Spectator Of Life wrote:

Wat is hier de bron?

Zoals ik hierboven schreef wordt Jean Deprêtre vernoemd door getuige X2 in de X-dossiers (pedofilienetwerken in de zaak Dutroux, perversiteiten, verkrachtingen en moorden op minderjarigen). Deze getuige X2 schrijft dus dat Jean Deprêtre verliefd was op haar - zij die toen minderjarig was. Dat wil misschien niet zeggen dat hijzelf seks heeft gehad met minderjarigen, maar toch was hij dus aanwezig of geïntegreerd in die middens. Tevens is het geweten dat hij het dossier Pinon jaren in de schuif van zijn bureau bewaarde niettegenstaande - zoals hij zelf zei - er in dit dossier NIETS instond. Een gerechtelijk dossier hoort niet thuis in de schuif van een magistraat. Komaan zeg...

142

Met de schuif van Jean Deprêtre, de kast van Staatsveiligheid en de koffer van Echo Bravo (E. Bajart) hadden we de Bende kunnen oplossen. We kregen er zelfs de schema's van Libert en de nota's van Acke bovenop. Je kan het paard naar het water leiden maar je kan het niet doen drinken.

143

Eigenlijk begrijp ik niet dat noch de slachtoffers en hun advocaten noch de Belgische bevolking klacht heeft neergelegd tegen de Belgische staat. Dat moet toch mogelijk zijn? De redelijke termijn van onderzoek is toch reeds ver overschreden. De manipulaties van onderzoekers en onderzoeksrechters bewezen. Het onwettelijk verplaatsen van het onderzoek naar Charleroi. Het opzettelijk doen verdwijnen van bewijsmateriaal alsook het manipuleren en achterhouden van bewijsmateriaal door Deprêtre. Het niet helpen en vergoeden van de slachtoffers.

In deze zaak is niets correct verlopen. Politie en rijkswacht die weigerden PV op te maken van getuigenissen. Is er een Belgische advocaat die kan verklaren of dergelijke klacht mogelijk is? Zo ja dan is als groep klacht indienen een noodzaak want met alle manipulaties in het onderzoek komt de waarheid toch nooit meer boven water.

144

We zitten op dezelfde lijn Tru Dat. Dit is voor de slachtoffers hun nabestaanden onredelijk lang rekken van het lijden. Van in het prille begin moesten medeschuldigen naar zichzelf zoeken (zo zal het ook gepland zijn). En het is nooit het juiste moment om met de waarheid naar buiten te komen, toen niet en nu niet. Hoeveel Joëls, kolonels, Lucien's ea moet men nog gek verklaren? Hoeveel zelfmoorden moeten er nog komen? En ik ontken niet, dat sommigen er bij momenten gek van geworden zijn. Zou bij mij niet anders zijn. Elke dag opnieuw komen er documenten boven waarover elke normale mens met één gram boerenverstand in zijn hoofd denkt, amaai, als dat geen aanwijzing of een aanknopingspunt was. Elke dag.

Bij Opus Dei moeten ze gedacht hebben "Wat God bewaart is wel bewaard". En ze kregen nog gelijk ook.

145

Wat wordt juist bedoeld met "een klacht" ? Wat is het doel van de "klacht"?

Gaat het dan over een aangifte wegens een misdrijf om een strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen of om een vordering voor een burgerlijke rechtbank om iets te bekomen (hoogstwaarschijnlijk een schadevergoeding)?

In elk geval zullen de advocaten die concrete personen in het dossier bijstaan hun strategie en mogelijkheden hoogstwaarschijnlijk goed genoeg hebben overwogen. Verschillende slachtoffers worden bijgestaan door ervaren advocaten met meer expertise ter zake dan u en ik. Deze weten heus wel wat ze doen.

Daarnaast is het als "Belgische bevolking" hoogstwaarschijnlijk zo goed als onmogelijk om een vordering in te stellen voor een burgerlijke rechtbank. Dit om verschillende redenen die echter grotendeels afhangen van wat precies de bedoeling is van de vordering. Om een vordering in te stellen voor een rechtbank heeft men in elk geval een "belang" nodig. Dat belang moet individueel zijn en te onderscheiden zijn van een "algemeen" belang.

De vereiste van "belang" is omschreven in de artikelen 17 en 18 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. De artikelen zijn echter bondig en zullen een niet-jurist niet onmiddellijk wijzer maken. Een theoretische bespreking van alle voorwaarden waaraan het belang dient te voldoen gaat ons ongetwijfeld te ver drijven. Volgens mij zal elke vordering door een niet-slachtoffer vaak (als het niet altijd is) worden gezien als een vordering zonder een belang. Voor zij die meer wensen te weten, dit is een link naar een artikel over het belangvereiste » www.law.kuleuven.be (Verlinden, J., "Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de rechtsvordering (Art. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)"). Het artikel is op zich niet recent maar wat de algemene bespreking van de algemene voorwaarden waaraan het belang dient te beantwoorden betreft is het recht in België nog grotendeels ongewijzigd. Het is verschenen in een studententijdschrift (Jura Falconis) dat waarschijnlijk leesbaarder is voor niet-juristen.

Thans is het wel onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor bepaalde rechtspersonen om vorderingen in te stellen in een "collectief" belang (niet "algemeen" belang). Zie daarvoor het huidige artikel 17, 2de lid van het Gerechtelijk Wetboek. Het tweede deel van het artikel is dus niet meer helemaal actueel.

146

Het belang moet dus individueel of collectief zijn maar mag geen algemeen belang zijn. Zou dan een partner van een slachtoffer een klacht kunnen neerleggen? Kan je dan aub één voorbeeld verzinnen van een belang. Met wat basiskennis van onze kant en het vermoedelijke redenaarstalent van een advocaat moet het toch mogelijk zijn ons in redelijk klare taal uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Of omgekeerd wat niet mogelijk is.

147

Zoals wordt toegelicht in het artikel waar ik naar verwees is het belang het (materiële of morele) voordeel dat een persoon met het instellen van zijn vordering hoopt te verwerven. Het belang van een vordering kan niet onafhankelijk worden beoordeeld van het voorwerp van de vordering, hetgeen men daadwerkelijk vraagt (bijvoorbeeld een schadevergoeding). Ik verwijs dan ook naar hetgeen ik in mijn vorige post schreef: wat is het doel? Wat wenst men te bereiken?

Een partner van een slachtoffer kan bijvoorbeeld wel een vordering instellen voor haar eigen morele schade. MAAR het kan de Belgische staat niet verweten worden dat een persoon is gestorven. Voor die schade zijn alleen de daders aansprakelijk. De Belgische staat kan hoogstens aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan wegens een gefaald onderzoek. Voor zover de Belgische staat al aansprakelijk kan worden gesteld daarvoor, hetgeen niet makkelijk lijkt zelfs als het hele dossier openbaar zou zijn, moet de schade wegens het niet oplossen van de misdrijven duidelijk worden onderscheiden van de schade ontstaan door de misdrijven. Uiteraard is dat in de veronderstelling dat niet blijkt dat de Belgische staat daadwerkelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de misdrijven zelf en de schade die daaruit volgde. Dat zou eventueel kunnen als kan worden aangetoond dat de staat op een bepaald ogenblik voldoende op de hoogte was om een overval te verijdelen, maar geen stappen ondernam.

Verder zal er in de bovenstaande situatie ook een hindernis rijzen i.v.m. het tijdverloop. Indien men de Belgische staat wenst te veroordelen voor het niet vinden van de daders zit men met de hindernis dat het onderzoek nog lopende is. De daders zijn dus niet definitief niet-gestraft. Dus men zou in dat geval alleen een vergoeding kunnen vorderen wegens de schade die is ontstaan door het lange tijdsverloop. Indien men de Belgische staat aanspreekt als medeverantwoordelijke van de misdrijven zelf, zit men met een verjaringsproblematiek. Voor burgerlijke vorderingen uit een misdrijf is de verjaringstermijn namelijk min of meer gelijklopend met de strafvordering. Zoals reeds toegelicht in het topic over de verjaring zijn de bendemisdrijven alleen niet-verjaard als het gaat om de overval in Aalst of om een overval waarvan kan worden bewezen dat deze kadert in hetzelfde opzet als de overval te Aalst.

In elk geval zal de bewijsvoering zeer moeilijk zijn omdat men niet beschikt over het hele dossier.

Indien u een volledig en exhaustief advies wenst raad ik u aan zich tot een advocaat te wenden.

148

Poseur wrote:

Indien men de Belgische staat aanspreekt als medeverantwoordelijke van de misdrijven zelf, zit men met een verjaringsproblematiek. Voor burgerlijke vorderingen uit een misdrijf is de verjaringstermijn namelijk min of meer gelijklopend met de strafvordering.

Bedank voor de verhelderende uitleg. Ik heb hier uit begrepen, het is over en uit. Want als Aalst niet uitgevoerd werd door dezelfde "organisatie" (hetgeen ik persoonlijk vrees) is alles verjaard. Stel dat minister X met of zonder goedkeuring van de voltallige regering kolonel X en procureur Y bevolen heeft deze misdaden uit te voeren dan zijn ze verjaard.

En stel dat ze hiervoor mensen uit het banditisme ingehuurd hadden en deze uit wraak de aanslag in Aalst gepleegd hebben (omdat de organisatie zijn oorspronkelijke afspraken niet nagekomen is) dan zijn de daden van de eerste en oorspronkelijke organisatie verjaard.

En kunnen alleen de daders uit het banditisme veroordeeld worden voor Aalst.

Maar dat roept alweer een andere vraag op voor mij. U sprak in vorige post over de strategie van de gerenomeerde advocaten met meer ervaring dan u en ik. Wat was dan hun strategie ... de zaken laten verjaren? Want dat is wat er effectief gebeurd is (buiten Aalst). Tenzij kan worden aangetoond dat alle feiten gepleegd zijn door dezelfde Bende. En men er ook nog in slaagt die te ontmaskeren en ze te kunnen veroordelen.

Sorry Poseur, ik heb geen advocaat nodig voor een volledig en exclusief advies. Ik denk dat alle slachtoffers (uitgezonderd Aalst) ook geen advocaat nodig hadden. Ik hoop dat ik grondig fout zit met alles wat hier boven staat.

149

Één of meerdere moordenaar(s) lopen nog vrij rond. Door de bewezen manipulaties en onwettelijke verplaatsing van het onderzoek is onze veiligheid als burgers niet verdedigd. De overheid wordt door ons burgers betaald om onze veiligheid te garanderen en daar is in verzaakt. Het moet toch mogelijk zijn dit aan te klagen en de overheid te veroordelen voor wanbestuur en het niet bijstaan van personen in levensgevaar? Hoeveel jaren leven door deze dossiers al slachtoffers, familie, vrienden, ambtenaren enz. in angst en miserie door dit wangedrag van de overheid? Statistiek 7 op 10 burgers geloven niet meer in justitie en niemand doet wat?

150

Tru Dat wrote:

Eigenlijk begrijp ik niet dat noch de slachtoffers en hun advocaten noch de Belgische bevolking klacht heeft neergelegd tegen de Belgische staat. Dat moet toch mogelijk zijn? De redelijke termijn van onderzoek is toch reeds ver overschreden. De manipulaties van onderzoekers en onderzoeksrechters bewezen. Het onwettelijk verplaatsen van het onderzoek naar Charleroi. Het opzettelijk doen verdwijnen van bewijsmateriaal alsook het manipuleren en achterhouden van bewijsmateriaal door Deprêtre. Het niet helpen en vergoeden van de slachtoffers.

In deze zaak is niets correct verlopen. Politie en rijkswacht die weigerden PV op te maken van getuigenissen. Is er een Belgische advocaat die kan verklaren of dergelijke klacht mogelijk is? Zo ja dan is als groep klacht indienen een noodzaak want met alle manipulaties in het onderzoek komt de waarheid toch nooit meer boven water.

Welke diensten zijn er niet betrokken in de misdaden? Vertakkingen met andere landen waarmee België nog in serieuze problemen zou komen mocht alles boven water komen. Heden zijn belangrijke getuigen, voor mij althans, nog steeds niet verhoord.