1 (edited by Koen 22-04-2008 17:19)

Bij deze wens ik de makers van deze site te feliciteren met de knappe manier waarop zij een zo getrouw mogelijk beeld geven van de vele feiten, mogelijke motieven, mogelijke verdachten (hetzij uitvoerders en/of opdrachtgevers zo die er natuurlijk waren), onderzoeksdaden die gesteld zijn, materiële bewijsstukken, bendecommissies, ... De grote vraag is natuurlijk of er geen gebrek aan synthese is geweest in de vele onderzoeksdaden die in het verleden gesteld zijn geweest (of dat ook nu nog het geval zou zijn, kan men natuurlijk heden niet beoordelen).

Opmerkelijke vaststellingen.

Indien er sprake zou zijn geweest van hetzij rechtstreekse, hetzij onrechtstreekse manipulaties van het onderzoek door de opdrachtgevers, dan heeft dit gebrek aan synthese dit alvast gefaciliteerd. Het is evenwel belangrijk mijns inziens te beseffen dat niet iedere schijnbare beïnvloeding en manipulatie van het onderzoek daarom iets te maken zou moeten gehad hebben met de opdrachtgevers en/of daders van de Bende van Nijvel.

Waarschijnlijk heeft men de fout gemaakt te veel te redeneren vanuit de gedachtegang: alles wat mogelijkerwijze bestond aan grote criminele dossiers?? Is mogelijkerwijze in rechtstreeks verband met de Bende van Nijvel. Want dan creëert men natuurlijk zo een diarree van verdachten, motieven, ... dat elk redelijk onderzoek à charge en à décharge onmogelijk wordt.

Bovendien veroorzaakt men een heel groot risico op beïnvloeding en manipulatie van het onderzoek. Want op den duur is heel België op basis van veel lichter wegende feiten verbonden met het onderzoek (figuurlijk dan), wanneer men er meestal niets mee te maken heeft. En wie wilt onschuldig met een dergelijk dossier nog maar in verband gebracht worden?!?

Maar om toch maar tot synthese te komen:

Ik ben verre van een kenner van het dossier, maar mijns inziens is er mogelijkheid tot een vrij realistisch schematisch determinatiekader van mogelijke motieven en verdachten. Uiteraard zijn er tal van lijnen die mogelijkerwijze buiten dit kader vallen, maar dat zijn zeer onwaarschijnlijke lijnen en me dunkt, moet men zich toch eerst op de meest plausibele en waarschijnlijke lijnen storten vooraleer zich op de onwaarschijnlijke te richten, want anders krijgt men een bos waardoor niemand nog de bomen kan zien. En ik denk dat dat de grootste hypothekering van het dossier is, misschien nu nog steeds.

Maar is dit niet enkel een verantwoordelijkheid van de magistraten en speurders die met het onderzoek belast werden, van sommigen althans. Nee, dit is ten dele een collectieve verantwoordelijkheid. Want ook de pers is hier debet aan geweest en het publiek dat deze pers leest.

Schema:

4 mogelijkheden, met 2 combinatiemogelijkheden:

 1. Aanslag/aanslagen op specifieke persoon(en), (merendeel van de criminele activiteiten afleidingsmanoeuvres); 35 procent kans;

 2. Binnenlandse maatschappelijke terreur met politieke bedoelingen, dus een soort terrorisme; 25 procent kans;

 3. Buitenlandse maatschappelijke terreur met politieke bedoelingen, dus een soort extern terrorisme terrorisme; 25 procent kans;

 4. Ordinair banditisme door individuen met aangeboren pschychopathologie of ontwikkelde psychopathologie al dan niet ten dele omwille van geldelijke motieven, mogelijkerwijze een stuk voor de buit dus. 10 procent kans.

1. + 2. zouden mijns inziens kunnen samenvallen. Men bemerkt dat de optelsom van 35+25+25+10 = 95. Maar voor andere pistes lijken mij bijzonder weinig elementen voorhanden te zijn, ook geen materiële.

Bemerk dat dit schema een logisch schema is op basis van uitsluiting, maar natuurlijk maar een poging tot van een leek. Bemerk bovendien dat het achteraf natuurlijk vele malen gemakkelijker is een dergelijke schema-gedachtengang te ontwikkelen dan op het moment der feiten.

Wordt vervolgd.

2

Koen wrote:

1. + 2. zouden mijns inziens kunnen samenvallen.

Zo zie ik het ook.

Er zijn sowieso afrekeningen bij, bij de eerste periode en bij de tweede. Al heeft men het bij de tweede reeks volgens mij de afrekeningen proberen te camoufleren. Men schiet er bij diegene die men echt wil doden steeds een paar kogels door het hoofd. Volgens mij is dat toch een handtekening van executies. Had men een beter onderzoek gevoerd naar diegene die zo afgeslacht zijn men zou heel verder gestaan hebben. Maar volgens mij voelden ze zich toch op de één of andere manier beschermd door iemand.

Als dit zo is kan je er vanuit gaan,dat men hulp kreeg van iemand met macht in dit land, mogelijk een paar personen. (Ik persoonlijk zou het bij de Staatsveiligheid gaan zoeken en bij de één of andere politieker en bij Rijkswachtofficieren). Men kreeg andere mannen aan hun zijde door ze te chanteren. De rijkswacht heeft toch een louche rol gespeeld in ieder geval. Ik wil daarmee niet zeggen dat het allemaal valserikken waren bij de rijkswacht maar de rijkswacht was toen Extreem rechts en die worden ook steeds aan de Bende gekoppeld. (Latinus, ook de zwarte baron Bonvoisin zie ik er aan meegewerkt hebben.)

Louche Rijkswachters zaten met criminelen aan de tafel,dat zal in ieder geval zijn reden gehad hebben. Ze speelden onder één hoedje samen. De gangsters kregen ook macht door samen feestjes te bouwen met politici.

Motief? De Staat destabiliseren,en een rechts regime proberen te creëren. En de politie en rijkswacht zoveel mogelijk belachelijk maken door verschillende opdrachten uit te voeren (bv wapendiefstal Dianne-en de confrontatie aangaan met politie bij de overvallen). Daarvoor is toch inside informatie voor nodig.

Financierders? Mogelijk werd de hele operatie gefinancierd door de wapentrafiek, drugstrafiek. Gangsters werden betaald om hun job te doen.

3

En als men echt zeker is dat de reus 1m90 of groter was, dan kan je toch in bepaalde milieus gaan zoeken naar mensen met zo een lengte. In leger-rijkswacht-en crimineel milieus (bv gevangenissen). Heeft men dit grondig gedaan?Ook in andere landen? Of buitenlanders die hier woonden?

Want men hoorde zeggen dat er Italianen en Grieken bij de Bende zaten, heeft men dit onderzocht.
Als je weet dat er bijna 100 man op deze zaak zat, kon men toen toch veel zaken gaan opsporen en grondiger dan dat het toen gebeurd is.

Het kunnen ook om Italianen en Grieken uit het Brusselse milieu zijn. Of eventueel uit regio's waar veel Italianen en Grieken wonen: Luik, La Louvière (in de buurt van Anderlues!), Charleroi,...

5 (edited by Koen 14-12-2008 15:34)

Er zijn sowieso afrekeningen bij, bij de eerste periode en bij de tweede.

Is inderdaad zo, dus eigenlijk kunnen we stellen dat er ongeacht de combinaties steeds sprake moet zijn van 1](afrekeningen dus, maar niet noodzakelijk hoofddoel, afrekeningen kunnen immers evenzeer afleidinsmanoeuvres zijn geweest, bijvoorbeeld om een valse link te leggen naar de sex-affaires en bepaalde personen 'chanteerbaar' of alleszins manipuleerbaar te maken. En bij de onmogelijk toevallige slachtoffers, is er enkel een serieuze materiële en rechtstreekse link naar de seks-affaires.

Mogelijkheden zijn dus bij combinatie:

1] afzonderlijk.
1] + 2]
1] + 2] + 3]
1] + 3]
1] + 4 dient geëlimineerd te worden, onmogelijk, zie volgende paragraaf!

Merk op dat 1] + 2] ; 1] + 2] + 3] en 1] +3] slechts variaties zijn op hetzelfde thema, waarbij de uitvoerders steeds in dezelfde middens dienen gezocht te worden, zijnde één of meerdere veiligheidskorpsen (rijkswacht, staatsveiligheid, veiligheids- en inlichtingendiensten, leger, ex-personeelsleden van deze korpsen, gelieerde personen aan deze korpsen en het gewone criminele circuit).

Bij 1] afzonderlijk en 1] + 4] is de belangrijkste link de se sexevenementen. Maar daarom niet noodzakelijk het motief, kan bijvoorbeeld een ander motief zijn binnen een groep van mensen die elkaar daar frequenteerden, daar vergaderden, of elkaar daar ontmoetten. (kan iets heel banaals zijn, bijvoorbeeld een schuldenkwestie, zeg maar iets , hé).

Maar volgens mij voelden ze zich toch op de één of andere manier beschermd door iemand, dit schreef Renne.
Mijn reactie, ja kijk, alle bovenstaande combinaties laten bescherming toe, zelfs 1] + 4], maar hier eerder incidenteel en onmogelijk zo structureel als operationeel gebleken is, de facto is er zeker bescherming geweest, misschien niet rechtstreeks, maar misschien zijn de opdrachtgevers of uitvoerders zo slim geweest het dossier te besmetten met de sexevennementen, door een aantal slachtoffers te maken in die omgeving.

Men kreeg andere mannen aan hun zijde door ze te chanteren, zei Renne: mocht dit zo zijn, dan waren de sexevennementen ideaal hiervoor. En als men echt zeker is dat de reus 1m90 of groter was, dan kan je toch in bepaalde milieu's gaan zoeken naar mensen met zo een lengte. In leger-rijkswacht- en crimineel milieu's (bv gevangenissen).

Men moet de moed hebben uit de stukken die men zelfs als leek kan raadplegen, de conclusie te trekken dat gezien de personen die vermoord werden als getuige, of in al te vaak al te verdachte omstandigheden omwamen, en dat waren vaak mensen uit het milieu van de veiligheidskorpsen, dat 1] + 4] toch dient uitgesloten, want dat had men deze praktische, banditistische manipulaties van het onderzoek, en ik bedoel daarmee de flagrante feiten van manipulatie, niet de subtielere, want die kunnen het werk zijn geweest van mensen die angst hadden om genoemd te worden in de sexevennementen, niet praktisch en organisatorisch kunnen waarmaken, vaak op verschillende plaatsen in België.

Eén zaak kan evenwel niet uitgemaakt worden op basis van de publieke feiten, en dat is of er hooggeplaatste opdrachtgevers of één hooggeplaatste opdrachtgever was. En dat is ergens ook de moeilijkste tak van een onderzoek, ook in het algemeen en in andere gevallen, want de opdrachtgever/opdrachtgevers:

 1. voeren niets zelf uit, tenminste als zij hooggeplaatst zijn;

 2. zij zijn de enigen die het weten van elkaar;

 3. en er is slechts 1 verbindingspersoon nodig tussen opdrachtgevers en uitvoerders.

Het grootste probleem is het gebrek aan synthese. Mijns inziens staan er voldoende elementen in het onderzoek om te besluiten dat de daders reeds gekend zijn!

Men bekent dit eigenlijk zelfs in de feiten, door het DNA-onderzoek dat gedaan werd. Men mag toch niet vergeten dat één dader van de Bende van Nijvel bekend is bij het gerecht. EN met alle respect, als men 1 dader heeft, is het maar een kwestie de dominostenen te laten vallen.

Wordt vervolgd.

Sommige dievenbendes kenden elkaar van haar nog pluimen. Op één of andere manier werden ze gerekruteerd door iemand die op de hoogte was van wat er waar te rapen viel. Ze deden de opdracht, verdeelden het geld of de buit en gingen nadien naar huis net zoals iedereen die gaat werken. Je zou het een soort interimbureau voor criminelen kunnen noemen.

Voordelen: velen kennen elkaars identiteit niet en doen zich waarschijnlijk voor iemand anders voor (valse naam). Men doet de voorbereidingen en slaat zijn slag. Nadien doen ze een soort eed van "we hebben elkaar nooit gezien". Als één van hen aangehouden wordt kunnen ze de andere niet verraden want ze weten niet wie het was. Persoonsbeschrijving: hij was vermomd, het was donker,...

Dit is een tactiek die in de jaren '80 veel toegepast werd. Onder de opdrachtgevers mag je ook mensen van de rijkswacht rekenen en waarschijnlijk ook een Bultot rekenen. Op die manier gaven ze hun informanten een extraatje zodat ze hen konden helpen met een of andere zaak.

De echte profdieven en gangsters hebben vaak een dubbelleven. 's Nachts misdaad, onderdag een normale job en gezin. Dit is iets anders dan mensen die moeten stelen om te overleven!

club_le-happy-few wrote:

Sommige dievenbendes kenden elkaar van haar nog pluimen.

Dit kan best zo geweest zijn bij de eerste golf van overvallen, maar ik durf ten zeerste betwijfelen dat de daders van Eigenbrakel, Overijse en Aalst elkaar niet kenden aangezien ze als getrainde commando's te werk gingen en niets aan het toeval overlieten, daarvoor moet je toch op elkaar ingespeeld zijn.

8 (edited by Koen 14-12-2008 15:38)

Ik ga akkoord met wat Mr. Dickus schrijft: mijns inziens is de hypothese van de dievenbenden onbelangrijk omwille van volgende elementen:

 1. Ze zal nooit tot de doorbraak leiden, ze bevordert enkel het gebrek aan synthese in het hele dossier;

 2. De doorbraak ligt bij leden van de veiligheiskorpsen (cfr. DNA-analyse) en/of bij de sexevennementen.

Het zou trouwens weleens kunnen zijn dat de 4 ministers die door de volslagen onbetrouwbare heren Bultot en Nihoul werden genoemd, 3 ervan trouwens bij naam, de heren waren die werden gechanteerd met de sex-evennementen/wapenhandel/drugstrafieken/zware witteboordencriminalitiet.

Maar als er hoge opdrachtgevers  waren, en met hoog bedoel ik of ministers en/of het hof en/of Luitenant-generaal Beaurir, alles wat daaronder zit beschouwen we even voor de goede orde niet als hoog, dan denk ik dat de kringen van PRL en PSC daar het meest belang bij hadden, het Hof  heeft trouwens heden nog altijd een MR (opvolger van PRL) -stempel. Eind jaren 90 stond men misschien wel bij een ontsluiting van het dossier, mede daar de DNA-technieken de misschien wel bewuste besmettingen van het dossier met veel te veel onderzoekslijnen konden ongedaan maken.

Maar wat heeft men daaraan sins de herintrede van de liberalen in de regering met de regeringen Verhofstadt nog van gehoord?

9 (edited by Koen 24-04-2008 20:38)

Wat we ook kunnen besluiten uit dit dossier is:

 1. dat er bij justitie en politie ook goed werk geleverd is;

 2. dat de opeenvolgende ministers van justitie over het algemeen waardeloze en in sommige gevallen misschien wel waardeloze bandititistische figuren waren;

 3. dat er binnen de staat (wetgevende macht, rechterlijke macht,uitvoerende macht[ministers en administratie]) een geleding is van mensen die het goed menen, wat niet wil zeggen dat ook zij fouten kunnen maken en maken;

 4. dat er ook een groep mensen is die naar vorm misschien deel uitmaken van de staat, maar naar de feiten niet meer zijn dan een ganstersyndicaat.

En dat is ook vandaag nog een structureel gegeven.

Bij de liberalen, als politieke beweging dan, is deze groep 4] het best vertegenwoordigd. En dat bedoel ik dan niet voor het liberale gedachtengoed (ben zelf voorstander van een zo sociaal mogelijk liberalisme, maar over het algemeen geen voorstander van de liberale politici), voor zij die zich beledigd zouden kunnen voelen. En eigenlijk geldt deze aanwezigheid van groepen 3 en 4 ook meer in het algemeen voor de maatschappij, is de overheid geen weerspiegeling van de maatschappij?

Maar het ergste is dat: Groep drie bedoelt het over het algemeen wel goed, maar is ook gelovig (in de algemene zin van het woord, niet in de religieuze zin noodzakelijkerwijs). En wat is het kenmerk en het erge van geloven (of het nu in het dagelijks leven is, in een gerechtelijk onderzoek, of wat dan ook? Men projecteert zijn verlangens op de feiten, het bevordert de waarheidsvinding dus niet, en het leidt in de praktijk bij groep 3 tot goedgelovigheid, waarvan groep 4 dan weer misbruik kan maken).

Het ergste is dus niet zozeer het bestaan van groep 3, maar wel dat deze heren door de media al te vaak worden geportretteerd als eerbare, goedwillige mensen, en dat er dus een collectieve leugen wordt geconstrueerd.

Conclusie: Staat = Goedmenende mensen + Gangstersyndicaat

Over het algemeen houdt de bandititistische strekking binnen de staat zich bezig met misdaden tegen de goederen, soms schakelt zij over op misdaden tegen de personen (bijvoorbeeld door mensen die gewag maken van misbruiken te trachten neutraliseren door ontslag en dergelijke, geweld is uiters zeldzaam, door medecriminelen uit de wind te proberen zetten in gerechtelijke onderzoeken en diens meer bijvoorbeeld, door machtsafwending).

Misschien waren de omvang van de banditistische geledingen binnen de staat begin jaren '80 zo groot geworden dat de Bende van Nijvel hiervan een exponent was?