Re: Beersel: 23 December

Mag ik jou vragen waarom jij denkt dat dit aan de paracommandos werd aangeleerd? Dit is een "manier" die door misdaadfamilies/bendes werd/wordt toegepast.

412

Re: Beersel: 23 December

Daar heeft u een punt meneer Luk Paard, maar in de tijdsgeest van De Bende van Nijvel, was er nog geen internet zoals wij dat nu kennen en waar iedereen dan informatie over van alles en nog wat zou kunnen vinden. Met andere woorden de kennis van nu is wel schijnlijk anders dan de kennis van toen.

413

Re: Beersel: 23 December

Dat is heel simpel. Het is mij in de jaren 80 medegedeeld door 2 para's die dat net hadden aangeleerd.

414

Re: Beersel: 23 December

Dit klopt, ik ben zelf een ex-paracommando, lichting in de jaren 80, en deze technieken heb ik indertijd ook geleerd gehad. En nog veel meer ook. smile

415

Re: Beersel: 23 December

Die technieken kon je ook vinden in bv. "The Anarchist Cookbook", in de City 2 bv. waren underground platenwinkeltjes met ook boeken en pamfletten om de fascisten en kapitalisten uit te schakelen (wij waren 12 in 1980 en het bleef bij stoer doen op de speelkoer). Er stonden technieken in om zelf wapens, bommen en verboden middelen te maken, op Punk optredens lagen er altijd wel zelfgemaakte tijdschriftjes gekopierd of gestencild niet dat we dat echt durfden natuurlijk. Stadsguerilia technieken kon je overal vinden. Om maar te zeggen dat het niet per se alleen voor militairen was. Had Christine Van Hees geen gelijkaardige lus van warmgemaakte koperdraad rond haar keel en voeten?

Re: Beersel: 23 December

Dacht spontaan netaan hetzelfde!

417

Re: Beersel: 23 December

De zoon van José Vanden Eynde, een voormalig legioen, heeft ervoor gekozen om deze ellende te vergeten door zichzelf te emigreren naar Lesotho, naar Maseru. Hoe kwam hij op het idee om naar daar te gaan of wie gaf hem het idee?

Re: Beersel: 23 December

» Forum

Na en door het lezen van vrijwel al jullie reacties in dit topic, zijn er voor mij nieuwe verdachten opgestaan, waar ik eerder nog geen rekening mee hield, waarschijnlijk omdat er enkel in deze zaak enige verdenkingen tegen hen gerezen zijn. Maar het begon me eigenlijk al te dagen toen ik las over die bijzondere knopen die gelegd waren om VDE mee vast te binden en de diefstal van die spuuglelijke borden, die eigenlijk maar door één bevolkingsgroep mooi gevonden worden, en dat zijn kampers - zoals we hier in Nederland zeggen. Kampers doen ook vaak/veel in auto's, waardoor bijvoorbeeld het (heimelijk) overspuiten van een Golf een fluitje van een cent is, als je de juiste mensen kent. Had Latour ook niet iets te maken met (illegale) autohandel?

Wanneer je de zaken door een dergelijke bril gaat bekijken vallen er veel dingen op hun plaats, zoals ook het amateurisme van deze bende, dat nergens zo duidelijk naar voren komt als in deze zaak. Dat er twee (afzonderlijke) moorden hebben plaatsgevonden in dat gebied kan erop wijzen dat de dader(s) hier woonde(n), hetgeen ook het enige verband lijkt te zijn, aangezien ze slechts naar de herberg gekomen waren om er gratis te schransen, niet om te moorden, zo lijkt - als dit wel de bedoeling van het bezoek was geweest dan hadden ze dat immers de vorige keer wel gedaan, toen de oude man erdoorheen was geslapen. Dat het dezelfde "gasten" waren als de keer/keren daarvoor is erg waarschijnlijk en voor zoiets ga je ook (liever) niet te ver van huis natuurlijk, zeker niet meerdere keren. De kans dat de daders op het genoemde kamp woonden of (regelmatig) verbleven is dus zeker aanwezig, zo niet vrij groot.

Maar daar mocht, om wat voor reden dan ook, blijkbaar niet gezocht worden, getuige de strekking van het artikel. Wie enige ervaring heeft met kampers, of de heersende mentaliteit op veel kampen, waar deze mensen in opgroeien, die weet wel dat velen wars zijn van autoriteit en niet vies van een stevig potje criminaliteit. Een giftige cocktail waar de overheid hier in Nederland, zeker in die jaren, maar amper in durfde te roeren, door de stinkende walmen die eruit opstegen. Het gevolg was dat die kampen een soort vrijstaten werden waar slechts de eigen regels golden, aangezien de politie het terrein nauwelijks nog kon of durfde te betreden, enkel via grote acties.

Ten tijde van deze moord was uiteraard nog niet bekend waar deze bende allemaal toe in staat was, dus kan de terughoudendheid om zich op de meest voor de hand liggende verdachten/locatie te (mogen) richten (politiek) zijn ingegeven door de (linksige) laissez-faire politiek ten aanzien van deze gemeenschappen - waarschijnlijk uit angst dat die anders (nog meer) gestigmatiseerd zouden worden. Toen de bende eenmaal was uitgegroeid tot een monsterlijke draak werd de kans op (al te straffe} stigmatisering van deze gehele bevolkingsgroep, mochten er zigeuners bij betrokken zijn, alleen maar groter natuurlijk, dus dat zou een belangrijke reden kunnen zijn dat men (politiek/hoge ambtenarij) de waarheid liever niet wenst te kennen, uit angst voor de beerputten die dan opengaan. De plaatselijke politie werd o.a. immers van hogerhand op een dwaalspoor gezet via de meest belachelijke routes, zoals te lezen in het eerste artikel, waardoor de draak de kans kreeg om uit te groeien tot het monster dat voor iederéén onhanteerbaar werd. Tóén had je hem nog (zonder veel ophef) dood kunnen slaan, daarna niet meer, te beladen.

Dit is de meest "onschuldige", en daarom wellicht meest plausibele, reden die ik kan verzinnen voor eventuele manipulaties vanuit de politiek/hoge ambtenarij in dit dossier, die erop gericht zouden zijn om de waarheid te verhullen. Niet om iemand te beschermen, maar om de eigen fouten af te dekken, die samen met de waarheid aan het licht zouden (kunnen) komen. Zoals ook de fout om woonwagenkampen uit te laten groeien tot broeinesten van criminaliteit, door de wet er nauwelijks nog te handhaven, waardoor er dit soort verknipte criminelen in konden ontstaan.

Deze hypothese veronderstelt dus enige kennis over wie de daders zouden kunnen zijn, die men om bepaalde redenen liever niet zou vinden, bij degene die het onderzoek saboteert. Iedere complottheorie gaat uit van dergelijke kennis uiteraard, zoals ook wanneer men daarmee individuele rijkswachters of politieke groeperingen in bescherming zou willen nemen, maar als het is om de zigeuners (als bevolkingsgroep) te beschermen is dat ongeveer vanuit hetzelfde motief als dat er in deze zaak van VDE gehandeld werd, waarbij er van hogerhand duidelijk weinig tot geen behoefte was om eens op het woonwagenkamp te gaan kijken/zoeken, toen nog niet wetende wat dat voor gevolgen zou hebben uiteraard (als het waar is). Het was gewoon onderdeel van de laissez-faire politiek en/of om de beerput (aan ambtelijk onvermogen) gesloten te houden, om niet te veel rond te neuzen op die kampen en er ook erg veel te gedogen wat voor een ander verboden is. Daardoor ging men zich ook oppermachtig voelen en werd het dreigen met, of het gebruik van, geweld een soort gewoonte om tóch je zin te krijgen. Er waren dan ook meerdere redenen voor dit gedoogbeleid en/of zwijgzaamheid, dat moge duidelijk zijn, maar daardoor werd het alleen maar erger.

Door deze hypothese zijn veel zaken voor mij toch wel in een iets ander licht komen te staan, zoals de inbraak bij de Colruyt in Nijvel, waarbij men dus écht enkel uit leek op wat levensmiddelen en niets anders, maar en passant wel even drie mensen vermoordt. Het kan immers niet anders dan dat Fourez/Dewit bij toeval oog in oog kwamen te staan met de bende, want als zij daarheen gevolgd zouden zijn door hen dan waren ze daar nooit gestopt, midden in de nacht. Maar de brutaliteit om daarna toch gewoon nog even de klus af te maken waarvoor ze gekomen waren, die tart inderdaad het voorstellingsvermogen, waardoor je gaat denken dat de inbraak een dwaalspoor moet/kan zijn om een gelande executie te maskeren. Maar hetzelfde gebeurde na de moord op VDE, dat men gewoon afmaakte waar men voor gekomen was, waarbij de marteling en moord blijkbaar gezien werden als een leuk verzetje. Wat me het meest intrigeert aan die diefstal is de grote hoeveelheid (goedkope) bakolie die werd buitgemaakt, waardoor je wederom gaat denken dat die inbraak nooit serieus bedoeld kan zijn, maar inmiddels denk ik van wel, ze waren oprecht bij alles wat ze deden.

Voor wie moeite heeft om zich een dergelijke (criminele) mindset voor te stellen heb ik deze docu, die ik deze week toevallig vond en uit heb gekeken, vooral vanwege het intrigerende begin, waarin de daders vrijuit spreken over hun daden en hun criminele carrière » YouTube

Wat ik ook opmerkelijk vind is de oprechtheid tijdens de verhoren, nadat ze zijn aangehouden, waaruit volgens mij blijkt dat ze zelf eigenlijk ook niet goed weten/beseffen wat hen gedreven heeft tot deze misdaden, alsof het een soort (manische) roes was waar ze in verkeerden. Als ze niet gearresteerd waren was het nog veel erger geworden, maar hun eigen amateurisme heeft dat waarschijnlijk voorkomen.

1 + 1 = 2

419

Re: Beersel: 23 December

De daders kunnen inderdaad kampers geweest zijn gezien de aanwezigheid van het kamp nabij. Overigens is er een verschil tussen kampers en zigeuners, die zijn namelijk niet hetzelfde want niet alle kampers zijn zigeuners.

Wat natuurlijk wel is, is dat het kasteel van Beersel direct naast de afslag van de E19 ligt, waardoor de daders ook vrij eenvoudig vanuit het Brusselse gekomen kunnen zijn

420

Re: Beersel: 23 December

Beste amateurspecialist, dat het echtpaar Fourez-Dewit onderweg slachtoffer is geworden van een ontvoering en beroving, waarbij beiden in hun MB 190 of in de gestolen Saab 900 zijn meegenomen, waarbij zij pas zijn vermoord nadat er was ingebroken in de Nijvelse Colruyt, komt mij eveneens voor als een mogelijk scenario. De hypothese dat het echtpaar ook is beroofd, haal ik hier ook aan, mede indachtig de overval op het juweliersechtpaar Szymuzik in Anderlues, waarbij er, voor zover mij bekend is, van justitiewege is aangegeven dat er voor ongeveer BEF 140.000 aan juwelen en horloges is meegenomen, wat op zichzelf beschouwd wel zou kunnen kloppen. Echter, wat er nog meer zou kunnen zijn meegenomen, blijft de vraag, met in het achterhoofd de mogelijkheid dat het echtpaar Szymuzik - zij hadden een schietwapen in huis -, mogelijk (on)bewust heeft meegewerkt aan bepaalde trafieken (lees: helen en/of opslaan en/of witwassen van (bijvoorbeeld) op op 09-10-1980 (zaak-Valcke) en/of 26-10-1982 (zaak-Zwarts) gestolen goudstukken en/of horloges en/of juwelen, welke trafieken het daglicht niet konden verdragen. Mogelijk is er bij/van Szymuzik meer gestolen, dan justitie lijkt te suggereren. Vooralsnog maken we geen schijn van kans tegen het federaal parket, dat medeplichtig is aan het toedekken van (de) misdrijven (van de Bende van Nijvel).