'Gladio-agenten zijn nog steeds actief'

"Inlichtingendiensten kijken heel anders tegen, de ontwikkelingen in Rusland en de landen in de voormalige Sovjetunie aan, dan politici. Ondanks het vallen van de Muur worden er op spionagegebied nog heel wat activiteiten ontplooid. Belgische en Nederlandse Gladio-agenten zijn nog altijd op elkaars grondgebied actief. Al moeten we hun waarde ook niet overdrijven."

De Belgische inlichtingenofficier Le Blanc (een fictieve naam, omdat hij anoniem wil blijven) werkte veertien jaar onder een dekmantel in Amsterdam. Op zijn flat in de hoofdstad ontving hij agenten van verschillende buitenlandse inlichtingendiensten. Door zijn verblijf in Nederland èn de contacten met collega-agenten zegt hij goed op de hoogte te zijn van de activiteiten van de Nederlandse Gladio.

De beweringen vorige week van een Nederlandse Gladiotopman dat zijn organisatie nog altijd actief is, agenten werft en fondsen aanboort, hebben voor flink wat beroering gezorgd. Ook de paters in het Belgische Essen zijn boos op de Gladiochef, vanwege de bewering dat hun klooster gebruikt zou zijn als schuilplaats voor buitenlandse geheim agenten. André Moyen, gekwalificeerd Belgisch spionagechef die nu in Brussel geniet van een pensioen, bevestigde het verhaal echter wel.

Le Blanc vindt dat de waarde van Gladio in oorlogstijd niet overdreven moet worden. "Pas op hè, misschien maar twintig percent van de agenten weet dat ze voor Gladio werken. Aan de anderen is gevraagd of ze in tijd van nood iets willen doen. Die mensen denken dat ze betrokken zijn bij een organisatie als bescherming bevolking. Ik verwacht dan ook dat als de nood aan de man is, de helft af zal haken. Dat geldt ook voor de Nederlandse Gladio."

In België is gesuggereerd dat er contacten zouden bestaan tussen Gladio en de Bende van Nijvel, berucht geworden door het doden van een groot aantal klanten van de supermarktketen Delhaize in de jaren tachtig. Le Blanc: "Ik heb die verwevenheid nooit kunnen vinden. Wel tussen de Bende van Nijvel en de Strijdende Communistische Cellen, die het in België hadden voorzien op bankgebouwen en op NATO-objecten, waar ze bommen plaatsten."  "Ik ben ervan, overtuigd dat het één organisatie was. Met twee gezichten en maar met één doel. De openbare orde en rust in België verstoren zodat bepaalde figuren de macht naar zich konden toetrekken om de rust weer te herstellen."

Dossiervorming is vreemd in de wereld van de inlichtingendiensten, ook al vormen dossiers een groot risico voor de staat, zo zegt Le Blanc. "In buitenlandse kluizen heb ik documenten liggen die rouleren als mij iets overkomt. Want dat is het schizofrene van het inlichtingenwerk. Je kunt verpletterd worden door je eigen organisatie als je buiten de pot pist. En dat moment bepaal je niet zelf."

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 19 september 1994

52

650 kilo aan munitie van Gladio ingeleverd door verzetsstrijder:

Honderden wapens ingeleverd in Rotterdam waaronder Colt van 35.000 euro

In Rotterdam zijn de afgelopen weken honderden wapens ingeleverd bij de politie. Onder meer 60 vuurwapens en 650 kilo aan munitie werden afgestaan.

De inleveractie is voortgekomen uit een Rotterdams burgerinitiatief, bedoeld om het aantal vuurwapens in Rotterdam en omgeving terug te dringen. Tot gisteren konden mensen twee weken lang wapens straffeloos inleveren bij de politie.

De politie is tevreden met de actie, zegt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens: "De opbrengst is boven verwachting. Daarnaast wilden we met de actie het maatschappelijk debat over wapenbezit aanwakkeren."

Volgens Topcu is de kans groot dat het aantal ingeleverde wapens nog toeneemt. Agenten hebben nog tien afspraken staan en gemiddeld worden er per afspraak twee wapens ingeleverd.

Bijzondere exemplaren

De politie denkt niet dat de ingeleverde wapens afkomstig zijn uit het criminele milieu. Wel wordt bij elk wapen nagegaan of het mogelijk is gebruikt bij een misdrijf.

Met name onder de vuurwapens zitten een paar bijzondere exemplaren. Zo werd een Colt uit het einde van de negentiende eeuw ingeleverd. Een dergelijk wapen is al snel zo'n 35.000 euro waard.

Daarnaast leverden familieleden van verzetsstrijders wapens uit de Tweede Wereldoorlog in bij de politie. Die komen mogelijk in musea terecht.

De 650 kilo aan munitie werd ingeleverd door de broer van een verzetsstrijder. Die had de munitie en wapens in huis, omdat hij deel uitmaakte van het Gladio-netwerk. Dat netwerk was opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met als doel voorbereid te zijn op een inval van Rusland tijdens de Koude Oorlog.

De Rotterdamse politie hoopt dat de inleveractie gekopieerd wordt door andere eenheden in het land, zodat er meer wapens van straat verdwijnen en de discussie over wapenbezit breder gevoerd kan worden.

Bron: NOS | 5 Februari 2019