161

Re: Rijkswacht

Rijkswachter aangehouden te Brussel

De rijkswacht van Vilvoorde heeft J.V.D., wachtmeester bij de rijkswacht, te Brussel aangehouden. In het milieu van de Chinese restaurants, ondermeer in de hoofdstad, had J.V.D. aan een Chinese restaurantuitbater een identiteitskaart en een werkvergunning bezorgd. In ruil daarvoor had hij zo’n 145.000 fr. gekregen. De gearresteerde die te Schaarbeek woont, was werkzaam op de generale staf te Brussel, meer bepaald bij het CBO, het Centraal Bureau voor Opsporingen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 25 September 1982

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

162

Re: Rijkswacht

Rijkswachter sloeg valse bekentenissen uit verdachte

Vorige zomer sloeg een rijkswachter tijdens een “verhoor” uit twee verdachten bekentenissen van feiten die ze achteraf gezien niet gepleegd hadden. De rechtbank van Hasselt veroordeelde hem gisteren hiervoor tot twee maanden voorwaardelijk.

In juni van vorig jaar werden te Herk-de-Stad vier verdachten opgepakt, waaronder Marc M. en Dirk M. en naar de rijkswachtkazerne gebracht. Dat gebeurde naar aanleiding van een telefoontje van een filiaalhouder van de BBL te Herk-de-Stad, die het verdacht vond dat Marc M. 500 gulden omwisselde in Belgische munt.

De nu veroordeelde rijkswachter S. en zijn collega M. zouden zich met de verhoren bezig houden. Tijdens zijn ondervraging werden Marc M. de handen op de rug gebonden. Rijkswachter M. zou zijn hoofd met de haren achterover getrokken hebben terwijl hij S. met de vuist in het gezicht zou hebben geslagen. Aldus dwong hij Marc M. tot het bekennen van o.a. een diefstal te Maastricht. Achteraf kwam uit dat hij deze feiten helemaal niet pleegde.

Tijdens de zitting van vorige week ontkenden S. en M. de feiten terwijl bij het getuigenverhoor adjudant V.O. toenmalig chef van het tweetal, de beschuldigden in bescherming wou nemen en ter zitting onder eed zijn eerder aan de gerechtelijke politie belastende verklaringen introk.

De advocaat van de burgerlijke partij stelde dat als het openbaar ministerie niet zou vervolgen, hijzelf klacht zou neerleggen tegen de rijkswachtadjudant wegens meineed. Hij eiste 10.000 fr. schadevergoeding.

Gisteren kreeg S. twee maanden voorwaardelijk en 3.000 fr. boete. Hij moet 1 fr. provisioneel betalen aan het slachtoffer. Rijkswachter M. werd vrijgesproken.

Bron: Gazet van Antwerpen | 25 Mei 1985

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Rijkswacht

Of 24 uur aan een stuk een verdachte ondervragen. Die verdachte (Cocu bijvoorbeeld, of Vittorio) blijft dezelfde, de verhorende BOB'ers wisselen elkaar af. Het lijkt me niet onzinvol om te proberen de ondervragers van de Borains op te lijsten. Daniël Choquet bijvoorbeeld, maar er moeten zeker nogal wat anderen geweest zijn. Het kan twee dingen betekenen: ofwel wilden ze goed staan bij de magistraten die de Borinage-piste aankleefden, ofwel hadden de ondervragers er baat bij dat bepaalde Borains tot bekentenissen overgingen en de gewenste antwoorden letterlijk werden voorgezegd. Fictie? Helemaal niet.

164

Re: Rijkswacht

Volgens Eddy Vos in het Humo-interview te lezen in Humo-editie van 6 februari 2024 heeft de Bende van Nijvel NIKS te maken met de rijkswacht (als instituut):

"Wat ik níét geloof, is dat de rijkswacht als instituut betrokken was bij de Bende (van Nijvel). Dat heb ik zelf heel grondig onderzocht, en ik heb er geen aanwijzingen voor gevonden. Er zouden trouwens te veel mensen bij zo'n complot betrokken moeten worden, en rijkswachters konden niet zwijgen: drie pinten na vijf uur, en het was prijs."

... tegenstrijdig in hetzelfde interview dus want:

Maar de rijkswacht heeft door de Bende van Nijvel wel veel meer middelen gekregen.

"Dat is mijn tweede hypothese: dat de Bendefeiten een manier waren om de staat te destabiliseren en de bevolking angst aan te jagen, om zo de lakse regering te dwingen om zich voor te bereiden op een Sovjet-invasie. Met een sterk politieapparaat, bijvoorbeeld."

Nochtans zegt Eddy Vos in hetzelfde interview ook nog:

"De man in de straat was bang van ons (de rijkswacht), en in discotheken werd weleens de matrak tevoorschijn gehaald. Het was erover, in Brussel toch. De gendarmerie was de baas, zelfs op politiek vlak."

Maar toch moest de Bende van Nijvel ervoor zorgen dat de rijkswacht, ondanks ze de baas was - ook op politiek vlak - voor een sterk politieapparaat?

165

Re: Rijkswacht

Tiens, je kent een bepaalde locatie in Anderlecht als de binnenkant van jouw broekzak (vermoed ik). Waarom jouw kennis of inzichten niet eens bundelen want nu is het in het grote bos zoeken naar bomen ...

166

Re: Rijkswacht

Toch eens met mijn ogen geknipperd bij het lezen van post 157 van Ben in dit topic.

Ben wrote:

Je moet geen grote ogen trekken, als je dezer dagen onverwacht door de commandant van de plaatselijke rijkswachtbrigade voor een persoonlijk onderhoud wordt uitgenodigd, en als daar gevraagd wordt of je deel wil uitmaken van … de rijkswachtreserve. Bij de rijkswacht?! Een wettelijke, maar toch ongewone manier van doen.

De rijkswacht die dus zelf actief op zoek ging naar bepaalde profielen waarschijnlijk? Maar straffer nog werd bij weigering je naam doorgeven aan de Generale staf! Waarom? Om wat mee te doen?

En ook zeer ongewoon de Rijkswacht op zoek naar mensen om bij gewapende conflicten etc. .... Al was de Rijkswacht toen deel van het leger toch raar dat het niet Defensie zelf was die op zoek moest gaan.

En die lijst van 4000 "reserven" komt dan bij Paul Latinus terecht?

Ben wrote:

"Ik herinner me een verklaring van Karel De Lombaerde, de denker van de extreem-rechtse Westland New Post. Hij vertelde mij dat de “gezelfmoorde” Paul Latinus over lijsten beschikte, met namen van lieden op wie, bij gewapend conflict, een beroep kon worden gedaan … Ging het hier misschien ook over de lijsten van de rijkswachtreserve?”

Rijkswachtreserve of Gladio vraag ik mij dan af. Of is dat misschien dezelfde lijst? Als Latinus "gezelfmoord" werd dan gok ik eerder dat het voor dit soort dingen zou gaan dan voor de zoveelste roze of blauwe cassette. Nog ergens anders gehoord of gelezen van deze lijsten? Ik vermoed dat gazet van Antwerpen toch de enige niet was die daarover schreef?

167

Re: Rijkswacht

Ik denk dat dit vooral gewoon wetgeving is (waarrond ogenschijnlijk heel wat politieke discussie was ook).

  1. Artikel 69 van de wet op de Rijkswacht, waarbij de rijkswachtreserve opgericht wordt, houdt voor de dienstplichtigen die ervoor bestemd zijn, de mogelijkheid in hun militaire dienst bij de Rijkswacht te vervullen;

  2. Er bestaat geen enkele wettekst waarbij de aanwijzing van dienstplichtigen bij de Rijkswacht verboden is;

  3. Aangezien de Rijkswacht een krijgsmacht is, kan de indienstneming geschieden in het raam van de verdeling van het contingent, dus naar aanleiding van de jaarlijkse goedkeuring van de wet tot vaststelling van de legersterkte

Bron » www.dekamer.be (pagina 6-7)

Ik vermoed dat die lijsten dan ook dienden om eventuele dienstweigeraars op te sporen, of mensen die hun plicht niet vervulden/wilden vervullen.

Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat deze lijsten (zoals veel lijsten trouwens wink) niet kùnnen gebruikt zijn voor andere doeleinde, maar zó mysterieus lijkt het me allemaal ook niet. Zoals aangegeven maakte de Rijkswacht inderdaad deel uit van Defensie.

168

Re: Rijkswacht

Kenniz05 wrote:

Ik vermoed dat die lijsten dan ook dienden om eventuele dienstweigeraars op te sporen, of mensen die hun plicht niet vervulden/wilden vervullen.

Dit klopt niet Kenniz05. Hier de tekst:

"De rijkswachtreserve werd opgericht bij wet van 2 december 1957. Die stelt dat deze reserve “onder de wapens kan worden geroepen wanneer de omstandigheden het vereisen. Zij wordt gevormd door militairen met onbepaald verlof.” De getalsterkte van deze reserve wordt vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 3 november 1970: maximum 4.000 man."

Het gaat dus over mannen die hun dienstplicht reeds vervuld hadden. En om juist te blijven ging het over mensen met "onbepaald verlof" als militair. Dus zeker geen dienstweigeraars. En ja het was dus wettelijk maar ongebruikelijk. En het ging dus duidelijk ook niet om mannen die er zelf voor gekozen hadden om reserve officier te worden.

Coveliers, goed op de hoogte van de wetten en de Bende zei er dit over; "Wettelijk, maar bedenkelijk”.

169

Re: Rijkswacht

Op vrijdag 26 oktober 1984 schiet een rijkswachter Rudolf Novak dood. De man werd door de rijkswachter per ongeluk doodgeschoten.

Novak had de identiteitspapieren bij van een zekere Peter Farkas, die in Nederland werd gezocht voor verschillende misdrijven, waaronder doodslag. Ik weet niet of er een familieband is met Istvan Farkas.

Rijkswachter schiet man dood te Kortesem

Op de Steenweg Hasselt-Tongeren te Kortesem heeft de rijkswacht vrijdagavond omstreeks 18u een man doodgeschoten.

Dat gebeurde in een garage waar enkele zigeuners hun auto kwamen terughalen die zij eerder op de week voor herstelling hadden binnengebracht. Terwijl ze zich in de garage bevonden, daagde de rijkswacht op voor een identiteitscontrole. Een van de zigeuners, de 22-jarige Peter Farkas uit Rome, maar verblijvend te Antwerpen, verzette zich hiertegen en trachtte volgens de eerste gegevens van het onderzoek de vlucht te nemen. 

Daarop werd hij getroffen door twee schoten uit de mitraillette van een rijkswachter. Hij was op slag dood. De rijkswacht was al enkele dagen op zoek naar inbrekers die al op verscheidene plaatsen waren binnengebroken en die de jongste nacht in een woning te Kortesem voor een miljoen aan geld en juwelen hadden gestolen. Vrijdagavond is het parket van Tongeren onder leiding van onderzoeksrechter Dhooge ter plaatse gekomen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 27 Oktober 1984

Rijkswachter schoot per ongeluk

De man, die vrijdagavond te Kortessem door een rijkswachter werd doodgeschoten, werd in Nederland voor diverse vergrijpen gezocht. Ook de tweede zigeuner die in de garage Neven door de rijkswacht werd gefouilleerd, een Joegoslaaf uit Anderlecht, zou in Nederland gezocht worden. Deze man is overigens aangehouden.

Uit de reconstructie van de feiten is gebleken dat de 22-jarige Hongaar alleen tegenstribbelde toen hij gefouilleerd werd, maar niet de indruk gaf te willen vluchten. Ook is gebleken dat de drie schoten uit een automatisch klein machinegeweer van de rijkswachter per ongeluk werden gelost. De rijkswachter is niet aangehouden. De procureur des konings te Tongeren leidt de onderzoekscommissie die zich met dit onderzoek bezighoudt.

Bron: Gazet van Antwerpen | 29 Oktober 1984

Kortessemse dode was Joegoslaaf

De man die vrijdagavond te Kortessem tijdens een identiteitscontrole door een rijkswachter werd doodgeschoten, is thans geïdentificeerd. Het blijkt te gaan om Rudolf Novak (23), een zigeuner van Joegoslavische origine, maar woonachtig in Spijkenisse (NL). Het slachtoffer werd dinsdag herkend door zijn echtgenote.

De tweede verdachte, de Joegoslaaf D.S., die vrijdagavond werd aangehouden, is dinsdag door de Raadkamer te Tongeren vrijgelaten.

Naar verluidt gaat men thans na of Novak mogelijk ook Peter Farkas is, wiens identiteitskaart hij bij zich droeg. Farkas is in Nederland gezocht wegens doodslag.

Ook gaat men onderzoeken of de wagen die de zigeuners in de garage te Kortessem kwamen halen, mogelijk in Nederland is gestolen. Ten slotte gaat men onderzoeken of er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van de zigeuners in Kortessem en enkele recente diefstallen en inbraken in die gemeente.

Bron: Gazet van Antwerpen | 31 Oktober 1984

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube