Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

Verhoor van Michel Libert

Ch, F17, K54, MA V, CWB - 10.03.1988 - PV 21506/88 *11

Michel Libert, lid van WNP, weidt uit over structuren, samenstelling en activiteiten van WNP. Libert preciseert dat Latinus het er met hem over had gehad dat hij contacten had in Waals-Brabant en op die manier Cocu kende; over Cocu gaf hij echter nooit enige precisering en hij stelde hem ook niet aan hem voor.

Hij verklaart dat WNP contacten had met de commissarissen bij de Veiligheid van de Staat Smets (bijgenaamd le canard) en Kausse (bijgenaamd le lapin) en met rijkswachter Goffinon van de BOB van Waver, alsmede met Bouhouche. Libert wordt opnieuw verhoord over de financieringsbronnen van WNP (MA IV, CWE - 08.06.1988 - PV 21846/88).

Anderzijds werd ook onderzoek gevoerd naar de plaatsen waar Libert postbussen had (MA III, CWB - 17.06.1988 - PV 218663/88 - * 7; daarenboven, ibidem PV 21837/88, wordt gepreciseerd dat Libert van 14.09.1983 tot 24.01.1984 in voorlopige hechtenis heeft gezeten in de gevangenis van Vorst, in het kader van het dossier over de privé-milities van WNP).

Libert heeft de namen van de personen met wie hij naar eigen zeggen contact zou hebben gehad, ook opgegeven tijdens een getuigenis die hij in die zin heeft afgelegd voor de BOB van Waver, op een apostille van onderzoeksrechter Schlicker, in 1986 (Ch, F17, K55, MA V, BOB Waver - 09.04.1986 e.v. - PV 1184/86 - * 30).

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

Onthullingen door Libert

K55 –MA I

In het dossier is een uittreksel opgenomen uit een artikel van het weekblad "De Post" van november 1989, dat door Driesmans en Lagasse is ondertekend en onthullingen bevat van Libert, die beweert dat de overvallen op de winkels van Colruyt en Delhaize het werk van WNP zouden zijn.

Libert wordt op 22 december 1989 gehoord door de CWB en de Delta-cel samen (K55, MA I, CWB - 22.12.1989 - PV 23268/89 - *20): Libert zegt dat hij een "verband" heeft gelegd tussen de feiten die zich in Waals-Brabant hebben voorgedaan en een inlichtingsoperatie die werd gelast door Burafex die, nog steeds volgens Libert, de informatiecel van de WNP zou zijn; Libert geeft tot slot toelichting bij zijn contacten met de Veiligheid en met Bouhouche.

Op 10 mei 1990 overhandigt Libert documenten betreffende de inlichtingsopdracht die van Burafex zou uitgaan (en waarvan de statuten zijn opgenomen in K69, MA 1) aan de Delta-cel.

Michel Libert gaf in 1989 de volgende uitleg over de rekrutering van manschappen voor het WNP en de toelatingsexamens die deze nieuwe WNP-leden moesten uitvoeren:

"Mijn tweede vader [wie?] was bij de Gestapo in dienst getreden, nadat hij een korte tijd in de rangen van Léon Degrelle had gediend. Daardoor kwam ik al heel vroeg in die wereld terecht. Na de oorlog liep hij een veroordeling op, maar hij werd in 1946 door de Amerikanen gerecupereerd. Hij werd meteen ingeschakeld in organisaties van hetzelfde soort als WNP, die zij vanuit Duitsland opzetten om de belangen van het Westen te verdedigen tegen de dreiging van het communisme.

Zowel spierbundels, huurdoders als denkers werden ingezet in organisaties met wisselende namen maar steeds opgebouwd volgens hetzelfde stramien. Het is alsof men andere stekkers in eenzelfde centrale voeding insteekt. Mijn tweede vader introduceerde mij aanvankelijk in de Teutoonse Orde, pas later kwam ik bij Westland New Post.

Ik heb zelf mannen voor de organisatie gerekruteerd. Van de graad van kapitein af had ik daar de bevoegdheid toe. Hoe gaat dat … Je bent anticommunist, je beoefent een gevechtssport, wij zijn al een keer samen wezen stappen. Dan vraag ik of je bereid bent je in te zetten voor de verdediging van het Vrije Westen. Ik vertel dat er een mogelijkheid is om iets reëels te doen terwijl je toch gedekt bent. Een antwoord vraag ik niet meteen, ik laat de zaak liever even bekoelen tot je bij een volgende ontmoeting zelf over de brug komt.

Door illegale missies uit te voeren, moet iedereen zich verbranden, dat is de regel. Eenmaal je je geëngageerd hebt, verandert dan ook alles. Dan is er tussen ons een moreel contract gesloten en dan geldt ook voor jou de wet van de stilte. Je kunt kiezen voor min of meer actief inlichtingenwerk, voor een universitaire groep die publicaties verzorgt of ook zowat barbouzewerk gaan doen. Maar altijd zul je ertoe gedreven worden iets onwettelijks te doen, helemaal in je eentje. En weigeren kan dan niet meer. Dat gaat van infiltreren van een militaire inlichtingendienst tot het liquideren van iemand. Ik vind niets uit, dat zijn concrete voorbeelden. Iedereen moet ergens zijn vingers aan branden.

Ik was pas zestien toen ik begon en mijn tweede vader zorgde ervoor dat ook ik verbrand raakte. Zo'n opdracht kan ook zijn ergens binnen te breken, een brandkoffer te kraken en ongezien weer buiten te raken. Als je gepakt wordt, is er altijd wel een autoriteit die op de hoogte is. Zelf werd ik verschillende keren gevat en telkens heeft men mij uit de gevangenis gehaald. Zo leer je, zo doe je praktische ervaring op. Tot je kunt binnendringen in een ambassade, een nacht lang klaar wakker blijven, een dossier vinden en ermee ontkomen.

In Antwerpen voerden we ooit zo'n operatie uit. We moesten er inbreken in het kantoor van de Antwerpse zakenman Herman Geschier. Onze opdracht was uit zijn koffer documenten te halen die bezwarend waren voor de veiligheidsdienst van Zuid-Afrika; documenten waarvoor de Belgische Staatsveiligheid interesse had. Een lid van de Sûreté gaf ons trouwens groen licht voor de operatie. Ons commando bestond uit vier man: Nemry, Elnikoff, Saucez en ikzelf. Wij kregen allen informatie mee over de verkeerslichten in de buurt, de interventietijd van de politie én we hadden een sleutel van het kantoor. Omdat een onvoorzien alarmsysteem in werking trad, moesten we er onverrichter zake vandoor gaan. Dat heb ik later allemaal aan mijn ondervragers verteld, maar ik heb er niets meer over gehoord.

Het gerecht heeft trouwens nooit wat gedaan met alle inlichtingen, met alle schema's die ik verstrekte. Niemand heeft er wat mee gedaan. Men houdt het er liever bij dat WNP een klein groepje was, een geïsoleerd fenomeen. Terwijl het tegendeel waar was."

Interview met Libert (eind jaren 80 ?) en alweer geruime tijd geleden geplaatst door een forumcollega van tueriesdubrabant.com. Helaas versta ik maar hier en daar wat woorden...

[youtube]ZwRejRGOWNA[/youtube]

Libert spreekt nogal vlug en daarom herken ik niet duidelijk wat hij zegt op 6'36''. Ikzelf meen te verstaan: "Problèmes avec la politi...". Het lijkt mij niet "la police" te zijn maar ik kan mij vergissen.

De grote Manitou ziet alles

36

"Problemes avec la police d'Ixelles." In het Nederlands: problemen met de politie van Elsene.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Michel Libert in de jaren '90:
http://nsm08.casimages.com/img/2014/10/08//14100812264814738712594376.jpg

Michel Libert verleende in mei 1981 onderdak aan Luc Vankeerberghen na de aanslag op een moskee in Machelen. Zie » Forum

Ben wrote:

"Problemes avec la police d'Ixelles." In het Nederlands: problemen met de politie van Elsene.

Dat is al iets heel anders dan "problemen met de politie" en lijkt de vrijgeleide-kaart van de leden van de WNP al heel wat aannemelijker te maken.

De grote Manitou ziet alles

In 1989 verklaarde Michel Libert:

"Thans ben ik ervan overtuigd dat de overvallen op de grote warenhuizen van bij ons kwamen. Ca venait de chez nous. Ik was een tijd uitgeschakeld, opgesloten in de gevangenis in die dagen, maar ik heb toch veel meegemaakt.

Zo kwamen Paul Latinus en Karel De Lombaerde mij weghalen van een scoutskamp. Voor mij was dat een bevel, ik volgde hen. Ik had het gevoel dat ze mij toen vooral aan andere mensen wilden tonen, die mij in de gaten moesten houden. Een duidelijke uitleg kreeg ik niet. Wel spraken beiden over 'les grands évènements' die op til waren en waarvoor alle secties zich paraat moesten houden.

Ik werkte in de GB van Kraainem, halftijds, toen ik daar een man van WNP [Barbier?] opmerkte. Kraainem was toen een mikpunt van de Bende. Men verwachtte er zich aan een overval. Er zaten scherpschutters op het dak. Toen is daar een Golf GTI met vier man aan boord de parking komen opgereden. Zij aarzelden, maakten rechtsomkeer en gingen er vandoor. Alles was afgegrendeld ... behalve de Ring en zo konden zij ontsnappen.

Voordien was WNP ingeschakeld. In het kader van een operatie hadden wij bevel gekregen informatie te verzamelen over grote warenhuizen. Ik kan niet zeggen van wie dat bevel uitging. Bevelen waren nooit genaamtekend. Wij ontvingen een OMD, een ordre de mission. Om de authenticiteit daarvan te controleren zat er een wiskundige formule in, die wij met onze Rosenbergschaal konden ontleden.

Ik heb daar ook aan meegewerkt. Van enkele grote warenhuizen heb ik toen een beschrijving doorgegeven van de ligging, de verkeerssituatie, het aantal kassa’s, de bewaking. En toen volgden de 'grote gebeurtenissen' ..."

En wat als dit maar een halve waarheid is? Dat de WNP-leden niet enkel maar die observaties gedaan hebben maar ook de acties (al dan niet op bevel) zelf hebben uitgevoerd?