In tegenstelling tot de wollen jas moest geweten worden waar het eendenroer vandaan kwam. De link met de overval te Aalst ligt er volgens mij iets te dik op. Zo'n een eendenroer is eigenlijk alleen maar interessant voor de (specifieke) eendenjacht of voor een verzamelaar (Mendez?). Het zou dan ook kunnen dat er een stuk van de loop werd gezaagd omdat het anders eenvoudigweg niet in de vuilniszak kon.

De grote Manitou ziet alles

Is een optie, maar waarom moet hij dan in de zakken zitten, want dat wil dan zeggen dat hij niet gebruikt is bij de aanslagen, maar wel dat ze hem hadden. En dat terwijl 2 eerstelijns getuigen formeel zijn in het herkennen van het wapen, Dekaise en David.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Met alle respect voor de slachtoffers maar het is niet omdat David een tweeloop heeft gezien met een heel schuin afgezaagde loop dat het daarom het eendenroer betreft. Belangrijk zou zijn te weten of David het wapen heeft zien/horen herladen. Vooral het eventueel herkennen van het specifieke geluid van een riotgun (pomp) kan hier belangrijk zijn. Niet onbelangrijk is ook dat er max. slechts 2 schoten kunnen afgevuurd met een eendenroer en dat een eendenroer een sterke terugslag heeft. In verband met dat laatste, heeft de gangster gevuurd vanuit de heup?

De grote Manitou ziet alles

Over of dat het wapen gebruikt is, is geen 100% zekerheid neen, hij werpt ook geen hulzen uit. Maar ze stelen hem in 82 houden het meer dan 4 jaar bij en stoppen het in de zakken, waarom zit hij daar en linkt de FAUL een tot nog door speurders niet gekende misdaad met de Bende van Nijvel.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Zo'n FAUL is niet geschikt om overvallen mee te plegen, zoveel is zeker waarmee ik niet gezegd heb dat het niet gebeurd is, maar ik geloof er niet in. Bij een confrontatie met de politie kan je max. 2 schoten afvuren en dan sta je daar als vogel voor de kat. Misschien was de FAUL in het bezit gekomen van Mendez als verzamelobject en na de (vermeende) diefstal in handen van personen die de overval van Aalst wouden linken aan Dinant. Zo iets in de zin van; "daar brandt de lamp, hier niet".

De grote Manitou ziet alles

Als eerste wapen is het niet geschikt neen, de FAUL is ook maar in actie gekomen wanneer de slachtoffers weerloos waren. In beide voorvallen was het laf en compleet overbodig, het getuigt van een zieke geest. Iemand die kickt op overdreven geweld met overdreven wapens en munitie. De munitie die ze in '85 gebruikten in de riotguns alsook het systeem van verschillende patronen na elkaar te plaatsen is zwaar overdreven, je moet echt zot zijn daarvoor. Trouwens in Aalst had de schutter van de tweeloop nog andere wapens en toch schoot hij een kind met een jachtgeweer van dichtbij, overvallers doen dit niet.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

the end, in de veronderstelling dat er 3 gangsters waren. Eén gangster droeg de babykoffer en kan dus niet op David gevuurd hebben. Een andere gangster droeg papieren zakken en kan dus ook niet op David gevuurd hebben. Het moet dus de derde en laatste gangster zijn geweest en die heeft bij het verlaten van de Delhaize zowat op alles en nog wat geschoten dat bewoog. Aangezien men bij een FAUL na 2 schoten telkenmale de hulzen er moet uithalen en terug herladen lijkt het mij nogal onwaarschijnlijk dat de FAUL gebruikt werd. Ik opteer daarom dan ook voor een riotgun.

De grote Manitou ziet alles

Niet simpel, lees de feiten over Aalst eens aandachtig door.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
the end wrote:

Niet simpel, lees de feiten over Aalst eens aandachtig door.

Kan U bovenstaande post ook funderen of is dit bij gebrek aan beter?

De grote Manitou ziet alles

Het is niet zo kort bedoeld als het geschreven is, het was laat en vond de woorden niet. Maar in Aalst waren ze minimum met 3, over het gebruik van de riotguns bestaat geen discussie dat staat vast. De dader die op David schoot had volgens David een tweeloop plus riotgun vast. En over het dragen van de buit er staat meermaals beschreven dat de daders personen optilden dus ze waren sterk genoeg om de papieren zakken te dragen en te vuren.

De Faul is een bende wapen, zonder twijfel. Is er mee gevuurd? Moeilijk te bepalen, hij werpt geen hulzen uit, doch 2 eerstelijnsgetuigen hebben hem herkend. Er is iets met de samenstelling van de zakken, de Faul wel plus cal 12 hulzen afgevuurd met zowel RG1 en RG2, maar niet de wapens. Op zich toch wel heel bizar wat ze doen. De Faul linkt een tot dan toe onbekende misdaad aan de Bende van Nijvel, en er is de niet geloofde doch correcte getuigenis van David. De Faul heeft nog een geheim, hij zit er niet zomaar in.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.