471

Re: Waver: 30 September

Wel Leo ja. wat doen die bij Dekaise en waarom zo in beeld dat het opvalt?

Insp. Witse wrote:

De drie partijen zijn aanwezig, Dekaise met zijn hulpje, Pourtois, Van Baelen, Montgomery Kee, Gray en Schoefer. De definitieve afspraak wordt gemaakt. In aanwezigheid van Pourtois en Van Baelen geeft Gray een voorschot van 1.000 dollar aan Dekaise.

Montgomery Kee, en Gray zijn niet zomaar namen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Waver: 30 September

Weet jij hier iets meer over the end? Wat is volgens jou de reden van Dekaise, en vooral de link met Mendez waar je steeds over spreekt? Of is het luidop denken?

LEO wrote:

1.250.000 Bef voor 250 dempers = 5000 Bef/stuk? Wie doet zulke bestelling bij een jonge wapenhandelaar zonder productielijn of arbeiders? De bestelling zou jarenlang aanslepen en met mondjesmaat geleverd worden! Begrijp ik niet goed of had Dekaise een patent op zijn ontwerp?

Geen idee of hij er een patent op had. Wel even herinneren dat Dekaise gekend was binnen de wapen onderwereld, daarom wij hij onder andere niet meehelpen met het onderzoek, als dit handelen ontdekt zou worden. Ik ben zeker dat Dekaise via een tussenpersoon zou werken LEO. Laat me morgen even opzoeken wat hij net van zwarte markt bleek te doen.

473

Re: Waver: 30 September

Insp. Witse wrote:

Weet jij hier iets meer over the end? Wat is volgens jou de reden van Dekaise, en vooral de link met Mendez waar je steeds over spreekt? Of is het luidop denken?

Nee, het is niet luidop denken. De linken met Mendez daar heb ik al veel over gepost. Aanvullend zijn de tips van Verdeyen ook belangrijk. Hou rekening in het verhaal van die grote bestelling dat er maar een kleine 1000 dollar betaald is, iets tussen de 20 à 40 duizend frank, amper een miniem percentage van de som en dit voor mannen die veel geld hadden. Hij verbleef een maand in een duur hotel in Brussel.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

474

Re: Waver: 30 September

Wat ik mij al zo lang afvraag: wie was die Siciliaanse getuige (een ex-Legionair) die in het boek Beetgenomen van Hilde Geens vermeld wordt (pag. 19 - pag. 24) en die (net zoals een andere getuige-naam niet vermeld) één van de daders herkende die volgens de schrijfster een (ex-) cursist van Calmette was.

475

Re: Waver: 30 September

Ik weet niet of die naam ooit vrijgegeven is. De dader werd met zekerheid herkend maar aan die identificatie werd geen gevolg gegeven. Extreem-rechts komt dus van het begin al in beeld.

476

Re: Waver: 30 September

Ik dacht dat de opsporingsdiensten van Waver goed werk leverden en ontgoocheld waren over de verwaarlozing en niet opvolging van andere diensten. Sommigen spraken toen al van sabotage. Ik denk dus niet dat de naam van die getuige ooit ergens zal opduiken. Laat staan dat ze iets met zijn informatie gedaan zouden hebben. Maar als het daadwerkelijk een cursist van Calmette is, wat zegt ons dat dan? Ik neem aan dat Calmette aan meer dan alleen extreem rechtse fanaten "cusus" gaf.

Re: Waver: 30 September

Deze Siciliaan heeft een zeer gedetailleerde robotfoto laten optekenen van een dader te Waver. De dag nadien heeft hij een totaal andere robotfoto laten maken, en is hij op de vorige teruggekomen. Was dit een actieve dader, of iemand die aan een wagen stond? Want een van deze cursisten heeft hier zijn eigen topic, en is op de terugvlucht herkend als schutter.

478

Re: Waver: 30 September

Wie is deze persoon dan?

Re: Waver: 30 September

Dat is de vraag van 10 miljoen... Bij mijn weten is deze Siciliaan niet bekend voor het publiek, noch de robotfoto waarop een leerling van Calmette herkend wordt. De eerste naam waaraan ik denk is Bouhouche ... deze heeft lessen gehad & werd herkend op de vlucht. Heeft Bouhouche een Libanese link?

Re: Waver: 30 September

the end wrote:

Nee, het is niet luidop denken. De linken met Mendez daar heb ik al veel over gepost. Aanvullend zijn de tips van Verdeyen ook belangrijk. Hou rekening in het verhaal van die grote bestelling dat er maar een kleine 1000 dollar betaald is, iets tussen de 20 à 40 duizend frank, amper een miniem percentage van de som en dit voor mannen die veel geld hadden. Hij verbleef een maand in een duur hotel in Brussel.

the end, even genoten van een welverdiende vakantie, vandaar de vertraging ... Je mag niet vergeten dat de klantenlijst van Dekaise  de grootste aandacht wekte van de twee BOB’ers [Balfroid en Bihay]. Die ontdekten dat Dekaise een van de Belgische steunpunten was van de Kintex-organisatie. Willy Van Baelen & Montgommery Kee (algemeen directeur) deden dit onder de dekmantel van Nutribel. Dekaise als steunpunt van de Kintex-organisatie (wat niet aan het licht mocht komen, daarom wou hij geen medewerking verlenen), wist vast en zeker dat geld geen probleem ging zijn.

De vraag die gesteld moet worden is wat de link tussen Mendez en Kintex/Nutribel was. Het is opvallend dat Dekaise enkel ontwikkelingen voor FN wapens naar voor bracht. Wou Mendez de plannen laten stelen (aktentas) onder mom van wapens, om zelf deze geluidsdemper te laten ontwikkelen of deze door te verkopen?