste schot, vijftal keren op hen geschoten, richtte vanuit de heup en hield het wapen vast met beide handen.

P.V. N° 1727 dd. 12.04.1986 uitgaande de Rijkswachtbrigade Aalst betreffende het verhoor D.J. Renè. Aan betrokkene worden video opnamen getoond en worden foto albums voorgelegd.

Wat de video opnamen betreft: Hij herkent de persoon met nummer 8 als deze die op hem schoot aan zijn gestalte en zegt dat deze op de videofilm magerder is dan op het ogenblik der feiten.

NOTA : De persoon onder nummer 8 was D.S.P.

Wat foto album 1 betreft:

Hij herkent de persoon op foto n° 29 (dezelfde lichaamsbouw als op de videofilm).
Het betreft opnieuw de persoon van D.S.P.

Foto album nummer 2:
Hij wijst foto nummer 6 aan, namelijk de rechter bivakmuts die identiek is als deze gedragen door de dader. Het betreft de bivakmuts in beslag genomen bij K. Vasilios;

Foto album nummer 3:
Hij wijst foto nummer 2 aan, namelijk de mantel gedragen door de dader. Het betreft de mantel in beslag genomen bij M. Alain.

.../...

349

Verder contact op 28 januari 1989 ter woonplaats van D.J. Renè, door GP en RW B.O.B. Delta Dendermonde:

Betrokkene D.J. Renè herhaalt wat hij vroeger reeds verklaarde aan GP en/of B.O.B.

De onderzoiekers vernemlen verder dat hij er zeker van is dat het een zigeuner was die op de parking van de "Delhaize" op hem schoot en hem trof.

Toen hij op parking 3 uiteindelijk getroffen werd zag hij de schutter verder naar hem toekomen, klaar en duidelijk om hem definitief af te maken. Instictief zegde hij toen in de zigeunertaal:

"Te dab termune Boie" (fonetisch door onderzoekers opgeschreven daar betrokkene beweerde dat niet te kunnen schrijven.

Onderzoekers formuleren verder dat een letterlijke vertaling hiervan niet zou bestaan.

Het zou neerkomen op een vervloeking die in zigeunerterminologie een werkelijke ramp betekent voor de persoon tegen wie ze uitgesproken wordt. Het zou gaan om een vervloeking waarbij de mensen uit het dodenrijk als getuigen worden opgeroepen.

.../....

De onderzoekers trekken er verder de aandacht op dat D.S.P in de loop van zijn talrijke ondervragingen zich meer dan eens liet ontvallen te geloven in een opperwezen en in het hiernamaals. Toen dat op een bepaald ogenblik door de ondervragers bij hem in vraag werd gesteld heeft hij zich zelfs nog kwaad gemaakt.

@Lack of a better name : U moet hier geen onwaarheden komen vertellen ivm met PDS, YVH en SM. Wat is uw bedoeling ? Hebt u enig belang om de waarheid te verdoezelen ? Bossi heeft hierboven de feiten aangehaald zoals vermeld in de oorspronkelijke processen-verbaal. OK ?