91

Re: Zaak Dutroux

GL, dit is een link met info over die file » wikileaks.org

"This 1235 page document presents a summary of key dates, persons, communications and financial transfers involved in the Dutroux case."

Re: Zaak Dutroux

Anneke Lucas lijkt me simpelweg de versie van Regina Louf te herhalen. Los van het feit dat Anneke al dan niet misbruikt is, kan ik mij niet ontdoen van de idee dat ze onzin verkoopt als een vorm van aandacht om haar eigen trauma te verwerken. Of nog erger dat ze helemaal niet misbruikt is maar gewoon mentaal labiel is en daar geld uit slaat.

Re: Zaak Dutroux

Op welke manier slaat Anneke Lucas geld uit het dossier Dutroux? En ja, Anneke Lucas lijkt te herhalen wat X1 verklaarde, dat er pedo netwerken zijn met prominenten, evenals de andere X-getuigen. Maar dat kan natuurlijk nooit waar zijn, wie dit verkondigd is zeker van lotje getikt ... Gewoon aandachtshoeren toch die X-en? En Pedofilie in België is over, nu dat Dutroux in de nor zit, die jongen werd ocharme verdacht van te behoren tot een netwerk van allemaal andere mensen die graag kindjes mishandelen. Wie dit gelooft is ongetwijfeld al even gestoord als de X-getuigen zelf. En politie en justitie (en de pers) hebben ALTIJD gelijk en doen NOOIT iets mis, dekken nooit eens iets toe. Daarom is de Bende van Nijvel trouwens ook al lang gevat en moeten er geen onderzoeken meer gebeuren en fora bestaan.

94

Re: Zaak Dutroux

vlaerenko wrote:

Anneke Lucas lijkt me simpelweg de versie van Regina Louf te herhalen. Los van het feit dat Anneke al dan niet misbruikt is, kan ik mij niet ontdoen van de idee dat ze onzin verkoopt als een vorm van aandacht om haar eigen trauma te verwerken. OF nog erger dat ze helemaal niet misbruikt is maar gewoon mentaal labiel is en daar geld uit slaat.

Natuurlijk lijken de slachtoffers hun verklaringen op elkaar. Het waren dan ook steeds dezelfde villa's, dezelfde kastelen en dezelfde pedofielen die met hun smerige fikken aan de kinderen zaten.

Re: Zaak Dutroux

Wat vrouwen zeggen is in dit verband is zelden of nooit waar, had men de ex van bijvoorbeeld Bougerol geloofd dan was er een kans geweest dat we verder stonden. Vlaerenko, het is dank zei een meerderheid van mannen die zoals jij dachten dat andere mannen ongestraft konden verder doen. Ik zou je willen uitnodigen om daar eens rustig over na te denken. Dat is geen verwijt naar mannen toe, dat is gewoon gevolg van het feit dat mannen oververtegenwoordigd waren bij rijkswacht, politie, rechterlijke macht etc.. etc...

Ik sluit mij aan bij Lode Jaere.

Re: Zaak Dutroux

Iemand die de uitzending paar maand geleden helemaal gezien heeft van de stiekeme opname van een gesprek door het raam van 2 gevangen met Marc Dutroux die zijn dagelijkse wandeling doet? Op een zeker moment begint Marc Dutroux zelf over de Bende van Nijvel en hoe de 'echte' schuldigen beschermd worden, ook in zijn dossier. Dacht zelfs dat hij verwees naar o.a. justitie en zelfs namen noemt. Heb maar flarden gezien. Toch opmerkelijk dat hij spontaan over de Bende van Nijvel begint en de bescherming van bovenuit.

97

Re: Zaak Dutroux

vlaerenko wrote:

... als een vorm van aandacht om haar eigen trauma te verwerken. OF nog erger dat ze helemaal niet misbruikt is maar gewoon mentaal labiel is en daar geld uit slaat.

We kunnen rekening houden met de herbeleving van een traumatische gebeurtenis. Om een eigen trauma te verwerken is er wel degelijk spraak van een post traumatische toestand.

Re: Zaak Dutroux

Wie van jullie heeft de moeite gedaan om het script van Anneke Lucas te lezen? Haar verdere levenswandel te bekijken? Wie? Dat zou ik eens graag weten.

» Forum

C'est un juge membre du PSC, qui a su étouffer quelques affaires compromettantes pour ses amis.

Wie waren zijn vrienden? Van wie was hij de dooppeter? Hier kruisen de belangen Dossier Dutroux / Bende van Nijvel.

Ook Hipa is zich daar blijkbaar goed van bewust:

"Ik ken iemand die de fotos persoonlijk in handen had. Deze fotos zijn zo erg omdat men kan spreken van kindermishandeling en pervertiteiten van het hoogste niveau. Waar deze fotos nu zijn, geen idee! Er zijn mensen hiervoor vermoord! Dit was ook het werk van de Bende! En volgens mij de reden van het niet mogen uitkomen! Moesten deze boven water komen dan hebben we een crissis nooit gezien in binnen en buiteland. In deze zaak komen de namen terug van de dossiers Dutroux de uitloper van de laatste sexuele uitspattingen. Er zijn veel kinderen in de jaren 1970 tot 1989 verdwenen uit wees huizen, deze stonden dan weer onder controle van dezelfde clan machtsmisbruikers. Het klinkt als ongelooflijk, en verzinsels van vroeger! Helaas is dit een waar gebeurd verhaal."

Of je nu Anneke Lucas of Hipa noemt, blijkbaar wil niemand goed lezen wat ze schrijven. Ik denk dat ze beiden spijkers met koppen slagen. Ik denk het niet, ik weet het met bijna grote zekerheid als "outsider". Punt.

Belgie davert heus niet op zijn grondvesten voor 36 ton wapens of even veel verhandelde drugs, noch voor rijkswachters die plots voor boef spelen of politici die miljarden versluizen.

Belgie davert op zijn grondvesten als diezelfde politici of leden van het hof en natuurlijk ook rechters en gendarmen zich vergrijpen aan kinderen. Zich vergrijpen aan kinderen is waarschijnlijk nog te soft uitgedrukt. Martelen en verkrachten met een grijns op hun gezicht komt dichter in de buurt. Niet alleen kinderen maar zelfs baby's .

99

Re: Zaak Dutroux

En 'Cobra' noemde namen! Waarna het oorverdovend stil bleef. En zeg nu eerlijk: Als je naam onterecht zou vernoemd worden in zulke smeerlapperij? Zou je dat zomaar over je heen laten gaan? Ik zou hemel en aarde verzetten om me vrij te pleiten! De makkelijkste weg is natuurlijk iemand zot verklaren, zie X1 (Regina Louf)! En twijfel zaaien bij Anneke Lucas. Meer en meer van zulke smeerlapperij komt met mondjesmaat ter sprake, zie Epstein!

100

Re: Zaak Dutroux

Zelfmoord, Zot, Ziek, Zoek ... komt inderdaad vaak voor in dit verhaal zowel bij getuigen als bij speurders tot en met magistraten. In ieder geval heeft men ook bij Cobra geprobeerd hem zot te verklaren en hijzelf heeft daar handig gebruik van gemaakt als je 't mij vraagt. Op die manier kon hij schrijven wat hij wou schrijven.