Re: Gladio Nederland

'Gladio-agenten zijn nog steeds actief'

"Inlichtingendiensten kijken heel anders tegen, de ontwikkelingen in Rusland en de landen in de voormalige Sovjetunie aan, dan politici. Ondanks het vallen van de Muur worden er op spionagegebied nog heel wat activiteiten ontplooid. Belgische en Nederlandse Gladio-agenten zijn nog altijd op elkaars grondgebied actief. Al moeten we hun waarde ook niet overdrijven."

De Belgische inlichtingenofficier Le Blanc (een fictieve naam, omdat hij anoniem wil blijven) werkte veertien jaar onder een dekmantel in Amsterdam. Op zijn flat in de hoofdstad ontving hij agenten van verschillende buitenlandse inlichtingendiensten. Door zijn verblijf in Nederland èn de contacten met collega-agenten zegt hij goed op de hoogte te zijn van de activiteiten van de Nederlandse Gladio.

De beweringen vorige week van een Nederlandse Gladiotopman dat zijn organisatie nog altijd actief is, agenten werft en fondsen aanboort, hebben voor flink wat beroering gezorgd. Ook de paters in het Belgische Essen zijn boos op de Gladiochef, vanwege de bewering dat hun klooster gebruikt zou zijn als schuilplaats voor buitenlandse geheim agenten. André Moyen, gekwalificeerd Belgisch spionagechef die nu in Brussel geniet van een pensioen, bevestigde het verhaal echter wel.

Le Blanc vindt dat de waarde van Gladio in oorlogstijd niet overdreven moet worden. "Pas op hè, misschien maar twintig percent van de agenten weet dat ze voor Gladio werken. Aan de anderen is gevraagd of ze in tijd van nood iets willen doen. Die mensen denken dat ze betrokken zijn bij een organisatie als bescherming bevolking. Ik verwacht dan ook dat als de nood aan de man is, de helft af zal haken. Dat geldt ook voor de Nederlandse Gladio."

In België is gesuggereerd dat er contacten zouden bestaan tussen Gladio en de Bende van Nijvel, berucht geworden door het doden van een groot aantal klanten van de supermarktketen Delhaize in de jaren tachtig. Le Blanc: "Ik heb die verwevenheid nooit kunnen vinden. Wel tussen de Bende van Nijvel en de Strijdende Communistische Cellen, die het in België hadden voorzien op bankgebouwen en op NATO-objecten, waar ze bommen plaatsten."  "Ik ben ervan, overtuigd dat het één organisatie was. Met twee gezichten en maar met één doel. De openbare orde en rust in België verstoren zodat bepaalde figuren de macht naar zich konden toetrekken om de rust weer te herstellen."

Dossiervorming is vreemd in de wereld van de inlichtingendiensten, ook al vormen dossiers een groot risico voor de staat, zo zegt Le Blanc. "In buitenlandse kluizen heb ik documenten liggen die rouleren als mij iets overkomt. Want dat is het schizofrene van het inlichtingenwerk. Je kunt verpletterd worden door je eigen organisatie als je buiten de pot pist. En dat moment bepaal je niet zelf."

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 19 september 1994

52

Re: Gladio Nederland

650 kilo aan munitie van Gladio ingeleverd door verzetsstrijder:

Honderden wapens ingeleverd in Rotterdam waaronder Colt van 35.000 euro

In Rotterdam zijn de afgelopen weken honderden wapens ingeleverd bij de politie. Onder meer 60 vuurwapens en 650 kilo aan munitie werden afgestaan.

De inleveractie is voortgekomen uit een Rotterdams burgerinitiatief, bedoeld om het aantal vuurwapens in Rotterdam en omgeving terug te dringen. Tot gisteren konden mensen twee weken lang wapens straffeloos inleveren bij de politie.

De politie is tevreden met de actie, zegt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens: "De opbrengst is boven verwachting. Daarnaast wilden we met de actie het maatschappelijk debat over wapenbezit aanwakkeren."

Volgens Topcu is de kans groot dat het aantal ingeleverde wapens nog toeneemt. Agenten hebben nog tien afspraken staan en gemiddeld worden er per afspraak twee wapens ingeleverd.

Bijzondere exemplaren

De politie denkt niet dat de ingeleverde wapens afkomstig zijn uit het criminele milieu. Wel wordt bij elk wapen nagegaan of het mogelijk is gebruikt bij een misdrijf.

Met name onder de vuurwapens zitten een paar bijzondere exemplaren. Zo werd een Colt uit het einde van de negentiende eeuw ingeleverd. Een dergelijk wapen is al snel zo'n 35.000 euro waard.

Daarnaast leverden familieleden van verzetsstrijders wapens uit de Tweede Wereldoorlog in bij de politie. Die komen mogelijk in musea terecht.

De 650 kilo aan munitie werd ingeleverd door de broer van een verzetsstrijder. Die had de munitie en wapens in huis, omdat hij deel uitmaakte van het Gladio-netwerk. Dat netwerk was opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met als doel voorbereid te zijn op een inval van Rusland tijdens de Koude Oorlog.

De Rotterdamse politie hoopt dat de inleveractie gekopieerd wordt door andere eenheden in het land, zodat er meer wapens van straat verdwijnen en de discussie over wapenbezit breder gevoerd kan worden.

Bron: NOS | 5 Februari 2019

53

Re: Gladio Nederland

Vandaag in de Volkskrant:

Kabinet spreekt alsnog waardering uit voor ultrageheime verzetsgroep uit Koude Oorlog

Het kabinet spreekt alsnog grote waardering uit voor leden en nabestaanden van de Stay Behind-organisatie, een ultrageheime verzetsgroep die tijdens de Koude Oorlog klaarstond om het gewapend verzet te gaan vormen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering publiekelijk de organisatie prijst.

Nazaten van drie oud-leden van de organisatie uitten in 2017 in de Volkskrant hun frustratie over het gebrek aan openheid en erkenning van de regering. Het geheime werk van hun vaders had voor veel spanning en vragen gezorgd. Zij verenigden zich, verzochten om het openen van archieven en spraken in december met minister Ank Bijleveld van Defensie.

Demissionair premier Mark Rutte en Bijleveld spreken nu namens het kabinet ‘erkentelijkheid en grote waardering’ uit voor de oud-leden en hun nabestaanden. ‘Gedurende de vele jaren dat zij deel uitmaakten van de Stay Behind-organisatie hebben de leden zich, vanuit een hoge mate van vaderlandsliefde, voor een deel belangeloos en uiterst consciëntieus en professioneel op hun verantwoordelijke en moeilijke taak voorbereid in het belang van ons koninkrijk. Dit heeft in meerdere gezinnen aanzienlijke spanningen teweeggebracht en beperkingen opgelegd in de familie- en persoonlijke levenssfeer. De inzet verdient de allerhoogste waardering’, schrijven Bijleveld en Rutte. Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering publiekelijk de Stay Behind-organisatie prijst.

In 2017 onthulde de Volkskrant de namen van verschillende personen die bij Stay Behind zaten, die ook wel O&I (Operaties & Inlichtingen) werd genoemd. Onder hen ‘Peter Vermeulen’(schuilnaam) en Gerard Pelt, die van 1953 tot 1983 hoofd sabotage was. Pelt schreef onder meer een handleiding sabotage die als opleidingsmateriaal voor andere leden diende. De zoon van Peter Vermeulen, Pieter Kok, bracht de verschillende nazaten bijeen. De dochter van Pelt, Hadewych Jansen op de Haar, over de erkenning: ‘Het is een eerste stap die we als kinderen en kleinkinderen beschouwen als een gebaar van de overheid om de inzet van oud-agenten te erkennen en eren.’

Dubbelleven

De verzetsorganisatie bestond uit een paar honderd burgers die tijdens de Koude Oorlog klaarstonden om als de Sovjet-Unie zouden binnenvallen het verzet te leiden. Een deel zou uitwijken naar Spanje, een ander deel zou in Nederland ondergronds gaan en een agentennetwerk aansturen. De coördinatie was in handen van Defensie, Algemene Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, voorloper van de AIVD.

Leden mochten er niet over spreken, zelfs niet met hun echtgenoot. Ze hadden schuilnamen en leidden een dubbelleven. De groep was gespecialiseerd in psychologische oorlogsvoering, sabotage en liquidaties. Op tientallen plekken in Nederland waren wapens verstopt in ondergrondse opslagplaatsen.

Na het artikel meldden zich meer nazaten die dezelfde ervaring hadden. Defensie, Algemene Zaken en de inlichtingendiensten wilden echter geen openheid geven. Ook bleek een deel van het archief vernietigd en de rest tot staatsgeheim verklaard.

Uiteindelijk ging een werkverband namens inmiddels acht oud-leden het gesprek aan met Tweede Kamerleden en Defensie. Dat heeft nu tot de eerste stap geleid. Verder is afgesproken dat er ‘nader archiefonderzoek’ zal volgen, een belangrijke wens van de nabestaanden. ‘Ons belangrijkste doel is het geopend krijgen van alle resterende overgebleven archieven, gericht op een volledige en integere geschiedschrijving waarin het werk van de agenten in alle facetten in beeld komt’, zegt Jansen op de Haar namens de werkgroep.

Bron: de Volkskrant | Huib Modderkolk | 1 maart 2021

54

Re: Gladio Nederland

Je zou bijna denken dat enkele, door de overheid, goedbetaalde Gladio leden zich verraden voelden, en dat ze dachten niet meer nodig te zijn. En toen als afpersing De Bende van Nijvel en de CCC zijn begonnen? In combinatie met de gevonden wapendepots, hun geheim werd toen immers blootgesteld. Het einde van het ijzeren gordijn en het communisme was in zicht, dus ze zouden min of meer overbodig worden. Het is maar een hersenspinsel van mij, maar wie weet ...

De Gladio piste blijf ik interessant vinden. Want ik kan mij nog steeds niet voorstellen dat "gewone criminelen" dit op hun geweten kunnen hebben.

55

Re: Gladio Nederland

Oorlog is tactiek en stategie en ook de koude oorlog was een oorlog. Ik denk dat onze "Leblanc" zijn beste dag niet had toen hij dit verklaarde: "In België is gesuggereerd dat er contacten zouden bestaan tussen Gladio en de Bende van Nijvel, berucht geworden door het doden van een groot aantal klanten van de supermarktketen Delhaize in de jaren tachtig. Le Blanc: "Ik heb die verwevenheid nooit kunnen vinden. Wel tussen de Bende van Nijvel en de Strijdende Communistische Cellen, die het in België hadden voorzien op bankgebouwen en op NATO-objecten, waar ze bommen plaatsten."  "Ik ben ervan, overtuigd dat het één organisatie was. Met twee gezichten en maar met één doel. De openbare orde en rust in België verstoren zodat bepaalde figuren de macht naar zich konden toetrekken om de rust weer te herstellen."

Er was dus volgens hem WEL verwevenheid met de CCC maar NIET met de Bende van Nijvel.

Denk daar eens rustig over na. En vraag je ook eens af waar al die wapens vandaan kwamen die ergens in de grond staken . En al dat goud etc.... En vraag je dan eens af of al die aankopen ingeschreven werden in bijvoorbeeld de begroting. Het geld moest toch ergens vandaan komen he.

En hoe wist Bouhouche van die geheime opslagplaatsen? En op welk moment heeft hij dat geheim prijs gegeven ?

Bekijk ook Temse eens van uit dat perspectief en ook Dekaise. Wat hadden die bijvoorbeeld daar in Temse dat men goed had kunnen gebruiken.? Kortom, hoe moest die geheime organisatie zich bewapenen ? Financieren?

Ik kan hier nog duizend vragen bedenken ivm de praktische organisatie. In plaats van te schelden en mekaar de duivel aan te doen concentreer jullie hier eens op. In plaats van de sigeunerhypothese ( die voor mijn part ook ernstig mag genomen worden) begin eens aan deze hypothese. En begin aub jullie zinnen niet met ik geloof of ik geloof niet. Het is geen kwestie van geloven maar van toetsen aan de werkelijkheid én aan de feiten.

Denk bijvoorbeeld aan het verhaal over Pierre Carette op weg in kostuum en met aktentas naar de staatsveiligheid. Kan dit verhaal kloppen? Wie heeft dit verhaal de wereld in gestuurd. Waren er ook journalisten die tot Gladio behoorden?

Er valt nog zoveel te onderzoeken en te bekijken dat de moeite waard is . Hoeveel dagen hebben we ondertussen nog ?

Een aantal "gangsters " hebben " verklaard dat zij voor  "een organistie " werkten , wisten zij voor welke organisatie zij werkten. ? Dat zijn de vragen die ons zouden moeten bezig houden.

Welke spreekwoordelijke bom moeten wij hier laten ontploffen om de aandacht van amateurs en specialisten af te leiden ? Heb je nog wat hersenspinsels in je kast liggen Mincky. ? En hoe krijgen we Luc Paard van zijn paard? Hoe kunnen we eenieders kwaliteiten hier benutten op een positieve manier. ? Ook een goede morgen iedereen.

56

Re: Gladio Nederland

Tegen twee mannen die worden verdacht van afpersing van Nutricia, is gisteren bij de rechtbank in Den Haag vier en vijf jaar cel geeist. De twee zeggen voor de geheime organisatie Gladio te hebben gewerkt en daardoor te zijn ontspoord.

Bron » www.trouw.nl/nieuws

Re: Gladio Nederland

Oud-minister Lardinois was lid van ultrageheime verzetsorganistatie tegen eventuele Sovjet-invasie

Oud-minister van Landbouw en voormalig Eurocommissaris Pierre Lardinois (CDA) was in de jaren zestig lid van de ultrageheime Stay Behind-organisatie. Het gaat om een Nederlands gezelschap dat, in het geval van een inval door de Sovjet-Unie, het gewapend verzet moest gaan vormen.

Dat blijkt uit aantekeningen die Lardinois maakte in zijn tijd als Landbouwattaché op de ambassade in Londen. Deze zijn gevonden door biograaf Peter Bootsma, die ze heeft verwerkt in het boek Pierre Lardinois – een leven voor de landbouw dat deze week verscheen.

Lardinois was een invloedrijk politicus in de naoorlogse periode. Hij kwam uit Brabant, werd lid van de KVP en was achtereenvolgens landbouwattaché in Londen, Kamerlid, minister van Landbouw en eurocommissaris voor landbouw vanaf 1973. Zijn periode in Londen viel samen met het hoogtepunt van de Koude Oorlog – begin jaren zestig tijdens de zogeheten Cubacrisis (1962).

Hoe en waarom Lardinois werd gerekruteerd voor de ultrageheime verzetsorganisatie is niet bekend. Leden mochten er, uit angst voor het uitlekken van het bestaan van het genootschap, niet over praten of iets op schrift zetten. Toch maakte Lardinois enkele aantekeningen waaruit zijn lidmaatschap blijkt. ‘Bij elke stay behind moet je mensen hebben die niet automatisch worden gearresteerd door de Russen’, schreef hij bijvoorbeeld.

No method te kinderachtig

Engeland was een belangrijke plek voor de organisatie. Op de militaire basis Fort Monckton aan de zuidkust werden trainingen gegeven aan leden van Stay Behind, door de Amerikaanse geheime dienst CIA en de Britse evenknie MI6. Ook Lardinois kreeg daar waarschijnlijk een training.

Uit zijn Nederlands-Engelse aantekeningen komt een beeld naar voren van iemand die zich bezighoudt met beïnvloeding. ‘[Psychological Warfare]-officer – moet niet bewezen worden dat hij liegt!’ en ‘in een kleine gemeenschap zijn altijd bepaalde figuren met meer invloed > het is beter deze te beïnvloeden.’ Ook leerde hij over intimidatie en zelfs liquidaties. ‘No method is te kinderachtig als de target er gevoelig voor is. Denk er tevens [aan] dat de target veelal is getrouwd. Een pakje met een dode rat kan voor haar nog effectiever zijn.’ Maar ook: ‘Het kan weleens nodig zijn iemand te liquideren.’

Over de Stay Behind-organisatie en wie erbij zaten, is niet zoveel bekend. Alleen de minister van Defensie en Algemene Zaken en de hoofden van de Nederlandse geheime diensten wisten ervan en wie erbij betrokken waren.

Brandbommen en bazooka’s

Drie jaar geleden onthulde de Volkskrant de namen van verschillende personen die bij Stay Behind zaten. Een van hen was Gerard Pelt die van 1953 tot 1983 hoofd sabotage was. Hij schreef een handleiding sabotage dat als opleidingsmateriaal diende.

Ook kende hij veertig ondergrondse opslagplaatsen in Nederland waar wapens lagen. ‘150 centimeter onder het maaiveld. 525 pistolen, 9 mm. 175 stenguns en munitie. Daarnaast 700 handgranaten. Kneedbare springstof C4 met chemische tijdontstekers. Brandbommen met tijdpotloden, vuurkoord en snelvuurkoord. Acht bazooka’s met telkens drie rockets, 16 karabijnen, 16 pistolen met silencer, slee-guns als zijnde een typisch moordenaarswapen.’ Ook Lardinois bezat een pistool; hij bewaarde dat in een afsluitbare ruimte op een kinderkamer.

De kinderen van Pelt deden drie jaar geleden samen met nazaten van twee andere Stay Behind-leden een oproep om meer duidelijkheid te geven over het verleden van hun vaders. De geheimzinnigheid en de geheime activiteiten, plus het gebrek aan erkenning later, hebben bij hen het nodige leed veroorzaakt.

Na het artikel in de Volkskrant meldden zich verschillende personen die dezelfde ervaring hadden. Defensie, Algemene Zaken en de inlichtingendiensten willen geen antwoorden geven op vragen over Stay Behind. Een deel van het archief is vernietigd en de rest is tot staatsgeheim verklaard. Naar aanleiding van de oproep van de kinderen van inmiddels acht Stay Behind-leden heeft de Tweede Kamercommissie Defensie minister Ank Bijleveld om een reactie gevraagd. Zij zal in december in gesprek gaan met een afvaardiging van de groep.

Bron: Huib Modderkolk | 20 november 2020

Dit brengt ons ook bij de vraag of er kontakten bestaan hebben tussen Nederlandse en Belgische Stay Behind groepen? Met Temse in gedachten zou dit wel eens belangrijk kunnen zijn.

58

Re: Gladio Nederland

Ik weet niet of deze reportage hier al eerder vermeld is, maar toch, bij deze zeer interessant » YouTube

Hier nog een interessante reportage » YouTube

59

Re: Gladio Nederland

(...) Net als de Belgische was de Nederlandse Gladio zo geheim dat maar enkele tientallen mensen van het bestaan ervan op de hoogte waren. Organiek viel de dienst er rechtstreeks onder de minister-president. In 1992 maakte Lubbers een eind aan het officiële bestaan van Gladio.

"De villa in Wassenaar, het voormalige hoofdkwartier, staat te koop", zegt woordvoerder H. van der Vloet van minister-president W. Kok. "Maar niemand zal ooit kunnen zeggen of het inderdaad zo is dat Gladio nog bestaat. Het is mogelijk dat het intern wordt uitgezocht. Maar dan zullen alleen de leden van de vaste kamercommissie voor Openbare Orde en Veiligheid worden ingelicht. Laat ik dus officieel zeggen dat ik me onthoud van commentaar."

Heeft de Nederlandse justitie misdrijven van Gladio-agenten in de doofpot gestopt? Hebben zij honderden kilo's springstof verkocht aan het IRA en de ETA en bestaan er nog twintig geheime opslagplaatsen, zowel in Nederland als in België?

Het antwoord op deze vragen moeten de Nederlandse ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) binnen de drie weken leveren aan de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij (SP).

De SP, een kleinere linkse formatie, eiste maandag opheldering nadat verschillende Nederlandse kranten een ook door GVA overgenomen artikel plaatsten waarin een anonieme, voormalige topman van Gladio beweert dat een deel van de officieel opgeheven ondergrondse organisatie nog steeds functioneert.

De anonieme Gladio-leider stelt dat de politieke en economische afdelingen nog steeds bestaan. Voormalige leden van de opgeheven militaire Gladio-poot zouden inmiddels hun diensten hebben aangeboden aan criminele organisaties. Zij zouden betrokken zijn bij de recent bekend geworden inbraken bij topfunctionarissen van politie en openbaar ministerie.

In een verder verleden zou Gladio, volgens de bron, van bedrijven als Philips en Siemens communicatieapparatuur hebben gestolen om buiten elke overheidsbegroting te kunnen blijven. Als er iets misliep, kregen Officieren van Justitie van hogerhand opdracht om de zaak te seponeren.

Bron: Gazet van Antwerpen | 14 September 1994

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube