Tijdens de overval hoorde iemand ook het woord 'andouille' een verouderd Frans scheldwoord wat volgens mij kan vertaald worden als idioot, onnozelaar.

Dat woord werd ook gebruikt in de Louis De Funes / Bourvil film "Le Corniaud" met De Funes als gangster en Bourvil als idioot diebuiten zijn weten om een wagen vol heroïne en gestolen diamant de grens moet oversmokkelen.

Het valt me op dat ze niet enkel hifi-liefhebbers waren maar ook inspiratie halen uit films en misdaadseries uit die tijd.

Welke Franse drugsbaas smokkelde van België naar Frankrijk? En verbleef op het landgoed van boezemvriend Beijer die ook betrokken was bij ARI waar hij ook nog kamer ter beschikking stelde voor Philippe De Staerke. En opdrachten uitvoerde voor o.a. Kolonel François waardoor hijzelf ongestoord zijn drugsimperium kon uitbouwen. Ook wapenspecialist en antiquair. Dwepend met Franse filmsterren.

Nog altijd bezig met import-export van wapens en oorlogsvoertuigen (?).

Op 8 november 1985 hielden de familieleden van de slachtoffers van de overvallen in Eigenbrakel en Overijse een persconferentie. Wat is het schrijnend om te moeten vaststellen dat Justitie vandaag, 32 jaar later, nog altijd geen stap dichter gekomen is bij de waarheid en bij de daders van de gruwelijke feiten.

Familieleden slachtoffers Bende van Nijvel stellen zich vragen: “Waarom dat grote stilzwijgen?”

“Dat wij een vader, een moeder, een man of een zoon hebben verloren, kunnen wij niet met de mantel der stilzwijgendheid blijven bedekken. Wij mogen hun onzinnige dood niet vergeten al was het maar omdat andere onschuldigen gevaar blijven lopen zolang er geen einde komt aan dit banditisme!”.

Dat zeiden gisteren vier familieleden van slachtoffers van het bloedbad, dat de Bende van Nijvel op 27 september jl. aanrichtte bij overvallen op twee warenhuizen te Overijse en te Eigenbrakel. Bij deze slachting vielen in totaal 8 doden.

Meer dan één maand na de feiten – en precies ook op de dag dat te Verviers en te Eupen twee postbeambten werden begraven die bij een bloedige hold-up om het leven kwamen – wilden deze familieleden zich niet verder opsluiten in hun verdriet.

In aanwezigheid van de advocaten Graindorge en De man kwamen zij de overheid en meer bepaald de gerechtelijke diensten vragen waarom de daders van de moordpartijen te Overijse en te Eigenbrakel nog niet werden gegrepen, waarom iedereen het stilzwijgen bewaart over dit onderzoek …

Is dat om het werk van de speurders niet te belemmeren of veeleer een poging om te verdoezelen dat de rijkswacht en de politie klem zitten, zo vroeg één van de betrokkenen zich af.

Niet ondervraagd

Mevrouw Finné, de dochter van één der slachtoffers, maakte voorts haar beklag over de manier waarop haar moeder het drama op de hoogte werd gebracht. “Hoewel de slachting te Overijse ’s avonds omstreeks 20u geschiedde, werd mijn moeder – die gescheiden van haar man leefde – pas ’s anderendaags, om 14u, van de dood van haar echtgenoot op de hoogte gebracht. Ik werd zelfs niet gecontacteerd, laat staan ondervraagd. Komt daarbij nog dat de politie de avond van de feiten het huis van mijn vader is binnengedrongen. Ik begrijp dat zij een onderzoek moeten instellen, maar waarom zij dan meteen ook de tien aanwezige honden door een inderhaast bijgeroepen veearts lieten afmaken, is mij nog steeds een raadsel”, zo stelde de jonge vrouw, bij wie ook de overtuiging groeit dat de Bende van Nijvel niet bestaat uit gewone misdadigers.

“Zij vormen een goed georganiseerde groep, die waarschijnlijk niet zozeer uit is op geld maar die wel gedreven wordt door een ijzingwekkende bloeddorstigheid en die waarschijnlijk door een hooggeplaatst iemand wordt geleid. Hoe anders kan men verklaren dat de bende al meer dan twee jaar ongestraft kan opereren?”.

Geen politiestaat

Daarom ook zouden er – volgens mevrouw Finné – meer ordehandhavers in dienst moeten genomen worden. “Ik ga hier geen pleidooi houden voor een politiestaat, maar het gaat toch niet op dat criminelen ongemoeid hun gang kunnen gaan en onschuldige levens in gevaar kunnen brengen”, zo besloot zij prompt.

Mevrouw Djurovski, die bij het drama haar man verloor en ook haar zoon zag neerkogelen, toonde zich evenmin erg opgetogen over het optreden van de wetsdienaren kort na de overval. “Vroeger was ik er van overtuigd dat de politie en de rijkswacht behoorlijk werk leverden. Nu geloof ik dat niet meer. Al was het maar omdat sommigen mij hebben voorgelogen toen zij mij verzekerden dat mijn zwaargewonde zoon (die toch een belangrijke getuige kon zijn) geen gevaar liep in het ziekenhuis omdat hij voortdurend werd bewaakt. Welnu, dat was lange tijd niet het geval”, zo snikte ze.

Hulp?

Andere familieleden hadden ook opmerkingen over het gebrek aan steun. Zo beloofde een directielid van de warenhuisketen, waar de overvallen werden uitgevoerd, dat zijn onderneming een gedeelte van de begrafeniskosten van één der slachtoffers op zich zou nemen. Zulks is tot nog toe echter niet gebeurd.

Mevrouw Djurovski had dan wel weer lof voor de gemeentediensten die haar met raad en daad hadden bijgestaan. Al waren er ook daar soms betwistingen over bepaalde rekeningen en al werd niet bepaald kies opgetreden toen de vrouw de doorzeefde vrachtwagen waarin haar echtgenoot was gestorven, nauwelijks opgelapt terugkreeg.

En wat nu, zo vroeg een aanwezige. Duidelijk is dat de dames niet bij de pakken willen blijven zitten. Samen met de andere getroffen families (die gisteren om verschillende redenen niet op de persconferentie aanwezig waren) en met hun advocaten willen zij bijvoorbeeld met uittredend minister van Justitie Gol praten over de wet van 1 augustus 1985, die schadevergoedingen voorziet voor de slachtoffers van banditisme.

Ook zouden ze graag een onderhoud hebben met de procureur des Konings van Nijvel, die met het hele onderzoek naar de veelbesproken bende belast is. Maar de familieleden van de slachtoffers willen vooral dat al het mogelijke zou worden gedaan om dergelijke moordpartijen in de toekomst te voorkomen. “Wanneer een warenhuis een bouwvergunning aanvraagt, moet de brandweer een verslag maken over de brandveiligheid. Waarom kan men niet hetzelfde doen voor wat betreft de bescherming tegen overvallen en aanslagen”, zo vroeg één van de betrokkenen zich af. “Of moeten er misschien eerst nog doden vallen?”.

Bron: Het Laatste Nieuws | 9 november 1985

Boemerang wrote:

Deze kaart laat de mogelijke vluchtwegen zien die de Bende van Nijvel nam tijdens de gebeurtenissen in Eigenbrakel en Overijse. Er zijn verder nauwelijks beschrijvingen van de vluchtwegen, schijnbaar zagen niet veel mensen de daders rijden. De aanvangstijden zijn niet geheel eensluidend maar degene die ik aan hou zijn die uit het CBO-document en de BC (deze zijn met elkaar in overeenstemming).

Er zijn meerdere wegen die door Waterloo leiden. Via Google-maps kan ik niet zien of er stoplichten, files, verkeersheuvels, olifanten of complete rijkswachtkazernes en politiebureaus langs deze route liggen. Ik ben wel eens daar geweest maar heb niet deze verschillende routes gereden, wie kan wat zeggen over de weergegeven varianten? Daarnaast ga ik ook nog eens zonder navigatie-apparatuur door het leven.

Wie kan mij zeggen of de c.a. 15 minuten die de daders nodig hadden om van Eigenbrakel naar Overijse te komen in verhouding is met de afgelegde afstand en een flinke snelheid? Wat zegt de TomTom over de kortste en beste route? Wat is de afstand tussen de beide Delhaizes volgens de satellieten? Met wat hulp blijft er misschien nog maar een route over (en kan ik de overbodige routes weggummen).

https://lh3.googleusercontent.com/-RNMW7zp7ot4/TsGL_oqvZoI/AAAAAAAACBE/c5MOsgu8qkI/s800/Grote%252520kaart%252520Braine%252520-%252520Overijse%252520route%252520copy.jpg

  • Route A (via Waterloo noord): Vanaf Mont-saint Pont - Chaussè Bara - Rue de l`infantes - Rue de la station - Av. Reine Astrid - de R0 op bij Belle vue.

  • Route B (via Waterloo centrum): Vanaf Mont-saint Pont - Chaussèe Bara - Bld de la Sence - Dreve Richelle en daar de R0 op (evt via de Chaussèe de Tervuren of de Allèe du Petit Paris).

  • Route C (via Brain l`Alleud/Eigenbrakel): Vanaf de Chaussèe d`Alsemberg via het station van Eigenbrakel naar de Chaussèe de Mont-saint Jean en daar de R0 op.

  • Route D (via Ter Hulpen/ La Hulpe): De 1ste alternatieve manier om van Eigenbrakel in Overijse te komen. Vanaf de Chaussèe d'Alsemberg via het station van Eigenbrakel naar de Chaussèe de Mont-saint Jean - dan de Chaussèe de Louvain en door Ter Hulpen richting de snelweg E411 naar de afslag Jezus-Eik.

Ik ben het meest geneigd om te denken dat de Bende van Nijvel route B nam, op het oog de kortste weg. Ik acht de "Ter Hulpen route" onwaarschijnlijk om de volgende reden: Tegenverkeer van de politie Ter Hulpen (Waals gebied) die op weg gingen naar Eigenbrakel. Het kost meer tijd en het zijn meer kilometers. Slingerende wegen en bebouwde kom. De weg door het Zoniënbos (R0) leverde daarentegen veel minder kans op tegemoetkomend politieverkeer. Men rijdt hier van Waals door Vlaams gebied naar Brussels gebied. Ik begrijp dat in eerste instantie de Waalse eenheden naar Eigenbrakel trokken en die kwamen dan uit alle richtingen behalve het Zoniënwoud. Daarbij heeft de Bende van Nijvel in een aantal andere gevallen wegen gekozen waarop zij een lang stuk vol gas rechtdoor konden scheuren.

De weg van Overijse naar Brussel was wel wat linker voor wat betreft politie-eenheden die uit Brussel zouden kunnen komen, maar de daders hadden/kregen genoeg tijd. De politie was pas na 21:00 bij de Delhaize Overijse.

Merovinger wrote:

De getuige die de "oude" in een groene Golf zou gezien hebben, heeft deze Golf opgemerkt op de autosnelweg E411 (richting Namen) - uitrit Jesus-Eik tot aan de inrit van het grootwarenhuis Delhaize te Overijse.
Bron: info Cel Waals Brabant bij robotfoto 23

Dan vervalt al route D, alhoewel ik route D wel geloofwaardig vind omdat deze vlak langs het huis van Mendez passeert waar ze eventueel hadden kunnen schuilen moesten ze tijdens het afluisteren van de politie onderweg in hun auto zouden gehoord hebben dat er wegversperring zouden staan.

Tenzij de daders van Eigenbrakel inderdaad route D hebben gevolgd tot aan een schuilplaats (huis van Mendez?) en dat een tweede ploeg vanuit de regio Jezus-Eik (of zelfs Brussel) zou vertrokken zijn voor de overval van Overijse.

Verdienstelijke poging van je Boemerang om de vluchtweg proberen in kaart te brengen maar hier ga je dus van uit dat dezelfde ploeg beide warenhuizen heeft overvallen. En dat is juist de vraag waar we tot nu toe geen antwoord op hebben. We hebben geen duidelijke beschrijvingen van de daders (aantal daders, kledij, wapens, ...) door getuigen in beide warenhuizen. En zelfs met een beschrijving kunnen de daders in de auto nog altijd een andere jas hebben aangetrokken en andere attributen (hoed, gordel, wapens, ...).

De afstand tussen beide warenhuizen is kort maar wanneer je volle gas doorrijdt kan je binnen het tijdsbestek van 15 minuten wel van Eigenbrakel in Overijse geraken (de vier routes zullen ongeveer even snel geweest zijn), zeker als je de omgeving kent. Het verkeer in 1985 was niet het verkeer van 2011. Nu heb je meer wagens op de baan en allerlei obstakels (ronde punten, snelheidsremmers, ...). In 1985 was dit niet geval. Dus één en dezelfde daders is mogelijk maar niet zeker. Had het tijdsverschil korter geweest dan kon je besluiten dat er twee afzonderlijke ploegen de overvallen hebben gepleegd. Maar de 15 minuten  zijn er en dus blijft de vraag open.

Iemand op tueries heeft (eindelijk) eens de moeite genomen om in real-time een aantal routes af te rijden tussen de Delhaize van Eigenbrakel en de Delhaize van Overijse. De volgende route heeft hij slechts op 18 minuten afgereden waarbij hij alle huidige snelheidslimieten gerespecteerd heeft, op de snelweg niet sneller dan 110 km/u heeft gereden en hij onderweg ook nog even opgehouden werd door paarden op de weg » Youtube

Ik denk dat hiermee mag geconcludeerd worden dat de overvallen in Eigenbrakel en Overijse wel degelijk door dezelfde drie daders zijn uitgevoerd geweest. Dezelfde wapens werden er gebruikt alsook dezelfde auto en de rijtijd tussen beide warenhuizen is perfect mogelijk.

De route van het Youtube-filmpje komt overeen met een alternatief van de route B van Boemerang, nl. met een afsnijding via de Welriekende Dreef waardoor een belangrijk potentieel bewaakt Vierarmenkruispunt vermeden wordt. Zie de route » Google Maps

124

Ja, wellicht, maar dat neemt niet weg dat mogelijk een tweede bende als back-up kan gediend hebben.

125

Ik vermoed dat de VW Golf dezelfde was. Even mijn idee uitleggen:

Na de overval vertrekt de Golf met de overvallers naar Overijse. Met dezelfde daders of stappen de daders onderweg over in een back up wagen en rijdt de Golf enkel met chauffeur naar Overijse. In Overijse levert de tweede backup wagen de nieuwe daders ... Dit maakt dat de Golf ongezien kon verder rijden want politie en rijkswacht keken uit naar een golf met drie of 4 personen. De wapens werden wel overgedragen. Tevens waren er meerdere backupwagens... Gewoon een idee?

Het voordeel van telkens andere back-up wagens is dat deze niet op beide plaatsen kunnen gezien worden en dus ook hergebruikt kunnen worden. Ik vraag mij ook af waarom ze meestal de overvalswagen vernietigden of uitgebrand achterlieten. Ze konden die ook herschilderen en een nieuwe copie van een gestolen nummerplaat opzetten en hergebruiken.

Had dat achterlaten een doel? Tezamen met papiersnippers enz een dwaalspoor om de aandacht te vestigen op een regio om een andere regio te vrijwaren van onderzoek? Of was het gewoon dom... Ik denk het niet alles was nauwkeurig uitgestippeld. Ook de combinatie. Van de wapens was opgezet spel om dwaalsporen te leggen en het onderzoek te bemoeilijken. Dinant, Maubeuge, Waver enz hadden er niets mee te maken denk ik de bende deed enkel Delhaize al de rest is erbij gehaald om het onderzoek te boycotten. Het is maar mijn idee en ik kan totaal mis zijn maar na het vele lezen is dat mijn gevoel.

SY Tramontana no longer sailing, waiting for the new boat delivery SY furimmer.

126

Boemerang wrote:

Deze kaart laat de mogelijke vluchtwegen zien die de Bende van Nijvel nam tijdens de gebeurtenissen in Eigenbrakel en Overijse. Er zijn verder nauwelijks beschrijvingen van de vluchtwegen, schijnbaar zagen niet veel mensen de daders rijden. De aanvangstijden zijn niet geheel eensluidend maar degene die ik aan hou zijn die uit het CBO-document en de BC (deze zijn met elkaar in overeenstemming).

Er zijn meerdere wegen die door Waterloo leiden. Via Google-maps kan ik niet zien of er stoplichten, files, verkeersheuvels, olifanten of complete rijkswachtkazernes en politiebureaus langs deze route liggen. Ik ben wel eens daar geweest maar heb niet deze verschillende routes gereden, wie kan wat zeggen over de weergegeven varianten? Daarnaast ga ik ook nog eens zonder navigatie-apparatuur door het leven.

Wie kan mij zeggen of de c.a. 15 minuten die de daders nodig hadden om van Eigenbrakel naar Overijse te komen in verhouding is met de afgelegde afstand en een flinke snelheid? Wat zegt de TomTom over de kortste en beste route? Wat is de afstand tussen de beide Delhaizes volgens de satellieten? Met wat hulp blijft er misschien nog maar een route over (en kan ik de overbodige routes weggummen).

https://lh3.googleusercontent.com/-RNMW7zp7ot4/TsGL_oqvZoI/AAAAAAAACBE/c5MOsgu8qkI/s800/Grote%252520kaart%252520Braine%252520-%252520Overijse%252520route%252520copy.jpg

Alleen dat de alternatieve route langs de Welriekende Dreef niet klopt met deze getuigenis:

"De getuige die de "oude" in een groene Golf zou gezien hebben, heeft deze Golf opgemerkt op de autosnelweg E411 (richting Namen) - uitrit Jesus-Eik tot aan de inrit van het grootwarenhuis Delhaize te Overijse.

Bron: info Cel Waals Brabant bij robotfoto 23

127

Route B zou ik persoonlijk uitsluiten. Waarom? Waterloo centrum was in 1985 the place To Be. Het was daar altijd druk door het uitgangsleven vaak file (lees opstopping). Door de vele cafés en restaurantjes en de ma tu vu uitstraling dat het toen had. Het risico er te lang te moeten stil staan zullen de overvallers niet genomen hebben denk ik en zeker niet tussen 18 en 22 uur.

SY Tramontana no longer sailing, waiting for the new boat delivery SY furimmer.

128

Er is nog een extra optie: ze konden ook de Chaussée Bara afgereden hebben tot aan de Chaussée de Bruxelles en daar kiezen voor ofwel richting oprit Waterloo (via Chaussée de Tervuren) te gaan ofwel oprit Mont-St-Jean (via de Chaussée de Louvain). Langs de Chaussée Bara lagen er toen nog geen rondepunten en stonden er ook geen verkeerslichten. Als je u niet echt aan de toegelaten snelheid hoeft te houden, dan sta/stond je op een kwartier aan Delhaize van Overijse.

Op bovenstaand kaartje van Boemerang rij je dus naar onder (zuiden) daar waar route A en B zich opsplitsen. Zo hoef je dus niet door Waterloo-Centrum te rijden. De Chaussée Bara was een echte "racebaan" en een veel snellere keuze dan via route B om de reden welke Tru Dat hier boven mij aanhaalt.

Non semper ea sunt quae videntur

Weerzinwekkende moordlust – Acht onschuldigen afgemaakt zonder motief – Parket: waarschijnlijk zelfde bende op twee plaatsen – Procureur: geen gangsters uit het milieu – Is de ‘bende van Nijvel’ terug?

Acht onschuldige doden. Onder hen een jongen van amper 14. Woorden schieten tekort om de gruwel te beschrijven die een bende meedogenloze moordenaars vrijdagavond heeft veroorzaakt in en om de warenhuizen Delhaize te Overijse en Eigenbrakel. De slachtoffers werden zonder motief afgemaakt. Ze waren klanten, toevallige voorbijkomers.

Van een echt spoor van de daders was zondagavond nog geen sprake. Het gerecht staat immers voor een bijzonder moeilijke opdracht, want dit type koudbloedige killers neemt zelfs de ‘gebruikelijke regels’ niet in acht die het misdadigersmilieu anders kent. Het gaat nu om een vorm van terreur die steunt op een weerzinwekkende moordlust.

Aan de hand van getuigenissen groeide in de loop van het weekeinde stilaan de overtuiging dat de daders van Overijse en Eigenbrakel dezelfde zijn. De twee overvallen vertonen immers te veel overeenkomsten: één opvallend grote overvaller, gebruik gijzelaars, in het wilde rondschieten om de klanten en het personeel angst in te boezemen, niet terugdeinzen om meermaals te doden om de vlucht veilig te stellen.

Bron: Het Laatste Nieuws | 30 september 1985

Vandaag is het dag op dag 33 jaar geleden dat de Bende van Nijvel haar bloedige overval pleegde op de Delhaize van Eigenbrakel. De daders zijn tot op heden niet gevonden en lopen nog altijd straffeloos rond.