111

De derde dader zal één van de twee zijn die naar de bureau zijn gegaan, want het is de dader aan de kassa's die de jongen gijzelt, wat wel is de RG2 is in Eigenbrakel gelukkig niet in actie gekomen. De plaatsing van de wagen en uitvoering doet vermoeden dat het op voorhand al vaststond dat ze erna naar Overijse gingen gaan.

Ik vraag me zelfs af of ze niet met meer waren en een tweede wagen. Gezien dat ze 20 min. erna in Overijse zijn plus de moord op Finné. Als het een aanslag is zal het zeker goed voorbereid geweest zijn en is de kans groot dat er een back-upplan en een commandopost zijn met radio verbinding. De locatie in Eigenbrakel doet veel aan Aalst denken, 2 verschillende ingangen en een parking die afgelegen ligt plus verschillenden mogelijkheden om te ontsnappen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

112

Patrick, heel interessant dat je de aandacht op dader 3 focust. Dader 3, met de Rg2, zal de chauffeur zijn waarschijnlijk. Als men de gegevens van deze post van Boemerang van het topic Overijse combineert met deze van Eigenbrakel word de samenstelling duidelijk. Ook het laten leven van de gegijzelde jongen kan men misschien ook zo verklaren, ze wilden zo vlug mogelijk naar Overijse.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Beste the end, zoals al uit sommige andere berichten van mij valt op te maken heb ik zelf mijn mening over de volgorde van de slachtoffers in Eigenbrakel reeds herzien. Ik had al steeds het plan om deze oudere berichten die jij hebt gequoot, eens te corrigeren maar nu ben je me voor geweest. De aanvankelijke bronnen voor de volgorde zijnde het CBO-rapport en de 1e Bendecommissie-beschrijving (die mogelijk zo is overgenomen van het CBO-rapport) zijn helaas onjuist gebleken.

Het begon ermee dat Bozidar Djuroski junior bij herhaling vertelde dat zij bij het buitengaan werden beschoten.
De website www.killersbrabant.be van de Cel Waals Brabant spreekt eveneens van dezelfde volgorde als Bozidar jr. Helaas spreekt Bozidar alleen via de pers en helaas is de CBW-website ook niet altijd heilig (de gestolen wapens van Dekaise bevatten veel fouten) maar naar ik aanneem waren er getuigen die het verloop van de feiten te EB bevestigden. Er waren twee personen die nabij Roger Engelbienne stonden en wegvluchten terwijl hij werd neergeschoten, zij zouden alle drie al eerder gevlucht zijn mocht de bende eerst uitvoerig op het busje hebben geschoten. Ook de gegijzelde jongen was getuige van de volgorde van de feiten en helaas zelfs van schokkend nabij, in de armen van de schutter.

De juiste volgorde is dus:

  1. R. Engelbienne

  2. G. Platane

  3. de Djuroski's

(Zie ook mijn recente berichten bij Foto's Delhaize Eigenbrakel.)

Ik bied dan ook mijn excuses aan aan de heren Pesnot & Volson want hun reconstructiefilmpje lijkt dan toch een juiste weergave van de feiten te zijn (enkele details daargelaten). Ponsaers & Dupont hadden wellicht mogen wijzen op de discrepantie tussen wat zij schreven en wat op het document stond dat zij in hun boek afdrukten maar ach ja ... zij schreven destijds een spannend boek en niet een wetenschappelijk naslagwerk. Zij zijn ook journalisten, geen rechercheurs of wetenschappers en zij konden vast niet bevroeden dat bijna 30 jaar later er een stel pietje preciezen op een forum hun schrijfsels zitten te ontleden. Alhoewel ik mezelf vrij zou kunnen pleiten van enige blaam omdat ik hier vertrouwde op 2 officiële bronnen (CBO en BC) had ik al veel eerder moeten corrigeren en het is maar weer eens een reminder dat ook de Bendecommissie en andere stukken fouten bevatten en ik dus ook foute conclusies trok.

De oorzaak van de fout in het CBO-rapport is waarschijnlijk gelegen in het gegeven dat het rapport stamt van relatief kort na de feiten en dat men later, na getuigen (zoals Bozidar Jr.) te heben gehoord en wellicht nog jaren later toen onderzoeksrechter Lacroix eens eindelijk een wedersamenstelling van een aantal van de feiten (waaronder EB en Overijse) deed, de volgorde van slachtoffers heeft herzien. Het foutje in het CBO-rapport bleef echter rondwaren, tot dus op heden aan toe ...

Nog twee correcties:

Boemerang wrote:

Eerst even melden dat er 2 in- en uitgangen waren bij Delhaize Eigenbrakel.

Waarvan er een permanent dicht was.

Boemerang wrote:

Er is nooit (zoals in het Braine-filmpje) door een andere dader met een machinepistool op gevuurd, de voorruit is ook nog heel!

Een foto van een 9mm huls samen met .12-hulzen die in de buurt van het busje liggen, toonde al aan dat dit anders was. Ook latere beschrijvingen spraken van 9mm vuur op het busje. Tenslotte doken onlangs nieuwe beelden op waarop een kogelinslag in de voorkant van het busje te zien is en omdat daar een "bewijslaststicker" bijzit en er nog zo'n sticker op de voorkant van het busje prijkt is te op dit moment te bepalen dat het busje tenminste tweemaal is geraakt door de 9mm. (zie ook mijn recente berichten bij » Foto's Delhaize Eigenbrakel)

patrick111 wrote:

Ik vermoed dat deze persoon het kind vast heeft, aangezien de twee andere daders bezig zijn met andere/belangrijkere zaken (nl. bureel van de directie en kassa). Meer dan de wacht houden en oogje op de parking werpen, zal hij tijdens de overval niet gedaan hebben.

Dag Patrick, lees het interview met een getuige van de overval, dokter Jacques D. » Feiten

Deze dader (met RG-1) hield de gijzelaar bij zich, leegde de kassa's, vermoorde Ghislane Platane en schoot op het laatst nog eens op dokter Jacques. Hij loopt volgens mij vaste prik in de lange jas rond en heeft een (het) hoedje op. Het is de dader die, zeker in 1985, het meest opvalt, door zijn rol en ook door zijn lengte. Er komen steeds wel aanwijzingen naar voren over de modus operandi maar er blijft ook zoveel onduidelijk en schijnbaar ook voor de onderzoekers gezien zij in de 30-uren reconstructie van Aalst een mix van een Oude-reus-killer-acteur gebruiken, de daders van wapen laten wisselen, met de wagens lopen te goochelen en ergens werd ook gedacht dat de daders van kleding hadden gewisseld tijdens de overval. Ook die profileuze zal nog een verwarrende invloed hebben gehad met haar psycho-killer-theorie.

Bedankt, Boemerang! Als ik het dus goed heb is dit ongeveer wat er gebeurd is in Eigenbrakel. De drie vermomde overvallers springen uit hun wagen en wandelen samen de parking op. De Reus (RG-1) grijpt op de parking een kind vast en stapt richting de ingang, waar Roger E. het kind herkent en reageert (iets zegt? de reus vastgrijpt?) en wordt doodgeschoten. Dit eerste schot wordt ook gehoord door getuige Jacques D. in de winkel. Omstaanders die zagen wat er met Roger E. gebeurde, vluchten weg maar worden niet gedood.

Roger E. werd dus gedood omdat hij reageerde (wat in de ogen van de dader een provocatie is), niet omdat hij te veel had gezien, want anders zouden ook de andere getuigen zijn afgeknald. Vervolgens wandelen volgens Jacques D. de twee overige daders (de Killer en de Oude) naar het bureel van de directie, terwijl de Reus met het kind en de RG-1 in zijn handen naar de kassa's gaat. In het kantoor is te weinig geld, een overvaller (vermoedelijk de Killer) roept "Godverdomme, we zijn voor niets gekomen, we gaan in de massa schieten!". Wat hij uiteindelijk niet doet, enkel de telefoon wordt beschoten.

Volgens Jacques D. gingen er twee overvallers naar het kantoor, de gerant zelf spreekt in zijn getuigenis maar over één dader waaraan hij uitlegt dat hij de sleutel van de koffer niet heeft. Stond de tweede dader op de uitkijk aan het kantoor of zette hij wel degelijk mee de gerant onder druk? Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat de Oude tijdens de overval een passieve rol had.

Aan de kassa's valt wel een slachtoffer. Ghislain P. wordt dodelijk getroffen door opnieuw de RG-1 van de Reus. Ghislain stond recht, hoewel er gevraagd werd om te "gaan liggen en niet te bewegen". Deze ongehoorzaamheid werd vermoedelijk door de Reus opnieuw als een provocatie beschouwd en afgestraft. Eens de twee overvallers terug zijn van het bureel vertrekken ze samen met de Reus naar buiten, hoewel ze bijna nog het geld van de kassa vergeten. Opmerkelijk is dat ze details zoals het beschieten van de telefoon niet uit oog verliezen, maar het geld wel.

Op de parking laten ze het kind los en wandelen ze weg. Ze denken veilig te zijn, de Killer doet zijn Chirac-masker zelfs al uit. De Killer is dan ook verrast wanneer hij opmerkt dat vader en zoon Djuroski hen vanuit hun busje zien. Er wordt geschoten door zowel de Killer als de Reus (RG-1) - dit blijkt onder meer uit de getuigenis van de zoon die de schietpartij heeft overleefd, de reconstructie op YouTube en foto's waarop meerdere kogelhulzen te zien zijn - maar vermoedelijk was het opnieuw de Reus die het dodelijke schot loste.

Kortom, drie doden, allemaal op het geweten van de Reus. De Killer heeft een actieve rol, maar gaat minder snel over tot moorden - ondanks zijn waarschuwing dat hij in de massa gaat schieten - en de Oude heeft tijdens de overval een passieve rol.

115

Dag Boemerang, het groeperen van de foto's van Eigenbrakel zette me aan dit topic nog eens grondig te bestuderen, en het te vergelijken met Overijse maar ook met Nijvel en andere vuurgevechten, en waarbij me bepaalde dingen opvielen. Het aangrijpende interview met de zoon van hier op site heb ik ook gelezen. Onder andere deze verklaring doet me vermoeden dat de Djuroski's samen met R. Engelbienne bij de eerste slachtoffers waren. Het is waar als men de verklaringen van getuigen leest men twijfels kan hebben over het verloop, maar de puzzel moet toch voor een stuk te maken zijn.

Bozidar Djuroski: "We luisterden naar zijn cassettes met Joegoslavische muziek. Het was een warme nazomeravond in september, en heel druk op de parking. Aan de kant stond een venter gele bloemen te verkopen. De muziek stond vrij hard en ik lette verder niet op wat er buiten gebeurde. We hoorden een paar knallen, ik dacht dat het vuurwerk was. Mijn vader moet zich het eerst gerealiseerd hebben dat het iels anders was, want plots schreeuwde hij: 'Ga liggen!'"

Volgens mij word hier het begin van de overval beschreven, de eerste paar schoten op de parking (9mm?), immers schuin voor de rode bestelwagen is het slachtoffer R. Engelbienne gevallen. Volgens mij had de vaders al vlug iets door, deze foto heeft bij benadering het zicht uit wagen weer:

http://lh6.ggpht.com/_w9CR5VmH5fc/TSB-15wmDRI/AAAAAAAAAcg/Wjp8HTpRoZs/Eigenbrakel%202.png.

Het begin van de overval (de schoten) moet zich vlakbij de rode bestelwagen afgespeeld hebben en het eerste slachtoffer viel ongeveer in het zichtveld, het kan bijna niet anders of de vader moet de paniek in het begin hebben waargenomen, ook dat ze niet gezien zouden hebben dat de daders met een gijzelaar over de parking liepen kan ik moeilijk geloven. Er zijn ook nog de kogel inslagen in de bestelwagen en hun toegepaste methode die duiden op een ander verloop zoals op de site van CWB. In feite zijn er nog andere mogelijkheden van hoe het verlopen is ergens moet er één passende zijn.

Mijn interpretatie is ongeveer de volgende: De daders parkeren boven aan het restaurant de wagen observeren de Dehaize ( hoelang?), dan gaan zeker 2 daders ( waarschijnlijk 3 maar het hoeft niet de 3de had boven een perfect sniper positie en was bij de wagen) naar beneden van de trapjes. Daar gijzelen de jongen de (de reus met de RG), waarschijnlijk liep de dader met de 9mm voorop ergens toen die ter hoogte van de neus van rode bestelwagen was had hij zicht op het grootste deel van de parking en kon hij de situatie inschatten, welke doelen eerst uit te schakelen. Toen is het gestart het schieten.

Heeft de dader met de 9mm op dat punt een keuze moeten maken tussen 2 doelen en in het passeren vluchtig een paar schoten op de bestelwagen gevuurd, maar onmiddellijk zijn aandacht op R. Engelbienne gevestigd en een paar stappen vooruit gegaan.? Op dit moment ongeveer moet dader 2 met de RG zich naast de bestelwagen bevinden waar hij ook begint te vuren. En ergens in die seconden kan de zoon een beeld hebben opgevangen van de 9mm dader die zich omdraaide en naar de bestelwagen mikte en van de dader met RG die zich naast de bestelwagen bevond.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

116

Een opmerking i.v.m. mijn post van gisteren: Het kan ook zijn dat het de RG1 dader was die voorop liep en de 9mm dader iets er achter of dat ze naast elkaar liepen over de parking. Alle slachtoffers zijn immers door de RG1 gevallen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Boemerang, misschien kan de onderstaande plattegrond uit Het Laatste Nieuws van 28 september 1985 je wat verder helpen bij je reconstructie. De sterretjes geven telkens de plaats aan waar de slachtoffers ongeveer lagen.

http://nsm08.casimages.com/img/2014/08/21/14082112464614738712467150.jpg

Dankjewel Mero. Leuke find... ook al klopt die tekening qua gebouwen niet helemaal, de posities van de slachtoffers zijn relatief goed weergegeven. Er waren geen benzinepompen daarzo, die waren gelegen aan de rotonde ergens, waar ook die garage was. Ook al weet ik niet of dat Quick-restaurant er toen al was (ik vermoed van wel) hier staat het niet op maar met wat fantasie zou dat op de plek van die garage moeten zijn.

Het kantoor moet verder in de veel grotere Delhaize liggen. Het middelste sterretje (Roger Engelbienne) zou om het hoekje moeten zijn, Bozidar Sr naar ik aanneem in de bestelbus, Ghislain Platane iets verder naar achter, bij de voorlaatste kassa's. Vergeleken met een tekeningetje van Aalst dat op één na alle slachtoffers in de winkel tekende, heeft deze verslaggever toch goed werk geleverd gezien ook dat het snel werk was. Dit heeft hij ook waarschijnlijk uit zijn hoofd getekend nadat hij die avond op de beide plaatsen (O en E) was geweest, in een korte tijd want er moest ook nog een artikel geschreven worden en de krant moest om 2 of 3 uur 's nachts naar de drukker om geperst te worden.

Grts.

119

"Wij hebben eerst de schietpartij op de parking gehoord. Dan zijn zij hier binnengestormd en hebben onmiddellijk het vuur geopend. De klanten stonden als versteend achter hun wagentjes. Eén van de gangsters is naar het bureau gekomen, terwijl twee handlangers zich bezig hielden met het leegplunderen van de kassa's. Pas dan, relatief laat dus, hebben zij de klanten bevolen op de grond te liggen. Hier in het bureau zijn zij systematisch, verrassend kalm, te werk gegaan."

"Het is de derde overval op deze vestiging. Maar de andere keren was het scenario volledig anders. Te beginnen m het tijdstip van de overval: de twee vorige keren wachtten de gangsters tot wanneer de winkel gesloten was. Vrijdag niet, met de dramatische gevolgen die men kent."

Bron: Getuigenis directeur Hourlon | Het Laatste Nieuws | Maandag 30 september 1985

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

120

Het is vandaag 30 jaar geleden dat de Bende van Nijvel drie mensen heeft vermoord in het Delhaize-warenhuis van Eigenbrakel. Na de terreur in Eigenbrakel rijden de gangsters naar Overijse waar ze nog eens vijf mensen vermoorden. De gangsters zijn na 30 jaar onderzoek nog steeds niet gekend.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube